Оралхан Бөкейдің «Қар қызы» повесіндегі реализм мен романтизмнің араласа келуі – Білім порталы