Әлеуметтік бағдарламаларды талдаудың негізгі және нақты көрсеткіштері

Әлеуметтік бағдарламаларды талдау әлеуметтік мәселелерді жеңілдетуге және азаматтардың өмірін жақсартуға бағытталған әртүрлі әлеуметтік және мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін бағалау мен өлшеудің маңызды құралы болып табылады. Бұл процесте негізгі және нақты көрсеткіштер немесе көрсеткіштер шешуші рөл атқарады, бұл қол жеткізілген нәтижелерді бағалауға және болашақта бағдарламаларды қалай жақсартуға болатынын анықтауға мүмкіндік береді.

Кілт сөздер:

 • Әлеуметтік бағдарламалар
 • Тиімділікті талдау
 • Индикаторлар
 • Көрсеткіштер
 • Нәтижелерді бағалау
 • Мемлекеттік бағдарламалар
 • Әлеуметтік мәселелер
 • Өмірді жақсарту
 • Әлеуметтік даму
 • Әлеуметтік әл-ауқат

 

Әлеуметтік бағдарламаларды талдаудың негізгі және нақты көрсеткіштері

      Әлеуметтік бағдарламаларды талдаудың негізгі және нақты көрсеткіштері мұндай бағдарламалардың тиімділігі мен сәттілігін анықтауда маңызды рөл атқарады. Бұл көрсеткіштер нәтижелерді, жетістіктерді және әлеуметтік бағдарламалардың мақсатты топтарға және жалпы қоғамға әсерін бағалау мен бақылаудың негізгі құралдары болып табылады.

Әлеуметтік бағдарламаларды талдаудың негізгі көрсеткіштерінің бірі-қолжетімділік көрсеткіші. Ол әлеуметтік бағдарламаның мақсатты топтарға қажетті қызметтерге, ресурстарға және мүмкіндіктерге қол жеткізуді қаншалықты тиімді қамтамасыз ететінін көрсетеді. Мысалы, медициналық көмек бағдарламасы үшін қол жетімділік көрсеткіші қажетті медициналық қызметтерді алатын халықтың пайызы болуы мүмкін.

Тағы бір маңызды көрсеткіш-тиімділік көрсеткіші. Ол әлеуметтік бағдарламаның өз мақсаттарына жетуде және әлеуметтік мәселелерді шешуде қаншалықты тиімді екенін өлшейді. Бұл көрсеткіш жоспарланған нәтижелерге қол жеткізетін мақсатты топтың пайызы ретінде көрсетілуі мүмкін, мысалы, білім немесе жұмысқа орналасу деңгейі.

Әлеуметтік компоненттің көрсеткіші әлеуметтік бағдарламаларды талдаудың тағы бір маңызды элементі болып табылады. Бұл бағдарламаның мақсатты топтар мен жалпы қоғам өмірінің әлеуметтік аспектілеріне әсерін көрсетеді. Мысалы, егер әлеуметтік бағдарлама кедейлікпен күресуге бағытталған болса, әлеуметтік компонент көрсеткіші кедейлік пен теңсіздік деңгейінің төмендеуімен байланысты болуы мүмкін.

Сонымен қатар, тұрақтылық көрсеткіші әлеуметтік бағдарламаларды талдау үшін маңызды. Бұл бағдарламаның ұзақ мерзімді және тұрақты нәтижелерге қол жеткізуге қаншалықты қабілетті екенін көрсетеді. Мысалы, әлеуметтік қорғау бағдарламасы үшін тұрақтылық көрсеткіші бағдарлама аяқталғаннан кейін қолдау көрсетілетін отбасылардың саны болуы мүмкін.

Әлеуметтік бағдарламаларды талдаудың тағы бір маңызды көрсеткіші- қатысу көрсеткіші. Ол мақсатты топтардың бағдарламаға қаншалықты белсенді қатысатынын және оны жүзеге асыруға үлес қосатынын көрсетеді. Мысалы, қатысу көрсеткіші жоспарлау және шешім қабылдау процесіне белсенді қатысатын Бағдарламаға қатысушылардың пайызы болуы мүмкін.

Сонымен, шығындар мен кірістілік көрсеткіштері әлеуметтік бағдарламаларды талдаудың ажырамас бөлігі болып табылады. Олар бағдарламаны іске асыру және оның мақсаттарына жету үшін ресурстардың қаншалықты тиімді пайдаланылатынын көрсетеді. Шығындар көрсеткіші қол жеткізілген нәтижелермен салыстырғанда бағдарламаға қаржылық шығыстар түрінде көрсетілуі мүмкін. Рентабельділік көрсеткіші бағдарламаны іске асырудан алынған экономикалық пайданы өлшейді.

Жалпы, әлеуметтік бағдарламаларды талдаудың негізгі және нақты көрсеткіштері олардың тиімділігін, тиімділігін және әлеуметтік әсерін бағалауға көмектеседі. Олар шешім қабылдау, бағдарламаларды жақсарту және қоғам игілігі үшін әлеуметтік өзгерістерге қол жеткізу үшін пайдалы ақпарат береді.

Әлеуметтік бағдарламаның сәттілік пен тиімділік көрсеткіштерін анықтау аспектілері

Әлеуметтік бағдарламаның сәттілік пен тиімділік көрсеткіштерін анықтау келесі аспектілерді қамтиды:

 1. Өмір сапасы. Кедейлікті төмендету, білім беру мен денсаулық сақтауға қолжетімділікті жақсарту, жұмыспен қамту деңгейін арттыру және т. б. сияқты мақсатты топтардың өмір сүру сапасын жақсартуды өлшеу.
 2. Мақсатты топтарға әсер ету. Мақсатты топтардың мінез-құлқындағы немесе көзқарастарындағы өзгерістерді өлшеу, мысалы, агрессия деңгейінің төмендеуі, өзін-өзі бағалаудың жоғарылауы, маңызды мәселелер туралы хабардар болу және т. б.
 3. Әлеуметтік интеграция. Мақсатты топтардың қоғамдық өмірге интеграциялану дәрежесін бағалау, мысалы, қоғамдық іс-шараларға қатысуды өлшеу, әлеуметтік байланыстар құру және қоғамдық бастамаларға қатысу.
 4. Мақсаттарға жету. Алдын ала анықталатын және белгілі бір көрсеткіштер арқылы өлшенетін әлеуметтік бағдарламаның мақсаттарына қол жеткізу дәрежесін анықтау, мысалы, сауаттылық деңгейі, сырқаттанушылықтың төмендеуі, өзін-өзі жұмыспен қамтудың артуы және т.б.
 5. Ресурстарды пайдалану тиімділігі. Бағдарламаны іске асыру үшін қаржылық және басқа ресурстарды пайдалануды бағалау, мысалы, шығындардың қол жеткізілген нәтижеге қатынасын өлшеу немесе әртүрлі стандартты көрсеткіштер арқылы инвестициялардың тиімділігін өлшеу.
 6. Тұрақтылық және ұзақ мерзімділік. Әлеуметтік бағдарламаның бағдарлама аяқталғаннан кейін ұзақ мерзімді перспективада қол жеткізілген нәтижелерді сақтау және сақтау қабілетін анықтау.
 7. Қатысушылар мен мүдделі тараптардың пікірлері мен пікірлері. Бағдарламаны қабылдауды бағалау және жақсарту мен дамыту мүмкіндіктерін анықтау үшін бағдарлама қатысушыларынан, туыстарынан, мүдделі тараптардан және жұртшылықтан  пікірлер мен ұсыныстар жинау.

Бұл көрсеткіштерді анықтау және оларды өлшеу нақты әлеуметтік бағдарламаға және оның мақсаттарына байланысты өзгеруі мүмкін. Табыс пен тиімділік көрсеткіштері жүйесін әзірлеу кезінде Бағдарламаның контексті мен ерекшелігін ескеру маңызды.

 

Қорытынды

Қорытындылай келе, әлеуметтік бағдарламалардың табысы мен тиімділігінің көрсеткіштерін анықтау және талдау олардың нәтижелерін және мақсатты топтар мен жалпы қоғамға әсерін бағалау мен бақылауда маңызды рөл атқарады. Өмір сапасы, мақсатты топтарға әсер ету, әлеуметтік интеграция, мақсаттарға жету, ресурстарды пайдалану тиімділігі, тұрақтылық пен ұзақ мерзімділік, қатысушылар мен мүдделі тараптардың пікірлері мен пікірлері әлеуметтік бағдарламаның сәттілігін өлшеу кезінде ескерілуі мүмкін негізгі аспектілер болып табылады. Бағдарламаның нақты мақсаттары мен контекстін ескере отырып, жетістіктерді тиімді бағалау және мақсатты аудитория мен қоғамға үлкен пайда әкелу үшін жақсарту және дамыту бағыттарын анықтау үшін көрсеткіштер жүйесін құру маңызды.

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

«Әлеуметтік жұмыс» мамандығының 1 курс магистранты: Момынханова Анеля

Жетекші: Авсыдыкова Құралай Әділжанқызы

Казахский национальный университет им. аль-Фараби (kaznu.kz)

Вам может также понравиться...

1 комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *