Ұлы Жібек жолы халықаралық байланыстардың дамуына ықпал етті ме?

Сабақтыңмақсаты: ОқушылардыҰлыЖібекжолыныңҚазақстандағытармақтарыменжәнесілемдеріментаныстыру. Оңтүстік ҚазақстанныңБатысқашығатын, ЖетісудыңШығысқашығатынбастықақпаекеніретіндегімаңызын түсіндіру.

Дамытушылықмақсаты:Оқиғаларғақатыстытарихитанымынқалыптастыраотырып, ойлау, талдау, қорытындыжасауқабілеттеріндамыту, өзіндікжұмыстаржасайбілугедағдыландыру.

 

Тәрбиелікмәні:БарлықсаладаОтаныныңілгерідамуыүшінүлесқосуға, ұлтжандылыққа, адамгершіліккетәрбиелеу.

Сабақ: әдебиетпен, дүниежүзітарихыменпәнаралық

байланыснегізіндежүргізіледі.

Сабақ түрі: саяхат сабақ.

Сабақбарысы: Ұйымдастыру ,түгендеу.

Кіріспесөз: МұғалімҰлыЖібекжолыныңбасталуынатоқталады.

«Психологиялық тренинг» ондаоқушыларға «сергітусәті» ретіндеқолданылады.

Жаңасабақ: «Түйе» жануарыменсаяхатбасталады:

1-бекет: Қытаймемлекеті, ҰлыҚытайқорғаны, Хуанхэ өзені.

Тапсырма:“Тарихисынақ хат” оқушышиыршықталған қағаздан сұрақтар

оқиды.

ҰлыЖібекжолыныңШығысқашығатынбірбағытыоңтүстік-батысЖетісужерінен Тараз қаласыарқылыАлматығажеткен.

2-бекет: Тараз қаласы.

Тапсырма: “Теңгедегі сыр” ҰлыЖібекжолыкезіндегітеңге мен ҚР теңгесінсалыстыру.

3-бекет: Алматы қаласы.

Тапсырма: “Тарихи диктант”

Берілгенсөздердентарихқақатыстысынжазунемесеайту;

Күнделік; Түрік; Қаған; Әлем; Хабар; Таншу; Тараз; Сарай; Қала; Мәдениет; Топ; Көшпелі; Мемлекет; Саяси; Қажет; Қағаз; Ескерткіш; Қимақ; Жақсы; Суяб; Дың; Якка; Қобыз; Етік; Бұрыш; Айна; Тарақ; Сабын;

4-бекет: Қойлық қаласы

Тапсырма: “Сен маған, мен саған”

Оқушылардаярлапкелгенсұрақтарынбір-бірінеқояды.

5- бекет: Отырарқаласы

Тапсырма:“Отырарданкімдершықты?”

Қандайоқиғаларболды?”

МұхтарШахановтың «Отырартуралы» өлеңіноқу.

 

 

 

6- бекет: Түркістанқаласы

Тапсырма:

Қазақ хандығының-550 жылдығы”мерейтойынабайланысты

«Фото жұмбақ» бірнешехандардыңсуреттерікөрсетіледікімекеніноқушыларайтады.

7- бекет: Сауранқаласы

Тапсырма:

«Діндертоғысы». Онда :манихейлікдін, христиан дініжәне ислам дінітуралыайтады.

8-бекет: Испиджаб (Сауран) қаласы

Тапсырма:

Венн диаграммасы” Оқушылар «түйе», «ұшақ», «машина» суреттерінеқараперекшелігі мен ұқсастығынайтады.

 

Бекітубөлімі: «Сәйкестендір». Берілгентапсырмалардыреттепқояды.

Қорытынды: ЖерортатеңізінежеткенҰлыЖібекжолыныңтарихи

маңызытуралыайтылады.

Оқушылардыңсабақтаналғанәсерлерінстикергежазып «түйе», «ұшақ», «машина» суреттерініңтұсынақояды.

Бағалау бөлімі:

Үйгетапсырма: оқу, әлідетыңматериалдаріздеутапсырылды.

 

 

 

Абай атындағы орта мектебінің

Тарих пәнінің мұғалімі

Жұмағұлова Айгүл Әділханқызы

 

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *