Негізгі білім беру деңгейінің 9-сыныбына арналған«Құқық негіздері» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы – Білім порталы