Болашақ графикалық дизайн мамандарды даярлаудағы оқу үрдісіндегі жаңа технологияны құрастыру – Білім порталы