Информатика сабақтарында үлгерімі төмен балалармен жұмыс жоспары. Досполова Сауле Амангельдиновна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика сабақтарында үлгерімі төмен балалармен жұмыс жоспары

 

 

 

 

 

 

 

Мұғалімі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс

 

Мақсаты: жекелеген оқушылардың білім, білік және дағдыларының сапасын арттыру Оқушылардың құқықтарын қорғау, сыныпта қолайлы микроклимат құру.

 

Міндеттері:

* Оқушылардың оқу еңбегіне жауапкершілікпен қарауын қалыптастыру.

* Ата-аналарды баланың оқу процесіне тарту.

* Үлгерімі төмен оқушылармен кешенді жұмыс жүйесін қалыптастыру

 

Қызметтің негізгі бағыттары мен түрлері

* Оқушылардың үлгерімі мен ЗУН сапасының төмендеуінің ықтимал себептерін

анықтау.

* Оқушылардың үлгерімі мен білім сапасын арттыруға бағытталған кешенді шаралар

қабылдау

 

 

                                           МҰҒАЛІМНІҢ ҚЫЗМЕТІ

 

* Баланың темпераментінің түрін ескере отырып, оқу деңгейін анықтау мақсатында оқу жылының басында оқушыға диагностика жүргізу.

* Нәтиженің объективтілігі үшін сабақта сауалнаманың әртүрлі түрлерін (ауызша, жеке, жазбаша және т. б.) пайдалану

* Оқушы оларды түзете алмайтын тоқсанның соңында бағалардың жиналуына жол бермей, үнемі және жүйелі түрде сауалнама жүргізіңіз.

* Оқушының бағасына түсініктеме беру (оқушы болашақта оларды жоя алатындай жауаптың кемшіліктерін атап өту керек)

* Мұғалім білім, білік және дағдыларын  алғашқы бақылауынан кейін сабақта төмен нәтиже көрсеткен оқушылармен тақырыпты пысықтауы керек, содан кейін қайта бақылау жүргізуге болады

* Мұғалім-оқушымен сұхбаттаспауы немесе сабақтың бірінші күнінде тест тапсырмауы керек (ауырып немесе дәлелді себептермен мектепте болмағаннан кейін)

* Мұғалім оқушының өткізіп алған тақырыпты меңгеру уақытын анықтап, қиындық туындаған жағдайда оған кеңес беруі керек.

* Мұғалім ата-аналар тарапынан уақтылы бақылау мақсатында оқушылар алған қанағаттанарлықсыз бағаларды күнделікке қоюы тиіс.

Пән мұғалімі оқушыларға өткен материалды тексеру жұмысы немесе сұхбат түрінде тоқсан аяқталғанға дейін кемінде бір апта бұрын тапсыруға мүмкіндік беруі керек

* Мұғалім-оқушының үлгерімін төмендету туралы оқушының ата-анасына тікелей хабарлауы керек

* Мұғалім-оқушының сабақтағы жаман мінез-құлқы үшін бағасын төмендетпеуі керек, бұл жағдайда ол оқушыға әсер етудің басқа әдістерін қолдануы керек

 

 

Үлгерімнің төмен болуның мүмкін себептері:

* Сабақты өткізіп жіберу

* Үйде жұмыс істемеу

* Әлсіз қабілеттер

* Пәнді оқытуға құлықсыздық

* Сабақта жұмыс жеткіліксіз

* Сабақта баға қоюдың объективтілігі

* Сабақта мұғалімнің біржақты көзқарасы

* Үй тапсырмасының үлкен көлемі

* Мұғалімнің назары жеткіліксіз

* Материалдың күрделілігінің жоғары деңгейі

* Басқа себептер

* Оқушы сабақты өткізіп алған жағдайда сынып жетекшісі болмау себептерін анықтау бойынша онымен жеке жұмыс жүргізуі, оқушының күнделігіне жазу арқылы немесе өзге тәсілмен оқушының үлгерімі туралы ата-анасына дереу хабарлауы тиіс.

* Үй тапсырмасын жосықсыз орындау немесе сабақта жеткіліксіз жұмыс анықталған жағдайда сынып жетекшісі ата-аналармен профилактикалық жұмыс жүргізуге міндетті.

* Оқушыларға үй тапсырмасының көлемін асыра көрсетуді көрсеткен жағдайда сынып жетекшісі бұл мәселені пән мұғалімімен талқылауға немесе үй тапсырмасының қолданыстағы нормаларға сәйкестігін тексеру үшін мектеп директорына, директордың УР жөніндегі орынбасарына жүгінуге міндетті.

ОҚУШЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ.

* Оқушы үй тапсырмасын орындауға, жазбаша тапсырмаларды уақытында мұғалімге тексеруге ұсынуға міндетті.

* Оқушы сабақ барысында жұмыс істеуге және сабақта жаттығулар мен тапсырмалардың барлық түрлерін орындауға міндетті.

* Себепсіз сабақты өткізіп алған оқушы оқу материалын өз бетінше оқуға міндетті, бірақ қиындық туындаған жағдайда кеңес алу үшін мұғалімге жүгіне алады.

 

 

АТА-АНАЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ

o ата-аналар оқушының үй тапсырмасын орындауын, оның қатысуын бақылауға міндетті.

o ата — аналар балаға ауру немесе басқа да дәлелді себептер бойынша ұзақ уақыт болмаған жағдайда, пән мұғалімімен тәуелсіз сабақтар немесе консультациялар арқылы өткізіп алған оқу материалын игеруге көмектесуге міндетті.

o оқушының ата-анасы оқушы төмен нәтиже көрсететін сабақтарға қатысуға құқылы

o оқушының ата-анасы қиын жағдайда сынып жетекшісінен, мектеп әкімшілігінен көмек сұрауға құқылы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үлгерімі төмен оқушылармен

жұмыс жоспары

 

Жүргізілетін жұмыстар Мерзімі
1. Оқу материалының негізгі бөлімдері бойынша сынып оқушыларының дағдылары мен дағдыларының қимасын жүргізу.

Мақсаты: балалардың нақты білім деңгейін анықтау

қыркүйек
2. Мектеп мамандарымен: пән мұғалімдерімен, дәрігермен, логопедпен әңгімелесу, жеке Ата – аналармен кездесу және міндетті түрде баланың өзімен әңгімелесу арқылы үлгерімі төмен оқушылардың артта қалуының себептерін анықтау. Қараша, желтоқсан
3. Бақылау жұмыстары барысында анықталған білім олқылықтарын жою, содан кейін білімді қайта бақылау. Жыл бойы
4. Сабақта өзіндік жұмысты ұйымдастыруда сараланған тәсілді қолдана отырып, үлгерімі төмен оқушыға мүмкін болатын жеке тапсырмаларды қосыңыз, оны сабақ жоспарына жазыңыз Жыл бойы
5. Нәтиженің объективтілігі үшін сабақтарда сауалнаманың әртүрлі түрлерін (ауызша, жазбаша, жеке және т.б.) қолданыңыз. Жыл бойы
6. Білімдегі олқылықтардың жиналуына жол бермей, балалардың материалды уақтылы игеруін талдау және жазу арқылы үнемі және жүйелі түрде сұхбат жүргізу. Жыл бойы
7. Егер үлгерімі төмен болса, оқушының ата-анасына төмен үлгерім туралы тікелей хабарлау. Жыл бойы
8. Үлгерімі төмен сынып оқушыларының білімдерінің міндетті тақырыптық есебін жүргізу, мүмкіндігінше барлық сынып балаларының пәні бойынша білімдердің тақырыптық есебін жүргізу. Жыл бойы
9. Үлгерімі төмен адамдар үшін қосымша (жеке) сабақтар өткізу. Балаларға өзіндік жұмыс дағдыларын үйрету. Жыл бойы

 

 

 

 

 

 

 

Төмен үлгерімді өтеу және бастауыш сынып оқушыларының білім сапасын арттыру жөніндегі іс-шаралар

 

Мерзімі Жүргізілетін жұмыстар
Тамыз Үлгерімі төмен балалармен пәндер бойынша жұмыс жоспарын жасау
Қыркүйек Білім алушылардың тізімін қалыптастыру.
Желтоқсан Жұмыс нәтижелерін талдау
Қаңтар Мұғалімнің үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс туралы есебі
Сәуір Пәндік апталарға қатысуға тарту
Мамыр Нәтижелер мен жетістіктер

Жаңа оқу жылына жоспарлау

Жыл бойы Үлгерімі төмен балаларға арналған негізгі қиындық деңгейіндегі тапсырмаларды таңдау
Жыл бойы Оқу кабинеттерінде күрделіліктің базалық деңгейіндегі материалдар картотекасын құру
Жыл бойы Осы мәселе бойынша мерзімді баспа материалдарын жинау және жүйелеу.
Жыл бойы Сабақта сараланған және жеке жұмыс
Жыл бойы Қызығушылық тудыратын мәселелер бойынша сабақтан тыс уақытта кеңес беру
Жыл бойы Пән бойынша шығармашылық жұмыстар
Жыл бойы Ұдайы және жүйелі түрде сауалнама жүргізу, бағаларды уақтылы қою, тоқсанның соңында бағалардың жиналуына жол бермеу, егер оқушы оларды түзете алмаса.

 

 

Сабақта жеке жұмыс

 1. Сыныпта жеке жұмыс істеуге арналған арнайы тапсырмалар.
 2. Біртекті олқылықтар бойынша уақытша микро топтарда жұмыс істеу.
 3. Жазбаша үй тапсырмасымен қатар оқушыға теориялық сұрақ қойылады, оған келесі сабақта жауап беріледі.
 4. Қиындықтың орташа деңгейге дейін біртіндеп өсуімен жеңілдетілген бақылау жұмыстары
 5. Үлгерімі төмен оқушыларды оқыту әдісін қолдану
 6. Анықтамалық карталарды, тренажерлерді пайдалану.
 7. Мықты оқушыларды тарту (кеңесші ретінде).

Сабақтан тыс уақытта жеке жұмыс

 1. Жеке карточкалар бойынша қосымша жұмыс.
 2. Әр үй тапсырмасында-қайталау тапсырмалары.
 3. Үй тапсырмасын орындау бойынша нақты нұсқаулық.
 4. Ата-аналарға жеке тренажер тапсырмаларын жүйелі орындау туралы нұсқау беру (күніне 5-10 минут)

 

Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс істеуге қойылатын талаптар

 1. Мұғалім пән бойынша артта қалудың себептерін анықтауы керек
 2. Мұғалім оқушылардың біліміндегі олқылықтарды жою бойынша дәптер жүргізуі керек, онда ол оқушылардың қателіктерін ескереді және оларды түзету жұмыстарын көрсетеді
 3. Күшті әлсіз оқушыға бекітіңіз, олардың жұмысын бақылаңыз.
 4. Мұғалімнің өзі сабақта және одан тыс уақытта үлгерімі төмен оқушылармен жеке жұмыс жүргізеді.
 5. Мұғалім оқушыларға өз пәні бойынша үй тапсырмасын қалай дайындау керектігін үйретеді
 6. Мұғалім өз пәні бойынша мүмкін болатын қиындықтарды алдын-ала біліп, оларды жеңу жолдарын үйретуі керек

Мектептегі үлгерімсіздікті тудыратын себептер:

* зияткерлік еңбек;

* физикалық әлсіздік;

* мектептің жетілмегендігі;

* педагогикалық немқұрайлылық;

* сөйлеудің жеткіліксіз дамуы;

* мектептен, мұғалімдерден қорқу;

* инфантилизм (яғни балалық шақ)

* нашар тұқым қуалаушылық

* астениялық күй;

* қолайсыз тұқым қуалаушылық;

* жүйке қызметінің бұзылуы;

* жалпы көру қабілетсіздігі;

* гиподинамия;

* қоғам;

* көші-қон (орыс тілін білмейтін немесе оны толық меңгермеген оқушылар);

* адамдардың материалдық өмір сүру деңгейін төмендеткен әлеуметтік-экономикалық жағдай (ата — аналар негізгі жұмысынан басқа, басқа жұмыс істеуге мәжбүр-бала өзіне беріледі).

 

 

 

 

 

Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс

 

Оқушының аты-жөні Үлгермеу себептері Сауалнама түрлері қолданылды Олқылықтарды жою нысандары Жұмыс нәтижесі

 

Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс

 

Оқушының аты-жөні Үлгермеу себептері Сауалнама түрлері қолданылды Олқылықтарды жою нысандары Жұмыс нәтижесі

 

 

Үлгерімі төмен оқушылармен және оның ата-аналарымен әңгімелесуді тіркеу журналы

 

Аты-жөні Мерзімі Әңгіме мақсаты Шешімі Оқушының қолы
     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

   

 

 

Үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс жөніндегі есеп

Оқушылармен жұмыс картасы. Жеке қосымша сабақтар. 1 жартыжылдық.

Мұғалімнің аты-жөні

Мерзімі Уақыты Оқушының аты-жөні Сынып Сабақтың тақырыбы Дифференциалды  тапсырмалар Ата-аналарға кеңес беру. Күні

Мерзімі

  Ата-аналармен әңгімелесу Үнемі
  Ата-аналармен әңгімелесу Үнемі
  Ата-аналармен әңгімелесу Қажетіне қарай
  Ата-аналармен әңгімелесу Қажетіне қарай
  Ата-аналармен әңгімелесу Қажетіне қарай
  Ата-аналармен әңгімелесу Қажетіне қарай

 

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *