Адасқан кейіпкерлерге көмектес

Шинтемирова Анаргуль

Мақсаты: Балаларды қарапайым математикалық ұғымдармен яғни қарама — қарсы ұғымдарды, өзіне қатысты кеңістікті бағдарлауды үйрету. Заттарды санына қарай салыстыра білу әрі ертегіні тәрбие құралы ретінде пайдаланып, бір — біріне көмектесу, ұнамсыз істерді болдырмау. Шалқан ертегісінің кейіпкерлерін пайдаланып заттарды ретімен айтуға, санауға үйрету. Математикаға деген қызығушылығын арттыра отырып ойын, тілін, танымдық әрекетін дамытып, бір — біріне, қоршаған ортаға деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу.
Көрнекіліктер: Суреттер, кейіпкерлердің ойылған макеті, мультимедия, текшелер, логикалық тапсырмалар, биік, аласа үйлер, теректер, гүлдер, мультимедия арқылы бейнебаян көрсету.
Әдіс тәсілдері: Сұрақ — жауап, ойындар, топтық жұмыс, жеке жұмыс.
Сабақтың түрі: Дәстүрден тыс.
Сабақтың жүру барысы: Ұйымдастыру кезеңі, шаттық шеңберіне тұру
Мұғалім: Сәлеметсіздер ма, балалар! Көңіл күйлерің қалай, жақсы ма? Менің де көңіл күйім өте жоғары. Мен сендердің бәріңді жақсы көремін. Ал сендер бір — біріңді жақсы көресіңдер ме? Ендеше, бір — біріңнің қолдарыңды ұстап, жағымды әуенді тыңдаңыздар.
Мінебалалар, сендердіңбойларың да, ойларың да өсіп қалыпты. Сендермектепкедайындалыпжүрсіңдер. Болашақтатаңғажайыпоқиғаларға толы «білімәлемінде» өмірсүресіңдер. Балалар, мен байқаптұрмын, бүгін сіздердің көңіл күйлеріңізөтежоғары, жүздеріңшаттық пен мейірімге, жылылыққа толы. Күнкөзіжербетінеөзініңжылуынтаратса, бізбір — бірімізгежылуымыздытаратайық, «Бізбақыттыбаламыз» деп, қайталайық.

Мұғалім: Жылмезгілдері, аптакүндерітуралысұрайды.
Балалар, сіздеркішкентайкездеріңізденбастапкөптегенертегілердіата-аналарыңнан, апайларыңнанестіпкелесіңдер. Ал сендерқандайертегібілесіңдер?
Балалардыңжауабы.
Ендісіздербірертегіденкөрініскөргілеріңкелеме? Ендешеертегілереліндегіәжейді тыңдайық.
Сахнаашылып, «Шалқан» ертегісініңкейіпкерлерініңдұрысретіменорналаспағанкөрінісінкөреді.

Кейіпкерлердіңорнынреттеуүшінкөптегентапсырмалардыорындаукеректігінайтып, түсіндіреді. Балалартапсырманыорындауғакіріседі.
1. Сәулетшілердіңжоспарыбойыншазәулімүйлертұрғызу.
Шарттыбелгілергеқарап, шағынкөшесалады.
А) жолсалушыларжұмысжасайды. Балалар, яғни 1 — ші топ жолдардыорналастырады.
Б) Құрылысшыларүйлердіорналастырады. 2 — ші топ үлкен – кішіүйлердіретіменорналастырады.
В) Жасылталдардыорналастырып, көгалдандыру жұмысы жүреді. 3 — ші топ үйлердіңалдына көшеттер, гүлдер отырғызады.

2. Текшелердіорналастыр.
Ортасынақызылтекше, астынакөктекше, үстінежасылтекшеніорналастырдептағы да түстердіөзгертетінтапсырмаларберіледі.
Балаларайтқанбағытбойыншатекшелердіөзінеқатыстыорындарынаорналастырады.

3. Дидактикалықойын «Пішіндердіңорнын тап?»
Таратпақұралдарарқылыорындалады.
Кеңістіктібағдарлауғаарналғантапсырманымұғалімніңайтуыбойыншабарлықбалаларжекеорындайды.

4. Келісемін – келіспеймін.
1. Үйдіңшатырытөртбұрышқаұқсайды.
2. Қарбыздарталдыңбасындаөседі.
3. Жаздашанаменсырғанаймыз
4. Жұлдыздараспандатүндекөрінеді.
5. Лимон тәттіболады.
6. Шыршаның түсі қызыл.
7. Алма шаршығаұқсайды.
8. Балықтарталдаөседі.
9. Сиырдың 4 аяғыболады.
10. Керіктіңбойыаласа.
11. Балмұздақыстықболады.
12. Дөңгелекпішінніңекібұрышыболады.
13. Қоянбалдыжақсыкөреді.
14. Пілдің тұмсығы қысқа.
15. Кітап – білімбереді.
Айтылғанпікіргекеліспесе, балалар неге екеніндәлелдепайтады.

5. Кәне салыстырайық.
Оңжәнесолжақтағызаттардысанап, есептіксанауарқылысалыстырады. Мысалы, көкшарлар мен қызылшарлардысалыстырыптеңестіредінемесетеңсіздікорнатады.

6. Логикалықтапсырма.
Мультимедиядантапсырманыкөріпотырыпорындайды.

7. Санынақарайжинақта.
Көкөністердісанайотырыпөзініңжәшігінесалады.

8. Қорытынды.
Мұғалімтапсырмалардыңбәрінорындағандарынайтып, ендікейіпкерлердіөзорнынаорналастырамыздеп «Шалқан» ертегісініңкейіпкерлерінретіменорналастырудыбалаларғатапсырады. Орналастырыпболғансоңбалаларкейіпкерлердіретіменсанайды, өзойларынайтыпбереді.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.