Архив по дням: 10 мая, 2021

0

ЖОО орнын бітірген жастардың жұмыс орнына орналасуы жоғары қарқындылыққа ие ме?!

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасының аға оқытушысы Cултанова А.М. Қазіргі қоғамда инновациялық үрдістер күннен-күнге ғылыми даму мен стратегиялық алға басулар жақсы жүргізіліп жатыр. ЖОО орнын бітірген жастардың толықтай өз мамандық саласы...

0

Кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстық

Кәмелеткe тoлмaғaндaр aрacындaғы қылмыc бaлaлaр мен жacөcпірімдeрдің қoғaмғa қaрcы нeмece зaңсыз әрекeттeрін білдірeді жәнe бүкіл әлемдe үлкeн проблeмa бoлып caнaлaды. Бұл әлeумeттік, экoнoмикaлық жәнe мәдeни фaктoрлaрғa бaйлaныcты. Бұл жaсөспірімдeр қылмысы қaлaлық жeрлeрдe aйқын көрінeді,...