26*3 және 78:3 ауызша көбейту және бөлу – Білім порталы