ИНФОРМАТИКА

ИНФОРМАТИКА

«ASCII» кодындағы кез келген символдың бір разряды 8 битке / 1 байт

«Алгоритм» дегеніміз—орындаушының мақсатқа жетуге көздеоген түсінікті де нақты бұйрықтарының тізімі

«Браузер» түсінігінің дұрыс анықтамасы—Internet тор көдеріне шолу жасау бағдарламасы

 

«Жалпы құны» бағанындағы жалпы сөйлесу уақытының сомасын есептеу формуласы-=C2*D2; =C3*D3; C4*D4; C6*D6

«Макрос» дегеніміз-жұмыс парағының бір н/се бірнеше формулаларына қоятын мәндер тізбегінің нәтижелерінен тұратын деректер блогы

«Сөйлеу уақыты»бағанындағы уақыт мәндерін бүтін санға келтіру әдісі-ұяшықтарды белгілеп, тышқанның оң жағын шерту арқылы «Ұяшықтар форматы»өрісін таңдап,тізімнен «Сандық» форматын таңдау

 

$D$5 болып жазылған ұяшық адресі қай адрес түріне жатады Абсолюттік

*.bmp кеңейтілімі бар құжат, қай программаның көмегімен құрылған   Paint

.jpg кеңейтілімді файлда сақталатын мәлімет-кескін (сурет)

– сынып оқушыларының үзіліссіз компьютерде отыру мерзімі-25 минут

 

_____дегеніміз — өңдеу, енгізу, өшіру, орын ауыстыру немесе құжаттың мазмұнын түзету   редакциялау 

_________ жүйе көп қолданушы жүйеге жатады UNIX

 

1 байт  8 битке тең

1 Гигабайт  1024 Мб

1 Килобайт  1024 байтқа тең

1 Мегабайт  2/20 байтқа тең

1 Терабайт  2/40 байт

10 элементтен тұратын А(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) жиыны енгізілген. Writeln (a[5]=’, a[5] операторы орындалғаннан кейін экранда шығатын мəн   a[5]=5

100 mod 10 өрнегінің типі integer

127 санынан 2 цифрын бөліп (жекелеп) алу амалы   (127 div 10) MOD 10

2 Гбайт2*2/10 Кбайт, 2*2/30 байт, 2*2/20 Мбайт

(2+3) mod 2 нәтижесі—1

28 ондық саны он алтылық санау жүйесінде жазылу түрі—16

5 mod 3 + 6 div 4 =? 3

Alien.avi файлы   бейнефильм

А1 ұяшығында =D1-$D2 формуласы жазылған. А1 ұяшығын В1 ұяшығына көшіргендегі формула түрі  Е1-$D2

А1:А12 блогындағы сандардың қосындысын табу үшін қолданылатын функцияны көрсетіңіз-=СУММ (а1:а12)

А1:А12 ұяшықтарындағы сандардың арифметикалық ортасын табуға қолданылатын функцияны көрсетіңіз средзнач(А1:А12)

 

А2,В2 ұяшықтарындағы сандардың қосындысы және қосындыға С2 ұяшығындағы санды көбейту формуласының жазылуы— =(A2+B2)*C2

 

B3 ұяшығында =C$2+$d3+2 формуласы жазылған. В3 ұяшығын В2 ұяшығына көшіргенде онда формула түрі қалай өзгереді  тең С$2+$D2+2

В2-ден В8-ге дейінгі ұяшық диапазонының қосу формуласының жазылуын көрсетіңіз тең сумм(b2+b8)

B$2ұяшығындағы $ символ дегеніміз—Ұяшық аты өзгеріссіз қалады

 

Backspace пернесінің қызметі   курсорды сол жағындағы символды өшіреді

Binary  digit сөзін қысқартып бит деп атайды

BIOS бағдарламасы орналасқан—тұрақты жадта

 

CD жазу құрылғысының ерекшелігі   біреселі жазу мүмкіндігі бар компакт дискіге файлдарды жазу үшін қолданылатын құрылғы

CD/16 мəнін санау жүйелеріне аударғандағы мəндері 315/8, 11001101/2, 205/10

CTRL+F клавиштарын басқанда Microsoft Word текстік процессорында қандай өзгеріс болады   іздеп табу

Ctrl+N клавиштарын басқанда Microsoft Word текстік процессорында қандай өзгеріс болады.  жаңа құжат құру

CTRL+O клавиштарын басқанда Microsoft WORD процессорында қандай өзгеріс болады ашу

Ctrl+P клавиштарын басқанда Microsoft Word текстік процессорында қандай өзгеріс болады.   баспаға шығаруға

D5 пен D7 ұяшықтарындағы сандардың айырмасы тең D5 — D7

 

Excel  адрестің дұрыс жазылуын көрсетіңіз—A19

Excel — де 20000 саны экспоненциалды түрде жазылуы 2,00Е+04

Excel-дегі баған мен қатардың қиылысқан жері—өріс

 

Excel — де енгізіп қойған деректерді өзгерту үшін ….. болады формула қатарына бір шерту немесе ұяшыққа екі шерту

 

Excel-де деректер қорын жазу нені білдіреді?—Деректер қорындағы кесте жолдары

Excel-де парақты толық ерекшелеу амалы—жол мен бағандардың қиылысуындағы бос ұяшықта шерту

Excel-де санды пайыздық қатынаста беру үшін қандай бұйрықтар орындалатының көрсетіңіз—Басты-Формат-Формат ұяшықтар-Сан—Пайыздық

 

Excel — дегі баға мен қатардың қиылысқан жері  өріс

Excel — дегі баған саны  16384

 

Excel кестелік процессорде диаграмма шеберінің бірінші қадамында ұсынылатын мүмкіндік  диаграмманың түрін, типін таңдау

Excel кестелік процессорында меңзерді келесі параққа ауыстыру— CTRL+PageDown

 

Excel кестелік процессорында барлық формулаларды бірден көрсету үшін орындалатын команда сервис — Параметры — Вид — Формулы – ОК

Excel кестелік процессорында сүзудің түрі автосүзгі жəне кеңтілген сүзгі

Excel кестелік процессорында ұяшықтар ауқымы белгелінген. Қай ұяшық өзге түспен ерекшеленіп тұрады  бірінші белгіленген

Excel кестелік процессорында ұяшықтардың ішіндегі деректерді редакциялау пернесі  Ғ2

Excel кестелік процессорында формуланы қайта есептеуді жүзеге асыру пернесі   Ғ9

Exsel кестелік процессорында диаграмма тұрғызу барысында бос диаграмма шығу ол Мәліметтер тұрған ұяшық блогы белгіленбесе

Excel кестелік процессорының жұмыс кітабындағы жолдардың адресі көрсетіледі1-1048576 сандармен

Excel программасының кеңейтілуі .xls

Excel редакторының қызметі   кестелік

Excel үнсіз келісім бойынша санды оң жақ шеті бойынша туралайды

 

Excel электрондық кесте ұяшығының мазмұнын жою үшін Ұяшықты бөліктеп Delete пернесін шерту

Excel формуласындағы $ белгісінің мағынасын анықтаңыз—көшіру кезінде адресті өзгертпеу

 

Excel электрондық кестесінің функция аргументтері бір — бірінен қалай бөліктену керек нүктелі үтірмен

Excel электрондық кестесінде A1ж/е C3 аралығындағы мәндердің қосындысын есептеуге арналған функция—СУММ( A1:C3);

 

http://www.khabar.kz/kaz/index.html адресіндегі index.html____білдіреді  web парақ файлының атын

 

IF…THEN операторының қарапйым түрде жазылуы IF өрнек THEN оператор

Insert, Backspase, Delete пернелері   редакциялау

Integer типінің екі санын бөлу нəтижесінде алынатын тип Real

IP адресіндегі ондық цифрлар тобының саны 4

IP- адрес нақты бір компьютердің, құрылғының атауы, 32 биттік сан

Microsoft Office-тің құрамына кіретін Microsoft Excel бағдарламасының түсінігі … жұмыс істеуге арналған   сандық кестелермен

MS DOS ОЖ-сінжазған компания— Microsoft

MS Windows ортасында активті терезеде бірнеше терезелер ашылғандағы терезенің күйі—терезенің тақырып қатары басқа терезелерден түстер бойынша ерекшеленеді

 

MS Excel редакторының қызметі—кестелік

MS Excel — де формула мына белгімен жазылады   тең

MS Excel-де =СТЕПЕНЬ(А7;5) функциясының мағынасын көрсетіңіз—А7 ұяшығындағы санның 5 дәрежесін табу

MS Excel кестелік процессорында СРЗНАЧ функциясында қолданылатын ең көп аргумент саны—30

MS Excel кестелік процессорында баған мен жолдар саны—1048576 және 16384

MS Excel кестелік процессорында диаграмма тұрғызу барысында бос диаграмма шығу ол  мəліметтер тұрған ұяшық блогы белгіленбесе

MS Excel кестелік процессорында ұяшықты белгілеп,қай перне арқылы ұяшық мазмүнын редакциялауға көшуге болады— F2

MS Excel кестелік процессорында ұяшықтар ауқымы белгіленген. Активті ұяшықтың адресі өрісінде не көрінеді.  бірінші белгіленген

MS Excel кестелік процессорында ұяшықтар ауқымы белгіленген. Қай ұяшық өзге түспен ерекшеленіп тұрады  бірінші белгіленген

MS Excel кестелік процессорының A1:Z7 ұяшықтар аумағында қанша ұяшық бар182

MS Excel кестелік процессорында сүзудің түрі Автосүзгі және кеңейтілген сүзгі

MS Excel кестелік процессорында формуланы қайта есептеуді жүзеге асыру пернесі F9

MS Excel кестелік процнссорде диаграмма шеберінің бірінші қадамында ұсынылатын мүмкіндік Диаграмманың түрін, типін таңдау

MS Excel электрондық кестесінің функция аргументтері бір-бірінен қалай бөлектену керек Нүктелі үтірмен

MS Excel-де енгізіп қойған деректерді өзгерту үшін ______боладыФормула қатарына бір шерту немесе ұяшыққа екі шертуге

Excel –дегі формулалар құралатын команда—функция шебері

 

MS Word — та қанша табуляция маркері бар 5

MS Word  құжатына түрлі объектілерді енгізу үшін келесі технология қолданылады—OLE

MS Word мәтіндік процессорында бір мезгілде ашуға болатын терезе саны—қалауың бойынша

MS Word процессорында төменгі ж/е жоғары индекстерді қоюға мүмкіндік беретін командалар тізбегін көрсетіңіз—Басты-Шрифт

MS Word мәтіндік процессорында экранға координаталық сызғышты шығару үшін қолданылатын мәзір—түр

MS Word редакторында қандай өлшем бірліктері қолданылады   сантиметр, пункт, дюйм, пика, милиметр

MS Word -та 2007 нұсқасында құжатты бағандарға (колонка) бөлу командасы қай жолақта (лента) орналасқан беттер параметрі

MS Word-та әртүрлі құрылымдағы кестелер тұрғызуға мүмкіндік береді—жолдар мен бағандар саны

MS Word-та белгіленген мәтін астын сызатын пернелер комбинациясы—Ctrl+Shift+W

MS Word-та енгізу курсорын бір рет төмен жылжытатын перне  Page Down

MSWord — та қалып күй қатарында болмайтын ақпарат құжаттағы символдардың жалпы саны

MS Word-та қаріпін өзгеру жолы былай болады—басты шрифт

MS Word-та қанша табуляция маркері бар—4

MS Word-та құжатқа 2007 нұсқасында Колонтитул қою жинағы—-кірістіру

MS Word-та құжаттарды баспаға шығаруға сәйкестендіріп бейнелейтін режим—режим чтения

MS Word-та құжаттарды пішімдеуге арналған дайындамалардың түрлері—тақырыптар, шаблондар, стильдер

MS Word-та орфографияны тексеру жолы былай болады—сервис-орфография

MS Word-та пішімдеу атрибуттарының жиынтығын ұсынады—стиль

MS Word-та табуляция маркері емес—по горизонтально

 

OLE технологиясы—объектілерді байланыстыру және енгізу

 

Paint графикалық редакторында бір уақытта екі түспен сурет салуға болатын түс  негізгі жəне фондық

Paint графикалық редакторында түстер палитрасын мынадай іс — əрекет көмегімен көрсетуге болады   кірістіру Түстер палитрасы

Paint графикалық редакторында үзіндіні мынадай бағыттарға бұруға олады  вертикаль, горизонталь, 90, 180

Paint редакторында құрал — саймандар тақтасын көрсету / жасыру үшін қолданылады  Ctrl+F1

Paint редакторында пернені жібермей ұстап отырып, дұрыс фигура салуға болады Shift

Paint редакторындағы бүріккіш құралы қолданылған аймағындағы бейнені бояйды фон түсімен

PageDown пернесінің атқаратын қызметі—курсорды мәтін бойынша бір бет алға жылжытады

 

Power Point — та Əдеттегі режимнің (слайд режимі) мүмкіндіктері слайдтың əртүрлі элементтерін теруге, түзетуге, қосуға анимациясын баптауға болады

Power Point 2007 нұсқасында презентациясында жаңа слайд құру бұйрығы  Басты Слайд құру

Power Point бағдарламасында құрылған файл Презентация

PowerPoint бағдарламасында презентацияларды құрудың тәсілдері(қате жауабын көрсетіңіз)-Бағдарламалық тілде жазу арқылы

 

Power Point бағдарламасының көрмесін қамтитын файлдың кеңейтімін көрсетіңіз  .ppt

Power Point көрмесіне автоматты түрде жаңа слайд қосу үшін «создание слайда» диалогтык терезесі

Power Point презентациясына басқа презентация слайдтарын қою командасын көрсетіңіз басты — Слайд құру

PowerPoint презентациясына басқа презентация слайдтарын қою командасын көрсетіңіз—кірістіру-Құрылым слайдтары

 

PowerPoint презентациясына басқа презентация слайдтарын қою командасын көрсетіңіз—Слайд құру

Power Point программасында слайдтар демонстрациясы кезінде бірінші слайдтқа ауысу үшін тінтуірдің екі батырмасын басып, 2 секунд ұстап тұрады

PowerPoint2007  нұсқасында презентациясында жаңа слайд құру—Басты слайд құру

PowerPoint-та әдеттегі режимнің (слайд режимі) мүмкіндіктері—слайдтың әртүрлі элементтерін теруге, түзетуге, қосуға

MS PowerPoint программасында слайдтар демонстрациясы кезінде бірінші слайдқа ауысу үшін—тінтуірдің екі  батырмасын басып, 2 секунд ұстап тұрады

MS PowerPoint программасында слайдтар демонстрациясы кезінде қара экранды жасау/болдырмау пернесі—B

 

 

PrintScreen пернесінің қызметі Экранда бейнеленген ақпаратты алмасу буферіне көшіреді

Shift+Ins клавиштарын басқанда Microsoft Word текстік процессорындағы белгіленген блокта қандай өзгеріс болады алмастыру буферіндегі ақпаратты белгіленген блог тұрған орынға қояды

sin(x) функциясының мəнін табу үшін келесі формула қолданылады SIN(РАДИАНЫ(2*В4))

RUN командасы орындалғаннан кейінгі процесс—программаның орындалуы

 

 

Web — беттерді көруге арналған бағдарлама браузер

Web файлдардың кеңейтілімін көрсетіңіз   кеңейтілуі htm немесе html

Web  сайттың дұрыс жазылмаған адрес—http://www.park.ru gallery

 

Windows — та болмайтын терезе түрлерін көрсетіңіз   тізім терезесі

Windows амалдық жүйесінің ең маңызды ерекшеліктері  тұйық жұмыс ортасы, графикалық көптерезелі интерфейсті жүйе

Windows жүйесінде жұмыс істеу терезелері қапшық, қолданбалар, диалогтық, анықтама терезелері

Windows жүйесіндегі компьютерлік алфавиттік символдар саны   1-ден 250-ге дейін

Windows обьектісіне жатпайды Терезе

Windows операциялық жүйесінің объектілері  файл, бума, жарлық, есептер тақтасы, белгішелер, себет.

Windows операциялық жүйесінің «дискті дефрагментациялау»—бұл: іске қосу мен қатынауды жылдамдату үшін қатқыл дискілердегі файлдарды мен қапшықтарды қайта бөліп…

Windows -тің стандартты тобына жатпайтын бағдарлама   Power Point

Windows-тың бір терезесінен екіншісіне өту—ALT+TAB

 

Windows XP құрамындағы мультимедия файлдарымен жұмыс жасайтын ж/е фильм ретінде сақтауға мүмкіндік беретін бағдарлама moviemaker

Windows жүйесінде Себеттегі файлдар қанша уақыт сақталады—пайдалушы өзі жойғанға дейін сақталады

 

Word — та 2007 нұсқасныда құжатты бағандар,а (колонка) бөлу командасы қай жолақта (лента) орналасқан беттер параметрі

Word — та CTRL пернесін басып тұрып тышқанды бір рет шерткенде тышқан нұсқағышы тұрған … белгіленеді сөйлем

Word — та белгіленген мəтін бөлігін жоғарғы индекс етіп пішімдейтін пернелер комбинациясы Ctrl+Shift+W

Word — та белгіленген мəтін бөлігін кіші бас əріптермен пішімдейтін пернелер комбинациясы: Ctrl+Shift+ К

Word — та бірнеше құжатты сақтау үшін «Сохранить все» командасын қай пернені басып файл менюін ашады Shift

Word- та беттерді бір-бірінен еркінен тыс айыру амалын орындау командасы—Кірістіру-бетті бөлу

Word — та қалып — күй қатарында болмайтын ақпарат  құжаттағы символдардың саны

Word — та құжатқа 2007 нұсқасында Колонтитул қою жинағы кірістіру

Word — та құжатты көру режимін өзгерту   түр

Word ,бағдарламасында құжатты қараудың режимдерінде жатпайды  Параметры страницы режимі

Word 2003 нұсқасында процессорында қалып — күй қатарын бейнелеу жолын көрсетіңіз Сервис — Парамтерлер, Түр (Вид) ішкі бетіндегі Қалып қатары (Строка состояния)

 

Word 2007 нұсқасының процессорында сақталған файлдың кеңейтілімі  .doc

Word бағдарламасындағы тақырыптардың сызбалық мəтінін əзірлеу құралдарын іске қосу əмірі   Кірістіру Сурет — WordArt нысаны

Word құжатына түрлі объектілерді енгізу үшін келесі технология қолданылады OLE

Word мəтіндік процессорында жанама мəзірді шақыру үшін қолданылатын пернелер комбинациясы Shift+F10

Word мəтіндік процессорында кесте неден тұратынын көрсетіңіз мəтіндері мен суреттері бар болған жолдар мен бағандардан, ұяшықтардан

Word мəтіндік процессорында мəтін тергенде жаңа абзацқа өтетін перне Enter

Word процессорында абзацты ерекшелеу үшін, сол абзацта … тінтуірді үш рет шерту

Word процессорында беттерді нөмірлеу Кірістіру Бет нөмірлері Қажет параметрлерді орнату

Word процессорында беттің параметрін орнатуға арналған командалар мен əрекеттер бет параметрлері — Қажет параметрлерді орнату – ОК

Word процессорында жоларалық интервалдарды орнату Формат Абзац командасын таңдап, Жоларалық интервалдың мəнін қою

Word процессорында кестедегі =Average(A1:D1) формуласының мағынасын көрсетіңіз Word процессорында формуламен жұмыс істеу мүмкіндігі жоқ

Word процессорында қалып — күй қатарында «стр 15» белгісінің мағынасы             ағымдағы беттің нөмірі 15 екенін

WORD процессорында қалып күй қатарындағы  ‘6/32″ белгісінің мағынасын көрсетіңіз ағымдағы бет нөмірі — 6/ құжаттағы беттердің жалпы саны – 32

Word процессорында сөзді ерекшелеу   тышқанды сөздің оң жағынан екі рет шерту

Word редакторында қандай өлшем бірліктері қолданылады сантиметр, пункт, дюйм, пика, миллиметр

Word редакторын іске қосу былай орындалады: (қате жолды көрсетіңіз)—Экрандағы бос орында жанама менюді шақырып, оның ішінен Word бағдарламасы қатарын таңдау арқылы

Word редакторында берілген мәтінді не форматты іздеу ж/е ауыстыру командасы—Ctrl+F

WORD-та беттерді бір — бірінен еркінен тыс айыру амалын орындау командасы Кірістіру — бетті бөлу

Word-та қанша табуляция маркері бар 5

Word-та қатараралық интервалды орнатуға арналған командалар тізбегі басты-абзац-ш егініс жəне интервалдар-қатараралық

Word-та құжатты құру режимін өзгерту түр

Word-та орфографияны тексеру жолы былай болады сервис — орфография

WordPad мәтіндік редакторында жоқ элемент:—-тік сызғыш

World Wide Web түсінігі—дүниежүзілік өрмек

 

Абоненттің байланыс жəшігіндегі электрондық байланыс – бұл сервердегі ішкі жадының бөлігі

Автотолтыру әрекеті қалай орындалады?- —ұяшықтың оң жақтөменгі бұрышына меңзерді келтіріп тұрып,+белгішесін жылжыту арқылы

Автоформаттау кезіндегі өзгерістер неге байланысты болады автоформат командасының қандай мəтін элементіне орындалғанына байланысты

Ағымдағы презентация түстер шешімін өзгертуге болатын командаларды көрсетіңіз—Дизайн-Түстер-Тақырыптың жаңа түсін құру

Адам ақпаратты елестетуіне қарай-мәтіндік, сандық, графиктік, нышандық, графикалық,кестелік

Адам тілі келесі ақпаратқа жатады—-дыбыстық

Адамның ең көп көлемдегі ақпаратты алу мүшесі көру

Адрестік протокол   ТСР/ІР

Айгүл 12 айға жұмыс орнынан бірнеше газет журналдарға жазылды. Егемен Қазақстан газетінің ұяшық номері—-В2

Ақ-қара кескінді әрбір нүктенің көлемі—1 бит

Ақпараттық кеңістікте жарнама үшін қолданылатын құрал дегеніміз—Веб-сайт

Ақпараттық модельдің жіктелуі—вербальдық, таңбалық

Ақпараттық модель түрлері суретші салған картина, Менделеев элементтерінің периодтық жүйесі, оқулықтың ішіндегі сызбалар, авиарейс кестесі

Ақпаратық парақшада 13бет бар.Әр бет 38 жолдан,әр жол 142символдан тұрады.Егер әр символ екі байттық Unicod кодталуында жазылған болса, онда парақшаның ақпараттық көлемін килобайтпен есептіңіз—69

Ақпараттық парақшада 57 бет бар. Əр бет 42 жолдан, əр жол 127 символдан тұрады. Егер əр символ сегіз биттік кодталуында жазылған болса онда парақшаның ақпараттық көлемін килобайтпен есептеу 297

Ақпараттық процесстерді көрсетіңіз  Бақылау жұмысын орындау / сөзжұмбақ шешу / телебағдарлама қарау / телефон арқылы сөйлесу

Ақпараттық үрдіске …жатады жеткізу / сақтау / өңдеу

Ақпараттың көлемін өлшеуге қолданылмайтын бірлік-мегагерц

 

Алғашқы есептеу автоматының құрастырушысы Чарлз Бэббдж

Алғашқы желінің атауы Arpanet

Алғашқы электронды кесте программасы VisiCalc

Алгоритмдерді орындағаннан кейінгі Ү-тің мəні   3

Алгоритмнің нақты бір мəселені ғана емес, бүкіл біртипті мəселелерді шешу мүмкіндіктері қасиеті жалпылығы

Алфавиттік-сандық пернетақта—Әріптер мен сандық пернелер

Алфавиттік символдар түрінде ұсыну кодтау

Анимациялық эффектілер қосу әрекеті орындалады—Слайдты көрсету-Анимация қосу командасын

 

Аралас объект   қатар орналасқан объектілер тобы

Асты сызылған қарайтылған қаріпті қарайтылған қаріпке ауыстыру тізбегі   қажет мəтін үзіндісін бөліп алу жəне Ч батырмасын басу

Ашылған қапшыққа сəйкес батырма болады  есептер тақтасында

Əлемдегі ең алғашқы программист Ада Лавлейс

Əр мемлекеттің орта мəнін есептеу үшін келесі формула қолданылады  =СРЗНАЧ(B3:D3) жəне автотолтыру командасы

Əр мемлектеке орналасқан абоненттерді баланыстыратын желі глобалдық

 

Байланыс деңгейі дегеніміз ақпаратты жіберуді қамтамасыз ету

Барлық журналдың 21 айдағы жалпы құну: кест 1   32160

Барлық компьютер тізбекті түрде бір кабельге жалғанған топология шина

Басқа мəтінмен, графикалық, бейнелік, дыбыстық ақпаратпен мағыналық байланысын қамтитын мəтін түрі  гипермəтін

Басқа мəтінмен, графикалық, бейнелік, дыбыстық ақпаратпен мағыналық байланысын қамтитын мəтін түрі гипермəтін

Басқару пернелері—Enter, Shift, Alt, Ctrl, CapsLock, Tab, Esc, Insert, BackSpace, Delete

Бейнеадаптер—мониторда көретін ақпарат бейнесәін басқару қызметін атқарады

 

Берілген http:/www.mail.ru/ftp.html идентификатордың тасымалдау протоколы  http

Берілген өрнектердің дұрысы—12510=1758,11010=1568, 7510=1138, 8310=1238

Берілген өрнектердің дұрысын анықтаңыз—12010=11111 012; 1010=10102; 1610=100002;  410=1002

Берліген типтердің ішіндегі 1 байт көлем алатыны Shorint / byte

Бет нөмірлерінің форматы қалай өзгертіледі   кірістіру Бет нөмірлері (Вставка Номера страниц) командасын орындағанда шыққан сұхбат терезеде Формат батырмасын шерту арқылы

Бет нөмірлерінің форматы қалай өзгертіледі—-Колонтитулдар смаймандар тақтасындағы бет нөмерлерінің форматы (Формат номера,страниц) батырмасын шерту арқылы

 

Бинарлы ақ-қара бір пикселді бейнелеу үшін бит саны 1 бит

Блок схема түрін ажырату repeat операторы

Блоктағы /ұяшықтар тобын/ белгілеу үшін мынадай әрекеттерді орындау керек/Қате жауабын көрсет/-Блогте тұрып тышқанның сол жақ батырмасын екі рет шерту

Бума атауының файл атауынан ерекшелігі буманың кеңейтілімі жоқ

Бумалар орналасу реті иерархиясының ең басында тұратын қапшық менің компьютерім

Бумалар бұтағындағы ‘-’ белгісі көрсетеді—Бумалардың жабық екендігін

Буферден деректерді ағымдағы құжатқа кіріктіру пернелерінің комбинациясы  Shift+Ins

Бір атаумен белгіленіп, бір өлшеммен өлшенетін шамалардың реттелген тізбегі—жиым

Бір ғимарат ішіндегі н/се қатар орналасқан ғимараттардағы ДК мен принтерлерді бір-бірімен байланыстыратын желі қалай аталады—Жергілікті желі(LAN)

Бір уақыт ішінде нысанның өзгеру үдерісін сипаттайтын модель түрі-динамикалық модель

Бірінші буындағы ЭЕМ-нің негізі—электрондық шамдар

 

Векторлық бейне   графикалық ақпаратты геометриялық объектілер жинағымен кескіндеу

Векторлық графикалық редактор  Adobe Illustrator

Векторлық графиканың базалық элементі  сызық

Векторлық графиканың негізгі объектілері геометриялық фигуралар

Векторлық кескін   нүкте, сызық, шеңберлер, төртбұрыштар, т.б. Компьютерлік графикада кескінді өрнектеу

Вербальдық ақпараттық модель—-ойша немесе әңгіме түрінді жасалған модель түрі, түпнұсқаның физикалық қасиеттерін көрсететін модель түрі,әртүрлі таңбалармен көрсетілген модель түрі

 

Вирусқа қарсы программалар түрлеріДоктор-программалар / Детекторлар / Полифагтар / Ревизорлар

 

Гбайт  3*2/20 Кбайт / 3*2/10 Мбайт / 3*2/30 байт

Гипермəтін графикалық, дыбыстық, бейнелік ақпараттан тұрады

Графикалық ақпараттың пиксельдер түрінде ұсынылуын атауы растрлық

Графиктік редактор қызметтерінің біреуін ата бейнелерді құру

Графикалық редактор қызметі тиімді болып табылады-графиктік редактордың арнайы құрылғылары көмегімен салынатын қарапайым фигуралар

Графикалық режімнен шығу үшін қолданылатын процедура CloseGraph

Графикалық файлдарды сығудың əдістері қандай   сапасын жоғалтып жəне жоғалтпай сығу

Графиктік ақпаратты сақтауға қолданылмайды-Грампластика

 

ДББЖ (деректер базаларын басқару жүйесі) – бұл ДБ-да деректерді сақтау, қосу, жою жəне редакциялау үшін қолданылатын программалық жүйе

Дербес компьютердің файлдық жүйесі жататын модель түрі  иерархиялық

Деректер базасын құрудың шебер режимі   кесте құрылымын құруды тездететін бағдарлама

Деректер қорындағы «кілт» мағынасы  мəні басқа жазбаларда қайталанбайтын өріс

Деректер қорындағы мəтіндік типтегі символдар саны 255

Деректер қорының негізгі объектілері-кестелер, сұраулар, формалар, отчеттар,макростар ж/е модульдер

Деректер қорының негізгі элементі болып табылады-Алаң

Деректерді сүзіп алу (фильтрлеу)  белгіленген қағидалар бойынша деректерді сұрыптау

Деректер типінің ішіндегі бүтін типтері—Longint, Shorting, Integer,Byte

Диаграмма құру үшін   кірістіру диаграмма бөлімінен таңдау қажет

Диаграмма типін өзгерту үшін диаграмманы белгілеп, тышқанның оң жақ батырмасында Изменить тип диаграммы командасын таңдау

Дискіжетек деп —   сырттан түскен мəліметтерді оқуға арналған құрылғы

ДК-дің компьютердің файлдық жүйесі жататын модель түрі—иерархиялық

ДК-нің микропроцессорына қосымша қосылады—математикалық сопроцессор

Дұрыс емес тұжырымды көрсет:Слайдты жою үшін—-Слайдта тұрып Delete пернесін шерту

Дұрыс құрылмаған сөйлемді көрсетіңіз—бастапқы пікір ақиқат болғанда , терістеу ақиқат

 

Дыбыстарды шығару тізіміне кіреді  Мультимедия файлдарының тізімі

Дыбыстық ақпаратты шығару құрылғысы   бейнекамера / дыбыс колонкалары

Дыбыстық карта арналған  дыбыс, сөз, музыканы өңдеуге байланысты есептеу амалдарын орындауға

Егемен Қазақстан газетінің ұяшық нөмірі  В2

Егер бірігіп пайдалану үшін желіде арнайы компьютер болса,онда ол —Сервер

 

Егер желілер қайсыбір ұйымға немесе ұйымдар тобына енсе, онда ол: корпоративтік

Екі азат жолды біріктіру үшін орындалатын əрекеттер тізбегін көрсетіңіз бірінші азат жолдың соңына меңзерді орналстырып, Delete пернесін басу

Екілік санау жүйесінде келесі теңдік жазылған:1110? 111? 11? 1=100   ?-орнына арифметикалық (+), (-), (*), (/) амалдарын қою арқылы өрнекті теңестіріңіз /,+,-

Екілік санау жүйесіндегі 111 саны сегіздік санау жүйесінде 7 тең

 

Енгізу құрылғысы   микрофон

Есептеу барысында мəндері өзгермейтін шамалар тұрақтылар

Жалпы соммасын табу үшін. Кесте          с2*12

Жанама (контекстік) мәзір-кез келген объектіні не/се белгішені ерекшелеп, тышқанның оң батырмасын шерткен де ашылатын мәзір

Жаңа жолды қосу үшін Кесте менюіндегі командаларды орындау арқылы жəне … арқылы жеңіл орындауға болады оң жақ бұрыштағы төменгі ұяшыққа орналастырып, Tab пернесін басу

Жарлық дегеніміз   программа мен файлға сілтеме

Жекелеген нысанды вирустан бар — жоғаныа тексеру   тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, жанама мəзірден Вирусқа тексеру

Желілер адаптерлер ArcNet, Ethernet

Желілік топология — желі баптауларын …. сақина

Жергілікті Web-парақты қарап, өзгертулер енгізу үшін қолданылатын команда түр — HTML кодын қарау

Жергілікті желідегі компьютерлердің бір — бірімен геометриялық байланысуы топология

Жергілікті желінің неше түрі бар біррангілі

Жергілікті желінің сипаттамасын көрсетіңіз өзара жақын орналасқан мекмелердің түрлі мекмелеерінде орналасқан компьютерлерді табу

Жергілікті желіге қосылған компьютерге қатынау үшін… білу керек Компьютердің атын

Жетектегіш бағдарламасының сол жақ үстеліндегі қалтаның жанындағы «+» таңбасы—қалтада қазіргі сәтте бейне бетте бейнеленген ішкі катологтар бар

Жиым сипатталуының дұрыс жазылуы—Var x:array[1..3,1..4] of integer

Жоларалық интервал түрлерін көрсетіңіз—бірлік, екілік, біржарымдық, минимум, көбейткіш, дәл

Жолсерік программасын іске қосу командасы-Пуск-Все программы-Стандартные-Проводник

Жолсерік программасындағы қапшық алдыңдағы «1» таңбасы бар-ішінде бағыныңқы қапшық бар

Жолда жүру ережесі, ақынның ойындағы өлең жолдарын, сазгердің əуені ….модельге жатады ақпараттық

Жүйе жұмысы істен шыққан жағдайда келесі программаларды жіберу жеткілікті  ScanDisk

Жүйе көп қолданушы жүйеге жатады UNIX

Жұмыс кітабы жұмыс кеңістігі

Жұмыс столын алмастыру буферіне көшіру үшін төмендегі пернені басады   Print Screen

Жұмыс үстелінде стандартты түрде орналасатын белгілер Менің компьютерім, Себет, Тапсырмалар үстелі, Желілік орта, Internet Explorer, Бастау батырмасы

 

Иілгіш магнитті диск  Флоппи-диск / Дискета

Интернет желісінде нақты режиміндегі қатынас жасау қызмет бағдарламасы Chat

Интернет желісінің көмегімен қашықтықтан оқытуды пайдаланады—Интернет желісіне қатынас құра алатын кез-келген адам

Интернет ресурстарын қарап, көруге арналған бағдарламалардың ортақ атауы браузерлер

Интернетке қосылған компьютерде болу керек ІР – адрес

Интернетте қолданылатын хаттама TCP/IP

Информатика ғылымы-компьютер көмегімен ақпараттарды қабылдау, беру,өңдеу ж/е оларды сақтау

Информатика кабинетінде істетуге рұқсат етіледі-екі оқушының бір жерде жұмыс істеуіне

Информация алмасуда қандай құралдың жылдамдығы үлкен болады—қатқыл диск

Кабель арқылы өзара жалғанған бірнеше компьютерлер тобы—жергілікті желі

Калькуляторда 2+5*2 орындағандағы индикация өрісіндегі мəн  14

Калькуляторда МС батырмасының қызметі-жадыдағы санды индикаторға көшіреді

 

Іздеу процесінде «*» символын алмастыру …дейінгі символдардың кез келген саны  0-ден 256-ға

Кескінді жəне мəтіндік ақпаратты қағаздан компьютерге енгізу сканер

Кесте 1 диаграмма түрі   график

Кесте 1ж/е 2 кестені қолданып «шашқа арналған көбік» өрісі үшін «Тұтынушыға арналған бағасын» есептеу үшін төмендегі формуланы қолданамыз =СУММЕСЛИ($B$3:$B$12;$13;D$3:D$12)*$J3

Кестеге формула енгізу үшін мына əрекет орындалады Кірістіру – Формула

Кестедегі мəндер ішінен бір мемлекетті алып тастау үшін   өшіру

Кестелік мəтін: символ, жол, баған, ұяшықтардан тұрады

Кестелік процессорларға жататын бағдарламаларды көрсетіңіз Excel

Клипартты қою үшін қандай команданы қолданамыз—Вставка-Рисунок-Картинки

Командалармен басқарыла отырып, Web-құжатында, браузер экранда бейнеленетін құжат  тегтер

Компьютер жадында  әрқашан сақталатын вирус—Резиденті

Компьютер программасы жұмыс істеген кезде шығаратын ақпаратты бейнелеуге арналған негізгі құрылғы монитор

Компьютер сөзінде – бит   72

Компьютерде сақталған іздеу-іздеу

Компьютерден дыбыстық ақпаратты шығару процесін көрсетіңіз-екілік кодтар жиыны электр импульстеріне айналдырылып,динамик арқылы өткізіледі

Компьютерді жегілікті желілерге қосып,орталықтан басқаратын компьютерді—сервер

Компьютерді жергілікті желіге қосуға арналған интейфейстік блок —желілік адаптер

Компьютердің барлық құрылғыларының жұмысын автоматты басқаратын бағдарламалар қалай аталады  Операциялық жүйе

Компьютердің жылдамдығының (тактілік жиілігінің) анықталуы процессордың бір секундта орындайтын амалдар санымен

Компьютердің сыртқы жадысына енетін құралдар  CD-ROM диск, флоппи-диск, винчестер

Компьютерлерді біріктірудегі ең қарапайым топология-шиналық

Компьютерлік модель—бағдарламалық орта көмегімен жүзеге асатын

Көрсету түріне қарай ақпараттық модельдер жіктеледі—-арнайы, математикалық, ауызша, құрылымдық, геометриялық

Көрсетілу əдісіне қарай модельдердің жіктеледі Ақпараттық / материалдық / ақпараттық

Көшу операторы goto

Курсорды басқару пернелері—Сілтемелер,Home,End,PageUp,PageDown

Кітапша 210 беттен тұрады. Бір бетте 38 жол, бір жолда 62 символ бар деп алсақ, кітаптың ақпараттық көлемі 483 кб

Кішігірім дыбыстық файлдарды программалар мен құжаттарда қолдануға,дискіге жазуға мүмкіндік береді—фонограф программасы

Қандай да бір программаны құрастыру, тестілеу және талдау кезінде қолданылатын программа—Аспаптық программалық құрал

Қарапайым жағдайда тікбұрышты кесте түрінде, құралған бөліктерінің өзара қатынасына сай құрылған мəліметтер қорының аталуын реляциялық

Қаріпті ауыстыру командасы Пішім Қаріп

Қаріп параметрлерін тағайындау үшін мынадай әрекеттерді орындау қажет (Дұрыс емес жауабын көрсетіңіз)-Формат –Автоформат командасын орындағанда ашылған сұқбат терезеде тиісті параметрлерді тағайындау қажет

Қатынас құралдарының қозғалыс жылдамдығын есептеу кестесі берілген. Ұшақтың жылдамдығын есептеу формуласы—B7/C7

Қашықтықтан оқыту депбелгілі бір қашықтықта оқытуға арналған оқыту формаларының бірі

Қолдану аймағына қарай модель не үшін ж/е қандай мақсатқа қолданылады деген сұраққа жауап беру мақсатында төмендегідей топтарға жіктеледі-оқу, тәжірибиелік, ғылыми-техникалық, ойын, имитациялық

Қосымша сандық пернетақта—Numlock

Құжатқа мəтінді енгізу кезінде <Enter> пернесін қашан басу керек əрбір абзацтың соңында

Құралдар тақтасының қызметі—-барлық командалардың тез орындалуын жүзеге асырады

Логикалық қосу   дизъюнкиця

Логикалық формуланың ақиқаттық кестесінде 512 жағдай қарастырылса,қанша айнымалы бар болғаны—9

Макрос дегеніміз—жұмыс парағының бір н/се бірнеше формулаларына қоятын мәндер тізбегінің нәтижелерінен тұратын деректер блогы

Маустың функцияларын орындайтын жеке портативті компьютерлерде қолданылатын құрылғы—-трекбол, пенмаус

 

Мəтін түрлері  кəдімгі, кестелік, программалық, гипермəтін

Мәтінге дайын суретті қою үшін қай мәзір пункті қолданылады—қою-сурет

Мəтінді редакциялау дегеніміз берілген мəтінге өзгерістер енгізу процесі

Мəтінді теру кезінде пернетақтамен енгізілген символ қандай бағытпен анықталғанын көрсетіңіз курсор орнымен

Мəтіндік айнымалыларға сипаттама бер  String

Мәтіндік айнымалыларғаWord типінің мәндерінің өзгеруі-0-65535

Мəтіндік құжат құрамында қандай мəтін түрі болмайды   күрделі

Мəтіндік құжат форматы .rtf

Мəтіндік редактор дегеніміз   құжаттар құру кезіндегі дербес компьютердің ресурстарын басқаруға арналған программа

Мəтіндік редактор мəтіндік құжат құруға жəне өңдеуге арналған программа

Мəтіндік редактор менюі дегеніміз мəтінде əртүрлі операциялардың орындалуын қамтамасыз етуші интерфейстің бөлігі

Мəтіндік редакторда қолданылатын ең кіші объект символ

Мəтіндік редактордағы меңзер жағдайын анықтауда көрсетіледі жол мен қатар нөмірі

Мəтіндік редактордың қалып күй жолында курсордың қалпын анықтауда көрсетіледі   мəтіндегі беттің нөмірі

Меңзерді бір парақ төмен қою үшін …. пернесін басуPage Down

Мекеме ішінде желімен жұмыс істеу хаттамасы—ТСР/ІР

Микропроцессордың негізгі сипаттамалары  Разрядтылығы, Тактілік жиілігі

Модель қасиеттеріне қарай жіктелу саны 4

Модельдің негізгі қасиеттері   Құндылық, дәлдік,бейімділік

Модельдің уақыт факторына байланысты жіктелуі динамикалық, статистикалық

Мультимедия дегеніміз  дыбыс, бейне фрагменттерімен жұмыс жасау технологиясы

Мультимедиа құралдарының ақпараттық дəстүрлі тасуыштардан негізгі айырмашылығы интерактивтілік, еркін түсінілуі, қатынасқа бейімділік

Мультимедия-динамикалық құралына—дыбысты ж/е графиканы түрлендіру

Мультимедиа технологиясындағы үздіксіз әрекеттілік—интерактивтілік

Нақты бір файлдарды көрсететін арнайы белгішелер—-таңбашалар

Нақты объекті немесе процесс параметрлерінің бір мəнін сақтауға негізделген деректер қорының жай объектісі   форма

Нақты объектіні, процесті немесе құбылысты ықшам əрі шағын түрде бейнелеп көрсету модель

Нүкте салу операторы PutPixel

Нүктелерлен тұратын кескін—растрлық

Нүктелер жиынымен көрсетілетін графика не деп аталады растрлық

Объектілерді, процесті немесе құбылсты ықшам əрі шағын түрде бейнелеп көрсету Модельдеу

Объектіні бір дискінің көлемінде сол жақ батырмамен жылжытқанда  объект адресін өзгертеді, жылжиды

Операциялық жүйені жүктеу үшін Операциялық жүйенің жүктегіш бағдарламасы, lo.sys жəне Msdos.sys файлдары config.sys, command.com, autoexec.bat файлдары, Windows операциялық жүйесінің логотипі

Операциялық жүйенің ядросы—компьютердің құрамына кіретін құрылғыларды басқаруға арналған программа

Орындаушы белгіленген мақсатқа жету үшін бағытталған іс — əрекеттердің тізбектеліп орындалуы алгоритм

Өлшемін өзгертуге сезімтал графикалық кескін түрі-растрлық

 

Парамтерлі қайталау операторы  for

Паскаль программалау тілінің авторы Никлаус Вирт

Паскаль тілінде Word типінің мəндерінің өзгертуі 0-65535

Паскаль тілінде дисплейімен перне тақтаны босқылатын кітапханалық модуль CRT

Паскаль тілінде жазылған программа орындағаннан кейінгі n=5 болғандағы s-тің мəні 14

Паскаль тіліндегі программа фрагменті берілген. Қателердің саны  5

Паскаль тіліндегі реттелген типтегі шамаларға қолданылатын функциялар—ord(x),pred(x), succ(x)

Пікір бола алмайтын сөйлемді көрсетіңіз. Бір центнерде неше килограмм бар?

Пікірлердің ақиқаттығы Ай — Жер серігі / Астана — Қазақстанның астанасы / Домбыра — қазақтың ұлттық асбабы / Жолбарыс — жыртқыш аң

Позициялық емес санау жүйесіне жататындар  L, D, IX, V, XXV

Презентацияны көрсетуді тоқтататын перне Esc

Принтер мына түрлерге бөлінедісия бүріккіш / матрицалы / лазерлік

Программа терезесін жабу командасы   Alt+F4

Провайдер—өз клиенттерінің Интернет жүйесіне енуіне мүмкіндік беретін комерциялық қызмет

Растрлық бейне дегеніміз—Графикалық ақпаратты нүктелер н/се пиксельдер жинағы түрінде кескіндеу

Растрлық бейненің негізгі сипаты дегеніміз  түс бөлгіш моделі

Растрлық графикалық редактордың түсін өзгертуге болатын минимал объект пиксель нүктесі

Растрлық графикада ең маңыздысы—Объектінің түсі

Растрлық графикалық редактордың түсін өзгертуге болатын минимал объект дегеніміз   пиксель

Реляциялық деректер базасында пайдаланылатын өрістердің негізгі типтерін көрсетіңіз   сандық, символдық, даталық, логикалық

Реляциялық мәліметтер қорында кестенің қатарлар атауы—жазбалар

Реляциялық МҚ-ның негізгі нысандарына жатпайды жазбалар

Сервер бұл—желіні басқаратын және барлық жүйенің ұзақ уақытқа тоқсаусыз жұмыс істеу шартын қамтамасыз ететін желідегі нақты бір компьютер

Сигнал —  Ақпарат тасушы

Символдық тип—char

Слайд басқару батырмаларын қосуға мүмкіндік беретін командалар тізбегін көрсетіңіз Слайдттарды көрсету (Показ слайдов) — Басқару батырмалары (Управляющие кнопки)

Слайдқа анимациялық эффектілерді қосу амалдары Показ слайдов — Эффекты анимации

Слайдқа басқару батырмаларын қосуға мүмкіндік беретін командалар тізбегін көрсетіңіз—Слайдтарды көрсету (Показ слайдов) Басқару батырмалары (Управление кнопками)

Слайдтарды сұрыптаушы режимінің мүмкіндігі барлық қатар тұрған слайдтардың кішірейтілген бейнесін көрсету

Слайдтарды сұрыптау режимі қандай мүмкіндік береді?—презентацияның барлық слайдтары тізбектеліп орналасады,орындарын… ауыстыруға қолайлы

Слайдттарды көру үшінСлайд көрсету мəзірінен Көрсету

Слайдттардың бірінен — біріне өту кезінде ауысудың түрлерін көрсетіңіз   жай, орта, тез

Сөйлеген сөзбен берілген ой — тұжырымды талдайтын логика формалды

Сөйлемді толықтыр. Http://www.khabar.kz/kaz/index.html адресіндегі index.html … білдіреді  web парақ файлының атын

Сөйлемді толықтырыңыз. Векторлық кескін … тұрады   геометриялық объектілерден

Сөйлемді толықтыр. Word процессорында абзацты ерекшелеу үшін, сол абзацта…тінтуірді үш рет шерту

Сөйлемді толықтырыңыз. Жергілікті желіге қосылған компьютерге қатынау үшін … білу керек   компьютердің атын

Сөйлемді толықтырыңыз. Электрондық кесте бағандары … белгіленеді А-дан Z-ке дейінгі əріптермен жəне АА дан IV-ге дейінгі екі əріп комбинацияларымен

Сөйлемді толықтырыңыз: Қатар орналаспаған файлдарды ерекшелеу үшін CTRL пернесін басулы күйде ұстау керек

Стандартты программалар   WordPad, Paint, Блокнот, Калькулятор

Суреттегі диаграмма түрі   сызықтық

Сызбалардан,графиктерден,кестелерден тұратын модельдер—құрылымдық модельдер

Сыртқы жадқа жататындар-DVD, CD, Blue-Ray дискілері, қатты диск, Флеш –жады

 

Сыртқы құрылғыны басқаратын контроллер

 

Таратушыға және тұтынушыға арналған баға ұяшықтарының форматы: —ақша

Типі мен сыйымдылық қасиеті анықталған объект  қатқыл диск

Топологияның негізгі түрі   жұлдызша, сақина, шина

Төменгі деңгейлі программалау тіліне жатпайтын программалау тілі Pascal

Төмендегі адрестеудің қайсысы абсолютті $D$16, $F$45

Төмендегі оператордың қате жазылғаны х:=3,74*A

Транспорттық деңгейдегі протокол ТСР

түймешенің қызметібелгіленген символдарды бір түспен бояу

Тұрақтыларды сипаттаудың дұрыс мысалы const x=5

Ұшақтың жылдамдығын есептеу формуласы В7/С7

Ұяшық диапозондары деп—жоғары сол жақ ж/е төменгі оң жақ ұяшықтар адрестері

Ұяшыққа =B3*C3 символы енгізілген ақпарат—формула

 

Ұяшықтар диапазонының дұрыс жазылуын көрсетіңіз А1:С7

Ұяшықтың абсолютті адресі бұл  формуланы көшіргенде немесе жылжытқанда ұяшық адресіне сілтеме сақталатын ұяшық адресі

Ұяшықтың абсолютті адресі бұл  формуланы көшіргенде немесе жылжытқанда ұяшық адресіне сілтеме сақталатын ұяшық адресі

 

Үздіксіз процесс барысында жоғары дәрежелі тілде жазылған программаның мәтінінң аудару үшін қолданылатын программа—компилятор

Файл атауымен символ саны—    1-255

Файл дегеніміз (Қате жазылған жолды көрсетіңіз)—компьютер жедел жадына тізбектеле қатар орналасқан ұяшықтар тобы

Файл атауында қолданылмайтын символ  *

Файлдарды жергілікті желі арқылы беру немесе жазу үшін қатынас құру құқықтары ашық қатынау (толық) тек оқу (парольмен) тек оқу (парольсыз) парольмен анықталу

Файлдарды сызу процесі архивтеу / архив

Файлдардың қай типтері операциялық жүйеден тікелей іске қосылады .com, .exe, .bat

Фигура ішіне мәтін теру үшін орындалатын әрекет—кірістіру -добавить текст

 

Функция графигін құру үшін   =0,5*(SIN(РАДИАНЫ(В4))+COS(РАДИАНЫ(В4)))

х аргументінің қадам саны 5

Функционалдық пернелер—F1-F12

 

Хабар жеткізуде пайдаланылатын құралдарды ..деп атайды—ақпарат жеткізу арнасы

 

Циклдік алгоритм дегеніміз небелгілі бір əрекеттер тізбегі қайталанып орындалатын алгоритм

Цифрлық аудиоформаттардың барлық түрлерінің дыбысын шығару мен оның жазу сапасын арттыруға негізделген форматты көрсетіңіз HDCD форматы

Цифрлық формат деп   Еклік форматта мəліметтерді түрлендіру (1 жəне 0)

Шығару операторының дұрыс жазылғаны   Write(x:5:2); writeln(‘x+y=’, x+y); write(x,’-соңы’)

Шығару операторының дұрыс нұсқасы writeln(‘a=’,a:6:2)

Шыңтақтың бүгілу бұрышы900С

 

Іздеу процесінде «*» символын алмастыру__дейінгі символдардың кез келген саны 0-ден кез келген саны-0 ден 256 ға

 

ЭЕМ –да ақпараттарды, программаны ж/е мәліметтерді ұзақ уақыт сақтауға арналған құрылғы—қатқыл дискі

Экранда жақтаулармен шектелген төртбұрышты аймақ—Терезе

Экранда жоқ саймандар тақтасын орнатуды көрсетіңіз—Түр аспаптар панелі-белгі қоямыз

Экранды басқару блогы бейнеадаптер

Электронды кесте программасын алғаш ойлап тапқан Д.Бриклин мен Б.Франкстон

Электронды кестеде $ белгісі қолданылады абсолют сілтемелерді көрсету үшін пайдаланылады

Электронды кестеде (сумм) функциясы Қосындыны табу үшін

Электронды кестеде (СРЗНАЧ) функциясы—орта мәнді табу үшін

Электрондық кесте бағандары… белгіленеді  А-дан Z-ке дейінгі әріптермен және АА-дан IV-ге дейінгі екі әріп комбинацияларымен

Электронды кестедегі жазба   жол

Электронды кестедегі өріс  баған

Электрондық кесте ұяшығаны енгізілетін мəлімет  сан, мəтін, формула

Электрондық кестеге дұрыс жазылған формула: тең А2*А3-А4

Электрондық кестенің ұяшығы анықталады баған мен жолдың қиылысу ауданымен

Электрондық кестесіндегі деректер базасының алаңы  кесте бағандары

Электрондық кестеде $ белгісі қолданылады Абсолют сілтемелерді көрсету үшін пайдаланылады

Электрондық кестесіндегі деректер базасының алаңы Кесте бағандары

Электрондық пошта адресі info@nursat.kz

 

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *