Динамика негіздері

Динамика

1.Денелердің өзара әрекеттесу дегеніміз:

А) Денелердің бір-біріне әрекет етуі В)Денелердің бір-біріне әрекет етпеуі

С) Денелердің қозғалысы Д)Денелердің өлшемдерінің өзгеруі Е)Денелердің өзара үйкелісі.

2.Бірліктердің халықаралық жүйесіндегі массаның бірлігі:

А)тонна В)грамм С)миллиграмм Д)килограмм Е)центнер

3.Заттың көлем бірлігіндегі массасына тең физикалық шаманы қалай айтады?

А)заттың көлемі В)заттың тығыздығы С)заттың массасы

Д)дененің салмағы Е) дененің күші

4.Денелердің өзара әрекеттесуін сипаттайтын физикалық шама:

А)жылдамдық В)жол С)күш Д)тығыздық Е)масса

5.Күштің әрекеті тоқтағаннан кейін,дене өзінің бастапқы пішіні мен өлшемін өзгертетін болса, мұндай деформация қалай аталады?

А)пластикалық В)серпімді С)серпімсіз Д)үйкеліс Е)теңәсерлі

6.Заттың тығыздығы қай формуламен анықталады?

А )ρ=v-m В)ρ=m/v Е) ρ=m+v Д)ρ=v/m С)ρ=m*v

7.Күшті өлшейтің құрал:

А)манометр В)ареометр С)вольтметр Д)динамометр Е)барометр

8.Қандай жағдайда теңәрекетті күш нөлге тең болады? (FR=0)

А)егер денеге бір бағытта, мәндері бойынша тең екі күш әрекет ететін болса

В)егер денеге мәндері бойынша тең,ал бағыттары қарама-қарсы екі күш әрекет етсе

С)егер денеге мәндері тең емес,қарама-қарсы бағытта екі күш әрекет етсе

Д)егер денеге бір бағытта және мәндері тең емес екі күш әрекет етсе

Е)егер денеге мәндері бойынша тең емес,әр-түрлі бағытта бірнеше күш әрекет етсе

9.Бүкіләлемдік тартылыс заңын кім тұжырымдады?

А)Ньютон В)Архимед С)Паскаль Д)Аритотель Е)Гук

10.Ауырлық күші дегеніміз не?

А)Денелердің тебілу күші В)Электромагниттік күш С)Магниттік күш

Д)Үйкеліс күші Е)Денелердің жерге тартылу күші

11.Мрамордың тығыздығы 2,7 г/см3 оны кг/м3 өрнекте

А)2,7*102кг/м3 В)2,7*103кг/м3 С)27*103кг/м3 Д)2,7*10-3кг/м3 Е)0,27*103кг/м3

12.Денеге әрекет ететін ауырлық күші 0,49кН.Ол дененің массасы қандай?

А)0,5кг В)5кг С)50кг Д)500кг Е)0,49 кг

13.Массасы 2кг денеге Айда 3,2Н ауырлық күші әрекет етеді.Массасы 50 кг адамның Ай бетіндегі салмағы қандай?

А)80Н В)8Н С)50Н Д)800Н Е)0,8Н

14.Төменде берілген массасы m білеуге әсер ететін екі күштің шамалары мен бағыттары бойынша олардың теңәрекетті күшін анықта:

20Н

 50Н

А)70Н,оңға В)50Н, оңға С)20Н,солға Д)30Н,оңға Е)0-ге тең

15.Серіппе тірекке вертикаль бекітіліп,210Н күш әрекетінен 70мм-ге ұзарған.Серіппеге қосымша 120Н күш түсірілді.Серіппенің жалпы ұзаруын табындар.

А)4м В)11м С)0,11м Д)110см Е)4см

16. Дененің өзі жанасып тұрған бетке тік бағытта түсіретін күшті қалай атайды?

А)Үйкеліс күші В)Серпімділік күші С)Архимед күші Д)Тарту күші Е) Нормаль қысым күші.

17.Екі дененің массаларының қатынасы олардың өзара әрекеттесуі кезінде тыныштық күйден шыққанда алатын жылдамдықтарының қатынасы:

А)m2/m1=v2/v1 В)m1/m2=v1/v2 С)m1/m2=v2/v1 Д)m1/m2=v1*v2 Е)m1/v1=m2v2

18.Бала массасы 3кг болатын шананы мұзбен тартып келеді.Мұз бен шана арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,05. Бала шананы қандай күшпен тартып келеді?

А)15Н В)1,5Н С)150Н Д)0,15Н Е)1500Н

19.Массасы 50кг шкафты орнынан жылжыту үшін 200Н күш жұмсау керек.Үйкеліс коэффициенті неге тең?

А)40 В)4 С)400 Д)0,4 Е)0,04

20.Үйкелісті азайтудың жолдарына жатпайтыны:

А)Негізі резенке болатын заттарды пайдалану В)Үйкеленетін беттерді өндеу

С)Үйкеленетін беттерді майлау Д)Үйкеленетін беттерді тегістеу Е)Подшипниктерді пайдалану

21. 600кг/мρ21.Ұзындығы 4см,ені 2см, қалындығы 1см платина кесегінің массасын анықта. (3)

А)172кг В)0,172кг С)17,2кг Д)1,72кг Е)2кг

22.Коньки киген екі бала бір-бірінен кері итеріліп,қарама-қарсы жаққа қарай сәйкес 4 және 5м/с жылдамдықтармен сырғанап кетті.Бірінші баланың массасы 45 кг.Екінші баланың массасы неге тең?

 А)3,6кг В)45кг С)40кг Д)36кг Е)50кг

23.Резенке таспаның қатандығы 3,5*104 Н/м. Егер таспаға 7кН күш әрекет ететін болса,онда ол қандай шамаға созылады?

А)2м В)2см С)0,2см Д)0,2м Е)2мм

24.Көлемі 100см3 ,ал тығыздығы 2000кг/м3 тастың салмағы қандай?

А)20Н В)0,2Н С)1,96Н Д)200Н Е)0,02Н

25.Массасы 60кг шкафты орнынан жылжыту үшін қанша күш жұмсау керек?Үйкеліс коффициенті 0,4-ке тең.

А)2,35Н В)23,5 С)0,23 Д)235,2Н Е)2352Н

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *