Педагогика пәні тест квалтест

Педагогика пәні

 1. А.С.Макаренко балалар ұжымын дамытуда төмендегі сатыларды қарастырды Үш
 2. 2. А.С.Макаренко балалар ұжымын дамытуда мына перспективаларды бөліп қарады: Жақын, орта, алыс
 3. 3. А.С. Макаренко балалар ұжымын дамытуда келесі перспективаларды айқындайды: Жақын, орта, алыс.
 4. А.С Макаренконың педагогикаға қосқан үлесі: Жеке тұлғаны ұжымда тәрбиелеу

5.А.С.Макаренко бойынша ұжымның даму принциптері:

Жариялылық, жауапты бағынушылық.

ПерспективтібірізділікG)Жұптық іс-әрекет

 1. Акселерация дегеніміз:

Жасөспірімдік жастағы балалардың физиологиялық, психологиялық тұлғасының жылдам дамуы.

Жасөспірімдік шақтағы сандық және сапалық көрсеткіштердің жылдам өзгеруі

 Жасөспірімдердің дене бітімінің жылдам өсуі

7 . Аттестацияның мақсаты:

Оқу-тәрбие процесінің сапасын арттыру

Дамытудың сапасын арттыр

Педагогтардың әлеуметтік қорғанысын қамтамасыз ету

 1. Аттестациялау (сараптау):

 Маман шеберлігінің деңгейін анықтайтын тәсіл

Мұғалімдердің кәсіби дайындығын жетілдіру жүйесі

Педагогтар мен мектеп басшыларының біліктілігін көтеру тәсілі

 1. Адамның қабілеттіліктерін дамыту және белгілі бір жетістіктерге қол жеткізу үшін қажетті және міндетті жағдай: Іс-әрекет.

10.Адамның дүниетанымының компоненттері:Ғылыми білім, көзқарас, сенім мен идеал жиынтығы.

11.Адам санасындагы ойлар мен бейнелерге багытталатын зейін турі?Интеллектуальды

12.Адамдагы танымдык процестер белсенділігі мен танымдык даму теориясын устанган багыт? Когнитивтік

13.Адамның сезім күйлерін қандай аспаппен зерттейді?Пнеймограф аспабы

 1. Адамға тұқым қуалау арқылы беріледі: Анотомиялық, физиологиялық ерекшеліктері

15.Адамның ғылыми фактілерді, ұғымдарды, ережелерді, заңдарды, қағидаларды түсінуі, есінде сақтауы және қайтй жаңғыртуы ол:Білім

16.Авторитарлы тәрбие, либералды тәрбие, демократиялық тәрбие, еркін тәрбие. Қандай белгілер бойынша жіктелген:

Өзара қарым қатынас стилі бойынша

17.Адамгершілік, еңбек, ақыл-ой, физикалық тәрбие бұл-: Тәрбиенің бағыты

 1. Адамгершілік тәрбиесінің міндеті: Адамдарға құрмет сезімін дамыту
 2. Адамгершілік тәрбиесі: Жалпы адам заттық құндылықтарды игеру

20.Адамдардын озара ыкпал жасау катынасын камтамасыз етуші тіл кызметінін турі? Акпараттык

21.Адамдар арасындагы іс-арекет кажеттігінен туындаган тіл байланыстарынын бастау  козі?Сойлесу

 1. Азаматтық тәрбиенің міндеті: Қоғамдық сана мен cенімді қалыптастыру.
 2. Ақыл-ой әрекетінің кезеңмен қалыптасу теориясының авторы кім?П. Я. Гальперин
 3. Ақыл-ой әрекетін кезеңдік қалыптастыру тұжырымдамасының авторы: П.Я.Галперин және Н.Ф.Тальзин
 4. АКТ қолдануда «көрсету» оқыту аспектісін қолданудың мысалы.Оқу және талқылау мақсатында оқушылардың жұмыстарды алмастыруы
 5. Ата-анасынан балаға тұқым қуалау бойынша беріледі: Адамның жеке даму қабілетіне негіз болатын нышандар.
 6. Александрдің зерттеуіне сәйкес диалогтың бес үлгісіндегі механикалық есте сақтау:Үнемі қайталап отыру арқылы фактілерді, ойларды жаттау
 7. Акселерация: Жас өспірімдер мен кіші жастағы оқушылардың жедел дамуы.
 8. 29. Арнаулы педагогиканың салалары:Тифло, сурдо, олигофрено педагогика.

30.Әрқашанда пайымдау, қорыту және дәлелдеуді талап ететін оқыту әдісі: Түсіндіру

 1. Әрқайсында анықталған тапсырмаларды шешетін әртүрлі және қайталанатын істердің кӛмегімен оқушылардың оқу іс-әрекетін басқару әдісі Жаттығу
 2. Әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанымен, мұқият бағаланатын әңгіме түрі.Зерттеушілік әңгіме
 3. Әңгімелесу зерттеу әдісі ретінде: Қатаң қадағаланатын жағдайларда өткізілінетін, алдына белгілі бір мақсатқа бағытталған, сынаққа түскендердің барлығына арналған біркелкі зерттеу.

34.Барша психикалык болмыс накты даму процесінде пайда болады, жасайды жане озгереді деп тужырымдаган галым? Ломов

35.Барша тіршілік иелерінін коршаган дуниемен омірлік байланыстар жасап арі оларды оз кажетіне орай озгерте алу кабілеті?  Белсенділік

36 .Білімдер мен дагдылардын калаган накты арекетте корінуі?  Ептілік

 1. Бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы.Алынған мәліметтердің мәнін анықтау
 2. Бейнелеу көрнекілігіне жатады.Макет
 3. Берілген мысал сұрақ қоюдың қайсысына тән Мұғалім: —Асқар, ережені жақсы айттыңыз. Енді мысал келтіре аласыз ба? Сынақтан өткізу
 4. Білім берудегі инновациялық үрдістер.Дәстүрлі мәселелерді жаңаша оптималды шешу нәтижесінде қолданатын педагогикалық үрдістер
 5. Білім таксономиясына сәйкес жаңа үлгіде әртүрлі тәсілдермен элементтерді қиыстыру арқылы ақпаратты жүйелеу деңгейі:Жинақтау
 6. Білім, білік және дағдыны қалыптастыру процесі қажет етеді: Диагностикалауды.Бақылауды. Оқу-танымдық іс-әрекеттерінің нәтижесін анықтауды

43.Бұл үдеріс арқылы оқушылар түсіну, бақылау, оқу тәжрибесіне қадағалау қабілетін дамытады: Метатану

44.Бітіруші түлектерге ұлттық бірыңғай тестілеу өткізудегі бағалаудың мақсаты: Стандартты бақылау және орындау

45.Білім берудегі инновациялық процестердің педагогикалық маңызды проблемасы:Озық педагогикалық тәжрибені зерттеу, жинақтау және тарату

46.Білімді іс-әрекет негізінде қабылдап, оның өмірмен және практикамен байланысын тереңдетуді талап ететін оқытудың принципі: Белсенділік

47.Білім алушы мұғалімнің басқаруынан тәуелсіз болатын типті жүйенің сипатын көрсетіңіз:  Жұмыстың құндылығын айқындап, мақсатын, орындалу ұзақтығын, нәтижесін белгілейді

48.Білімнің педагогикалық аспектісі: Оқушыларға ғылымды оңтайлы түсіндіру тәсілі

49.Білім беру мазмұны: Ғылыми білімдер, іскерліктер мен дағдылар жүйесі

 1. Білім берудің мазмұнын көрсетпейтін құжат:А) ҚР-ның мемлекеттік білім беру стандарты
 2. 51. Білім берудің мазмұнын анықтайтын нормативтік құжаттар: Білім беру стандарты
 3. Білік: Тәжірибеде игерілген білімдерді қолдану тәсілдері.
 4. Балаларды қорғау бойынша халықаралық құжат: БҰҰ-ң балалар құқығы туралы конвенциясы.
 5. Балаларды мектептен тыс тәрбиелеу мен білім беру саласындағы теориялық және қолданбалы зерттеулерден тұратын ғылым:В) Әлеуметтік педагогика.

55.Балаларды сүйетін, жүрек қалауымен әрбір педагогтың қол жетерлік тәрбие мен оқытуда тұрақты жетілдіріп отыратын өнер:Ғедагогикалық шеберлік

56.Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. «Интерпретация» сипаттамасына сәйкес келетін мұғалім әрекеті:Оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру

57.Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. «Қадағалау» сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті: Оқушының сұраққа жауабын тыңдау

58.Бағалаудың барлық түрлеріне тән үш сипаттама бар. «Қорытынды» сипаттамасына тән мұғалім әрекетін көрсетіңіз:Оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау

59.Бағалау арқылы оқытуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс бес түйінді фактордың бірі: Оқушылардың өзін-өзі бағалауға қатыстырылуы

60.Бағалау мақсатында жүргізілетін қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы:Алынған мәліметтердің мәнін анықтау

61.Бағалаудың қай түрінде 1 оқушының жетістіктерінің белгіленген нормалармен немесе бірдей жастағы оқушылар тобының қол жеткізген деңгейімен ара-қатынасы салыстырылған соң қорытынды жасалады:Оқуды бағалау

62.Баланы өз иқтиярымен оқыту-бұл: Педагогикалық жаңащылдықтың идеясы

63.Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы: Оқушыға бағдарланған

 1. Балалардың өздері сайлап алған ұжымдық басқару органы: Өзін -өзі басқару
 2. Баланың дүниетанымының қалыптасуының негізгі жолдары: Мектептегі оқу, оқу пәндері
 3. Бастауыш мектеп оқушыларының қарым-қатынасына әсер етушілер:Оқытушының пікірі
 4. Бастауыш сынып жасындағы баланың ерекшелігі мен дамуы: Салмағы бір жылда 2-2,7 өседі

68.Бастауыш мектеп шағы бала өмірінің қандай жас аралығын қамтиды?6-10 жас аралығы

 1. Басқару әдістерінің негізгі топтары:

Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері.

Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау әдістері.

Қоғамдық әсер әдістері{

 1. Басқару әдістерінің негізгі топтары:

Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері.

Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау әдістері.

Қоғамдық әсер әдістері

71 . Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар:

П.П.Блонский.

Л.С.Выготский.

С.Т.Щацкий

 1. Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады:Келісім жасау.Реттеу. Ынталандыру

73.Басқару әдістерінің негізгі топтары:

Әкімшілік-ұйымдастыру әдістері

Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау әдістері

Қоғамдық-пайдалы іс-әрекеттер әдістері

74: Бейнелеу көрнекілігіне жатады: Макет

75.Бинокулярлық көру дегеніміз не?Кеңістіктегі заттардың көлемін екі көзбен көру

 1. Бұл өлшемге тән оқушыларда «қызығушылықты арттыру үшін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылу» байқалады.

Күрделілікке деген сүйіспеншілік

 1. Балалардың өздері сайлап алған ұжымдық басқару органы: Өзін -өзі басқару

78.В.В.Давыдов бойынша оқу іс-әрекетінің басты нәтижесі: Теориялық сана мен ойлау

79.В.Вундт қай жылы тұңғыш психологиялық лаборатория ұйымдастырды?1879 ж

80.Гректін «paidagogas» сөзінің мағынасы: Баланы жетектеуші.  Қожасының баласын жетектеуші құл?Тәрбие туралы ғылымның атауы

 1. Ғылым дүниетаным жеке тұлғаға мүмкіндік береді: Қоршаған ортаның құбылыстарын дұрыс қабылдау және ұғыну
 2. Ғылыми педагогикалық тәжірибеге баға беруде басшылыққа алынатын жаңашылдық: Инновацияның негізгі критерийлері

83.Ғылыми білімдер жүйесі, көзқарастар, сенімдер және адам мұраты (идеалы): Дүниетаным компоненттері.

 1. Ғылыми зерттеу әдісіне жататындар:Экскурсия кезінде биологияның мұғалімі оқушылармен бірге құмырсқалардың мінез-құлқын бақылайды.
 2. Ғылыми – педагогикалық зерттеудің диагностикалық әдісі: Оқытушының оқушылармен әңгіме жүргізуі барысында олардың оқу материалына деген қызығушылығын арттыруда тиімді әдіс тәсілдерін ашып көрсету.
 3. Даму дегеніміз- Әр қилы факторлардың ықпалымен адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер.
 4. Даму барысында адамда: Сана мен өзіндік сана қалыптасады. Жеке тұлға ретінде қалыптасады.Дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі

88.Даму – бұл: Уақыт ішінде әрқилы факторлардың ықпалымен жүзеге асатын адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер

 1. Даму :Әр қилы факторлардың ықпалымен жүзеге асатын адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер. Алдын-ала көзделген сапалық қасиеттердің адамдарда

қалыптасуының белгілі бір мақсатқа бағытталған процесі.Эволюциялық ауысу немесе революциялық секiрiс түрiнде жүзеге асатын өрлеу процес

90.Дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру бойынша қызметтің бірінші кезеңін көрсетіңіз (Ренцулли мен Райс):Жалпы зерттеу жаттығулар

 1. Дағдыға дағдыландыру мақсатында ақыл-ой немесе жазбаша әрекеттің қайталанып бірнеше рет орындалуы:Жаттығу

92.Дарынды және талантты оқушылардың ынталандыруға қатысты сипаттамасын көрсетіңіз:Өзін-өзі сынайды, бағалай алады

93.Дж. Фейвел бойынша, оқушыға білмеген тапсырманы кеңес берілмегендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрсада, тапсырманы орындай алмауы: Өнімділік тапшылығы

 1. Дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру бойынша қызметтің бірінші кезеңі (Ренцулли мен Райс) Жалпы зерттеу жаттығулар
 2. Дәйектілікті дамытуда АКТ қолдану және оқыту аспектісінің мысалы: Талдау және бағалау

96.Дидактиканың нақты түсініктері: Сабақ беру, оқыту, білім беру, оқу

 1. Дидактиканың Алтын ережесін құрған:Комменски А.Я
 2. Дүниеге көзқарастың құрылысына жатпайды: D) Іс-әрекетке дайындық
 3. Дүниеге көзқарастың жүйесі:А) Ғылым.
 4. Дүниетаным: В)Адам санасының ерекше формасы
 5. Дүниетанымның құрамды бөліктері: A) Дүниетанымның философиялық негіздері. Жеке тұлғаның құндылық бағыттары.Жеке тұлғаның дүниетанымы қалыптасуының жолдары мен тәсілдері
 6. Диагностикалау қамтиды: Бақылау мен тексеруді . Жинақталған статистикалық деректерді талдауды. Дидактикалық процестің жүргізілу барысын
 7. Дүниетанымның формалары: .Мифологиялық..Діни.Көркемдік
 8. Дүниетанымдық негізге жатқызуға болмайды: Білім беретін мекемелер
 9. Дүниетаным — бұл: Ақиқатты дүниеге деген көзқарастар жүйесі.Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі. Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі
 10. Дүниетанымның құрамына кіретін компоненттер:Ғылыми білімдер жиынтығы, білімге қатынасы, сенім, қылық (іс)
 11. Дене тәрбиесінің міндеттері болып табылады:Дененің дұрыс дамуына әсер ету, организмді шынықтыру, қозғалыс сапасын дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыру.
 12. Дене тәрбиесін ұйымдастырудың негізгі  жүйесі:Мектептегі дене шынықтыру сабақтары.
 13. Дүниетанымның негізгі мәні: Көзқарастар мен сенім
 14. Дүниетанымның формалары: Мифологиялық. Діни. Көркемдік
 15. Дүниетанымды қалыптастыруды анықтайтын шарттар:Болмысына және өзіне деген қатынасы, көзқарастары. Тәжірибесі, білім, білігі, ұстанымы . Гуманистік қарым -қатынасыталапшылдығы
 16. Дүниеге көзқарастың жүйесі: Ғылым

113.Ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік сенімді өлшемінің сипаттамасы:Басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған

 1. Жалпы мектепішілік жоспарға кіретіндер: Е) Сынып белсенділерінің жұмыс жоспары.
 2. Жеке тұлғаны қалыптастыру процесі: Е) Тұлғаның жетілуін қамтамасыз етеді.
 3. Жеке тұлғаның қалыптасуына әсер ететін негізгі факторлар:С)Биологиялық, тәрбие, әлеуметтік  орта
 4. Жеке тұлғаның дамуындағы негізгі қозғаушы күш:А) Қарама- қайшылық.
 5. Жеке тұлғаның дамуына әсеретуші  фактор:А)Белсенділік.
 6. Жеке адамның қалыптасуындағы жетекші фактор: Отбасы

145.Жас ерекшелік: Адам  өмірінің белгілі бір кезеңіндегі анатомия-физиология-лық және психологиялық сапасы мен қасиетін анықтайтын сипаттамасы.

 1. Жеке тұлғаны қалыптастыру: Адамның әлеуметтік, идеялогия-психологиялық және т.с.с. ықпалы-мен әлеуметтік жан иесі ретінде қалыптасуы.
 2. Жеке тұлғаның объективті қоғамдық қарым-қатынасқа бейімделуі аталады: Әлеуметтену.
 3. Жеке тұлғаны қалыптастыру:Барлық әлеуметтік, идеологиялық, психологиялық және т.с.с ықпалымен адамның әлеуметтік жан иесі ретінде қалыптасуы
 4. Жеке тұлғаның маңызды белгілері:Саналылығы, жауапкершіліг. Бостандығы, қадыр қасиеті.Даралығы, қайталанбайтындығы
 5. Жеке тұлғаны қалыптастырудың шешуші факторы:Іс-әрекет.
 6. “Жеке тұлға” ұғымы:Биологиялық және әлеуметтік қасиеттерді біріктіреді. Индивиттің әлеуметтік маңызды сапалар жүйесі.Қоғамдық мәні бар адам
 7. Жас ерекшелік психологиясы қашан дүниеге келді?ХІХ ғасырдың аяғында

153 .Жасөспірімдік шақ  және оның ерекшеліктері:Балалардың тәртібі нашарлап, сабаққа үлгірімі төмендейді.Бойы бұрынғығақарағанда бір жылда екі есе шапшаңдықпен өседі. Жүйке жүйесінің құрылымы морфологиялық жағынан жетіліп болады

 1. “Жеңілден қиынға” “Қарапайымнан күрделіге” “Белгіден белгісізге” ережелері оқытудың қай принципіне жатады. Бірізділік
 2. Жоғарғы сынып оқушыларының негізгі іс-әрекетінің түрі:Оқу танымдық.
 3. Зерттеудің ауызша сұрау әдісі:Әңгме
 4. Зерттеуші, ізденімпаз, жасампаз мұғалім:Теоретик

158.Зерттеушілік әңгіме жүргізу кезінде оқушылардың әрекеті: Айтқандарын дәлелдейді

159.Зерттеу тәжрибелеріне сүйене отырып, педагогикалық жаңалықтардың мынадай критерийлер жиынтығын анықтауға болады: Жаңашылдық, оптималдық, жоғары нәтижелілік, тәжрибеде шығармашылықпен қолдану мүмкіндігі

 1. Зерттеу тәжірибелеріне сүйене отырып, педагогикалық жаңалықтардың мынадай критерийлер жиынтығын анықтауға болады.Жаңашылдық, оптималдық, жоғары нәтижелілік, тәжірибеде шығармашылықпен қолдану мүмкіндігі

161.Идея қайтала-ды және жасалады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейтін әңгіме түрі: Кумулятивтік әңгіме

 1. Инновациялық процестердің маңызды проблемасы:Педагогикалық-психологиялық ғылымдардың жетістігін практикаға енгізу
 2. Инновациялық білім беру үрдісінің негізінде педагогиканың басты мәселесі Педагогикалық тәжірибені зерттеу және психология мен педагогика ғылымының жетістіктерін тәжірибеге жеткізу

164.Индивид:Адам.

 1. Құқықтық тәрбие нәтижелілігінің басты көрсеткіші болып табылады: Құқықтық сананы қалыптастыру деңгейі
 2. Қалай жүгіру, шанышқыны қолдану, қаламмен жазу туралы білімімізді сақтауға жауап беретін жады түрі: Рәсімдік
 3. Қоғамдық түрдегі тәрбие принципінің талаптары: Азаматты тәрбие
 4. Қолдану ерекшелігі мен орнына байланысты жаңалық енгізудің түрлері: Технологиялық, әдістемелік,ұйымдастырушылық
 5. Құқықтық тәрбиенің тиімділігі мына дәрежеге байланысты: Құқықтық сананы қалыптастыруға
 6. ҚР білім беру жүйесін басқару мына негізде жүргізіледі:Білім беру заңына.
 7. Қандай білім міндетті деп есептелінеді: Орта білім.

172.Қазіргі жаңашыл педагогтар-бұл:Е.М.Ильин

 1. «Қара жәшік» ішіндегі жұмыс Оқушымен бірге критерийлерді талдау
 2. Қазіргі педагогиканың әдіснамасы:Әдіс туралы ғылым. Зерттеу процесі туралы ілім.Тәрбие принциптерін зерттейтін ғылым

175.Қазіргі замандағы педагогиканың атқаратын қызметі:Ғылыми-теориялық, практикалық, болжам жасаушылық

 1. Қарым-қатынас ол: Айнала қоршаған дүниемен адамдар арасындағы байланысты тұрақтандырушы.
 2. Қиын балалардың пайда болуына себепші факторлар:Қоғамдағы экономикалық жағдай, ұжым, жанұя.
 3. Құқықтық тәрбиенің мәні:Азаматтардың бостандықтарын, құқықтарын, қоғам алдындағы жауапкершіліктерін заң жүзінде кепілдікті қамтамасыз ететіндігін үйрету.
 4. Құқықтық тәрбие негізі: Отбасы
 5. Қазақстандағы ұлттық “Педагогика” оқулығының тұңғыш авторы: М.Жұмабаев
 6. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін басқару қандай  құжатқа  негізделеді: Білім беру  заңына
 7. ҚР білім беру жүйесін басқару мына негізде жүргізіледі: Білім беру заңына.
 8. Қарым-қатынас ол:Айнала қоршаған дүниемен адамдар арасындағы байланысты тұрақтандырушы. .
 9. Қазіргі замандағы педагогиканың атқаратын қызметі :Ғылыми-теориялық, практикалық, болжам жасаушылық
 10. Қиын балалардың пайда болуына себепші факторлар :Қоғамдағы экономикалық жағдай, ұжым, жанұя.
 11. «Көпіршелер» деп саналу үшін оқыту мен оқуда қарастырылатын жағдайдың бірі:

Оқушыларға ӛз бетінше орындай алмайтын тапсырманы орындауға мүмкіндік беру

187.Көру (визуальды), есту (аудиалды) құралдары арқылы оқушылардың сезім мүшелеріне әсер ететін оқыту принципі: Көрнекілік

 1. Көрнекілік әдістер:Иллюстрация, демонстрация

189.Компьютерлік бағдарламалауда құжаттарды ашу және мұрағаттау үдерістерін білуді қамтитын білім саласы:Технологиялық білім

190.Курс тарауы аяқталғаннан кейін оқушылардың өз бетімен орындайтын лабораториялық жұмысының кешендісі:Практикумдар

191.Л.С.Выготский зерттеулерінің теориялық атауы: Мәдени даму теориясы

 1. Мектеп пен отбасы ынтымақтастық әрекетінің бағыттары:

Ата-аналармен ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыс.

Ата-аналардың  педагогикалық сауаттылығын дамыту.

Оқушының үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту үшін жүйелі жеке дара жұмыстарын жүргізу

 1. Мектептегі әдістемелік жұмысты ұйымдастыру формалары бірқатар факторларға байланысты өзгеріп, жаңарып отырады:

Мемлекеттің білім беру саласындағы саясатына.

Мектеп ұжымындағы моральдық-психологиялық жағдайға

Әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың материалдық-технологиялық мүмкіндіктеріне

 1. Мұғалімдерді аттестациялау барысында үш түрлі сараптау комиссиясы түзеледі:Бас сараптау комиссиясы. Аудандық сараптау комиссиясыH) Білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы
 2. Мектептің жылдық жоспарынан басқа құжат түрлері:Оқыту- педагогикалық құжаттама. Мектеп ішіндегі ақпарат құжаттамасы. Қаржы — шаруашылық құжаттамасы{

196.Мұғалім педагогикалық іс-әрекет құралдары мен тәсілдерін пайдалануда ескішілдік танытатын стил:Пайымдаушы-әдісқойлық стиль

197.Мұғалім сабақты жоспарлауды: Әрбір жеке сабақтың тақырыптық жоспарға сәйкестігін нақтылаудан бастайды

198.Мұғалім қызметіндегі сындарды оқыту теориясына сәйкес маңызды басымдықтардың бірі:Оқушылардың сабақты қабылдау ерекшеліктерін түсіну

199.Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік:Оқушының жеке тұлғалық және мінез құлық ерекшеліктерін байқау

200.Мұғалім тәжрибесі аймағында білімді жетілдіруге бағытталған ынтымақтастықтағы

201.Мұғалімнің сабаққа дайындығының бірінші кезеңі:Сабақтарды тақырып бойынша жоспарлау

202.Мұғалімнің инновациялық іс-әрекеті:Озық педагогикалық тәжрибелерді оқу-тәрбие үрдісіне енгізу

203.Мұғалім қызметіндегі оң нәтижелердің барынша тұрақтылығын білдіретін педагогикалық инновацияның критерийі:Нәтижелілік

 1. Мұғалімнің қандай жоспарында оқушылардың әртүрлі сыныптан тыс іс-әрекеттері және басқа іс шаралар көрсетіледі: Сынып жетекшісінің тәрбие жұмыс жоспарында

205.Мұғалім өз пәнін оқушының тұлғасын қалыптастыру құралына, өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі дамыту және өздігінен білім алу құралдарына айналдыра алатын білімдік деңгей:Іс-әрекет пен мінез-құлықты жүйелік-модельдеуші деңгей

 1. Мұғалім басты тұлға болу үшін оған қойылатын талаптар:Педагогтық әдеп және ұстаздық шеберлік
 2. Мұғалім білуге тиіс емес:ҚР қылмыс кодекісі
 3. Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекеті сапасының шешуші көрсеткіші не болып табылады:Оқушыны тұлға ретінде дамыту деңгейі.
 4. Мұғалімнің профессиограммасына жатпайды:Болашақ маман жұмысының түрі мен жағдайларына қысқаша сипаттама.
 5. Мұғалімнің инновациялық әрекетіне жатады: Оқытудың авторлық моделін жасау.

211.Меңгерген білім мен өмірлік тәжірибе негізінде тез, нақты, саналы орындалатынпрактикалық және теориялық іс-әрекетке даярлық: Білік

212.Мектептің жылдық жұмыс жоспары мына принциптер негізінде құрастырылады:

 Жоспарлаудың ғылымилығы.  Жоспардың нақтылығы:. Жоспардың перспективтілігі

 1. Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың үш түрі аса қажет:

Бастапқы ақпарат.  Тактикалық ақпарат. Жедел ақпарат

 1. Мұғалімдерді аттестациялау(сараптау)принциптері:Еріктілік . Жариялылық .Шынайлылық
 2. Мектеп пен жанұяның  байланысындағы өзара көп  тараған  форма:Ата – аналар жиналысы.
 3. Мектептегі мұғалімнің негізгі қызметі: Оқушылардың таным процестеріне басшылық жасау.
 4. Мектептегі негізгі тәрбиелік қызмет жүктеледі:Сынып жетекшісі.

218.Мектеп оқу  ісі меңгерушісінің міндетіне : Оқу  процесін қаржыландыру жатпайды

 1. Мектептің педагогикалық ұжымының жоғарғы ұйымы:Педагогикалық кеңес.
 2. Мектептің оқу ісінің меңгерушісінің (завуч) міндетіне жатпа

йды:Оқу процесін қаржыландыруға байланысты сұрақтарды шешу

 1. Мектептен тыс,сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушының міндетіне не жатпайды:Сабақ кестесін жасау.
 2. Мұғалімнің шешімі тиімді болмайды, егер ол:Диагностикада жинақталмаса.
 3. Мектептің педагогикалық ұжымының жоғарғы ұйымы.Педагогикалық кеңес
 4. Мектеп пен отбасы ынтымақтастық әрекетінің бағыттары:

Ата-аналармен ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыс.

Ата-аналардың педагогикалық сауаттылығын дамыту.

Оқушының үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту үшін жүйелі жеке дара жұмыстарын жүргізу

 1. Мектептегі әдістемелік жұмысты ұйымдастыру формалары бірқатар факторларға байланысты өзгеріп, жаңарып отырады:Мемлекеттің білім беру саласындағы саясатына.

Мектеп ұжымындағы моральдық-психологиялық жағдайға

Әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың материалдық-технологиялық мүмкіндіктеріне

 1. Мұғалімдерді аттестациялау барысында үш түрлі сараптау комиссиясы түзеледі:Бас сараптау комиссиясы.

Аудандық сараптау комиссиясы.

Білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы

 1. Мектептің жылдық жоспарынан басқа құжат түрлері:Оқыту- педагогикалық құжаттама.

Мектеп ішіндегі ақпарат құжаттамасы.

Қаржы — шаруашылық құжаттамасы

 1. Мектеп басшысы білуге міндетті:Мектеп түрімен мақсатын.

Ақпараттық жабдықталуын.

Материалдық- техникалық жабдықталуын.

229.Мектеп жағдайында пайдаланып, арнайы құралдармен жабдықталған кабинеттерде мұғалімнің басшылығымен оқушылардың табиғи құбылыстары, заттарды зерттеуін қамтитын оқыту әдісі: Лабораториялық жұмыс

230.Мемлекет саясатының өзекті мәселелерінің бірі: Халыққа білім беру ісін жетілдіру

231.Метатануды өлшеудің 2-ші өлшемі: Тапсырмаға бағытталған

 1. Мұғалімге ағымдағы сабақты талдауға және қадағалауға негіз болатын педагогикалық іскерлік.

Оқушының жеке дара бейімділіктері мен қабілеттерін байқау

 1. Мұғалім қызметінің инновациялық бағыттылығы:Психологиялық-педагогикалық зерттеулердің нәтижесін педагогикалық қызметтің тәжірибесіне ендіру
 2. Мұғалiм жүргізетін дамыту жұмыстарының (МЖДЖ) алғашқы кезеңі.Маңызды шешімдерді талап ететін құндылықтарды анықтау
 3. Мұғалімнің зерттеу әрекетінің кезеңдеріне: Проблеманы анықтау. Әдістемелік кеңестің отырысы.
 4. Мемлекет саясатының өзекті мәселелерінің бірі:Халыққа білім беру ісін жетілдіру
 5. Мектептегі негізгі тәрбиелік қызметті атқаратын:Сынып жетекшісі.
 6. Мектептану – бұл оқу тәрбие мекемелелерін басқару: Басқару туралы ғылым.
 7. Мемлекеттің білім беру жүйесіне жатқызылады: Білім беру ұйымдарының жиынтығы (орта білім беру мекемелері,жоо, коледждер).
 8. Мінез-құлықпен іс-әрекетті ынталандыру әдістер тобына жатады:Мадақтау.

241.Н. Мерсер балалардың сыныпта талқылау кезінде өз сөздерін дәйектеуінің 3 түрін анықтаған. Соның ішінде зерттеушілік әңгіме сипаттамасын көрсетіңіз: Ұсыныстар сын тұрғысынан ойлау арқылы жалғасады

242.Нақты іс-қимылдар арқылы дамитын және әрекеттерді қалай орындау керектігі туралы білімді сақтайтын жадының түрі:Рәсімдік

243.Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, идеяларын дамытуға көмектесетін, тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі: Түрткі болу

244.Оқушыларға барлық қорытындыларды бағалап, болжамды көзқарастар мен мүмкіндіктерді қарастыруын білдіретін сыни ойлау ерекшелігі: Сыңаржақтылықтың болмауы

245.Оқушылар мен мұғалімдерге білім, түсіну және дағды туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты: Кері байланыс

246.Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі «пайымға» тән сипаттама:Дәлелдердің деңгейін, маңызын мойындау

247.Оқушының білім алуын қолдау үшін қойылатын сынақтан өткізу сұрағы: Осы айтқандарыңызға дәлел келтіре аласызба

248.Оқушылардың метатанымдық немесе өздігінен реттелетін оқушының алғышарты: Мұғалімнің

қолданған әдіс-тәсілі

 1. Оқушыларды тұжырымдар жасай отырып, негізгі дереккөздерді салыстыру және талқылауға жетелегенде дамитын сыни ойлау дағдысы: Қорытындылау

250.Оқушылардың кәсіби бағдарлығын анықтайтын әдістеме:«Менің қалауым» дифференциалды-диагностикалық сауалнамасы

 1. Оқушылардың экономикалық тәрбиелілігінің көрсеткіші болып табылады: Экономикалық мәдениетті меңгеруі.

252.Оқушылармен тұрақты араластық, оларды дербестікке ынталандыратын мұғалімнің стилі: Демократиялық

253.Оқушының сын тұрғысынан ойлауындағы «дәлелді талап етіп, кез келген дәлелді есепке алып отыруын» көрсететін ерекшелігі:Ұтымдылық

254.Оқушы қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бағалау, бақылау, осыойлау нәтижелерінен кейін оқу үдерісінде саналы пайдалану үдерісі: Метатану

255.Оқушылар бір-біріне сұрақ қойып, айтқандарын дәлелдейтін және озара келісімге жетуге тырысатын әңгіме түрі: Зерттеушілік

 1. Оқушылардың дамуы бір-бірімен байланысты 3 бағытта жүреді: Биологиялық, психолгиялық, әлеуметтік.
 2. Оқушылардың жалпы эстетикалық мәдениеті:Эстетикалық санасының даму деңгейі
 3. Орта мектептегі ақыл–ой тәрбиесінің міндеттері:Оқушылардың қазіргі  заман  талабына сай  ғылым негіздерімен терең қаруландыру.
 4. Оқушылар ұжымының атқарушы ұйымы:Оқушылар комитеті.
 5. Отбасындағы тәрбие әдісі: Үлгі, әңгіме, әртүрлі істерді  қолдану.

261.Отбасы тәрбиесі туындады: Мономамиялы  отбасының пайда  болуына байланысты.

262.Отбасы  қызметіне жатпайды: Кәсіпке оқытушылық

 1. Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады:

Педагогикалық процестің қоғам талабына сәйкестілігі.

Іс-әрекеттің сана мен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағыттылығы

Педагогикалық процестегі іс-әрекеттерді оқушылардың қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру

264.Оқу бағдарламасы, пәндік мазмұн қамтылатын жоспар: Ұзақ мерзімді доспар

265.Оқу үшін бағалаудың мақсатын көрсетіңіз: Табысқа жетуге бағыт беру

 1. Оқу үшін бағалаудың мақсаты:Оқушының дамуына бағыт беру

267.Оқу әдістемесінің әдістемелік негіздері: Таным теориясы

268.Оқу үдерісінің тиімділігін айқындайтын негізгі факторлардың бірі:Балалардың қалай оқитынын мұғалімнің түсінуі

269.Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты 30% есте сақтауы үшін көмектесетін тәсіл: Көрсетілім

270.Оқыту үдерісі кезінде дарынды, талантты балаларды анықтайтын өлшемдерінің ішінен икемділік сипаттамасын көрсетіңіз:Тапсырманы орындауда балама шешімдерді көріп, қабылдай алады

271.Оқытудың ғылыми принципі: Оқушылардың дүниетанымдық көзқарасын қалыптастыратын ғылыми білімдер жүйесімен қарулану

272.Оқыту принципінің мәні: Дидактикалық процесті ұйымдастырудағы және өткізудегі нормативті талаптар, жетекші идеялар

273.Оқыту әдістері анықталмайды: Оқушылардың қызығушылығымен

274.Оқыту барысында оқушылардың меңгеруге тиіс міндетті білім мазмұнының құрылымы :

Ғылыми білімдер, дағды, дүниетанымдық, адамгершілік, эстетикалық идеялар

275.Оқыту дегеніміз не? Адамға белгілі бір іскерліктер мен  дағдыларды беру

276.Оқытудың тәжірибе үлгісі және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен «модельдеу» аспектілері арасындағы сәйкестік: Ықтимал әсерлерді имитациялау

277.Оқытудың мақсаты, оқушылардың білімдеріне, біліктері мен дағдыларына қойылатын талаптар, олардың білімін бағалау жолдары, оқытудың түрлері мен әдістері туралы нұсқаулар, қажетті әдебиеттер қайда көрсетіледі? Оқу бағдарламасының құрамында

278.Оқытудағы саналылық пен белсенділік принципі немен сипатталады:Оқыту процесінде оқушылардың белсенді қатысуымен оқу материалын меңгеруімен

279.Оқытудың ғылыми принципі:Қажетті оқу материалдарын пайдалана білумен

280.Оқытудағы басшылыққа алатын идея, негізгі талап: Принцип

281.Оқытудағы тәжрибе үлгісі және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар көмегімен «бағалау және талдау» аспектілері арасындағы сәйкестік: Әртүрлі жұмыстарды салыстыру

 1. Озық тәжрибенің ең жоғарғы деңгейі: Жаңашылдық
 2. Ойын – тәрбиенің қай бөлімінің негізгі құралы: Ақыл-ой
 3. Оқытудың мазмұнын, ұйымдастыру түрлерін, әдістерін, оқытудың мақсаты мен заңдылықтарына сай анықтайтын қағидалар жүйесі.Дидактикалық принциптер
 4. Оқытудағы саналылық пен белсендiлiк принципi немен сипатталады:Оқыту процесiнде оқушылардың белсендi атысуымен оқу материалын меңгерумен.

285.Оқыту принциптерiнiң мәнiн ашатын дәлел.Оқу процесiнiң барлық жақтарын реттейтiн дидактика категориялары

 1. Оқытудағы саналылық пен белсендiлiк .Дидактикалық принциптер
 2. Оқу пәндерiнiң тiзiмiн кӛрсететін және оларды оқу жылына, аптаға есептеп, жылдық сағат санын анықтайтын құжат.Оқу жоспары
 3. Оқушы мен мұғалімнің кәсіби сауатты қарым-қатынас стилі: Либералдық-демократиялық
 4. Оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау қажеттілігі.Оқушы өз жауабын түзетуге, нақтылауға мүмкіндік алады
 5. Оқушының жазалауғ ұшырамау, нашар баға алмау үшін оқуы: Сыртқы уәж
 6. Оқу сабақтарының стандартсыз формалары Cабақ-конференция, панарама-сабақ, интеграцияланған сабақ
 7. Оқушылардың барлық қорытындыларды бағалап, болжамды көзқарастар мен мүмкіндіктерді қарастыруын білдіретін сыни ойлау ерекшелігі: Cыңаржақтылықтың болмауы
 8. Оқушыларды тәрбиелу әдістеріне жатады:Оқушылармен әңгімелесу.
 9. Оқушының сын тұрғысынан ойлауындағы «дәлелдерді талап етіп, кез келген дәлелді есепке алып отыруын» кӛрсететін ерекшелігі.Ұтымдылық
 10. Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауының негізгі ерекшеліктерінің бірі «сыңаржақтылықтың болмауына» сәйкес келетін сипаттама.Өзге идеяларды қабылдауға ашық болу
 11. Оқушылардың метатанымдық немесе ӛздігінен реттелетін оқуының алғышарты.-Мұғалімнің қолданған әдіс-тәсілі
 12. Оқушылардың мінез-құлқын және іс-әректін ынталандыру әдісіне жатады: Жазалау
 13. Оқушының тәрбиесіндегі іс-әрекеттің орны: Негізгі роль
 14. Оқушылардың сабақтан тыс іс-әрекетінің түрі.Олимпиада, лекторлық, қызығушылық клубы.
 15. Оқушыларды тәрбиелейтін бірлестіктер:Сынып ұжымы.
 16. Оқушылар комитеті:Оқушылардың өзін -өзі басқару ұйымының атқару органы.
 17. Оқушы мен мұғалімнің кәсіби саутты қарым-қатынас стилі:Либералдық-демократиялық

274.Оқу сабақтарының стандартсыз формалары:Сабақ-конференция, панарама-сабақ,интеграцияланғансабақ

 1. Отбасы тәрбиесі туындауы: Моногамиялы отбасының пайда болуына байланысты.
 2. Отбасы тәрбиесінің негізін құрайды: Еңбек тәрбиесі.
 3. Оқу-тәрбие жұмысында жас ерекшеліктерін ескеруді алғаш рет ұсынған:Каменский Я.А.
 4. Оқушылардың негізгі іс-  әрекеттерінің түрі:Оқу – танымдық.

279 Оқуға қызығуды ынталандыру әдісі-бұл: Танымдық ойындар

280.Оқушылардың сыныптағы іс-әрекетін ұйымдастыру дегеніміз:  Сыныптың мектептегі тіршілік-қызмет әрекеті ұйымдастыру.  Топтың пәндік іс-әрекетін ұйымдастыру. Өмірді түсініп, сезінудің рухани іс-әрекетін  ұйымдастыру

 1. Орта мектептегі тәрбие беру мен оқытудағы мақсат нені көздейді: Оқушының жеке басын жан – жақтыжетілдіру.
 2. 282. Отбасы мен мектептің өзара әрекет формасы: Ата-аналар жиналысы
 3. Оқушылар мен мұғалімдерге білім, түсіну және дағды туралы хабар беруді кӛздейтін бағалау мақсаты.Кері байланыс
 4. Оқушылардың қабілеті мен қызығушылығының дамуы тәуелді:Мақсатты ұйымдастырылған оқу-тәрбие процесіне.
 5. Оу-тәрбие жұмысының нәтижесін бағалау және есепке алудағы негізгі атқаратын қызмет:Ынталандырушылық, дамытушылық, бақылаушылық тәрбиелеушілік.

286  Өзін-өзі тәрбиелеу: Жеткіншекке жету жолындағы саналы, мақсатты, өзіндік әс-әрекет

287.Өзін-өзі тәрбиелеудің негізгі әдісі:Өзіндік талдау, өзіндік бағалау, өзіндік бақылау, өзіндік жүзеге асу

 1. Өткен материалға оралу, ой салу, дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатын кӛздейтін сұрақ:Түрткі болу

289.Өзін-өзі тәрбиелеу  қажеттілігі кімге тән: Жеткіншекке

 1. Проблеманы шешуде дәстүрлі тәсілді қолдануды меңзейтін және нәтижесінде сол тәріздес идеялар туындайтын ойлаудың түрі: Конвергентті
 2. Пән бойынша білімдерді, әдістерді және ережелерді түрлі нұсқауда пайдалану.Блум таксономиясының қай қадамына сәйкес:Қолдану
 3. Педагогика ғылымы байланысты : Психология

293.Педагогтың тұлғалық центрациясын психология саласында зерттеген ғалым: А.Б.Орлов

 1. Педагогика қандай негізгі мәселелерді қарастырады:Оқу-тәрбие процесінің теориялық негіздерін
 2. Педагогиканың негізгі категориялары:Тәрбие, білім беру, оқыту
 3. Педагогиканың негізгі міндеттеріне жатпайды: Оқушыларды кәсіби мамандыққа баулу
 4. Педагогика ғылымының дамуында жетекші ғылымдар:Философия, психология, физиология
 5. Педагогика ғылымының салалары: Мектеп педагогикасы, педагогика тарихы, арнаулы педагогика.
 6. Педагогика ғылымының негізгі зерттеу әдістері: Бақылау, эксперимент, анкета сұрақтары.
 7. Педагогиканың негізгі категориясы:Тәрбие:
 8. Педагогикада қолданылатын негізгі категория :Жеке тұлға.

302.Педагогика мынадай негізгі  ғылыммен тығыз байланысты:Психология

303.Педагогика тығыз байланысты Психологиямен

 1. 304. Педагогика алғашқыда қай ғылым саласында дамыды: Философиялық
 2. Педагогика жатады: Әлеуметтік-гуманитарлық.
 3. Педагогиканың ғылым ретіндегі дамуын анықтады: Адамның өмір мен еңбекке дайындалуының обьективтік қажеттілігі.
 4. “Педагогика”терминінің шыққан жері: Ертедегі Греция
 5. Педагогика өз алдына ғылым болып қай ғасырда бөлініп шықты?:XVІІ ғасырда.
 6. Педагогикалық білімге жатады:Педагогикалық категория, ұғым, заңдылық, әдіс-тәсілдерімен оқу-тәрбиені ұйымдастыру.
 7. Педагогикалық іс-әрекет компонентіне жатпайтындар: Мазмұнды
 8. Педагогикалық біліктілік:Педагогикалық жобалау дағдысы мен тәжірибесінің барлығы.
 9. Педагогика: Адамды тәрбиелеу туралы ғылым.
 10. Педагогика ғылымдары жүйесі: Жалпы педагогика, жасөспірімдер педагогикасы, арнайы педагогика, жеке пәндерді оқыту әдістемесі, арнайы пдагогика, педагогика тарихы
 11. Педагогика пәніне не кірмейді: Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекеті.
 12. Педагогикалық ғылым жүйесіне келесі пәндер кірмейді: Психология
 13. Педагогикалық зерттеудің қортындысы негізделеді : Педагогикалық эксперимент
 14. Педагогикалық зерттеудің теориялық деңгейіне жатпайтын әдістер: Әдебиеттерді оқу
 15. Педагогиканың негізгі категориясы: Тәрбие
 16. Педагогикада қолданылатын ұғым (категория):Жеке тұлға.
 17. Педагогика ғылымының объектісі: Оқушы
 18. Педагогика пәніне жатады: Оқушылар ұжымы
 19. Педагогикалық процестің негізгі компоненттеріне жатпайды: Мұғалімдерді даярлау
 20. Педагогикалық процесті ұйымдастыру негізінде педагогика мен психологияның жаңа жетістіктерін мына қағиданы ұсыныңдар:Ғылымилық

324.Педагогикалық іс-әрекеттің нәтижесі:  Білімді, тәрбиелі,  дамыған жеке тұлға

 1. Педагогикалық кеңестің мәжілісінде қарастырылмайтын мәселелер: Мұғалімнің қосымша оқыған жұмысы (репиторлық).
 2. Педагогиканың ғылым  ретіндегі дамуын  анықтайды: Адамның өмірі  мен  еңбекке  дайындалуының  объективтік қажеттілігі.
 3. Педагогикалық ғылым жүйесіне келесі  пәндер кірмейді: Психология
 4. Педагогикалық іс — әрекеттің нәтижесі:Тәрбиелі, білімді дамыған жеке тұлға
 5. Педагогикалық кеңестің мәжілісінде қарастырылмайтын мәселелер:Мұғалімдердің  қосымша  жұмысына  (репититорлық) ақы төлеу.

328.Педагогикалық талдаудың мәні:Педагогикалық процестің даму тенденциялары мен жағдайын анықтау, оны тиімді басқару туралы ұсыныстар жасау.

 1. Педагогика жатады: Әлеуметтік-гуманитарлық
 2. Педагогика алғашқыда қай ғылым саласында дамыды: Философиялық

331.Педагогика зерттеудің негізгі әдістерін білу мұғалімге не үшін қажет: Тәрбиемен оқытудың міндеттерін шешу үшін қажет

 1. Педагоикалық процестердің бағыттылық принципі Ж: Оқыту мен тәрбие үйлесімділігіне ықпалы

333.Педагогиканың ғылым ретіндегі дамуын анықтады: Адамның өмір мен еңбекке дайындалуының обьективтік қажеттілігі.

 1. “Педагогика”терминінің шыққан жері: Ертедегі Греция
 2. Педагогика өз алдына ғылым болып қай ғасырда бөлініп шықты? XVІІ ғасырда
 3. Педагогикалық білімге жатады:Педагогикалық категория,ұғым,заңдылық, әдіс- тәсілдерімен оқу-тәрбиені ұйымдастыру.
 4. 337. Педагогикалық біліктілік:Педагогикалық жобалау дағдысы мен тәжірибесінің барлығы.
 5. Педагогика: Адамды тәрбиелеу туралы ғылым.
 6. Педагогика ғылымдары жүйесі: Жалпы педагогика, жасөспірімдер педагогикасы, арнайы педагогика, жеке пәндерді оқыту әдістемесі, арнайы пдагогика, педагогика тарихы.
 7. Педагогика пәніне не кірмейді: Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекеті.
 8. Педагогикалық ғылым жүйесіне келесі пәндер кірмейді: Психология.

342.Педагогикалық қабілеттілікте мұғалімнің қандай қасиеттері жетекші роль атқарады?Коммуникативті, перцептивті

343.Педагогикалық психологиядан ең бірінші рет оқулық жазған кім?П.Ф. Каптеров

 1. Педагогика ғылымының саласы:Педагогика тарихы

345.Педагогикалық процестегі диагностиканың мәні:

Педагогикалық ақпарат түрлеріне сипаттама

Диалектикалық процестің нәтижесін анықтау.

Дидактикалық процестің бағыт-бағдарын, ілгерілі не кері қозғалысын анықтау

 1. Педагогика:

Педагогикалық процестің заңдылықтарын зерттеумен айналысады.

Адамды тәрбиелеу  туралы ғылым.

Оқу — тәрбие процесінің  табысты болуын зерттейді

 

 1. Педагогикалық әдіснаманың денгейлері:

Философиялық денгейі

Жалпы ғылымдық денгейі

Нақты ғылымдық денгейі

348.Педагогикалық пәндер қатарына жатады:

Әлеуметтік педагогика

Салыстырмалы педагогика

Этнопедагогика

 1. Педагогика:

Педагогикалық процестің заңдылықтарын зерттеумен айналысады.

Адамды тәрбиелеу  туралы ғылым

Оқу — тәрбие процесінің  табысты болуын зерттейді

350.Педагогикада зерттеудің үш деңгейі бар: Эмпирикалық. Теориялық.  Әдіснамалық.

 1. Педагогика ғылымының салалары:

Мектеп педагогикасы,  Салыстырмалы педагогика, Этнопедагогика

Мектепке дейінгі педагогика, Әскери педагогика, Педагогика тарихы

Валеология, тәрбие педагогикасы, дидактика, тәрбие теориясы

 1. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:

Құбылыстарды даму барысында зерттеу

 Зерттеу әдістерінің зерттелетін құбылыстың мән-мағынасына сай келуі

 Бір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу

 1. Педагогиканың негізгі категориялары:Дамыту. Қалыптастыру. Білім беру
 2. Проблемалық ситуация: Бар білімге сүйене отырып тапсырманы шеше алмау немесе фактіні түсіндіре алмау қиыншылығының психологиялық жағдайы

355.Психологиянын дербес гылым болып калыптасканына: Екі жуз жылга жуык

356.Психология гылымынын міндеті – Психологиялык кубылыстардын объектив зандарын ашу

357.Психика рефлекстігі мен іс-арекетінін психикалык баскарылуы жоніндегі идеянын авторы:М.И.Сеченов

 1. Пән бойынша педагогикалық білімнің сипаттамасын көрсетіңіз:Ғылыми идеяларды оңтайлы түсіндіру тәсілі
 2. Ренцулли мен Райстың дарынды және талантты оқущылардың білімін жетілдіру моделінің 3 кезнңі: Жетілдіру, үдеріс, нәтиже

360.Рефлекс дегеніміз не?Сырттан немесе іштен келген тітіркендіргіштерге организмнің қайтаратын жауап  реакциясы

361.Сабақ беруде пайдаланатын тәсілдерін, жұмыс амалдарын ұғынуға бағытталған мұғалімнің рефлексиялық іс-әрекеті:Сабақты психологиялық талдау

362.Сабақтың мазмұнын ойластырып алу- … оқыту принципіне негізделеді: Бірізділік

363.Сабақты зерттеуді жүзеге асыратын педагогтер: Оқытудың жаңа тәсілін модельдейді

 1. Сабақты зерттеуде зерттеу үшін жауапкершілік алады: Бүкіл зерттеу тобы
 2. Сабақты психологиялық талдау-бұл: Мұғалімнің проективті-рефлексивті іс-әрекеті
 3. Сабақты зерттеу үдерісінде білім сапасын арттыратын белгілі бір тәсілді дамыту жолын анықтау үшін зерделенеді:Оқушылардың оқу үдерісі
 4. Сабақты зерттеу тәсілінің қажеттілігі: Оқу сапасын арттыру
 5. Сабақты зерттеу тәсілінің тиімділігін көрсететін оқушылардың оқуы туралы деректерді жинауды көздейтін түйінді сипаты:Ғылыми дәлдік
 6. Сабақты зерттеудің(Lesson Study) түйінді сипатының бірі:Қреативтік
 7. Сабақты зерттеу тәсілінің аясын зерттеу сабағын жоспарлауда ерекше мән беріледі: «Бақылаудағы» оқушылардың сабақта өтілетін материалды игеруі
 8. Сабақты жоспарлау және оны өткізу технологияларын дайындаудың 1-ші бөлігі: Сабақ мақсатын, оның әрбір қадамын терең ойластыру
 9. Сабақты психологиялық талдаудың мәні:Мұғалімнің сабақта пайдаланатын әдістерінің, амал-тәсілдерінің нәтижесі мен тиімділігі
 10. Сабақты зерттеуді жүзеге асыратын педагогтар.Оқытудың жаңа тәсілін модельдейді
 11. Сабақты зерттеу тобы зерттеу сабағынан кейін жүргізілетін талқылау құрылымына сай бірінші қарастырылады «бақыланатын» оқушылардың оқуы

 

 1. Сабақты психологиялық талдау – бұл.Мұғалімнің проективті-рефлексивті іс-әрекеті
 2. Сабақ жоспарының соңғы кезеңі.Сабақты қорытындылау
 3. Сандық технологияны пайдалана отырып, деректердің орналасқан жерін анықтап, оны түсіну, бағалау қабілеті.Ақпараттық сауаттылық
 4. Сұрақ қойылғаннан кейінгі кідіріспен қатар, оқушының жауабын алғаннан кейін де кідіріс жасау оқушыға мүмкіндік береді:Өз жауабын түзетуге, нақтылауға

372.Созбаяндагы іркіліс, ыргак, тыныс белгілерімен корінетін адам психикасынын турі? Коніл куй

373.Сананын белгілі мезетте кажет объектке багытталуы?Зейін кою

 1. Сабақты зерттеу тәсілінің демократиялық ерекшеліктерінің бірі:Оқыту мен сабаққа берілген кез келген баға тұтас топ жұмысына қатысты
 2. Сабақты жоспарлау және оны өткізу технологияларын дайындаудың бірінші бӛлігі:Сабақ мақсатын, оның әрбір қадамын терең ойластыру
 3. Сабақты зерртеу (Lesson study) тәсілінде зерттеу сабағы аяқталғаннан кейін жүзеге асатын талдаудың белгіленген құрылымы бойынша кезеңдердің бірі.Келесі cабақты зерттеуді топпен бірлесе жоспарлау

377.Сәбилік шақта жетекші іс-әрекет не болып табылады?Заттық іс-әрекет

 1. Сыныпта талқылау кезінде ӛз сөзін дәйектеудің әңгіме-дебат түрі.Басқа адамдардың кӛзқарасын қабылдауды қаламайды
 2. Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері: B) Жүйенің қалыптасуы: Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау G) Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру
 3. Сынып жетекшісінің құрастыратын жоспары: Тәрбиелік жұмыс жоспары
 4. Сынып жетекшісінің атқаратын қызметіне: Тәрбиелік, ұйымдастыушылық

382.Сынып жетекшісінің іс-әрекетінің міндеттері:Әлеуметтікміндеттер. Диагностикалық міндеттер. Адамгершілік міндеттер

383.Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдістеріне жататындар:Бақылау. Жеке дара және топтық әңгімелесу.Жағдаятты талдау

 1. Сынып жетекшісінің міндеттері:

Сыныптағы тәрбие процесін ұйымдастыру.

Балалар ұжымын ұйымдастыру.

Психологиялық микроклимат жасау

385.Субъект – субъект тұғыры:

Тең құқылы қарым–қатынас орнатады.

Тұлғалық сапаларды дамытады.

Оқу үдерісін белсендендіреді

 1. Сендіру әдісінің мәні: Өмірге тиянақты  көзқарасын,ұстанымын қалыптастыру
 2. Сендірудің маңызды әдісі: Өнеге — үлгі

388.Сезімдік психика кезеніне тан процесс: Туйсіну

 1. Б.Скиннер көзқарасы бойынша, адамдардың лайықты істері үшін ынталандыру, лайықсыз құлықтарын елемеу немесе жаза қолдану: Оперантты шарттылы
 2. Топ бәсекелестікте болып, ортақ шешімге келе алмайтын әңгіме түрі: Әңгіме-дебат
 3. Тәрбиенің негізгі құрамдас бөліктері: Ақыл-ой, дене, адамгершілік, экон-калық, еңбек

387.Тәрбие әдістеріне жатады:Әңгімелесу

 1. Тәрбие процесінің ерекшеліктері: Тәрбиелік іс-әрекеттер нәтижесінің мақсаттылығы, көпфакторлығы, үздіксіздігі
 2. Тәрбие процесі нәтижелілігінің маңызды сипаты:Тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктері мен мінез-құлық ерекшеліктеріне сәйкес білімі

390.Тәрбиенің құрамды бөлігі: Дене тәрбиесі

391.Тәрбиенің негізгі мақсаты: Жеке адамды қалыптастыру және оның жан- жақты толыққанды дамуын қамтамасыз ету

392.Тәрбиенің обьективті факторлары: Тұрмыстық шарттары, қоғамдық қатынастар

393.Танымдық үдерістерді білу, түсіну, реттеу: Метатану

394.Тұлғаның білім алуында ақыл-ой үдерістеріне мән беретін оқу тәсілі: Танымдық тәсіл

 1. Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамуына әсер ететін факторлар:Мегафакторлар. Макрофакторлар. Экстрафакторлар

396.Толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін және тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ: Сынақтан өткізу

 1. Талдау, жинақтау деңгейіндегі тапсырмаларға бағытталған сұрақ . Жоғары дәрежелі
 2. Тәрбие жұмысының формасы. Сынып сағаты
 3. Тәрбие:

Жеке тұлғаны мақсатты қалыптастыру процесі.

Тұқымқуалаушылық бейімділік және микро-ортаның өзгерістері жөнге келтіріледі.

Жеке тұлғаның тәрбиелілігі нәтижесінің белгілі бір эталонының болуын талап етеді

 1. Тәрбие түрлеріне жатады:

Азаматтық тәрбие.

Құқықтық тәрбие.

Адамгершілік тәрбие

 1. Тәрбиеде ата-аналардың жіберетін негізгі қателіктері:

Жұмыс бастылы.

Насихат, жазғыру, ұрсу

Педагогикалық сауатсыздық

 1. Тәрбиенің заңдылығына жатпайды: Әлеуметтік ортаның артықшылығы.
 2. Тәрбиенің мақсты : Жеке тұлғаның жан-жақты дамуы
 3. Тәрбиенің мақсатына берлген алғашқы анықтама: Жеке тұлғаның еркін қалыптасуы
 4. Тәрбие туралы ғылымның мәнін көрсететін ұғым. Педагогика
 5. Тәрбиелік мақсатқа жетуде кешенді әдістер мен тәсілдерді пайдалану тәртібі: Әдістеме
 6. Тәрбие процесiнiң негiзгi тиiмдi белгiлерi.Бiлiм, iскерлiк, дағды
 7. Тәрбие процесі көпфакторлы процесс:Обьективті, субьективті

408.Тәрбиенің мақсаты.Жеке тұлғаны жан-жақты дамыту

 1. Тәрбие прициптеріне жататындар:Жеке тұлғаны тәрбиелеудегі саналылық қажеттіліктің сәйкестілігі
 2. Тәрбие процесіндегі субъективті факторлар: Тұлғаның ішкі қажеттіліктерін білдіріп, тұлға қалыптасып өмір сүретін обьективті жағдай:
 3. Тәрбие процесінің диалектикалық қайшылығы:Өзіндік алғашқы түсінігін өзінен қойылатын талаптар мен оларды орындау иүмкіндігі арасында.
 4. Тәрбие әдістеріне жатады: Педагогикалық талап қою
 5. Тәрбиенің формасына жатады:Тақырыптық кештер.
 6. Тәрбие жұмысының формасы: Экскурсия
 7. Тәрбие әдісіне жатады: Ересек адамның үлгі көрсетуі
 8. Тәрбиенің мақсаты мен міндеттері: Қоғамның қажеттілігімен.
 9. Тәрбие берудің тұтастығын қамтамасыз ету:Тәрбие беру жұмысының тиімділігі мен сапасын арттырады
 10. Тәрбие жүйесіндегі қажетті буын: Оқушылар ұжымын қалыптас-тыру.
 11. Тәрбие принциптері дегеніміз: Тәрбие процесін ұйымдастыру-да басшылыққа алатын талаптар жүйесі
 12. Тәрбиенің мақсаты: Жеке тұлғаны жан – жақты және үйлесімді дамыту

 

 

 1. Тәрбиенің құрамдас бөлімдері: Ақыл–ой, еңбек, дене, эстетика-лық, адамгершілік тәрбиесі.

421.Тәрбиенің мақсатын анықтаудың  бастапқы  идеясы:Жеке  тұлғаның жан – жақты дамуы.

 1. Тәрбие туралы ғылымның мәнін көрсететін пән: Педагогика.
 2. Тәрбиенің мәні:Жан – жақты тәрбие беруді.
 3. Тәрбиенің әдістеріне сәйкес топтастырылады:Тәрбиенің  мақсат, міндеттеріне.
 4. Тәрбиенің сендіру әдісінің мәні:Жеке тұлғаның мінез – құлық нормаларын қалыптастыруда оның сана – сезім мүшелеріне әсер ету.
 5. Тәрбие жұмысының формасы:Экскурсия
 6. Тәрбие әдісі:Мектеп тәжірибесінде тәрбиеге қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін пайдаланатын жол, тәсілдер, тәрбиелеу саласына сезіміне, іс-әрекетіне әсер ету шаралары
 7. Тәрбие беру ұжымы: Сыныпқа мақсат қоятын нағыз тәрбиелік ұжымның болуы
 8. Тәрбие әдістері негізінен жіктеледі:Сендіру, жаттығу, ынталандыру.
 9. Тәрбие әдісіне жатады:Педагогикалық талап.
 10. Тәрбие жұмысының формасы:Экскурсия
 11. Тәрбие тәсілі: Жалпы әдістің бөлігі, жеке дара әрекет, нақты іс
 12. Тәрбие әдістеріне жатады:Ересектердің үлгі — өнегісі.
 13. Тәрбие әдістері негізінен жіктеледі:Сендіру, жаттығу, ынталандыру.
 14. Тәрбие әдістерінің логикалық қатарынан қайсысына шектеу қоюға болады:Көрнекілік
 15. Тәрбиенің мақсаты:

 Қоғамның мүддесімен сәйкес болуы

Жеке тұлғаның жан-жақты дамуы

 Қоғам сұранысына сәйкес жеке тұлға қалыптастыру

 1. Тәрбие әдісіне жатады:Сендіру, жаттығу, ынталандыру, өзін-өзі тәрбиелеу
 2. Тәрбиелік шараларды өткізуде жүйе құрушы фактор болып табылады:Мақсат
 3. Тәрбиенің мақсаты мен міндеттері: Қоғамның қажеттілігімен.
 4. Тәрбиенің мәні: Жан – жақты тәрбие беруді.
 5. Тәрбиенің мақсаты:Жеке тұлғаны жан – жақты және үйлесімді дамыту.
 6. Тәрбие туралы ғылымның мәнін көрсететін пән:Педагогика
 7. Тәрбиенің құрамдас бөліктері: Ақыл-ой тәрбиесі, еңбек тәрбиесі, дене тәрбиесі, эстетикалық тәрбие, адамгершілік тәрбиесі.
 8. Тұлғаның дамуына әсер ететін жетекші факторлар:

Орта,тәрбие, тұқымқуалаушылық.

Жауапкершілік, өздігінен дамуға ұмтылу, әлемге позитивті қатынас,  толеранттылық.

 1. Тұлғаны қалыптастыру бойынша саналы іс-әрекеттің өзіндік адамгершілік сапасы:Өзін-өзі тәрбиелеу.
 2. Тұлғаны әлеуметтендіру институтына жататындар: Отбасы, мектеп,микросреда (шағын орта)
 3. Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:Лекция, әңгіме, пікірталас.

Тұлғаның ішкі қажеттіліктерін білдіріп, тұлға қалыптасып, ӛмір сүретін объективті жағдай

 1. Тұлғаның іс-әрекет, қылықтары ортамен ӛзара байланысқа түскендегі сан алуан әсерлерге жауап түрінде кӛрінеді деген тұжырымға негізделген модель—-Түрткі-реакция

446 . Тұлғаның әлеуметтенуіне әсер ететін факторлар:

Тұқымқуалаушылық

Әлеуметтік орта

Тәрбие

 1. Тұлғаны әлеуметтендіру институтына жататындар: Отбасы, мектеп,микросреда (шағын орта) .
 2. Тұлғаның дамуына әсер ететін жетекші факторлар: Орта,тәрбие, тұқымқуалаушылық
 3. Тұлға:Қоғамдық мәндегі адам
 4. Тұлғаны қалыптастыру: Әлеуметтік тұлға ретінде адамның экологиялық, әлеуметтік, идеологиялық,психологиялық және т.с.с. факторлары барлығының әсерінен қалыптасу үрдісі.

451.Түйсіктердің қосарланып жүруін психологияда не деп атаймыз?Синестезия

 1. Теориялық ойлаумен, тәжірибелік іс-әрекетте сезімдік қабылдаудың бірлігімен көрінетін іс-әрекеттің аталуы:Танымдық
 2. Теориялық әдістемелік зерттеудің пәніне жатпайды.Жеке тұлғаны қалыптастыру барысындағы тәрбиенің мәні мен маңызы.

453.Тұлғаның өмір жолында өзін-өзі дамытуына, мүмкіншіліктеріне жете білуіне бағытталған тұтас процесс.    Білім беру

 

454.Тіршілік корінісін сырттай танытушы категория?Арекет

455.Тітіркену – бул: Барша манді биологиялык асерлерге жауап беру

 1. Ұжымдық таным іс-әрекетінің түрлеріне жатпайды: Оқушының сабақтағы жауабы
 2. Ұжымдық шығармашылық әдісіне жататын: Ұжымдық жоспарлау
 3. Ұжымдық танымдық істердің алғашқы кезеңі (ҰТІ):Ұжым мүшелеріне жұмысты бөліп беру.

459 . Ұжымдық-танымдық іс-әрекет жүргізіледі:

1.Сабақта

2.Сабақтан тыс уақытта.

3.Түрлі танымдық іс- әрекетте

460 . Ұжымдық-танымдық іс-әрекет дегеніміз

 Әлеуметтік тәжірибені игерудегі мұғалім мен оқушының біріккен іс-әрекеті

 “Педагог-оқушылар” жүйесінің қызметі.

Оқушылардың тұлғалық қасиеттерін дамыту процесі

461.Ұжымдық- танымдық іс-әрекеттің мынадай белгілері бар:

Бірынғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы

 Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктін пайда болуы

Жалпы нәтижелердің болуы дұрыс жауаптар:ВДГ

 1. “Ұлы дидактиканы” жазған кім: Я.А.Коменский.
 2. Үлгілі отбасы тәрбиесінің шарттары:
 3. Ата-ананың педагогикалық мәдениеті

2.Педагогикалық әдебі

3.Бірлескен іс   әрекетке  қатысу

 1. Халықтық тәрбиенің ерекшелігі:Үздіксіз,тұтастығы.
 2. Ч.Бронсонның зерттеуіне сәйкес, мектеп жасына дейінгі балалар мен балабақшадағы балалардың танымдық дамуы туралы шешім:Ерікті түрде іштей өзін-өзі реттеуге қабілетті
 3. Іс-әрекеттерді қалай орындау керек екені жӛнінде білімдер сақталатын жады түрі.-Рәсімді

467.Іс-әрекеттегі зерттеу үдерісін оқу үдерісіне ықпалдастыру нәтижесі:Оқушының оқу тәжрибесін жақсартады

468.Іс-арекеттін жан кабілеттерімен байланысын зерттеуші гылым? Психология

469.Цифрлік технологияларды қолданып, ақпаратты жүйелеу, орналасқан жерін анықтау қабілеті: Цифрлік сауаттылық

470.Ырыксыз зейіннін туындау негізі?Адам максатына тауелсіз

 1. Ынталандыру әдістеріне жатады:

 Жазалау

 Мадақтау

 Жарыс

 1. Этикалық әңгіме.Оқушылардың бойындағы белгілі қасиеттерді тәрбиелеу жоспарлы түрде ӛткізіледі
 2. Эстетикалық ұғым, пайымдау тәрбиенің қай саласы? Эстетикалық
 3. Эстетикалық білімнің негізін қалыптастырады: Оқу пәндері
 4. Экологиялық тәрбиенің міндеті: Табиғатқа ұқыпты қарым-қатынас қалыптастыру және табиғатты қорғау іс-әрекетін ұйымдастыру
 5. Эстетикалық тәрбиенің мәні:Эстетикалық мінез-құлық нормаларын қалыптастыру.
 6. Эстетикалық тәрбие бойынша сыныптан тыс жұмыстың түрлері:Музыкалық студия, өнер қайраткерлері мен кездесу, өнер лицейіне экскурсия.
 7. Эстетикалық тәрбиенің құралдары деп есептелінеді: Табиғат, әдебиет, өнер
 8. Эстетикалық тәрбиенің мәні:Оқушылардың әртүрлі көркем – эстетикалық іс — әрекетін ұйымдастыру.
 9. Эстетикалық тәрбиенің құралдары: Табиғат, өнер, әдебиет
 10. 481. Эстетикалық тəрбиенің міндеттері: Оқушылардың əсемдікті тануғаорайласқан санасын, қасиетін, бағалау-эстетикалық қатынастарын ашу
 11. Латын тілінен аударғанда бағалау термині:Жақын от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вам может также понравиться...

комментариев 8

 1. Айдана:

  Рахмет көп сұрақтар бар екен

 2. Гульжан:

  Көп РАХМЕТ

 3. Эльмира:

  Көп рақмет

 4. Алмагул:

  Керемет

 5. Сәлеметсіз бе мен мына жерде №50 сұрақ пен №51 сұрақты түсінбей отырмын. Сұрақтың жауабы бір, сұрақтың қойылуы бір-біріне қарама-қайшы келіп тұр. Нақтылап жібересіз бе?! Рақмет!

 6. Райгуль Жайдакбаева:

  Тестке дайындалуға өте жақсы материал екен! Рахмет

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *