Рубрика: Uncategorized

0

«Оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін енгізу арқылы білім сапасын арттыру.

Оқытудыңжаңаәдіс-тәсілдеріненгізуарқылыбілімсапасынарттыру. Мақсаты: жекетұлғағажәненәтижегебағытталғанбілім беру жүйесінекөшудежаңатехнологияныңәдіс-тәсілдері мен озықтәжірибеніұлттықжәнежалпыадамзаттыққұндылыққағидаларыменсабақтастыру. «Еліміздіңертеңібүгінгіжасұрпақтыңқолында, ал жасұрпақтағдырыұстаздыңқолында»Н.Ә.Назарбаев «Халықтыңкемелінекеліпөркендепөсуіүшінеңалдыменазаттық пен білімқажет» депқазақтынбіртуарперзентіШоқанУәлихановайтқандайелімізөзтәуелсіздігіналғаннанкейінбілім мен ғылымсаласынаерекшекөңілбөлуде. Әлемдік білім кеңістігінен орын алу үшін міндетті түрде саналы жан-жақты дамыған ұрпақты тәрбиелеуіміз керек . «Мұғалім – мектептің...

0

«Сиқырлы кемпірқосақ»

Кенесбаева Сауле Сыдыковна Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы №16 «Ертегі» балабақшасы Қызметі: Тәрбиеші Материал тақырыбы: «Сиқырлы кемпірқосақ Бөлімі: Сауат ашу және жазу негіздері, қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру,  сөйлеуді дамыту. Тақырыбы: «Сиқырлы кемпірқосақ» Мақсаты: 1) Балаларға жыл бойы...

0

Жалпыадамзаттық құндылық

             Тақырыбы: Жалпыадамзаттық құндылықтар                                                                                Орындаған: Даутбаева Назгуль Турдыгазыевна  Мектеп: ШҚО, Аягөз қаласы «№3 жалпы орта білім беретін аралас мектеп» КММ...

0

Русский язык и литература

                                          Одаренные дети                                                                                                                                                        Г.Н.Омарова                                                                                                                                                  учитель русского языка и литературы                                                                                                                  Куренбельской казахской                                                                                                                средней школы   В каждом человеке заключается целый ряд способностей и наклонностей, которые стоит лишь пробудить и...

0

Русский язык и литература

ТЕМА УРОКА:  И.А. БУНИН «ЛИСТОПАД» Школа: Куренбельская казахская средняя школа Дата: Г. Н. Омарова Класс: 7(R2) Количество присутствующих Количество отсутствующих Цели обучения, которые необходимо достичь на данном уроке С3 7.1.3.1-понимать содержание небольших прозаических и...

0

Русский язык и литература

КЛАСС: 3 Количество присутствующих: Количество отсутствующих: Цели обучения, которым посвящен урок 3.4.1.1 писать связные предложения по данной теме 3.5.1.6 использовать слова, обозначающие количество предметов, лиц-порядок предметов, лиц по счету; падежные формы числительных один, одно...

0

русский язык и литература

Раздел долгосрочного плана: Здоровый образ жизни: спорт и еда. Школа: Куренбельская казахская средняя школа Дата:   ФИО учителя: К.Еркожанова Класс: 7 Количество присутствующих: отсутствующих Тема урока Знаменитости и спорт     Цели обучения, которые...

0

Жас ұрпақты Мәңгілік Ел бағдарламасының құндылықтарымен тәрбиелеу

Сулейманова Тамара Маматовна «Баланы өз тәрбиеңмен тәрбиелеме, өз ұлтыңның тәрбиесімен тәрбиеле»… (халық даналығы)                   Қазақстан азаматтарын патриотизмге тәрбиелеудің педагогикалық негізгі –тұлғаның патриоттық сана-сезімін қалыптастыру; патриоттық іс-әрекетін ұйымдастыру; мінез-құлқына патриоттық сипат беру; балабақшадағы оқу-тәрбие...

0

«Правовое воспитание детей дошкольного возроста»

Шагиева Лариса Дилусовна «Важным вопросам социальной модернизации является воспитание правовой культуры населения. Начинать надо с детского сада и школы, продолжать в колледжах и вузах, на каждом рабочем месте. Это задача всех государственных органов национальных...