Білім алушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастыру.

Қазіргі әлемде физикалық күш көп қажет емес, сауаттылық пен интеллект қажет. Математика, мектеп пәні ретінде осы қасиеттерді қалыптастыру және дамыту үшін жеткілікті әлеуетке ие. Ең бастысы-функционалды сауаттылық, өйткені бұл «адамның қолданбалы білім негізінде өмір мен қызметтің әртүрлі салаларындағы стандартты өмірлік міндеттерді шешу қабілеті». Оның бір түрі-математикалық сауаттылық. Математикалық сауаттылық «адамның өзі өмір сүретін әлемдегі математиканың рөлін анықтау және түсіну, жақсы негізделген математикалық  пайымдауларды  білдіру, математиканы қазіргі және болашақ шығармашылық, қызығушылық танытатын және ойлайтын азаматқа тән қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін пайдалану қабілеті» ретінде анықталады. Математикалық сауаттылық- бұл білім алушының мектепте оқу кезінде алған математикалық білімін шешім қабылдау үшін пайдалануды көздейді.

Менің ойымша, математика сабақтарында функционалдық сауаттылықты қалыптастыру кезінде проблемалық өріс қандай?  Біріншіден, білім алушылар өнімді оқумен байланысты қиындықтарға тап болады. Олар мәселені шешу үшін маңызды ақпаратты, сұрақты және деректерді бөліп көрсете алмайды. Оқушылар негізгі тапсырмаларды стандарттармен бірнеше әрекетте өте жақсы орындайды олар кестеден, қысқа мәтіннен ақпаратты бөліп алып, сұраққа жауап талап ететін тапсырмаларды жақсы орындайды, бірақ егер ақпарат жанама түрде ұсынылса немесе сұрақ тым стандартты болмаса, балалар абыржиды және оқушылардың шамамен 25% — ы ғана осындай тапсырмаларды орындайды. Тілдің өзгешілігі және ерекше болуы оқушыларды қорқытады.

Математикалық функционалдық сауаттылықты қалыптастырудағы екінші және негізгі мәселе: әдеттегі математикалық есепті шешуге болатын математикалық аппаратты табу үшін есепті қалай тұжырымдау керек? Бұл мектеп оқушысы үшін басты мәселе.

Тағы бір мәселе- оқушылардың есте сақтау қабілеті төмен, интернетке сеніп, берілген ережелерді жаттамайды, есте сақтау қабілетін дамытпайды.

Математика пәнінің мұғалімі ретінде мен оқушыларымның математикалық сауаттылығын дамытудың маңыздылығын жақсы түсінемін, мұны оқушылардың қабілеттерін дамыту, мектепте алған білімдері мен дағдыларын өмірлік жағдайларда қолдану қажеттілігі деп санаймын. Математика сабақтарында оқушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастыру стандартты емес есептерді шешу арқылы мүмкін болады; осы шамаларды есептеудің немесе бағалаудың шамамен әдістерін қажет ететін есептерді шешу.

Осы мәселерді ескере отырып, сабақта өмірге байланысты (дүкен, нессие, жол жүру, пәтерде жөндеу жұмыстарың жүргізу),  логиқалық, есте сақтау қабілетін дамытуға арналған есептерді шығарамыз.

Математиканың негізгі аспектілерін игеру, негізінен 5- 6 сыныптарда басталады, сондықтан оқытудың осы кезеңінде оқушылардың математикалық сауаттылығын дамыту алдыңғы қатарда болуы маңызды. Бұл одан әрі жалпы адамзат мәдениетінің бөлігі ретінде математиканы тереңірек және саналы түсінуге ықпал етеді.

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *