АҚПАРАТ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ПРОЦЕСТЕР

АҚПАРАТ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ПРОЦЕСТЕР

 1. Қолданушыға түсінікті тілде берілген ақпарат не деп аталады:
 1. толық;
 2. маңызды
 3. өзекті;
 4. түсінікті
 1. Жеке пікірлер мен талдауларға тәуелсіз ақпарат не деп аталады:
 1. ақиқат;
 2. өзекті;
 3. объективті
 4. толық

3.Заттар жағдайының ақиқаттығын білдіретін ақпарат қандай ақпарат деп аталады:

 1. толық;
 2. тиімді;
 3. маңызды
 4. ақиқат
 1. Ең маңызды ақпарат қалай аталады?:
 1. толық;
 2. тиімді;
 3. маңызды
 4. ақиқат;
 1. Адам ең көп көлемдегі ақпаратты ненің көмегімен алады:
 1. есту мүшесі;
 2. көру мүшесі
 3. сезу мүшесі;
 4. иіс сезу мүшесі.
 1. Адам тактильді ақпаратты ненің көмегімен алады:
 1. арнайы приборлар;
 2. термометр;
 3. барометр;
 4. сезу мүшесі
 1. Сигнал аналогты деп аталады, егер
 1. сандар нақты мәндерді қабылдаса;
 2. уақытқа сәйкес амплитуда бойынша үзіліссіз өзгеріп отырса
 3. мәтіндік ақпараттарды қабылдаса;
 4. қандай да бір ақпараттарды қабылдаса.
 1. Сигнал үзілісті деп аталады, егер
 1. сандар нақты мәндерді қабылдаса
 2. уақытқа сәйкес амплитуда бойынша үзіліссіз өзгеріп отырса;
 3. мәтіндік ақпараттарды қабылдаса;
 4. қандай да бір ақпараттарды қабылдаса.
 1. Үзілісті мәндер жиынындағы үзіліссіз бейнелер мен дыбыстарды кодтар түрінде түрлендіру қалай аталады? —
 1. кодтау;
 2. үзілісті
 3. кодтан шығару;
 4. ақпараттандыру.
 1. Компьютердің сыртқы жадында ақпараттарды түрлендіру
 1. үзіліссіз;
 2. үзілісті
 3. дербес үзілісті, не үзіліссіз;
 4. символ немесе графиктер түрінде ақпараттарды түрлендіру.

 

 

 1. Сигнал аналогты деп аталады:
 1. бағдаршам сигналы;
 2. SOS сигналы;
 3. маяк сигналы;
 4. электрокардиограмма
 1. Үзілісті сигнал қалай қалыптасады:
 1. барометр;
 2. термометр;
 3. спидометр;
 4. бағдаршам
 1. Температураны өлшеу қалай түрлендіріледі:
 1. ақпараттарды сақтау үрдісі;
 2. ақпараттарды жіберу үрдісі;
 3. ақпараттарды алу үрдісі
 4. ақпараттарды қорғау үрдісі.
 1. Ағылшын тілінен орыс тіліне мәтіндерді аудару қалай аталады:
 1. ақпараттарды сақтау үрдісі;
 2. ақпараттарды жіберу үрдісі;
 3. ақпараттарды алу үрдісі
 4. ақпараттарды өңдеу үрдісі
 1. Ақпараттарды алмастыру — бұл:
 1. үй жұмысын орындау;
 2. телебағдарламаларды қарау;
 3. аквариумдағы балықтардың қозғалысын бақылау;
 4. телефонмен сөйлесу
 1. Формальды тілге жатқызуға болады:
 1. ағылшын тілін;
 2. программалау тілін
 3. ымдау тілін;
 4. қазақ  тілін.
 1. Табиғи тілден формальды тілдің негізгі ерекшеліктері:
 1. грамматика мен синтаксистің қатаң ержелерінің бар болуы;
 2. әрбір сөздегі таңбалар санының кейбір белгіленген сандардан асып кетпеуі;
 3. әрбір сөз екі мәннен аспауы керек;
 4. әрбір сөздің бір мағына білдіруі немесе грамматика мен синтаксистің қатаң ережелерінің бар болуы
 1. 100012 екілік санының ондық санға сәйкестігі
 1.  1110
 2.  1710
 3.  25610
 4.  100110
 1. 248 саны келесі санға сәйкестігі
 1. 1011016
 2. 2016
 3. 7616
 4. 1416
 1. Қандай сан артық?:
 1. FF16
 2. 22610
 3. 3778
 4. 111111112

 

 

 

 

 

 

 1. Ең үлкен санды көрсет:
 1. 14416
 2. 14410
 3. 1448
 4. 1446
 1. Ақпарат санының бірлігі үшін қабылданады:
 1. байт
 2. бит
 3. бод
 4. байттар
 1. Өлшем бірліктерінің тізбегі қандай өсу ретімен көрсетілген?
 1. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт
 2. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт
 3. мегабайт, килобайт, байт, гигабайт
 4. байт, килобайт, мегабайт, гигабайт

24.Кітаптарда, магниттік тасымалдаушыларда және грампластинкада сақталған ақпараттар қалай аталады?

 1. архивтік
 2. ішкі
 3. сыртқы
 4. жедел
 1. Сыртқы тасымалдаушыларда бейнелік ақпараттарды қалай атауға болады
 1. бейне және дыбыс
 2. иіс сезетін бейнелер
 3. қандай да бір тілде жазылған мәтін
 4. тек бейне
 1. Оқушы мазмұндама жазды. Оқушы қандай ақпараттық процестерді орындады?
 1. Қабылдау және жіберу
 2. Қабылдау, өңдеу және сақтау
 3. Қабылдау, сақтау, жіберу
 4. Қабылдау және өңдеу
 1. 27. Сара 1-сыныпта оқиды. Ол көбейту кестесін жақсы біледі, бірақ ағылшын тілін жақсы білмейді. Бұл хабарлардың қайсысы Имаш үшін маңызды ақпарат болып табылады
 1. 2 * 8 = 16
 2. MY FRIEND IS SCHOOLBOY
 3. Ағылшын тілінде  26 әріп бар
 4. 6 MULTIPLAY 8 EQUAL 48
 1. 5 саны екілік санау жүйесінде қалай жазылады?

A.101

B.110

C.111

D.100

 1. Ұсынылған хабарламалардың ішінен декларативтік ақпаратты таңда:
 1. Бит — ақпараттың өлшем бірлігі
 2. Үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең.
 3. А.Құнанбаев — қазақтың ұлы ақыны.
 4. Жай бөлшектердің бөлімі мен алымы көбейген жағдайда оларда көбейеді.
 1. Сіз бағдаршамның сары түсі жанған кезде оның жанына келдіңіз. Содан кейін оның жасыл түсі жанды. Бұл жағдайда Сіз қанша ақпарат санын алдыңыз?
 1. 1 бит
 2. 2 бит
 3. 0 бит
 4. 1 байт

31.Ақпараттарды беру жылдамдығының өлшем бірлігі секундына бит санымен анықталады

 1. A. байт
 2. B. бит
 3. C. Гбайт
 4. D. бод

 

 1. Қанша ақпарат саны екілік санының бір разрядына жатады?

А. 1 байт

В. 3 бит

С. 4 бит

Д. 1 бит

 1. 1,5 М байт неге тең?
 1. 1536 Кбайт
 2. 1500 Кбайт
 3. 1536 байт
 4. 1500 байт
 1. Мысалдардың қайсысы ақпараттарды жіберу процесі болып табылмайды?
 2. A. Кітаптарды сатып алу
 3. B. Телефонда сөйлесу
 4. C. Телеграмма жіберу
 5. D. Бақталас

35.1,5 Кбайттық көлемдегі ақпараттық хабарлама 3072 символдан тұрады. Мұндай хабарламамен жазылған ақпарат көмегімен алфавитке неше символ енгізіледі?

 1. 16
 2. 128
 3. 32
 4. 64
 1. Рим цифрларымен жазылған екі санның қосындысының нәтижесін есепте: МСМ+ LXIV
 1. 1964
 2. 2164
 3. 154
 4. 2014
 1. 37. 856 ондық санын сегіздік санау жүйесіне ауыстыр:
 1. 153
 2. 1530
 3. 351
 4. 3510
 1. 345 ондық санын он алтылық санау жүйесіне ауыстыр:
 1. 59
 2. F9
 3. 1590
 4. 159
 1. 1011101,01 екілік санын ондық санау жүйесіне ауыстыр:
 1. 186,5
 2. 186,25
 3. 93,25
 4. 93,01
 1. 40. Он алтылық санау жүйесінде берілген ЗА4 санын ондық санау жүйесіне ауыстыр:
 1. 3104
 2. 932
 3. 1187
 4. 14912

41.Қандай санау жүйесінде берілген теңдік дұрыс: 342 + 54 = 440

 1. 10-дық
 2. 5-тік
 3. 8-дік
 4. 16-лық

 

 

 1. 101112 + 638 + С216 қосындысының нәтижесін есепте және дұрыс емес жауапты таңда:
 1. 4148
 2. 16
 3. 26810
 4. 1000011002
 1. 30111011 саны қандай санау жүйесінде берілген:
 1. 2 және  3
 2. 4 және  3
 3. 3 және 10
 4. 4 және  8
 1. А, В, С нүктелері дөңгелектің, үшбұрыштың немесе тіктөртбұрыштың бойында жатады деген сөйлем ақиқат. Суретте көрсетілген аумақта бөлініп алынған барлық нүктелер үшінсөйлем ақиқат
 1. және А емес) және В емес
 2. және С) және В емес
 3. немесе С) және С емес*
 4. және С) және А емес
 1. 2 3 7          25        121  тізбектердің келесі мүшесі мына санға тең
 1. 157
 2. 189
 3. 719
 4. 721
 1. РР+QQ=QQLмысалындағы түрлі цифрлар түрлі әріптермен ауыстырылған. 5Р+4Q+L қосындысы мына мәнге тең:
 1. 148
 2. 49
 3. 50
 4. 51
 1. Адам тілі келесі ақпаратқа жатады?
 2. A. бейне
 3. B. графиктік
 4. C. мәтіндік
 5. дыбыстық
 6. 282 санын жазу үшін қажет байт саны:
 1. 5
 2. 10
 3. 11
 4. 82
 1. Бэббидж машинасының, компьютердің және адам миының ортақ қасиеттері мына ақпараттарды өңдеуге қабілетті …
  A. Сандық
  B. Мәтіндік
 2. C. дыбыстық
  D. графиктік
 3. 1 бит – бұл ақпарат саны, анықталмаған деп аталады, егер…
  A. 2 ретке артады;
  B. 2 ретке кемиді
  C. өзгермесе;
  D. 8 ретке кемиді.
 4. Компьютерде ақпараттарды өңдеудің негізгі кезеңдері қандай?
  A. Ақпараттарды енгізу мен шығару.
  B. Ақпараттарды енгізу, шығару, сақтау және түрлендіру
  C. Файлда ақпараттарды сақтау.
 5. D. Ақпараттарды сығу

 

 1. Иілгіш дискілер үшін дискі құрылғысындағы ақпараттарды жазу мен оны оқу ненің көмегімен жүзеге асырылады?
 2. A. магниттік басы
 3. B. термоэлемент
  C. лазер
 4. D. сенсорлық құрылғы
 5. Primer.txt 15Kb 25.01.01 10.30 жолы қандай ақпарат болып табылады?
  A. Primer бумасындағы файл
 6. B. 15Kb өлшемді файл.
  C. Файлда графиктік ақпарат.
 7. D. Файлда мәтіндік ақпарат
 8. Қандай ақпарат саны он алтылық санның 1 разрядына тең?
  A. 1 бит
 9. B. 4 бит
 10. C. 1 байт
 11. D. 16 бит
 12. Компьютердің жұмысын тоқтатқан кезде барлы ақпарат жойылады…
  A. Иілгіш дискіде
  B. CD-ROM дискіде
  C. Қатты дискіде
  D. Жедел жадта
 13. Берілген қасиеттердің қайсысы ақпарат қасиетіне жатпайды?:
  • бағалылық
  • түсініктілік және анықтық
  • өзектілігі
  • заңдылық
 1. 57. Кітаптар, ақпараттың магниттік тасымалдаушылары,грампластинкалар ақпарат тасымалдаушылары болып табылады?
 1. Архивтік
 2. Ішкі
 3. Тиімді
 4. сыртқы
 1. 1 Мбайт неге тең?
 1. 10 бит
 2. 10 байт
 3. 1024 Кбайт
 4. 1024 байт
 1. Информатикада ақпарат саны қалай анықталады?
  A. Ақпараттың ақиқаттығы;
  B. Ақпаратты жіберу жылдамдығы
  C. Анықталмағандықты азайту өлшемі
  D. Жедел жад көлемі.
 2. Информатикада ақпарат санын анықтай білу керек. Мұндай жағдайда «ақпарат» ұғымын анықтау тәсілі не үшін қажет?
  A. Ақпарат мына сөздердің синонимі болып табылады: хабарлама, мәлімет;
  B. философиялық, ақпарат келесі түсініктермен байланысты: бейне, таным;
  C. кибернетикалық, ақпарат басқару жүйесіндегі кері байланыстар сигналы ретінде түсіндіріледі;
  D. ықтималдылық, ақпарат анықталмағандықты кеміту өлшемі

61. Ақпаратты тасымалдаушы болып табылады:

 1. сым
 2. тышқан
 3. сканер
 4. дискета

62. Ақпарат көзі болып табылады:

 1. сым
 2. блокнот
 3. сынып журналы
 4. жазу кітапшасы
 1. Дұрыс және толық жауапты таңда. Ақпарат – бұл
 1. кітаптар, оқулықтар және көркем суреттер
 2. музыкалық шығармалар, мәтіндер, суреттер, кестелер
 1. Адамның сезім мүшелері арқылы қоршаған ортада болып жатқан құбылыстар немесе процестер қасиеттері туралы қабылдайтын кез келген мәліметтер
 1. Би және көркем сурет, мәтіндер.
 1. Адамнық сезім мүшелері арқылы алынатын ақпарат түрлеріне мыналар жатады:
 1. Химиялық, физикалық, биологиялық, медициналық, математикалық және т.б. ақпараттар;
 2. есту, көру, дәм сезу, дыбыстық, сипап сезу сияқты ақпараттар
 3. Мәтіндік, графиктік, кестелік, сандық, дыбыстық және т.б.ақпараттар;
 4.  өндірістік, техникалық, басқару ақпараттары.
 1. ИНФОРМАТИКА сөзінде қанша бит бар?
 1. 11
 2. 55
 3. 44
 4. 88
 1. Әрекеттің ақиқаттығын білдіретін ақпарат қалай аталады:
 1. түсінікті;
 2. жеткілікті
 3. объективті;
 4. маңызды.
 1. Ақпараттық процестің мысалы ретінде алуға болады:
 1. құрылым мекемелері мен жабдықтары туралы процестер;
 2. химиялық және механикалық тұрғыдан суды тазарту процестері;
 3. ақпаратты алу, іздеу, сақтау, жіберу, өңдеу және оны қолдану процестері
 4. Жердің пайдалы қазба байлықтарын шығару процестері.
 1. Ақпаратты сақтау процесі — бұл:
 1. Ақпараттық құралдар арқылы қоғамда мәліметтерді тарату процесі;
 2. Деректер қоры мен олардың мәнін материалдық тасымалдаушыларға түрлендіріп, сақтау (қағазда, магниттік дискіде және т.б.)
 3. Ақпарат алуға құқығы жоқ жандарға шекте қою процесі;
 4. Деректер мен білімдер қорын компьютерде құру процесі.

 

 1. Адам бейнелік ақпаратты қандай құрал көмегімен алады:
 1. Көру мүшесі*
 2. Арнайы құрылғылар;
 3. Дәмді сезу мүшесі;
 4. Есту мүшесі.
 1. Ақпаратты түрлендіру тәсілі бойынша «артық» объектіні көрсет:
 1. сурет;
 2. фотография;
 3. кітап;
 4. телефонмен сөйлесу*
 1. Информатика оқулығы бойынша бір уақытта ақпарат сақталады:
 1. тек сандық ақпарат.
 2. графиктік, дыбыстық және сандық;
 3. графиктік, мәтіндік және дыбыстық;
 4. мәтіндік, графиктік, сандық*
 1. Берілген сөйлемдердің қайсысы ЖАЛҒАН:
 1. аудиокассета графиктік ақпарат болып табылады*
 2. лазерлік компакт-диск графиктік ақпаратты тасымалдаушы болып табылады;
 3. бейнепленка графиктік ақпарат тасымалдаушысы болып табылады.
 4. Қағаз графиктік ақпарат тасымалдаушысы болып табылады.
 1. Берілген тұжырымдардың қайсысы АҚИҚАТ :
 1. Ерте заманда адамдар ақпарат тасымаолаушысы ретінде қағазды қолданды;
 2. Ақпаратты материалдық тасымалдаушы ретінде білім, мәлімет немесе хабарлама болуы мүмкін;
 3. Ақпараттық процестер ақпараттың материалдық тасымалдаушысы болып табылады;
 4.  Қағаз, тас, магниттік дискілер және т.б. материалдық заттар болуы мүмкін*
 1. Каталогтарды, архивтерді, анықтамалық жүйелерді, компьютерлік желілерді, деректер қорын және т.б. қолдану процесі қандай ақпараттық процеске жатады:
 1. Ақпаратты сақтау
 2. Ақпаратты жіберу
 3. Ақпаратты талдау
 4. Ақпаратты іздеу*
 1. Сіз досыңызға жаңа компьютерлік ойын туралы ақпаратты телефонмен айтып бердіңіз. Кесте жолдарындағы берліген ақпараттардың ішінен ақиқат ақпаратты белгіле:
  Ақпарат көзі Ақпарат қабылдаушысы Байланыс арналары
A. Досы Сіз Телефондық желі
B. Досы Сіз Байланысты қамтамасыз ететін техникалық құралдар жиынтығы (сым, станция, телефон және т.б.)
C. Сіз Досы Байланысты қамтамасыз ететін техникалық құралдар жиынтығы (сым, станция, телефон және т.б.)*
D. Сіз Досы Телефондық сым
 1. «Информатика» ғылымы нені үйретеді?
 1. Компьютер құрылымы, оны іске қосу мен оны істен шығару тәсілдерін;
 2. Компьютер көмегімен ақпараттарды қабылдау, беру, өңдеу және оларды сақтау*
 3. ЭЕМ-да жұмыс жасауға қолданылатын программалық құралдар жиынтығы.
 4. Программалау мен модельдеуді.
 1. Тілдер анықтамаларының ішінде қайсысы информатикада қабылданған:
  • Тіл – бұл тұлғаның өмірлік қажеттілігін қанағаттандыруға негізделген құрал.
  • Тіл – бұл тілтануды үйретуге негізделген объект.
  • Тіл – бұл этникалық тіл (яғни сөз, сөйлей білу қабілеті)
  • Тіл – бұл ақпараттарды түрлендіру мен ауыстыруға негізделген символдық жүйе*
 1. Санау жүйесі — бұл:
 • Алфавиттердің символдары (цифрлары) арқылы белгілі бір ереже бойынша сандарды жазудың таңбалық жүйесі *
 • Кез келген цифрлар тізбегі 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
 • Шектеулі цифрлар тізбегі 0, 1;
 • Натурал сандар мен арифметикалық амалдар таңбаларының жиынтығы.
 1. Позициялық емес санау жүйелері болып мына жүйелер аталады:
 • 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 цифрлары қолданылады.
 • Цифрлар I, V, X, L, V, M символдарымен белгіленеді.
 • Цифр (шама) мәндері сандардың орналасуына тәуелді емес*
 • Цифр (шама) мәндері сандардың орналасуына тәуелді.
 1. ЭЕМ-да екілік санау жүйесі қолданылады, себебі:
 • Қосудан кейін үлкен разрядтағы бірліктер ауыстырылмайды.
 • Ең қарапайым көбейту кестесі
 • Ең қарапайым қосу
 • ЭЕМ элементтері екі жағдайда болуы мүмкін (1 және 0)*
 1. Санау жүйесіндегі сандарды жазу ‑ бұл
 • Сандардың амалдар ережелеріне сәйкес цифрлардың жиынтығы көмегімен сандарды түрлендіру тәсілі;
 • сандардың амалдар ережелеріне сәйкес әріптердің арнайы жиынтығы көмегімен сандарды түрлендіру тәсілі;
 • сандардың амалдар ережелеріне сәйкес таңбалардың арнайы жиынтығы көмегімен сандарды түрлендіру тәсілі;
 • цифрлар жүйесінде қолданылатын рет саны*
 1. 102 екілік санау жүйесіндегі санның таңбалар тізбегі ондық санау жүйесіндегі мына санға сәйкес келеді:

A  410;

B  210; *

C  1010;

D  2010

83.Ондық санау жүйесіндегі  11 саны екілік санау жүйесінде мына түрге келтіріледі:

 • 1101;
 • 1010;
 • 1110;
 • 1011*

84.8 битта ең үлкен ондық санды түрлендіруге болады?

 • 255*
 • 256
 • 512
 • 1024
 1. 1011+1010 екілік санының қосындысы мына санға тең:
 • 11000
 • 10101*
 • 10111
 • 11111
 1. 50 ондық саны санау жүйесіндегі 32 ретінде бейнеленеді:
 • екілік
 • сегіздік
 • он алтылық*
 • позициялық емес
 1. Екілік санау жүйесінде берілген 101012 санды ондық санау жүйесіне аудару өрнегін көрсет:
 • 1*104+0*103+1*102+0*101+1*100
 • 1*105+0*104+1*103+0*102+1*101
 • 1*24+0*23+1*22+0*21+1*20
 • 1*25+0*24+1*23+0*22+1*21 *

88.8 битта қанша ондық санды бейнелеуге болады?

 • 256*
 • 512
 • 1024
 • 2048

89.Санау жүйелерінің тізбегі берілген: екілік, ондық, сегіздік, он алтылық. 400 символдар жиынтығымен сандарды жазу:

 • Екілік санау жүйесінде болмайды*
 • Барлық санау жүйелерінде болады
 • Ондық санау жүйесінде болмайды
 • Сегіздік санау жүйесінде болмайды
 1. Байт – бұл

А. 1 немесе 0 символдарымен бейнеленетін ақпараттар санының бірлігі

В. Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі

С. 8 битке тең ақпараттың өлшем бірлігі *

 1. Арнаулы компьютер жұмысының жылдамдық көрсеткіші
 2. Құжатта 1024 әріп, 50 тыныс белгісі және 200 пробел бар. Осы құжаттағы ақпарат көлемі қандай?

А. 1 Кбайт 250 байт*

В. 1 Кбайт

С. 1 Кбайт 50байт

 1. D. 1024 байт

92.Формальды тілдің құрамына енеді::

 • Орыс тілі;
 • Программалау тілі*
 • Қазақ тілі;
 • Қытай тілі

93.Кодирование – бұл … процесс

 • Материалдық тасымалдаушыда ақпаратты түрлендіру
 • Алынған деректер интерпретациясы
 • Байланыс арналары бойынша ақпараттарды жіберу
 • Байланыс арналары бойынша жіберуге қажетті ақпараттарды формаға түрлендіру *

94.Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі:

 • 1 бит*
 • 1 байт
 • 1 бод
 • 1 бар
 1. 2,5 Кбайт неге тең?
 • 2048 бит;
 • 1024 бит;*
 • 8192 бит;
 • 20480 бит.

96.Үй тапсырмасын орындау туралы мұғалім сұрағына оқушы «Ия» деп жауап берді. Оқушы жауабына қанша ақпарат қажет?

 • 1 бит*
 • 2 бит
 • 1 байт
 • 102 бит
 1. 1 килобайтта қанша байт?
 • 1000 байт
 • 1000 бит
 • 100 байт
 • 1024 байта *
 1. МЕГАБАЙТ сөзінде қанша бит?
 • 1
 • 8
 • 64*
 • 1024
 1. 4 Мбайтта қанша бит?
 • 400000
 • 220
 • 210
 • 4*220*

100.Ақпарат санының ең кіші өлшем бірлігі үшін не қабылданған?

 1. 1 бод
 2. 1 пиксель
 3. 1 байт
 4. 1 бит*

 

 

КОМПЬЮТЕР ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ

 

 1. Пернетақта ,жарық қаламы, графикалық планшет-бұл:

А.манипулятор

В. Ақпаратты шығару құрылғысы

С. Ақпаратты енгізу құрылғысы*

 1. D. Ақпаратты ұзақ сақтауға негізделген құрылғы
 2. Компьютердің мультимедиа құрамына қандай құрылғы енеді:

А. Модем, монитор

В. CD-ROM, дыбыстық тақтайша, колонкалар*

С. Плоттер, трекбол

 1. D. Микрофон, наушник
 2. Жүйелік блок құрамына не енеді?

А. Трекбол*

В. Қорыту блогы

С. Винчестер

 1. D. Дискі құрылғысы
 2. Сканер – бұл:

А. Желі бойынша ақпараттарды жіберуге негізделген құрылғы

В. Сызбалар мен плакаттарды баспаға шығаруға негізделген құрылғы

С. Ақпараттарды енгізуге негізделген құрылғы*

 1. Ақпараттарды шығаруға негізделген құрылғы
 2. Компьютердің қандай құрылғысы ақпараттарды алмастырудың ең кіші жылдамдығын қанағаттандырады?

А. CD-ROM

В. Flopy дискі құрылғысы*

С. Винчестер

 1. D. Жедел есте сақтау құрылғысының микросхемалары
 2. Компьютердің жергілікті желі бойынша ақпараттарды жіберу құрылғысының қызметін қандай құрылғы атқарады?

А. Дигитайзер

В. Маршрутизатор*

С. Желілік фильтр

 1. D. Модем
 2. Винчестер қызметін ата…

А. Компьютерден компьютерге ақпараттарды алмастыру

В. Компакт дискіден ақпараттарды оқу

С. Дискетадан ақпараттарды оқу

 1. D. операциялық жүйені, программаны және ақпараттарды сақтау *
 2. Ақпараттарды алмастырудың ең үлкен жылдамдығын компьютердің қандай құрылғысы қанағаттандырады?

А. Жадты есте сақтау құрылғысының микросхемалары*

В. Flopi дискісі

С. CD-ROM

 1. D. Винчестер

 

 1. Адам денсаулығына зиянды компьютер құрылғысын ата

А. Модем

В. Сканер

С. Дигитайзер

 1. D. Монитор*
 2. Процессор сипаттамасы болып табылады

А. Тактілік жиілік, разрядтылығы*

В. Циклдік жиілік, разрядтылығы

С. Интенсивтілігі

 1. Кэшь
 2. Компьютер терминінің мағынасын білдіретін, тегін қолданып, сақтауға негізделген программаны ата…

А. Hardware

 1. shareware
 2. freeware*
 3. D. software
 4. 112. Жадта талдаудан кейін деректер қорында жазылатын қандай тізбектер екендігін ата?
 1. 1,2,3,4
 2. 4,3,2,1
 3. 4,1,2,3*
 4. 2,3,4,1
 5. Формальдау нәтижесінде алынатын компьютердің қандай моделі болып табылады?

А. Компьютерді техникалық сипаттау

В. Компьютердегі фотография

С. компьютердің логикалық кескіні*

 1. D. компьютердегі сурет
 2. Арнаулы компьютердің стандарттыпернетақтасының қанша пернелері бар?

А. 96/97

В. 101/102*

С. 85/86

 1. D. 106
 2. Дұрыс тұжырымды таңда?

А. пернетақта  – енгізу және шығару құрылғысы;

В.  Басу құрылғысы – кодтау құрылғысы;

С. NoteBook  типті компьютер – жанқалтадағы калькулятор;

 1. монитор – шығару құрылғысы*
 2. Компьютердің ең қажетті құрылғылар жиынтығын ата

А. басу құрылғысы, жүйелік блок және пернетақта

В. жүйелік блок, монитор және пернетақта*

С. жүйелік блок, дискі құрылғысы және тышқан
D. процессор, тышқан және монитор

 1. Дәл жауапты таңда. Компьютер- бұл қандай құрылғы:

А. пернетақта және экран
В.  Түскен ақпараттарды сақтауға негізделген
С.  Есептеулерді орындауға негізделген
D. Ақпараттарды жинау, жіберу мен өңдеуге негізделген *

 1. Дұрыс емес тұжырымды таңда. Компьютер зияндығын ата:

А. сүйекке

В. Тек көзге*

С. Көзге және теріге

 1. D. нерв жүйесіне, бұлшық етке және сүйекке
 2. Ақпараттарды шығаруға негізделген құрылғыны көрсет:

А. монитор*

В. трекбол

С. плоттер

 1. D. сканер
 2. Ақпараттарды енгізуге негізделген құрылғыны көрсет

А. монитор

В. джойстик

С. клавиатура*

 1. D. сканер
 2. Компьютер мына құрылғылардан тұрады:
 • Мультимедиа жиынтығынан
 • принтерден
 • жүйелік блоктан, монитордан, пернетақтадан, тышқаннан, дыбыстық колонкадан, принтерден*
 • перифериялық құрылғыдан
 1. “Тышқан” манипуляторы — бұл қандай құрылғы:
  • модуляция және демодуляция;
  • ақпараттарды оқуға негізделген;
  • ақпараттарды ұзақ сақтауға негізделген;
  • ақпараттарды енгізуге негізделген*
 1. Үлкен әріптерді енгізуге негізделген пернені ата:
 • NumLock
 • CapsLock*
 • Enter
 • Shift
 1. Меңзердің сол жағында орналасқан символды өшіруге негізделген пернені ата:
 • Backspace*
 • Delete
 • Shift
 • Ctrl
 1. Компьютердің сыртқы жадысына қандай құралдар енеді:
 • кэш-жад, бейнежад
 • ЭЕМ қолданушыны баспа тұрғысынан басқару
 • BIOS, DOS
 • CD-ROM диск, флоппи-диск, винчестер*
 1. ЭЕМ-нің элементтік базасының екінші буынына:
 • электрондық шамдар
 • микросхемалар
 • интегральдық схемалар
 • транзисторлар*
 1. Сандық пернетақтаны іске қосу үшін қандай перне қолданылады:
 1. NumLock*
 2. CapsLock
 3. Enter
 4. Insert
 5. «қою-ауыстыру» режимдерін іске қосу пернесін ата:
 6. NumLock
 7. CapsLock
 8. Enter
 9. Insert*
 10. Жүйелік блоктың құрамына енбейтін компьютердің негізгі бөліктерінің бірін ата:
  1. Тышқан*
  2. процессор
  3. оперативтік жад
  4. винчестер
  5. Компьютерді іске қосу пернелерін ата:
 11. Ctrl+ Pause
 12. Ctrl+ Back Space
 13. Ctrl+ Alt + Delete*
 14. Ctrl+ Alt + Home

 

 

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕ

 

 1. 13 Операциялық жүйе құрамына енеді:
  1. Qbasic , Kobol,
  2. Excel 7.0, Access, FoxPro
  3. MS DOS 6.2, Windows 95, UNIX*
  4. PowerPoint, Word, Paint
  5. Операциялық жүйенің атқаратын қызметіне енбейді:
  6. Есептеулерді орындау*
  7. Автоматты түрде іске қосу
  8. Компьютердің аппараттық және программалық ресурстарын жалпы басқару
  9. Басқару пультінен интерфейстерді басқару
  10. Операциялық жүйе құрамына не енбейді:
  11. қызметтік
  12. базалық*
  13. қолданбалы
  14. жүйелік
  15. Microsoft Windows ортасында жұмыс жасауда ПРАВКА менюіндегі ВЫРЕЗАТЬ командасының қызметін ата:
 2. буферге бөлініп алынған үзіндіні көшіреді
 3. буферге бөлініп алынған үзіндіні көшіреді және оны экраннан өшіреді*
 4. экранға буфердегі ақпаратты көшіреді
 5. жаңа файлға бөлініп алынған үзіндіні жазады
 6. Microsoft Windows ортасында жұмыс жасауда ПРАВКА менюіндегі ВСТАВИТЬ командасының қызметін ата:
 7. буферге бөлініп алынған үзіндіні көшіреді
 8. буферге бөлініп алынған үзіндіні көшіреді және оны экраннан өшіреді
 9. экранға буфердегі ақпаратты көшіреді *
 10. жаңа файлға бөлініп алынған үзіндіні жазады
 11. 136. Қандай тұжырым дұрыс емес:
  1. вирус ЭЕМ-да түрлендірілген ақпараттардың форматын өзгертуі мүмкін
  2. вирус компьютер жұмысын баяулатады
  3. вирус экранға қажет емес ақпараттарды шығарады
  4. вирустан қорғай алмайды*
  5. 1 Microsoft Windows ортасында жұмыс жасауда ПРАВКА менюіндегі КОПИРОВАТЬ командасының қызметін ата:
 12. буферге бөлініп алынған үзіндіні көшіреді*
 13. буферге бөлініп алынған үзіндіні көшіреді және оны экраннан өшіреді
 14. экранға буфердегі ақпаратты көшіреді
 15. жаңа файлға бөлініп алынған үзіндіні жазады
 16. 138. Операциялық жүйе дегеніміз не?
  1. Арнаулы компьютер бөліктерінің жиынтығы
  2. Жаңа программаларды құруға мүмкіндік беретін программалр жиынтығы
  3. Компьютердің программалар жұмысын басқаруға негізделген программалар жиынтығы*
  4. Вирустан қорғауға мүмкіндік беретін программа
  5. 1 Windows ХР қалай іске қосуға болады?
 1. Іске қосу, Все программы, Windows  ХР
 2. Мониторды іске қосу
 3. Файл, Открыть
 4. Компьютерді іске қосу*
 1. 140. Аралас объект — бұл …
 1. Қатар орналасқан объектілер тобы*
 2. өзара бір-біріне байланыссыз біртекті объектілер тобы
 3. бір-біріне байланыссыз қатар орналасқан және біртекті объектілер тобы
 4. барлық объектілер
 1. 1 Аралас емес объектілерді бөліп алу үшін клесі пернелерді қолдану тиімді …
 1. Ctrl+Shift;
 2. Shift
 3. Shift + Ctrl
 4. Ctrl*
 1. Shift пернесін басқан кезде аралас объектілерді қалай болса солай бөліп алу процесі жүргізіледі …
 1. Қоржындағы бөлініп алынған объектілерді жою
 2. Барлық бөлініп алынған объектілерді көшіру*
 3. Ешқандай өзгеріс болмайды
 4. Қатты дискіден бөлініп алынған объектілерді жою

 

 1. Қалай болса солай бөлініп алынған объектілердің тұтастығын өзгерту үшін мына әрекетті орындау жеткілікті …
 1. Көшірмеден алынған объектіні бөліп алып, оны өшіру*
 2. Қоржындағы өшірілген объектілерді қалпына келтіру
 3. Компьютерді қайтадан жүктеу
 4. Компьютерлі өшіру
 1. Объектіге тышқанның сол жақ батырмасын екі рет басқан кезде қандай процесс жүргізіледі …
 1. Буманың немесе программаның терезесін ашу*
 2. Объектінің қысқаша қасиеттері сипатталған анықтаманың пайда болуы
 3. Объектіні бөліп алу
 4. Жанама менюді шақыру
 1. 1 Объектіге оң жақ батырманы басқан кезде қандай процесс жүргізіледі…
 1. Объектіні бөліп алу
 2. Буманың немесе программаның терезсін ашу
 3. Объектінің қысқаша қасиеттері сипатталған анықтаманың пайда болуы
 4. Жанама менюді шақыру*
 1. 1 Нәтижесінде терезе өлшемдерін өзгерту процесі жүргізілетін тышқан әрекеті не деп аталады
 1. ауыстыру
 2. Тұрып қалу
 3. арнайы ауыстыру
 4. жылжыту*
 1. 1 Нәтижесінде объектілердің қысқаша қасиеті сипаттайтын анықтаманың пайда болуындағы тышқан әрекеті не деп аталады …
 1. ауыстыру
 2. тұрып қалу*
 3. арнайы ауыстыру
 4. жанама менюді шақыру
 1. 1 Белсенді терезе деп аталады, егер …
 1.  батырмасына басу, Аlt+Ctrl пернелерін қатар басуды таңдау, Файл менюіндегі Выход командасын орындау, терезенің жүйелік менюіндегі Закрыть командасын таңдау
 2.  батырмасына басу, Аlt + F4 пернелерін басуды таңдау,  Файл менюіндегі Закрыть командасын, терезенің жүйелік менюіндегі Закрыть командасын таңдау *
 3.  батырмасына басу, Ctrl+Shift пернелерін басуды таңдау, Файл менюіндегі Сохранить как… командасын орындау
 4. Барлық әрекеттер
 1. 1 Терезенің өлшемін өзгерту үшін мына әрекеттерді орындау жеткілікті …
 1. Терезенің бұрышына немесе кез келген қабырғасына  тышқан батырмасын екіқабырғалы қара көрсеткішке айналғанша басып тұру; тышқанның сол жақ батырмасын басу арқылы терезе жақтауларын жылжыту жүзеге асады*
 2. Тышқан батырмасын тақырып қатарына әкеліп, ақ көрсеткішке айналғанша басу;
 3. Сол жақ батырманы басу арқылы тақырып қатарын жылжытуға болады
 4. Тышқанның оң жақ батырмасын басу арқылы тақырып қатарын алмастыруға болады.
 1. 1 Объектіге меңзерді және нені басу арқылы жанама менюді шақыруға болады …
 1. Сол жақ батырманы басу
 2. Оң жақ батырманы басу*
 3. Епter пернесіне басу
 4. Аlt + Еnter пернелерін басуды таңдау
 1. 1 Тез жіберу тақтасы қайда бейнеленген?
 1. Жұмыс үстелінде
 2. Мой компьютер терезесінде
 3. Тапсырмалар тақтасында*
 4. Тақырып қатарында
 1. 1 Компьютерді өшіруді қалай түзетуге болады?
 1. Жүйелік блоктағы Роwer батырмасына басу;
 2. Жүйелік блоктағы  Reset батырмасына басу;
 3. Іске қосу менюіндегі Завершение работы командасын таңдау *
 4. Файл менюіндегі Выход командасын таңдау
 1. 1 Буманы мәтіндік құжат арқылы қалай құруға болады …
 1. Жұмыс үстеліндегі жанама меню*
 2. Тапсырмалар тақтасындағы жанама меню
 3. Правка менюіндегі  Создать командасы
 4. Тышқанның сол жақ батырмасын басу
 1. 1 Файлдар мен бумаларды көшіру мен оларды жылжыту жағдайында көз ұғымы қолданылады. Көз — бұл …
 1. Көшіру мен жылжыту әрекеттерін орындайтын бума
 2. Көшіруді немесе жылжытуды орындайтын бума*
 3. Көшіруді орындайтын бума
 4. Жылжытуды орындайтын бума
 1. 1 Файлды және буманы ненің көмегімен көшіруге болады …
 1. Файл менюіндегі Копировать командасының
 2. Правка менюіндегі Копировать командасының *
 3. Вставка менюіндегі Копировать командасының
 4. Формат менюіндегі Копировать командасының
 1. 1 Файлды және буманы бірнеше тәсілмен көшіруге болады;
 1. Объектінің жанама менюі көмегімен; Файл менюі; арнайы жылжыту
 2. Объектінің жанама менюі көмегімен; Правка менюі; арнайы жылжыту*
 3. Жұмыс үстеліндегі жанама меню арқылы; құралдар тақтасындағы Обычные кнопки батырмасы арқылы; пернетақта
 4. Тышқанның сол жақ батырмасы арқылы
 1. 157. Объектінің атын өзгертуге болады, егер …
 1. Объектінің атына тышқанның сол жақ батырмасын басып, Переименовать командасын басу арқылы
 2. Правка менюіндегі Переименовать командасына басу
 3. Объектінің жанама менюіндегі Переименовать командасына басу *
 4. Вставка менюіндегі Переименовать командасына басу

 

 1. 1 Объектіні келесі түрге түрлендіруге болады:
 1. Беттер эскиздері, Плитка, Таңбалар, Тізім, Кестелер*
 2. Беттер эскиздері, Ұсақ таңбалар, Ірі таңбалар, Тізім, кестелер
 3. Слайдтар, Плиткалар, Таңбалар, Тізім, Кестелер
 4. Тізім және Кесте
 1. 1 Ашық терезелердегі таңбаларды реттеуге болады:
 1. Вид менюінің көмегімен; жанама меню; құралдар тақтасындағы  Обычные кнопки батырмасы арқылы
 2. Вид менюінің көмегімен; бумалар тақтасындағы жанама меню; Таблицы режиміндегі қосымша батырмалар арқылы
 3. Вид менюінің көмегімен; терезе тақтасындағы жанама меню арқылы; Таблицы режиміндегі қосымша батырмалар арқылы *
 4. Тышқанның сол жақ батырмасы арқылы
 1. 160. Ақпарат түрлері:
 1. әріптер мен сандар
 2. қазақ әріптері
 3. арнайы символдар
 4. сандық, дыбыстық, графиктік және мәтіндік*
 1. 1 Іздеуді орындау жағдайында келесі символдарды қолдануға болады :
 1. жұлдызша, леп белгісі
 2. жұлдызша, қисық таяқша
 3. жұлдызша, сұрақ белгісі*
 4. үтір, нүкте
 1. 162. Компьютерде іздеуге болады:
 1. файлдар мен бумаларды; құжаттарды (мәтіндік файлдар, электрондық құжаттар…}; сканер
 2. файлдар мен бумаларды; бейнені, музыка мен видеоны; компьютерді және адамды*
 3. файлдар мен бумаларды; модемді
 4. файлдар мен бумаларды; компакт-дискіні
 1. 1 Іздеу жағдайында «?» символы қандай символмен ауыстырылады?
 1. Бір кез келген символмен
 2. Үш кез келген символға немесе олардың болмауы
 3. Бір кез келген символ немесе олардың болмауы*
 4. Символдардың болмауы
 1. 1 g*. *f арқылы қандай құжаттар табылады? Құжаттар …
 1. Атауы екі символдан тұратын, мұндағы бірінші әрпі «g»,ал кеңейтілуі  «әрпімен аяқталатын
 2. Кеңейтілуі екі символдан тұратын, мұндағы бірінші әрпі «g», ал аты  «f» әрпімен аяқталатын
 3. атауы «g» әрпімен басталатын, ал кеңейтілуі «f» әрпімен аяқталатын*
 4. кеңейтілуі «g» әрпімен басталатын, ал атауы «f» әрпімен аяқталатын
 1. 165. Бумалар бұтағындағы «+» символы нені білдіреді?
 1. Бумадағы файлдар мен құжаттардың бар болуы
 2. Ондағы тармақтардың ашылып, нәтижесінде  <?—» таңбасының пайда болуы
 3. Қапталған бумалардың бар болуы*
 4. Бумадағы құжаттардың бар болуы
 1. 1 Жарлық таңбасын ненің көмегімен өзгертуге болады:
 1. Жарлықтың жанама менюіндегі Қасиет командасы, Жарлық бетшесі*
 2. Жұмыс үстеліндегі жанама менюдің  Қасиет командасы,  Жарлық бетшесі
 3. Вид менюіндегі Қасиет командасы, Ярлык бетшесі
 4. Жұмыс үстелінің командалары
 1. 1 Диск жұмысының қызметін басқаруға негізделген программа құрамына мына программалар жатады …
 1. Блокнот, Калькулятор, Раint графикалық редакторы, WordPad мәтіндік редакторы
 2. форматтау, дефрагментация, дискіні вирусқа тексеру программасы, SсаnDisk*
 3. Word, Ехсе1, The Ваt!, Раsсаl
 4. Стандарттық және офистік программалар
 1. 1 Жүйе жұмысы істен шыққан жағдайда келесі программаларды жіберу жеткілікті …
 1. форматтау
 2. дефрагментациялау
 3. SсаnDisk*
 4. Вирустан қорғау
 1. 169. Дискіні дефрагментациялау — бұл  …
 1. Файлдың өзінің көшірмесін құруға және оны осы файлға енгізуге болатын программа, компьютердің жүйелік аумақтары, мұндағы аумақта операциялық жүйенің файлдары орналасады, компьютерлік желілер және т.б.
 2. Иілгіш немесе қатты дискілердің жұмысының тиімділігін арттыруға негізделген қызметтік қосымша *
 3. Дискідегі логикалық және физикалық қателерді тексеруге негізделген программа
 4. вирустан қорғау программалары
 1. 1 Кез келген стандартты программаларды мына командалардың көмегімен іске қосуға болады …
 1. Іске қосу менюі, Стандартные
 2. Іске қосу менюі, Документы, Стандартные
 3. Іске қосу менюі, Все программы, Стандартные*
 4. Іске қосу менюі – барлық программалар
 1. 171. Блокнот — бұл…
 1. Мәтінді теруге мүмкіндік беретін редактор *
 2. Мәтінді теруге және қарапайым форматтау элементтерін  жүзеге асыруға мүмкіндік беретін программа
 3. Бейнелерді құру мен редакторлеуге мүмкіндік беретін редактор
 4. Жадыдағы есептеулер мен амалдарды орындауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құрал
 1. 1 Ақпараттарды сығуға мүмкіндік беретін программа — бұл …
 1. архивтендіру
 2. архиватор*
 3. архив
 4. архивтендірудің барлық программалары

 

 1. 173. Архивтендірілген файлды құру — бұл …
 1. архивтендіру
 2. архиватор
 3. архив*
 4. архивтендіру программалары
 1. 1 Файлды архивтен шығару келесі командалардың көмегімен орындалады …
 1. Іске қосу менюі, Все программы, WinRar*
 2. Іске қосу менюі, Документы, WinRar
 3. Іске қосу менюі, Басқару тақтасы, WinRar
 4. Барлық әрекеттер
 1. 1 Архивтегі бар файлдарға қосымша файлдар мына командалар арқылы орындалады …
 1. WinRar программасындағы құралдар тақтасында Добавить батырмасына басу*
 2. WinRar программасындағы құралдар тақтасында Вставить батырмасына басу
 3.  WinRar программасындағы құралдар тақтасында Копировать батырмасына басу
 4. Вставить немесе Копировать батырмаларын басу
 1. 1 r архиваторының көптомдық архиваторы — бұл … кеңейтілген архивтері
 1.   .аrj, .а00, .а01, .а02 және т.б.
 2.   .ziр, .z00, .z01, .z02 және т.б.
 3.   .rar, .roo, .r01, .r02  және т.б..*
 4. Архивтендірілген файлдың барлық кеңейтілуі
 1. 1 Файлды бірнеше тәсілмен жинақтауға болады:
 1. Ашық тұрған архив терезесінде Распаковать батырмасына басу…; Команды менюіндегі көрсетілген бумадағы  Распаковать пунктін таңдау…; архивтің жанама менюінде Распаковать командасын таңдау…
 2. Ашық тұрған архив терезесінде Извлечь батырмасына басу…; Сервис менюіндегі көрсетілген бумадағы  Извлечь в пунктін таңдау…;  архивтің жанама менюінде Извлечь в командасын таңдау…
 3. Архив белгісіне екі рет шертіп, одан әрі Извлечь в…батырмасына басу;  Команды менюіндегі көрсетілген бумадағы  Извлечь в пунктін таңдау…;  архивтің жанама менюінде Извлечь в командасын таңдау.*
 4. архивтендіру программасы арқылы
 1. 1 Windows ХР операциялық жүйесінен қандай тәсілмен шығу тиімді?
 1. Іске қосу менюіндегі Завершение работы командасын орындау *
 2. Мониторды өшіру
 3. Файл менюіндегі Закрыть командасын орындау
 4. Компьютерді өшіру
 1. 1 Сілтеуіш программасының сол жағында орналасқан буманың алдындағы + белгісі нені білдіреді?:
 1. Бумада тәуелді бумалар бар*
 2. Бумада файлдар бар
 3. Қазіргі жағдайда бума белсенді түрде ашық
 4. Бумада жүйелік файлдар орналасқан.
 1. 1 Аралас объектілерді бөліп алу үшін келесі пернелерді басу жеткілікті:
 1. Ctrl+Shift;
 2. Shift*
 3. Shift+Alt;
 4. Ctrl
 1. 1 Экранның түсін өзгерту үшін мына әрекеттерді орындау жеткілікті:
 1. Сілтеуіш терезесінің сол жақ бөлігіндегі Мой компьютер белгісіне екі рет тышқан батырмасын шерту.
 2. Жұмыс үстеліндегі Мой компьютер белгісіне батырманы шерту және пайда болған терезедегі жолдар көмегімен Безендіру – Цвет выбрать командасын орындап, қажет түсті таңдау.
 3. Экранның бос бөлігіне тышқанның оң жақ батырмасын басып, командалар тізімінен Қасиет қатарын таңдау және пайда болған терезеден Безендіру – Цвет командасын орындап, қажет түсті таңдау*
 4. Сілтеуіш терезесінің сол жақ бөлігіндегі Мой компьютер белгісінен жанама менюді ашып, Открыть командасын орындау. Пайда болған командалардың  ішінен Безендіру – Цвет командасын орындап, қажет түсті таңдау.
 1. 1 Операциялық жүйеге төмендегi аталғандардың қайсысы кiредi:
 2. Енгiзу-шығарудың жүйелiк базасы, сыртқы команда, iшкi команда
 3. sys және Msdos.sys дискiлiк файлы, Dos командалық процессоры, сыртқы командалар, драйверлер, енгiзу-шығарудың базалық жүйесi, Dos-ты iске қосушы*
 4. Dos-тың iшкi командалары, командалық процессор, command.com, ramdrive.sys дискiлiк файлдары, енгiзу-шығарудың базалық жүйесi
 5. Командалық процессор, Windows операциялық жүйесінің логотипі.
 6. 1 Операциялық жүйенi жүктеу үшiн:
 1. Операциялық жүйенің жүктегіш-программасы, autoexec.bat, command.com файлдары, Windows операциялық жүйесінің логотипі.
 2. Операциялық жүйенің жүктегіш-программасы, Io.sys және  Msdos.sys файлдары, config.sys, command.com, autoexec.bat файлдары, Windows операциялық жүйесінің логотипі.*
 3. Іске қосу – Программы
 4. Операциялық жүйенің жүктегіш-программасы, command.com жүйелік файлы, autoexec.bat және config.sys файлдары, Windows операциялық жүйесінің логотипі.
 1. 1 Файл және бума көрiнiстерiнiң түрiн өзгерту:
 1. Сiлтеуiш – “Түр”менюi – “Плитка”, “Белгiшелер”, “Тiзiм” немесе “Кесте” командалары.*
 2. Сiлтеуiш – “Түр” менюi – Команданы – Түр бумасын баптау.
 3. Сұхбат терезені ашу: Обновить
 4. Басқару тақтасының сұқбат терезесi – Экран – Баптау.
 5. 185. Файл — бұл…
  A. Ақпараттың өлшем бірлігі
  B. Жадтың аталған бөлігі*
  C. Басу құрылғысында басылған мәтін
  D. Мәтінді құруға негізделген программа.

 

 1. 1 Қосымша тiлдi орнату:
 1. “Клавиатура”- Язык- Добавить- Выбрать нужный язык- Қолдану-Ок.*
 2. “Іске қосу”- Баптау –Панель задач и меню “Іске қосу”- Выбор языка- Қолдану-Ок.
 3. “Іске қосу”-Басқару тақтасы- Шрифты- Ок.
 4. Сұхбат терезені ашу: Создать – Язык.
 1. 1 Терезе қандай үш жағдайда болуы мүмкін?
 1. Бүктелген, қалыпты, толық экран*
 2. Толық, үлкен, бүктелген
 3. жабық, бүктелген, қалыпты
 4. жабық,  толық экран, бүктелген
 1. 1 Жұмыс үстелінде ашық терезені каскадом түріне келтіру үшін мына әрекетті орындау жеткілікті …
 1. жүйелік менюдегі Окна каскадом командасын таңдау
 2. Іске қосу менюіндегі Окна каскадом командасын таңдау
 3. Тапсырмалар тақтасының жанама менюіндегі Окна каскадом командасын таңдау*
 4. Жұмыс үстелінің жанама менюіндегі Окна каскадом командасын таңдау
 1. 1 Экран көлемінде терезені қалыпты жағдайда ашу үшін келесі әрекеттерді орындау жеткілікті:
  1. Терезенің бұрышына немесе кез келген қабырғасына тышқан батырмасын екіқабырғалы қара көрсеткішке айналғанша басып тұру; тышқанның сол жақ батырмасын басу арқылы терезе жақтауларын жылжыту жүзеге асады*
  2. Тышқан батырмасын тақырып қатарына әкеліп, ақ көрсеткішке айналғанша басу; Сол жақ батырманы басу арқылы тақырып қатарын жылжытуға болады*
  3. Оң жақ батырманы басу арқылы экранның жақтауларына жылжытуды жүзеге асыруға болады
  4. Тышқанның оң жақ батырмасын басу арқылы тақырып қатарына жылжытуға болады.
  5. Түрлі объектілердің жанама менюі болып табылады …
 1. ерекшеленеді*
 2. біртекті
 3. әр түрлі
 4. барлығы бірдей немесе әр түрлі
 1. 191. Сағат индикаторы қалай бейнеленеді?
 1. Мой компьютер терезесінде
 2. Тапсырмалар тақтасында*
 3. Жұмыс үстелінде
 4. Тақырыптар қатарында
 1. 1 Егер жұмыс үстелінде белсенді терезе жоқ болса, онда компьютерді қалай дұрыс өшіруге болады?
 1. Аlt + F4*
 2. Жүйелік блоктағы Роwer батырмасына басу;
 3. Файл менюіндегі  Выход командасына басу
 4. Жүйелік блоктағы Rеsеt  батырмасына басу

 

 1. 1 Объектілерді көшіру үшін келесі әрекеттерді орындау жеткілікті:
 2. Сілтеуіш-Копировать- Целевая папка- Вставить.*
 3. Сілтеуіш- Ctrl пернесіне басу — Копировать.
 4. Сілтеуіш- Ctrl пернесіне басу -Перенести объект в целевую папку.
 5. Сұхбат терезе: Көшіру
 6. 1 Файл мен бумаларды көшіру және жылжыту жағдайында қабылдаушы ұғымы қолданылады. Қабылдаушы  — бұл  …
  1. Көшіру мен жылжыту әрекеттерін орындайтын бума
  2. Көшіруден немесе жылжытудан тұратын бума
  3. Көшіру мен жылжытуды орындайтын бума *
  4. Жылжытуды орындайтын бума
  5. 1 Объектілерді жою үшін қандай әрекеттерді орындау жеткілікті:

A.Сілтеуіш- файлды бөліп алу – Ctrl пернесіне басу.

B.Сілтеуіш- файлды бөліп алу- Del пернесіне басу.*

C.Сілтеуіш- Файл -Правка-Копировать.

D.объектіні бөліп алу – Удалить.

 1. 1 Windows жүйесінде өзіндік орнату құрылғысы мына принцип бойынша жұмыс жасайды :
 1. Drag-and-Drop
 2. Plug-and-Play *
 3. DDE
 4. OLE
 1. 1 Қоржын — бұл:
 1. өшірілген файлдарды уақытша сақтауға негізделген бума*
 2. файлдарды уақытша сақтауға негізделген бума.
 3. Жаңа файлдарды тұрақты сақтауға негізделген бума.
 4. Программаларды сақтауға негізделген бума
 5. 1 батырмасы қандай қызмет атқарады:
 1. Терезенің өлшемін кішірейту.
 2. Терезені бүктеу.*
 3. Терезені жабу.
 4. Терезені қалпына келтіру.
 1. 1 Қандай параметрлер бойынша бумаларды реттеуге болады?
 1. Аты; өлшемі; типі; өзгертілген  күні; автоматты түрде; тор бойынша тегістеу*
 2. Аты; өлшемі; типі; өзгертілген  күні; қолмен; диагональ бойынша тегістеу
 3. Аты; өлшемі; типі; өзгертілген мерзімі; қолмен; тігінен тегістеу
 4. Файл типтері
 1. 200. Жұмыс үстелі — бұл:
 1. Тапсырмалар қатары.
 2. Экранда бейнелеу *
 3. файл
 4. жарлык
 1. Файлдарды іздеу символы үшін не қолданылады? …
 1. аты мен кеңейтілуі*
 2. аты
 3. кеңейтілуі
 4. барлық шаблондар бойынша
 1. батырмасы қандай қызмет атқарады::
  1. терезенің өлшемін кішірейту.
  2. Терезенің өлшемін үлкейту*
  3. Терезені жабу.
  4. Терезені қалпына келтіру.
  5. Іздеу процесінде «*» символын немен алмастыруға болады?
 1. 0-ден 256-ға дейінгі символдардың кез келген саны*
 2. 1-ден 211-ге дейінгі символдардың кез келген саны
 3. 1-ден 196-ға дейінгі символдардың кез келген саны
 4. 1-ден 200-ге дейінгі символдардың кез келген саны
 1. Файл атауындағы к?.txt «?» символы нені білдіреді?

А. кез келген бір символды білдіреді*

В. Файлға пароль орнатылғанын білдіреді

С. Кез келген символдың кез келген санын білдіреді

 1. осы орында қате кеткенін көрсетеді.
 2. Бумалар бұтағындағы “ — ” белгісі нені білдіреді?
 1. Нәтижесінде  «+» белгісінің пайда болғанын білдіргенше бумадағы файлдарды ашу
 2. Бумалардың жабық екендігін*
 3. Бумада файлдар мен бумалардың жоқ екендігін көрсетеді
 4. Барлық бумалар ашық
 1. Файлды сығу қандай әрекет арқылы жүзеге асырылады …
 1. Мои документы бумасындағы жанама менюден Добавить в архив командасын таңдау
 2. Бөлініп алынған жанама менюден Добавить в архив командасын таңдау *
 3. Мой компьютер объектісіндегі жанама менюден Добавить в архив командасын таңдау
 4. Добавить … жанама менюі
 1. Архивтегі бар файлдарға қосымша файлдарды қою үшін қандай команданы орындау қажет:
 1. Вставка→Добавить файлы в архив
 2. Правка→Добавить файлы в архив*
 3. Команды→Добавить файлы в архив
 4. Барлық  меню
 1. 208. Өзіндік ашылатын архивтердің кеңейтілуіне:
 1.    .rar
 2.    .ехе
 3.    .arj
 4.    .ziр*
 1. Архивтен файлдарды жою үшін келесі әрекет орындалады …
 1. Архивті ашу, файлды бөліп алу, Удалить батырмасына басу*
 2. Архивтегй файлды бөліп алып, Delete пернесіне басу
 3. Архивті ашып, Файл Удалить файлы командасын орындау
 4. Delete пернесіне басу
 1. 210. Файл типіне:
  A. Файл өлшемі
 2. файлдағы ақпарат түрлері – мәтіндік, графиктік, дыбыстық*
  C. Файлды құру күні.
 3. D. файл кеңейтілуі
 4. Жүйелік дискета үшін … қажет
  A. Операциялық жүйені жүктеу*
  B. Файлдарды жүйелеу
  C. Маңызды файлдарды сақтау
 5. D. вирустан компьютерді «емдеу»
 6. Windows жүйесіндегі терезе құжаттарына не жатады?:

A.    Тігінен және көлденең сызғыштар*

 1. Құжат жарлықтары

C.      Меню

D.    Форматтау және стандартты

 1. 213. Объектінің жанама менюін қалай шақыруға болады:
 2. Объекті белгісіне басу
 3. Объекті белгісіне екі рет басу
 4. Объекті белгісіне тышқанның оң жақ батырмасын басу*
 5. Объекті белгісіне тышқанның оң жақ батырмасын екі рет басу
 6. Windows жүйесіндегі экранның ең кіші өлшемі қандай?
 7. 800х600*
 8. 1024х768
 9. 640х480
 10. 640х400
 11. Өшірілген файлдарды қалпына келтіру үшін қандай әрекеттерді орындау қажет:
 • Өшірілген файлдарды қалпына келтіру мүмкін емес
 • Файл — Восстановить – ОК.
 • Корзина бумасын ашып, қажетті файлды таңдап, Восстановить командасын таңдау.
 • Корзина бумасын ашып, қажетті файлды таңдап, Файл менюінен Восстановить командасын таңдау.*
 1. 216. Дұрыс емес тұжырымды көрсет. Терезе дегеніміз:

А. жарлық программалары*

В. Программа жұмыс жасайтын экран бөлігі

С. Сұхбаттасуға негізделген экрандағы төртбұрыш

 1. менюді шығаруға негізделген төртбұрыш
 2. Операциялық жүйені жүктеу процесі қалай жүргізіледі?…

А.иілгіш дискіден қатты дискіге операциялық жүйе файлдарын көшіру

В. CD-ROM-нан қатты дискіге операциялық жүйе файлдарын көшіру

С. Оперативтік жадыға операциялық жүйе файлдарын біртіндеп жүктеу*

 1. D. жедел жадтағы файлдарды қатты дискіге көшіру
 2. Windows жүйесіндегі бумалардың иерархиялық жүйесі қандай бума деп аталады…

А. Жұмыс үстелі*

В. Дискінің түбір каталогы

С. Менің компьютерім

 1. D. Желілік қоршау

 

 1. 219. Қандай жағдайда түрлі файлдар бір ат иеленуі мүмкін?

А. Түрлі өлшемде

В. Түрлі уақыттарда

С. Түрлі тәуліктерде

 1. түрлі каталогтарда сақталса*
 2. Қоржынды тазарту үшін қандай әрекеттерді орындау жеткілікті:

А. Корзина ®Очистить корзину ® ОК.*

В. Қоржынды тазалауға болмайды.

С. Очистить корзину командасын орындау.

 1. D. Корзина ® барлық файлдарды бөліп алу ®Очистить.
 2. 221. Таза дискіде компьютерлік вирустардың болуы мүмкін бе?

А. жоқ

В. ия, деректер аумағында

С. ия, каталогтар аумағында

 1. D. ия, дискетаны жүктеу секторында*
 2. 222. Компьютерлік вирус дегеніміз…

А. өшіруге мүмкін болмайтын файлдар

В. Белгілі бір кеңейтілуі бар файлдар

С. өзіндік көбейтуге негізделген программа*

 1. D. компьютерді өшіргеннен кейін жедел жадта сақталатын программа
 2. 223. Компьютерлік вирус қандай жағдайда жұқтырылады …

А. Дыбыстық файлдарды жүктеу мен оны тыңдау

В. Бейнефайлдарды жүктеу мен оны қарау

С. DOC форматында құжаттарды жүктеу мен редакторлеу *

 1. D. растрлік графиктік файлдарды жүктеу мен редакторлеу
 2. 224. Файл атында қанша символ болады?

А. 1-8 латын және орыс әріптері мен цифрлары, арнайы символдар мен сөздер*

В. 0-8 латын әріптері мен цифрлары

С. Тек орыс әріптері мен цифрлары

 1. D. *//-? Символдары қоса енгізілетін әріптер мен цифрлар
 2. Файл қандай сипаттамаға ие?

А. тек аты мен кеңейтілуі

В. Тек өлшемі мен құру уақыты

С. Тек аты, кеңейтілуі, өлшемі, құру уақыты мен атрибуты*

 1. Тек кеңейтілуі, құру уақыты мен атрибуты
 2. Атауы t әрпінен басталатын кеңейтілуі .ехе болып табылатын барлық файлдарды бөліп алу қандай шаблон арқылы жүзеге асырылады?
 3. *texe
 4. t*exe *
 5. C. t*.*
 6. D. t.exe
 7. Берілген файл тізімдері ішінен архивтендіруден шыққан файлды көрсет:

А. h1.doc                    В. bas.exe                   С. x.zip                        D. arhiv.txt   А. А

В. Б

С. В*

 1. D. Г
 2. 228. Жұмыс үстелінде бірнеше терезе ашылған. Оның ішінде біреуі белсенді болып табылады. Қалған терезелер немен ерекшеленеді?

А. оның тақырыбы түсі бойынша қалған терезелердің тақырыптарынан ерекшеленеді*

В. Басқалардан үлкен

С. Ол ортасында

 1. D. онда тышқан көрсеткіші тұр

 

ГРАФИКТІК РЕДАКТОР

 

 1. 229. Раint дегеніміз …
 1. Мәтіндерді теруге мүмкіндік беретін редактор
 2. Мәтіндерді теру мен қарапайым форматтау элементтерін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін редактор
 3. Бейнелерді құру мен редакторлеуге мүмкіндік беретін редактор*
 4. Жадтағы есептеулер мен амалдарды орындауға мүмкіндік беретін құрал
 1. 2 Графиктік редактор қызмееттерінің біреуін ата:
 1. Бейнелерді енгізу;
 2. Бейне кодтарын сақтау;
 3. Бейнелерді құру*
 4. Бейнежадтағы бейнелерді қарау мен оны шығару.
 1. 2 Растрлық графиктік редакторда қолданылатын элементарлық объектіні ата:
 1. Экран нүктесі (пиксель)*
 2. Төртбұрыш;
 3. Дөңгелек;
 4. Түстер палитрасы;
 1. 2 Суреттің өлшемін өзгерту жағдайында бейнелердің бұзылуы негізгі кемшіліктің бірі саналатын графика түрін ата:
 1. векторлық графика;
 2. растрлық графика*
 3. векторлық немесе растрлық
 4. дұрыс жауабы жоқ
 1. 2 Грфикалық редактор қызметі тиімді болып табылады:
 1. графиктік редактордың арнайы құрылғылары көмегімен салынатын қарапайым фигуралар *
 2. графиктік редакторда құрылған бейнелер сақталған файлдарға орындалатын амалдар;
 3. графиктік редактор ортасы;
 4. графиктік редакторда жұмыс жасау режимі.
 1. 2 Құралдар тақтасы, палитра,жұмыс алаңы, меню батырмалары нені құрайды?:
 1. графиктік  редактордағы бейнені салудың құралдар жиынтығы;
 2. графиктік редактор ортасы*
 3. графиктік редактормен жұмыс жасау режимдері;
 4. графиктік редактормен жұмыс жасауда қолданылатын командалар жиыны.
 1. 2 Адресі, түсі және жылдамдығы болып табылатын экран бетінің ең кіші элементі не болып табылады?
 1. нүкте;
 2. люминофор дәні;
 3. пиксель*
 4. растр
 1. 2 Экрандағы тор пиксель болып табылады:
 1. бейнежад;
 2. бейне адаптер;
 3. растр*
 4. дисплей процессоры
 1. 2 Нүктелер жиынтығы түрінде бейнеленетін бейнені түрлендіретін графика қалай аталады?
 1. фрактальдық;
 2. растрлық*
 3. векторлық;
 4. төртбұрышты.
 1. 2 Монитор экранындағы пиксель қалай аталады?
 1. Түс беруге болатын бейненің ең кіші бөлігі *
 2. Графиктік ақпараттың екілік коды;
 3. Электронды сәуле;
 4. 16 люминофор жиынтығы.
 1. 239. Бейнеадаптер дегеніміз:
 1. Монитор жұмысын басқаруға негізделген құрылғы*
 2. Бейнежадтың таратпа ресурстарына негізделген программа;
 3. Графиктік бейнелер туралы ақпараттарды сақтауға негізделген энергияға тәуелді электронды құрылғы;
 4. монитор процессоры.
 1. 240. Бейнежад дегеніміз:
 1. бейненің екілік кодын сақтау мен оны экранға шығаруға негізделген электронды құрылғы *
 2. бейнелерді өңдеу жағдайында арнаулы компьютердің таратпа ресурстарына негізделген программа;
 3. монитор жұмысын басқаруға негізделген құрылғы;
 4. жедел есте сақтау құрылғысының бөлігі.
 1. 2 256-түсті бейнені сақтау үшін бір пиксельді кодтауға қанша бөлінеді?
 1. 2 байт;
 2. 4 байт;
 3. 256 бит;
 4. 1 байт*
 1. 2 Түрлі-түсті монитор экранындағы нүктелер түсі сигналдар арқылы қалай қалыптасады?
 1. қызыл, жасыл, көк және жарық*
 2. қызыл, жасыл, көк;
 3. сары, жасыл, көк және қызыл;
 4. сары, көк, қызыл және ақ
 1. 2 Растрлық графикалық файл өлшемі 100 х 100 нүктелерден құралған қара-ақ түсті бейнелерден тұрады. Осы файлдың ақпараттық көлемі қандай?
 1. 10000 бит*
 2. 10000 байт;
 3. 10 Кбайт;
 4. 1000 бит.
 1. 2 Растрлық графикалық файл өлшемі 10 х10 сұр түсті нүктелерден құралған қара-ақ түсті 16 градациялы бейнелерден тұрады. Осы файлдың ақпараттық көлемі қандай?
 1. 100 бит;
 2. 400 байт*
 3. 800 бит;
 4. 100 байт
 1. 2 Өлшемі 10 х 10 нүктелерден құралған түрлі-түсті суреттерді екілік кодтау үшін қанша көлем қажет
 1. 100 бит;
 2. 100 байт*
 3. 400 бит;
 4. 800 байт.
 1. 246. Paint редакторын іске қосудың дұрыс емес тәсілін көрсет:

А. программа жарлығына екі рет басу

В. Іске қосу ®Программы ® Стандартные ® Paint

С. Paint редакторында орындалатын файлды бөліп алып, Enter батырмасына басу*

 1. Paint редакторында құрылған кез келген файл мен құжатқа 2 рет басу
 2. Ашық тұрған құжаттың жұмыс жылдамдығы не себептен көбеймейді, мысалы, графиктік редакторда орындалған сурет?

А. жұмыс үстелінде орналасқан файлдар, бумалар мен жарлықтар санына

В. Басқа ашық тұрған файлдар мен программалар

С. Егер 150Мбайт көлемде бос болса, онда қатты дискідегі файлдар саны*

 1. алмастыру буферіндегі құжаттар
 2. Графиктік редакторда негізгі терезе болып табылмайды:
 3. Тақырып қатары
 4. тігінен меню
 5. құралдар тақтасы, түстер палитрасы мен сызықтар енін таңдау алаңы
 6. анықтама шебері*
 7. 249. Графиктік редаторда геометриялық фигуралар дұрыс салынуы үшін қандай пернені басу қажет:
 8. Shift*
 9. Inser
 10. Ctrl
 11. Alt
 12. 250. Графиктік редактордың құрылғылары болып табылады…
 13. A. сызық, дөңгелек, төртбұрыш
 14. бөліп алу, көшіру, қою
  C. қарандаш, қылқалам, өшіргіш*
  D. Түстер жинағы (палитра)
 15. 251. Растрлық графикада ең маңызды не болып табылады?:
 16. A. Объектінің түсі*
 17. B. Фон.
 18. C. Форма.
 19. D. Объект
 20. 252. Графиктік редакторда палитра не болып табылады…
 21. A. сызық, дөңгелек, төртбұрыш
  B. Бөліп алу, көшіру, қою
  C. қарандаш, қылқалам, өшіргіш
  D. Түстер жинағы*
 22. 253. Векторлық графикада ең маңызды не болып табылады:
 23. A. Фон.
 24. B. Объект.
 25. C. Түс*
 26. D. Безендіру
 27. 254. Графиктік редакторда ең маңзыды құралдар қатарына не жатады?…
 28. A. сызық, дөңгелек, төртбұрыш*
  B. Бөліп алу, көшіру, қою
  C. қарандаш, қылқалам, өшіргіш
  D. Түстер жинағы
 29. 255. Өлшемі 10 х 10 нүктелерінен 256 түсті палитралы түрлі-түсті бейнелерден құрастырылған растрлық графиканың файлы болып табылады. Осы файлдың ақпараттық көлемі неге тең?
 30. A. 800 байт
 31. B. 400 бит*
 32. C. 8 Кбайт
 33. D. 100 байт
 34. 256. Графикалық редактордың негізгі амалдары болып табылады
 35. сызық, дөңгелек, төртбұрыш
  B. қарандаш, қылқалам, өшіргіш
 36. Бөліп алу, көшіру, қою*
  D. Түстер жинағы
 37. 257. Векторлық графикада қолданылатын ең кіші объект не болып табылады?
 38. экран нүктесі (пиксель)
  B. объект (төртбұрыш, дөңгелек және т.б.)*
  C. Түстер палитрасы
  D. Таңбалық орын (символ)
 39. 258. Растрлық графикада қолданылатын ең кіші объект не болып табылады?
 40. экран нүктесі (пиксель)*
  B. объект (төртбұрыш, дөңгелек және т.б.)
  C. Түстер палитрасы
  D. Таңбалық орын (символ)
 41. 259. Растрлық графиктік файлды түрлендіру процесі кезінде түстер саны қаншаға кемиді?
 42. A. 4
 43. B. 3*
 44. C. 2
 45. D. 1
 46. 260. Растрлық графиктік редактор … қызметін атқаруға негізделген..
 47. A. сызбаларды құру
  B. Графиктерді салу
  C. Диаграммаларды салу
  D. Суреттерді салу мен оны редакторлеу*

 

МӘТІНДІК РЕДАКТОР

 

 1. 261. Мәтіндік редакторда қолданылатын ең кіші объект болып табылады
 2. A. сөз
  B. Экран нүктесі (пиксель)
  C. Азат жол
  D. символ*
 3. 262. Орыс алфавиттері әріптерінің түрлі кодировкасын қанша сан құрайды?
 4. 1
  B. 2 (MS-DOS, Windows)
  C. 3 (MS-DOS, Windows, Macintosh)
  D. 5 (MS-DOS, Windows, Macintosh, КОИ-8, ISO)*
 5. 263. Мәтіндік редакторда беттер параметрлерін беру мына түрде орнатылған?
 6. A. гарнитура, өлшем, астын сызу
  B. Азат жол, интервал
  C. алаң, ориентация*
  D. стиль, шаблон
 7. 264. Белгілі бір форматта мәтіндік файлдарды сақтау үшін не қажет?
 8. A. қаріп өлшемі
 9. B. файл типі *
 10. C. азат жол параметрлері

D.бет өлшемдері

 1. Мәтіндік редакторда Копирование амалы қандай әрекеттен кейін орындау қажет:
 2. белгілі бір орынға меңзерді қою
  B. Файлды сақтау
  C. Файлды баспаға беру
  D. Мәтін үзінділерін бөліп алу*
 3. Мәтіндік редакторда азат жол параметрлерін берудің негізгі параметрлері не болып табылады …
 4. A. гарнитура, өлшем, астын сызу
  B. Азат жол, интервал*
  C. алаң, ориентация
  D. стиль, шаблон
 5. Мәтіндік процессор дегеніміз:
 6. A. қарапайым және күрделі мәтіндік құжаттарды құру, редакторлеу және форматтауға негізделген программалық құрал *
 7. B. Құжаттарды дайындау бойынша құралдар жиынтығын қамтамасыз ететін программа
 8. C. Программалық қабықша
 9. D. Мәтіндік құжаттар
 10. Мәтіндік редакторда тасымалдауды ауыстыру қандай меню командасы көмегімен жүргізіледі:
 11. A. Сервис →Язык→ Тезаурус
 12. B. Сервис → Расстановка переносов
 13. C. Сервис → Язык → Расстановка переносов*
 14. D. Сервис → Баптау
 15. Қандай менюде блок-схема, жұлдызша және жалаушалар орналасқан?
 16. A. Сервис
 17. B. Правка
 18. C. Автофигуры*
 19. D. Файл
 20. Құрылатын құжаттың параметрлерін (бет, азат жол, қаріп) анықтау мен құжаттарды бетке бөлу қандай меню командасы арқылы орындалады?
 21. A. Файл → Создать
 22. B. Файл → Параметры страницы→Макет
 23. C. Файл → Қасиет*
 24. D. Файл → Параметры страницы…
 25. Мәтіндік редакторда құжаттарды колонкаларға бөлу қандай менюдің командасы арқылы жүргізіледі?
 26. A. Формат → Колонки …*
 27. B. Формат → Рамки
 28. C. Таблица → Добавить
 29. D. Вид → Структура
 30. Құжаттар стилінің жүйесі дегеніміз не?
 31. A. құжаттың қаріп, азат жол, символдар мен түрлі элементтер (тақырыбы, атауы, колонтитул және т.б.) параметрлерін баптаудың аталған жүйесі *
 32. B. мәтін жақтауларын безендіру бойынша сервистік құралдар жиынтығы
 33. C. мәтін фонын безендіру бойынша түстер палитрасының жиынтығы
 34. D. құжаттар фонын безендіру бойынша түстер палитрасының жиынтығы
 35. Мәтіндік редакторда дұрыс емес теңестіру типін көрсет:
 36. A. ені
 37. B. сол жақ
 38. C. азат жол*
 39. D. оң жақ
 40. Мәтіндік редактордағы бөлім дегеніміз:
 41. A. программа бөлігі
 42. B. меню командасы*
 43. C. форматталған құжат бөлігі
 44. D. құжат үзіндісі
 45. Құжаттар шаблоны дегеніміз:
 46. A. анықталған стильдер жиынтығына сәйкес орындалатын құжаттарды дайындау *
 47. B. құжаттарды түрлендіру тәсілі
 48. C. команда
 49. D. программа
 50. Мәтіндік редакторда қаріп параметрлерін өзгерту процесі қалай жүргізіледі:
 51. A. Формат ® Шрифты… *
 52. B. Правка ® Заменить …
 53. C. Файл ®Создать …
 54. D. Вставка ® Символ …
 55. Мәтіндік редактордың қай менюінде құжаттарды альбомдық немесе кітап режимін таңдауға болады:
 56. A. Формат
 57. B. Сервис
 58. C. Правка
 59. D. Файл*
 60. Терілген жолдың басына қандай перне арқылы өтуге болады:
 61. shift + ¬
 62. ctrl + ¬
 63. home*
 64. D. ctrl+home
 65. 279. Егер «Параметрах страницы» сұхбат терезесінде бір беттің ені мен биіктігін құжатты қағаз бетіне шығару керек болса, онда берілген қағаздың берген параметрлері асып кеткен жағдайда не істейсіз?.
 66. A. осы өлшемге дейін бетті қиып аламыз
 67. осы өлшемге дейін беттің көлемін кішірейтеміз
 68. бет қағазға шығарылатын болады*
 69. осы өлшемге дейін арттыратын боламыз
 70. Алмасу буфері дегеніміз:

А. дискетаның бөлінген бөлігі

В. Түрлі қосымшаларда құжаттар арасындағы ақпараттарды алмастыру үшін компьютердің жедел жадының арнайы аумағы *

С. Қолданбалы программалардың қосымша терезесі

 1. компьютердің жедел жад бөлігі
 2. Adobe Acrobat Reader, Microsoft Word, Notepad, WordPad программалары қандай программалық құралдың түріне жатады?

А. Операциялық жүйе

В.  Операциялық қабықша

С. Деректерді сығу программасы

D . Мәтіндік процессор *

 1. 282. “Наурыз – жаңа жыл мейрамы” мәтінінде Наурыз сөзі бөлініп алынған, ал меңзер сол бөлініп алынған сөзде тұр. Егер ВЫРЕЗАТЬ және ВСТАВИТЬ командаларын тізбектей орындасақ, онда мәтін қандай түрге келеді?
 2. Наурыз Наурыз-  жаңа жыл мейрамы
 3. Наурыз — жаңа жыл мейрамы Наурыз —  жаңа жыл мейрамы
 4. Наурыз — жаңа жыл мейрамы *
 5. жаңа жыл мейрамы
 6. 283. Мәтінді форматтау кезінде қандай өзгеріс болады…
 7. A. қаріп өлшемі
 8. B. азат жол параметрі
 9. C. символдар, сөздер, азат жолдар тізбегі *
 10. D. бет параметрлері
 11. Word мәтіндік редакторының «Файл» менюіне қай опциялар енбейді?
 12. a) Создать; b) Перенести; c) Открыть; d) Сохранить; e) Сжать
  A. b,e *
 13. a,c
 14. b,c,d
 15. a,d.
 16. 285. Мәтіндік редакторда мәтіні терілген:

      В НЕМ ПРОСТО НАХОДЯТСЯ ПРОЦЕДУРЫ ОБРОБОТКИ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ ДНЯ,

      АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ МАГНИТНЫХ ДИСКОВ, СРЕДСТВА РОБОТЫ СО СПРАВОЧНИКАМИ

      И ОТДЕЛЬНЫМИ ФАЙЛАМИ.

«Найти и заменить все» командасы арқылы барлық қателерді түзету үшін мына түрге келтіру керек:

A.Найти: Р              Заменить на: РА

B.Найти: РО           Заменить на: РА

C.Найти: РОБ         Заменить на: РАБ*

D.Найти: БРОБ       Заменить на: БРАВ

 1. 286. Қолданушы мәтіндік редакторда мәтінді түзетті. Меңзер келесі азат жолдың басында тұрса, қолданушы BackSpace пернесін басты. Бұл жағдайда меңзер екінші жолдағы азат жолдың мәтіндерін бірінші жолдың соңына орналастырды. Қандай өзгерістер болғанын түсіндір?
 2. A. Компьютер жұмысы тоқтатылды да, қолданушы мәтіндегі өзгерістерді автоматты түрде сақтауды орындамады.
 3. B. Қолданушы көрінбей тұрған символды өшірді де, бірінші азат жолдың соңына апарып қойды*
 4. Бұл пернені басу арқылы қолданушы қағаздың екі бағанына мәтіндерді орналастыру әрекетіне өтеді.
  D. Бұл пернені басу жағдайында мәтіндерді автоматты түрде форматтау өзгерісін шақырады.
 5. Сөздерді автоматты түрде тексеру қандай менюдің командасы арқылы жүргізіледі:
 6. Сервис ®Параметры®Правописание*
 7. Файл ® Параметры страниц ® Макет
 8. Сервис ®Параметры®Проверка
 9. Сервис ®Правописание
 10. Объектінің өлшемін өзгерту қалай жүргізіледі ?
 11. Alt+Z
 12. Ctrl+Z*
 13. Ctrl+O
 14. Shift+Z
 15. Қатты дискідегі файлда орналасқан суреттерді құжатқа қою үшін қандай әрекеттерді орындау қажет:
 16. Қою нүктесіне меңзерді орналастырып, келесі команданы орындау: Вставка®Рисунок®Со сканера…;
 17. Қою нүктесіне меңзерді орналастырып, келесі команданы орындау: Вставка®Рисунок®Картинки…;*
 18. Қою нүктесіне меңзерді орналастырып, келесі команданы орындау: Вставка®Объект®Точечный рисунок…;
 19. Қою нүктесіне меңзерді орналастырып, келесі команданы орындау: Вставка®Рисунок®Из файла…
 20. 290. MS Word-та кесте ұяшықтарының ені мен биіктігін өзгерту үшін қандай әрекет орындауға болады?
 1. Таблица®Выровнять ширину строк…;
 2. Ұяшықтың шекарасына меңзерді орналастырып, тышқанның оң жақ батырмасын басу арқылы өлшемдерін өзгертуге болады*
 3. Ұяшықтың шекарасына меңзерді орналастырып, тышқанның сол жақ батырмасын басу арқылы өлшемдерін өзгертуге болады
 4. Таблица®Выровнять ширину столбцов…
 1. 291. Ені бойынша азат жолды теңестіру процесі қалай жүргізіледі?
 1. Азат жолдың барлық жолдары бір позициядан басталады, яғни азат жолдың сол жақ шеті көлденең сызықты құрайды;
 2. Азат жолдың барлық жолдары бір позициямен аяқталады, яғни азат жолдың оң жақ шеті көлденең сызықты құрайды;
 3. Азат жолдың барлық жолдары беттің ортасы арқылы өтетін, көлденең сызыққа сәйкес симметриялы орналасады;
 4. Сол және оң жақ жақтаулары үшін бірдей*
 1. Мәтіндерде сөздерді бөліп алу үшін қандай әрекет орындалады?:
  1. Сөздің алдына бір рет шерту;
  2. Сөздің ішіне екі рет шерту*
  3. Сөзден кейін бір рет шерту;
  4. Сөздің ішіне үш рет шерту
  5. Мәтінге дайын суретті қою үшін қандай әрекет орындалады?.
 2. Қою*
 3. Терезе
 4. Файл
 5. Анықтама
 6. «Параметры страницы» сұхбат терезесінде нені орнатуға болмайды:
 7. Колонтитулға дейінгі азат жолды.
 8. Қағаз өлшемін
 9. Азат жолдың көлемін *
 10. Бет алаңдарының өлшемін
 11. Мәтіндік редакторда қарайтылған астын сызуды қосу үшін қандай пернелерді басу қажет:
  1. CTRL+ B*
  2. CTRL+ C
  3. CTRL+ A
  4. CTRL+ T
  5. Кестеге бос жолды қосу үшін келесі тізбектер әрекетін орындау қажет:
 12. Формат ® Добавить строки.
 13. Таблица ®Добавить строки.*
 14. Вид ®Добавить строки
 15. Сервис ®Добавить строки.
 16. Бір ұяшықты бірнеше бағанға бөлу үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:
 17. Қажетті ұяшыққа меңзерді орналастыру® Сервис ®Разбить ячейки ® бағандар санын көрсету.
 18. Қажетті ұяшыққа меңзерді орналастыру ®Правка ®Разбить ячейки® бағандар санын көрсету.
 19. Қажетті ұяшыққа меңзерді орналастыру® Вставка ®Разбить ячейки® бағандар санын көрсету.
 20. Қажетті ұяшыққа меңзерді орналастыру® Таблица ® Разбить ячейки ® бағандар санын көрсету.*
 21. Бір ұяшықты бірнеше жолға бөлу үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:
 22. Қажетті ұяшыққа меңзерді орналастыру® Таблица ®Разбить ячейки ®строки.
 23. Қажетті ұяшыққа меңзерді орналастыру® Таблица ® Разбить ячейки ® жолдар санын көрсету.*
 24. Қажетті ұяшыққа меңзерді орналастыру® Правка ®Разбить ячейки ® жолдар санын көрсету
 25. Қажетті ұяшыққа меңзерді орналастыру® Вставка ® Разбить ячейки ® жолдар санын көрсету
 26. Қажетті беттер параметрлерін орнату үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:
 27. Файл ® Параметры страницы ® қажетті параметрлерді орнату ®ОК.*
 28. Вставка ® Параметры страницы ® қажетті параметрлерді орнату ®ОК.
 29. Параметрлерді автоматты түрде орнатуға болады және оны өзгертуге болмайды.
 30. Беттер параметрлерін өзгертуге болмайды.
 31. Құжатта беттерді нөмірлеу үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:
 32. Файл ® Номера страниц ®орналасу орнын көрсету ®ОК.
 33. Формат ® Номера страниц ® орналасу орнын көрсету ® ОК.
 34. Вставка ®Номера страниц ® орналасу орнын көрсету ®ОК.*
 35. Вид ® Номера страниц ® орналасу орнын көрсету ® ОК.
 36. Қаріптің астын сызуды курсивке қалай ауыстыруға болады:
 37. Мәтін үзіндісін бөліп алып,  батырмасына басу       *
 38. Мәтін үзіндісін бөліп алып,       батырмасына басу
 39. Мәтін үзіндісін бөліп алып,        батырмасына басу
 40. Мәтін үзіндісін бөліп алып,        батырмасына басу
 41.   батырмасы қандай қызмет атқарады:
 42. Мәтінді ортаға келтіру
 43. Сол жақ бойынша мәтінді форматтау.
 44. Ені бойынша мәтінді форматтау.*
 45. Төменгі жағынан мәтінді форматтау
 46. батырмасы қандай қызмет атқарады?:
 47. Буферден қою.
 48. Жаңа құжатты құру.
 49. Алдын ала қарау.
 50. Сақталынған құжатты ашу *
 51. батырмасы қандай қызмет атқарады:
 52. Жаңа құжатты құру
 53. Кестені қою.
 54. Көшіру.*
 55. Буферден қою
 56. Microsoft Word дегеніміз:
 57. Программалық қабықша.
 58. Графикалық редактор.
 59. Вирустан қорғау программасы
 60. Мәтіндік редактор*
 61. Microsoft Word редакторын іске қосу үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:
 62. Іске қосу ®Программы ®Стандартные ®Microsoft Word.
 63. Іске қосу ® Стандартные ® Microsoft Word.
 64. Іске қосу ®Программы ®Microsoft Word.*
 65. Іске қосу ® Мои документы ® Microsoft Word.
 66. батырмасы қандай қызмет атқарады?:
 67. Буферден қою.
 68. Алдын ала қарау*
 69. Басу құрылғысына жібереді.
 70. Жаңа құжатты құру
 71. батырмасы қандай қызмет атқарады?:
 72. Сақталынған құжатты ашу.
 73. Жаңа құжатты құру.
 74. Көшіру.
 75. Кестені қою*
 76. батырмасы қандай қызмет атқарады?
 77. Оң жағынан мәтіндерді форматтау*.
 78. Бағандарға мәтіндерді бөледі.
 79. Сол жағынан мәтіндерді форматтау
 80. Ені бойынша мәтіндерді форматтау.
 81. Мәтін үзінділерін көшіру үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті?
 82. Қажетті мәтін үзіндісін бөліп алу ®Формат ®Копировать.
 83. Қажетті мәтін үзіндісін бөліп алу ® Вид ®Копировать.
 84. Қажетті мәтін үзіндісін бөліп алу ® Правка ® Копировать.*
 85. Қажетті мәтін үзіндісін бөліп алу ® Формат ® Копировать.
 86. Түгелдей мәтінді бөліп алу үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті?:
 87. Файл ®Выделить все.
 88. Правка ® Выделить все.*
 89. Формат ®Выделить все.
 90. Вид ®Выделить все.
 91. Терілген мәтіндегі қаріп өлшемін өзгерту үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті?:
 92. Қажетті мәтін үзіндісін бөліп алужәне                батырмасына басып, қажетті өлшемді таңдау.*
 93. Қажетті мәтін үзіндісін бөліп алу ® Правка ® Размер ® қажетті өлшемді таңдау ®ОК.
 94. Терілген мәтіндегі қаріп өлшемін өзгертуге болмайды.
 95. Қажетті мәтін үзіндісін бөліп алу ® Удалить ®мәтінді қайтадан теру.
 96. Кестеге бос бағанды қосу үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті?:
 97. Сервис ®Добавить столбец.
 98. Вставка ®Добавить столбец.
 99. Таблица ® Добавить столбец.*
 100. Правка ®Добавить столбец.
 101. 314. батырмасы қандай қызмет атқарады:
 102. Жоғары индексті жазу.
 103. Сөздерді тексеру*
 104. Формуланы қою.
 105. Буферден қою
 106. Маркерленген тізімді жазу үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті?::
 107. Правка ® Маркированный ®Список ® маркер типін таңдау ®Enter.
 108. Формат ® Маркированный ®Список ® маркер типін таңдау ®
 109. Таблица ®Маркированный ® Список ® маркер типін таңдау ®Enter
 110. Формат ® Список ® Маркированный ® маркер типін таңдау ® ОК.*
 111. Бір азат жолды екіге бөлу үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті?
 112. Бөлу орнына меңзерді орналастырып, Enter пернесіне басу.*
 113. Бөлу орнына меңзерді орналастырып, Ctrl пернесіне басу.
 114. Бөлу орнына меңзерді орналастырып, Tab пернесіне басу.
 115. Бөлу орнына меңзерді орналастырып, Esc пернесіне басу.
 116. Екі азат жолды біреуге біріктіру үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті?
 117. Бірінші азат жолдың соңына меңзерді орналастырып, Enter пернесіне басу.
 118. Бірінші азат жолдың соңына меңзерді орналастырып, Delete пернесіне басу.*
 119. Бірінші азат жолдың соңына меңзерді орналастырып, Backspace пернесіне басу.
 120. Бірінші азат жолдың соңына меңзерді орналастырып, End пернесіне басу.
 121. Жолды бөліп алу үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті?
 122. Жолдың басына меңзерді орналастырып, Shift пернесіне басу – меңзерді жолдың соңына орналастырып, Ctrl пернесіне басу .
 123. Жолдың басына меңзерді орналастырып, Tab пернесіне басу- азат жолдың соңына меңзерді орналастырып, Shift пернесіне басу.
 124. Жолдың басына меңзерді орналастырып, Ctrl пернесіне басу.– меңзерді жолдың соңына орналастырып, Delete пернесіне басу
 125. Тышқан көрсеткішін жолдың басына орналастырып, оны жібермей, жолдың соңына орналастыру.*
 126. Бірінші құжаттан мәтін үзіндісін көшіріп, келесі құжатқа қою үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті?
 127. Бастапқы құжатты ашу – қажет мәтін үзіндісін бөліп алу ® Правка ®Копировать ® екінші құжатты ашу ® қажетті орынға меңзерді орналастыру ® Правка ®Вставить.*
 128. Бастапқы құжатты ашу – қажет мәтін үзіндісін бөліп алу ® Копировать® екінші құжатты ашу ® қажетті орынға меңзерді орналастыру ® Вставить.
 129. Бастапқы құжатты ашу – қажет мәтін үзіндісін бөліп алу ® Правка ® Копировать ® екінші құжатты ашу ® қажетті орынға меңзерді орналастыру ®Файл ®Вставить.
 130. Бастапқы құжатты ашу – қажет мәтін үзіндісін бөліп алу ® Вставка ®Копировать ® екінші құжатты ашу ® қажетті орынға меңзерді орналастыру ®Вставка ®Вставить.
 131. Асты сызылған қаріпті қарайтылған қаріпке қалай ауыстыруға болады:
 132. Қажет мәтін үзіндісін  бөліп алу және   батырмасына басу.
 133. Қажет мәтін үзіндісін  бөліп алу және   батырмасына басу.*
 134. Қажет мәтін үзіндісін  бөліп алу және   батырмасына басу.
 135. Қажет мәтін үзіндісін  бөліп алу және     батырмасына басу

 

ЭЛЕКТРОНДЫҚ КЕСТЕЛЕР

 

 1. Абсолюттік және салыстырмалы сілтемеде жазылған С1 ұяшығындағы формула С2 ұяшығына көшірілгеннен кейін қандай түрге келтіріледі?

А. = $A$1*B2  *

В. = $A$1*B1

С. = $A$2*B1

 1. D. = $A$2*B2

 

 

 

 1. 322. С2 ұяшығындағы нәтиже неге тең?

А. 0

В. 25

С. 50

 1. D. 75*
 2. Абсолюттік және салыстырмалы сілтемеде жазылған С1 ұяшығындағы формула С2 ұяшығына көшірілгеннен кейін қандай түрге келтіріледі?

А. = А2*$В$2

В. = А1*$В$2

С. = A 2*$B$1*

 1. D. = A1*$B$1
 2. С2 ұяшығындағы нәтиже неге тең?

А. 75

В.150*

С. 50

 1. D. 0
 2. Абсолюттік және салыстырмалы сілтемеде жазылған С1 ұяшығындағы формула С2 ұяшығына көшірілгеннен кейін қандай түрге келтіріледі?

А. = А2+$В$2

В. = А1+$В$2

С. = A 2+$B$1*

 1. D. = A1+$B$1

 

 1. Формула мен сандардан құралған электрондық кестенің үзіндісі келтірілген. Екі мен үшінші жолдар аралығына мәндер қойғаннан кейін D6 ұяшығы неге тең болады?
  В С D
2 5 2 1
3 6 8 3
4 8 3 4
5     = СУММ(В2:D4)

А. 40*

В. 25

С. 32

 1. D. 17
 2. А1 ұяшығында U кернеуінің мәні, ал В1 ұяшығында R кедергісінің мәні берілген. Ом заңының формуласы (I=U/R )бойынша ток күшінің I мәнін есептеу үшін С1 ұяшығына қандай формула енгізілген?
 3. I=U/R
 4. C1=A1/B1
 5. =A1/B1*
 6. С1=В1/A1
 7. Microsoft Excel программасының атқаратын қызметі неге бағытталған?
 8. A. мәтіндік құжаттармен жұмыс жасауға
 9. B. графиктік файлдармен жұмыс жасауға
 10. C. файлдармен және бумалармен жұмыс жасауға
 11. D. электрондың кестелермен жұмыс жасауға*
 12. Excel программасына енгізілген құжаттардың кеңейтілуін ата
 13. .xls*
 14. .dbf
 15. .bmp
 16. D. .wri
 17. Exсel программасының жұмыс алаңында жолдар қалай бейнеленген?
 18. нүктемен.
 19. әріппен.
 20. Цифрмен*
 21. суретпен.
 22. Ағымдағы ұяшыққа не бейнеленген?
 23. Стандартты құралдар тақтасының жоғарғы сол жақ бұрышында
 24. Форматтаудың сызғышында
 25. Формула жолы*
 26. Ештеңе бейнеленбеген
 27. EXCEL-де электрондық кесте ұяшықтарымен келесі әрекеттерді жүргізуге болмайды:
 28. Ақпаратты енгізіп, түзетуге
 29. Ақпараттарды көшіріп, өшіруге
 30. Бөлек алынған тордың өлшемін өзгертуге*
 31. Белгілеп және оны өшіруге.
 32. Exсel программасының жұмыс алаңында бағандар қалай бейнеленген?
 33. нүктемен.
 34. әріппен*
 35. Цифрмен.
 36. суреттермен.
 37. Электрондық кестенің формуласына не енбейді?:
  1. ұяшық аты
  2. сан
  3. сурет*
  4. мәтін
  5. b2-ден b8-ге дейінгі ұяшық диапазонын қосу формуласын қалай жазуға болады?
 38. =сумм(b2,b8)
 39. =сумм(b2:b8)
 40. =сумм(b2;b8)
 41. =сумм(b2+b8)*
 42. Электрондық кестеде 8 ұяшықтан тұратын топтар бөлініп алынды. Бұл ұяшықтар қалай болуы мүмкін? …
 43. А1:В8
 44. А1:С4
 45. А1:В4*
 46. В2:С4
 47. Электрондық кестеде жолдар қалай белгіленеді:
  A. A, B, C, ..Z, AA..
 48. B. 1, 2, 3, …*
 49. C. кез келген;
 50. D. солдан оңға
 51. Электрондық кестеде қандай ұғымдар қолданылады?
 52. Ұяшық(тор)*
 53. алаң
 54. Идентификатор
 55. Кілт
 56. EXCEL-де электрондық кесте торларымен келесі әрекеттерді орындау,а болмайды:
 57. бөлек алынған тордың өлшемін өзгерту*
 58. ақпараттарды енгізіп, түзетуге
 59. ақпараттарды көшіріп, өшіруге
 60. белгілеу және оны өшіру
 61. EXCEL-де диаграмманы салу процесінде оның орнына ештеңе пайда болған жоқ. Неге?
 62. Жедел жад жетпейді.
 63. Диаграмманың типі дұрыс таңдалмаған
 64. Мәліметтермен ұяшық бөліктері бөлініп алынбаған*
 65. Жадтың бөлңнңп алынған аумағындағы мәліметтер өте аз.
 66. EXCEL-де арифметикалық амалдарды қолдану мүмкін емес:

А. «+» (қосу), «-» (азайту)

В. «^»(дәрежеге шығару)

С. «*»(көбейту)

 1. «\»(бүтінсанды бөлу) *
 2. Кестеде есептеулерді қалай жүргізуге болады:
  A. Таблица ®Формула командасын орындаған кезде пайда болған сұхбат терезеде қажетті функция мен ұяшық адресін көрсету керек*
 3. B. Құралдар тақтасындағы «Таблицы и границы» батырмасындағы қажет функция мен ұяшық адресін көрсетіп, шерту
 4. C. Кестеде есептеулер жүргізуге болмайды.
 5. D. Кестедегі мәтіндерде ешқандай есептеулерді автоматты түрде жүргізуге болмайды.
 6. Excel программасы не үшін қолданылады?
 7. мәтіндік құжаттарды құру
 8. электрондық кестелерді құру*
 9. C. графиктік бейнелерді құру
 10. D. барлық варианттары дұрыс
 11. Excel-де формуланы жазу қандай символдан басталады?
 12. A. =*

B.+

 1. C. пробел
 2. D. бәрібір
 3. Microsoft Excel дегеніміз:
 4. A. мәтіндік редактор.
 5. B. кестелік процессор.*
 6. C. вирустан қорғау программасы
 7. D. барлық варианты дұрыс
 8. Электрондық кестеде А1:В3 ұяшықтар тобы бөлініп алынған. Бұл топқа қанша ұяшық енеді?

A.6*

B.5

C.4

D.3

 1. С1 ұяшығындағы есептеулер нәтижесі неге тең?
  А В С
1 5 = А1*2 =А1+В1

A.5

B.10

C.15*

 1. Электрондық кестедегі формуланың құрамына не енбейді?

A.сан*

 1. ұяшық атауы
 2. мәтін
 3. арифметикалық амалдар таңбалары
 4. С1 ұяшығындағы нәтиже неге тең?
  А В С
1 10 А1/2 СУММ(А1:В1)*А1

A.50

B.100

C.150*

D.200

 1.   С1 ұяшығындағы нәтиже неге тең?:
  А В С
1 10 = А1/2 =СУММ(А1:В1)

A.5

B.10

C.15*

D.20

 1. Электрондық кестенің негізгі элементтерін ата…
             A. ұяшық*
 2. B. жол
 3. C. баған
 4. D. кесте

352.Егер ұяшықтың көрініп тұрған бөлігіне мәліметтер сыймаса, онда не істеуге болады?

 1. Ұяшық ені бойынша сиятындай етіп, ақпараттарды қысқарту
 2. Ұяшықты кеңейтіп, деректерді енгізу.
 3. Ұяшық енін үлкейтіп немесе берілген ұяшық үшін «Переносить, по словам» командасын орнату*
 4. Сөздерді қысқарту.
 5. Үнсіздік бойынша ұяшықтағы мәтіндік мәліметтерді теңестіру қалай жүргізіледі?
 6. Ортасы бойынша.
 7. Ұяшықтың оң жақ шеті бойынша*
 8. Екі жақ шеті бойынша.
 9. ешқандай
 10. Excel кестіне бос жолды қосу үшін қандай әрекеттерді орындау жеткілікті?
 11. Вставка ® Строки.*
 12. Сервис ® Добавить строки.
 13. Правка ® Добавить строки.
 14. Таблица ® Добавить строки
 15. Excel кестіне бос бағанды қосу үшін қандай әрекеттерді орындау жеткілікті?
 16. Вставка ® Столбец*
 17. Сервис ® Добавить столбцы.
 18. Правка ® Добавить столбцы
 19. Таблица ® Добавить столбцы
 20. Ұяшықта формуланы есептеу барысында экранға ##### қате туралы хабарлама шықты. Ол нені білдіреді?
 21. Формулалағы аргументтің мәні дұрыс емес
 22. Формулада қолданылған атауды танымайды
 23. мәліметтер типі дұрыс емес*
 24. ұяшық шамадан тыс толып кеткен
 25. Үлгі бойынша диаграмманы салуда электрондық кестеде қандай ұяшықтар есептелінбеген:
  А
1 10
2 4
3 15
4 5
5 8
6 5
7 7
 1. A) A(1):A(7)* B) A(1), A(2), A( 3)
 2. C) A(1), A(3) D) A(2), A( 4) E) A(6), A(7)
 3. Үнсіздік бойынша ұяшықтағы сандық мәліметтерді теңестіру қалай жүргізіледі?
 4. Ұяшықтың сол жақ шеті бойынша.
 5. Ортасы бойынша.
 6. Ұяшықтың оң жақ шеті бойынша*
 7. Екі жақ шеті бойынша.
 8. Excel-дегі формула дегеніміз не?
 9. = таңбасынан басталып, сандар жиыны мен сандық ұяшықтағы сілтемелердің математикалық амалдармен біріктірілген сөйлем *
 10. Функциялар мен тұрақтылар міндетті түрде енгізілетін сөйлем.
 11. = таңбасынан басталып, кез келген ұзындықтағы мәтін жолы міндетті түрде енгізілетін сөйлем.
 12. Математикалық таңбалар.
 13. B$2 ұяшығындағы $ символ нені білдіреді ?
 14. Адресте тек баған нөмірі ауыспайды.
 15. Адресте тек жол нөмірі өзгермейтін болады.
 16. Ұяшық аты өзгеріссіз қалады*
 17. Ұяшық диапазонына сілтеме, мұндағы диапазон басы қатаң түрде бекітілген және оны көшіру кезінде ол өзгеріссіз қалады.

 

 1. Формуланы жазып, Enter пернесін басқаннан кейін ұяшықта не бейнеленеді?
 2. Формуланың өзі, одан кейін теңдік таңбасы және есептеу нәтижесі жазылады.
 3. Берілген ұяшықта қарапайым мәліметтер емес, формула екендігін анықтайтын арнайы символдар.
 4. Берілген мәліметтер негізінде формуланың нәтижесін есептеу.
 5. Жай сан*
 6. Excel-де қанша диаграмма типі бар?
 7. 20
 8. 14*
 9. 16
 10. 12
 11. Ұяшықта формуланы есептеу жағдайында #ИМЯ туралы қате шықты? Ол нені білдіреді?
 12. Формуладағы аргумент мәнінің дұрыс еместігін
 13. Формуладағы қолданылған ат табылмады
 14. Формуладағы бөлгіш “Нуль” мәнін қабылдады*
 15. Деректер типі дұрыс емес.
 16. Электрондық кестеде жолдың алдындағы «$» (немесе»!») таңба ұяшықта нені білдіреді?
  A. ақша форматын;
 17. B. формуланы жазуды бастау;
 18. C. абсолюттік адресация*
  D. Ұяшық бөліктерін бөліп алуды бастау
 19. Электрондық кестеде нені өшіруге болмайды?
 20. бағанды
 21. жолды
 22. ұяшық атын
 23. ұяшықтағы мәндерді*
 24. С1 ұяшығындағы есептеулер нәтижесі неге тең?
  А В С
1 5 = А1*2 =СУММ(А1:В1)

A.5

B.10*

C.15

D.20

 1. Формула мен сандардан құралған электрондық кестенің үзіндісі берілген. Екінші және Үшінші жолдар аралығында орналасқан D6 ұяшығындағы мән неге тең?
  В С D
2 5 2 1
3 6 8 3
4 8 3 4
5     =СУММ(В2:D4)
 1. A. 40;
 2. B. 25;
 3. 32;
 4. 9.*
 5. батырмасы қандай қызмет атқарады?
 6. Функция көмегімен есептеу.
 7. Автоқосынды*
 8. Диаграмманы қою.
 9. Бөлу.
 10. батырмасы қандай қызмет атқарады?
 11. Функция көмегімен есептеу.
 12. Автоқосынды.
 13. Пайыздық формат.
 14. Диаграмманы қою.*
 15. Excel-де ұяшық адресі қандай түрде жазылады?
 16. Жай, аралас және жасырылған адрестер
 17. Салыстырмалы, аралас және абсолюттік адрестер*
 18. Күрделі, аралас
 19. Абсолюттік, жасырылған және аралас адрестер
 20. Белгілі бір критерий бойынша мәліметтерді сұрыптау үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті?
 21. Сервис ®Фильтр ® Автофильтр ® критерийді көрсету.
 22. Формат ® Фильтр ® Автофильтр ®критерийді көрсету.
 23. Данные ®Фильтр ® Автофильтр ®критерийді көрсету.*
 24. Вставка ®Фильтр ®Автофильтр ® критерийді көрсету.
 25. Кестені автоматты түрде форматтау үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті?
 26. Кестені бөліп алу ®Формат ®Автоформат ® қажет форматты таңдау ®ОК.*
 27. Кестені бөліп алу ® Сервис ®Автоформат ® қажет форматты таңдау ®ОК.
 28. Кестені бөліп алу ® Файл ®Автоформат ® қажет форматты таңдау ® ОК.
 29. Кестені бөліп алу ®Данные ® Автоформат ® қажет форматты таңдау ®ОК.
 30. Бірнеше ұяшықты бір ұяшыққа біріктіру үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті?
 31. Қажетті ұяшықты бөліп алу ®Сервис ® Ячейки ®Выравнивание ®Объединить ячейки ® ОК.
 32. Қажетті ұяшықты бөліп алу ®Сервис ®Выравнивание – Ячейки – Объединить ячейки – ОК.
 33. Қажетті ұяшықты бөліп алу – Формат — Ячейки – Выравнивание – Объединить ячейки – ОК.*
 34. Қажетті ұяшықты бөліп алу – Данные — Выравнивание – Ячейки – Объединить ячейки – ОК.
 35. Бетті түгелдей көшіру үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті?
 36. Правка ® Переместить/ бетті көшіру ®Көшірмені құру ®ОК.*
 37. Правка ® бетті көшіру ® Көшірмені құру ®ОК.
 38. Сервис ® бетті көшіру ® Көшірмені құру ® ОК.
 39. Формат ®Переместить/ бетті көшіру ® Көшірмені құру ® ОК.
 40. Ұяшықтағы мәтін бағытын өзгерту үшін қандай әрекеттерді тізбектерді орындау жеткілікті?
 41. Қажетті ұяшыққа меңзерді орнату ®Сервис ® Ячейки ®Выравнивание ®Ориентация ® қажет мәтіннің бағытын таңдау ®ОК.
 42. Қажетті ұяшыққа меңзерді орнату ®Формат ®Ячейки ®Выравнивание ® Ориентация ® қажет мәтіннің бағытын таңдау ®ОК.*
 43. Қажетті ұяшыққа меңзерді орнату ® Ячейки ® Формат ®Выравнивание ®Ориентация ® қажет мәтіннің бағытын таңдау ® ОК.
 44. Қажетті ұяшыққа меңзерді орнату ®Таблица ®Ячейки ®Выравнивание ®Ориентация ® қажет мәтіннің бағытын таңдау ®ОК.
 45. Ұяшық адресі $B$3 түрінде қалай жазылады?
 46. Аралас
 47. Күрделі
 48. Абсолюттік*
 49. Салыстырмалы
 50. Жұмыс кітабын қалай сақтауға болады?
 51. Файл ®Сохранить ® қажетті буманы таңдау және кітап атын енгізу.*
 52. Вид ® Сохранить ® қажетті буманы таңдау және кітап атын енгізу.
 53. Сервис ® Сохранить ® қажетті буманы таңдау және кітап атын енгізу.
 54. Данные ® Сохранить ® қажетті буманы таңдау және кітап атын енгізу.
 55. Жол мен бағанды қалай қоюға болады?
 56. Сервис ® Столбец (Строки).
 57. Правка ®Столбец (Строки).
 58. Вставка ® Столбец (Строки).*
 59. Таблица ®Столбец (Строки).
 60. Мәліметтері бар ұяшықты қалай қоюға болады?
 61. Қажетті ұяшықты бөліп алып, бөліп алу жақтауына тышқанды апарып қою. SHIFT пернесін жібермей баса отырып, жақтауды жаңа орынға орналастыру.
 62. Қажетті ұяшықты бөліп алып, бөліп алу жақтауына тышқанды апарып қою. Esc пернесін жібермей баса отырып, жақтауды жаңа орынға орналастыру.
 63. Қажетті ұяшықты бөліп алып, бөліп алу жақтауына тышқанды апарып қою. Tab пернесін жібермей баса отырып, жақтауды жаңа орынға орналастыру.
 64. Қажетті ұяшықты бөліп алып, бөліп алу жақтауына тышқанды апарып қою. Ctrl пернесін жібермей баса отырып, жақтауды жаңа орынға орналастыру.*
 65. Кітапқа жаңа бетті қалай қосуға болады?
 66. Файл ® Добавить ®Лист.
 67. Вставка ® Лист.*
 68. Сервис ® Добавить ® Лист.
 69. Вид ® Добавить ® Лист.
 70. Бір жұмыс парағынан келесі жұмыс парағына ұяшықтарды көшіру қалай жүзеге асырылады?
 71. Қажетті ұяшықты бөліп алу ® Правка ® Копировать, қажет бетті ашу ®Правка ® Вставить.*
 72. Қажетті ұяшықты бөліп алу ® Сервис ® Копировать, қажет бетті ашу ® Сервис®Вставить.
 73. Қажетті ұяшықты бөліп алу ® Таблица ® Копировать, қажет бетті ашу ® Сервис ® Вставить.
 74. Қажетті ұяшықты бөліп алу ® Данные ® Копировать, қажет бетті ашу ® Данные ® Вставить.
 75. Бір кітаптан келесі кітапқа беттерді көшіру қалай жүзеге асырылады?
 76. Қажетті бетті ашу ® Данные ®Переместить/скопировать лист ®Создавать копию, кітап атауын көрсету ® ОК
 77. Қажетті бетті ашу ® Правка ®Переместить/скопировать лист ® Создавать копию, кітап атауын көрсету ® ОК.*
 78. Қажетті бетті ашу ® Таблица ®Переместить/скопировать лист ®Создавать копию, кітап атауын көрсету ® ОК.
 79. Қажетті бетті ашу ® Данные ®Переместить/скопировать лист ®Создавать копию, кітап атауын көрсету ® ОК
 80. Жұмыс беттері мен кітаптарын қалай қорғауға болады?
 81. Формат ® Защита ®қажетті параметрді таңдау
 82. Таблица ® Защита ®қажетті параметрді таңдау.
 83. Данные ®Защита ®қажетті параметрді таңдау.
 84. Сервис ®Защита ®қажетті параметрді таңдау *
 85. Қорғалған ұяшықтарды қалай жасыруға болады?
 86. Формат ® Ячейки ® Защита ®Скрыть формулы.
 87. Сервис ® Ячейки ® Защита ®Скрыть формулы.*
 88. Правка ® Ячейки ®Защита ®Скрыть формулы.
 89. Таблица ® Ячейки ® Защита ® Скрыть формулы.
 90. Формуладағы ұяшық сілтемесін қалай өзгертуге болады?
 91. Таблица ® Изменить формулу.
 92. Сервис ® Изменить формулу.
 93. Формуланы өшіріп тастап, қайтадан жазу.
 94. Қажетті ұяшыққа меңзерді орналастырып, формула қатарында формуланы өзгертуге болады*
 95. Диаграмма үшін мәліметтерді қалай таңдауға болады?
 96. Вставка ® Диаграмма ® деректер көзі ®мәліметтер диапазонын көрсету
 97. Правка ® Диаграмма ® деректер көзі ®мәліметтер диапазонын көрсету
 98. Данные ® Диаграмма ® деректер көзі ®мәліметтер диапазонын көрсету.*
 99. Таблица ® Диаграмма ® деректер көзі ®мәліметтер диапазонын көрсету.
 100. Жеке бетке диаграмманы қалай орналастыруға болады?
 101. Вставка – Диаграммадиаграмманы орналастыру – бөлек.*
 102. Сервис – Диаграммадиаграмманы орналастыру – бөлек.
 103. Данные – Диаграммадиаграмманы орналастыру – бөлек.
 104. Таблица – Диаграммадиаграмманы орналастыру – бөлек.
 105. Диаграммаға өзгерістерді қалай енгізуге болады?
 106. Сервис ® Диаграмма ®Параметры диаграммы.
 107. Данные ® Диаграмма ®Параметры диаграммы.
 108. Диаграмма ® Параметры диаграммы.*
 109. Правка ® Диаграмма ®Параметры диаграммы.
 110. Диаграмманы қалай қағазға басуға болады?
 111. Диаграмманы кестеден бөлек қағаз бетіне шығаруға болады.*
 112. Сервис ®Печать ® қажетті форматты орнату ® Ок.
 113. Правка ®Печать ® қажетті форматты орнату ®Ок.
 114. Данные ® Печать ® қажетті форматты орнату ®Ок.
 115. Word құжатына Excel диаграммасын қалай қоюға болады?
 116. Диаграмманы бөліп алу ® Диаграмма ® Копировать ® Word құжатын ашу ® Вставить® Диаграмма.
 117. Диаграмманы бөліп алу ® Правка ®Копировать ® Word құжатын ашу ® Правка ® Вставить.*
 118. Диаграмманы бөліп алу ® Вид ® Копировать ® Word құжатын ашу ®Правка ® Вставить.
 119. Диаграмманы бөліп алу ® Сервис ®Копировать ® Word құжатын ашу ® Правка ®Вставить.
 120. Кестелік процессор – бұл … жұмыс жасауға негізделген программалық құрал
 121. Кестелік мәліметтермен жұмыс жасауды қамтамасыз ету*
 122. Мәтіндерді құру мен редакторлеу.
 123. Кестені сақтау.
 124. Кең көлемдегі ақпараттық массивтерді басқару.
 125. Excel-де автотолтыру қалай орындалады?
 126. Ай, күн, апта, диаграмма аты
 127. Ай, апта атауы, сан*
 128. Формула, диаграмма.
 129. Апта күндері, сан, диаграмма аты.
 130. Excel кестесінде қанша баған бар?
 131. 65536
 132. *
 133. Excel-де А1 және С3 аралықтарында қосындының мәнін есептеу функциясын көрсет:
 134. СУММА (А1:С3).*
 135. СУММА (А1:С$3).
 136. СУММА /А1-С3/.
 137. СУММА (А1, С3).
 138. Төмендегі жазылған адрестердің қайсысы абсолюттік болып табылады?
 139. A$25, $D12.
 140. $D$16, $F$45.*
 141. C5, F6:D$7.
 142. D5$, D$7.
 143. Excel электрондық кестесінде Мастер диаграмның 2-қадамында қандай параметрлер орнатылған?
 144. Диаграмманы салуға негізделген мәліметтерді енгізу*
 145. Диаграмманың орналасу орнын көрсету.
 146. Сызықтар типін көрсету
 147. Диаграмма типін таңдау.
 148. Excel-де деректер қорын жазу нені білдіреді?
 149. Деректер қорындағы кесте бағандары
 150. Деректер қорындағы мәндердің ұқсастығы.
 151. Кестедегі бірінші және соңғы бағандар.
 152. Деректер қорындағы кесте жолдары.*
 153. Excel электрондық кестесіндегі деректер қорының алаңы нені білдіреді?
 154. Мән.
 155. Кесте бағандары *
 156. Формула.
 157. Кестенің бірінші және соңғы жолы.
 158. Кітаптың қажет емес беттерін қалай өшіруге болады?
 159. Файл – Удалить – Лист.
 160. Правка – Удалить лист.*
 161. Вставка – Удалить лист
 162. Сервис — Удалить лист
 163. Ұяшық диапазонын жазу үшін қандай символ қолданылады?
 164. :*
 165. %
 166. =
 167. &

 

 

 

ДЕРЕКТЕР ҚОРЫ

 

 1. Деректер қоры дегеніміз не ?
 2. Арнайы ұйымдастырылған жазулар мен файлдар тізбегі*
 3. Арнайы ұйымдастырылған файлдар тізбегі
 4. Тізім түрінде ұйымдастырылған жазулар тізбегі
 5. Арнайы ұйымдастырылған жазулар тізбегі
 6. Access қалай құрылған ?
 7. Си тілінде құрастырылған.
 8. Деректер қорын басқару жүйесі негізінде құрылған.
 9. Деректер қорын басқаруды реляциялық модель негізінде құрылған*.
 10. Fun тілі негізінде құрастырылған.
 11. Деректер қорының негізгі объектілерін есепте?
 12. Кестелер, отчеттар, макростар және модульдер.
 13. Кестелер, сұраулар, формалар,отчеттар, макростар және модульдер*
 14. Кесте және модуль.
 15. Кестелер, сұраулар,формалар,отчеттар
 16. Access объектісіне әрекеттерді сипаттау енгізіледі:
 17. Отчет
 18. Кесте
 19. Сұрау
 20. Макрос*

405.Қолданушының деректер қоры не үшін қолданылады?

A  атаулы режимде *

 1. B. демонстрациялық режимде
 2. C. жасырынк режимде
 3. D. арнайы режимде
 4. Мектеп оқушыларының есебі туралы деректер қоры жасақталды. Бұл деректер қорында қандай алаң қажет емес?
 5. Тегі, аты, әкесінің аты
 6. Мектептегі сыныптар саны*
 7. Мекен-жайы, үй телефоны
 8. Сынып
 9. Деректер қоры алаңының сипаттамасына не енбейді?
 10. аты
 11. типі
 12. ұзындығы
 13. кілті*
 14. Деректер қорымен жұмыс жасау кезінде қандай ұғым қолданылмайды?
 15. Ұяшық (тор) *
 16. алаң
 17. Идентификатор
 18. Кілт
 19. Сұрауға (Физика = 5 немесе Информатика = 5) және Математика =5 және  Бірінші әрпі  (Тегі) = “И” деректер қорындағы жазулар жауап береді
Тегі Аты Математика Физика Информатика
1 Иманов Аман 4 4 5
2 Уланкызы Сара 5 5 5
3 Ахметова Акерке 5 4 4
4 Курмангельдиева Райхан 5 5 4

 

 1. A. 1, 3, 4;
 2. B. 4;
 3. C. 3, 4;
 4. D. 2, 4;*
 5. Деректер қорындағы алаңдар саны неге тең?
Тегі сынып Мекен-жайы Мектеп Бағасы
Сарсенов А. 9 Алматы 3 4
Омаров К. 10 Атырау 44 5
 1. A. 3;
 2. B. 1;
 3. 0;
 4. 5;*
 5. «Телефон анықтамасы» деректер қоры берілген.
Тегі Телефон
Омаров К. 234-56-98
Уланкызы Сара 235-60-07
Ахметова А 435-88-78
Курмангельдиева Р. 568-98-00
Жартынова Ж. 384-15-15

Тегі бойынша сұрыптаудан кейін телефон нөміріне сәйкес жазуларды өсу ретімен орналастыр:

 1. A. жоғары 1 жолға*
 2. B. жоғары 2 жолға;
 3. C. төмен 1 жолға;
 4. D. сыймайды
 5. Деректер қорында алаң типі (сандық, мәтіндік және т.б.) қалай анықталады?
 6. A. алаң аты
 7. B. алаң ені
 8. C. жолдар саны
 9. D. деректер типі*
 10. Деректер қорында қолданылатын ұғымдардың анықтамасына сәйкес жауап варианттарын көрсет:
Анықтамасы N Ұғымдар
Деректерге мәліметтерді енгізуде  қолданушылар үшін құрылған графиктік интерфейс . 1 Алаң
Нақты объект немесе процесс параметрлерінің бір мәнін сақтауға негізделген деректер қорындағы жай объект . 2 Жазу
Белгілі бір параметрлер бойынша топтау процесі . 3 Кілт
Нақты объектердің типтік қасиеттерін сипаттайтын логикалық түрде байланысқан алаңдар жиынтығы . 4 Деректер құрылымы
Жазуларға сәйкес бірмәнді анықталатын алаң . 5 Форма

A.5,1,4,2,3

 1. B. 4,1,5,2,3
 2. C. 2,3,4,1,5
 3. D. 1,2,4,5,3*
 4. Нақты объект немесе процесс параметрлерінің бір мәнін сақтауға негізделген деректер қорының жай объектісі дегеніміз:
  A. форма*
 5. B. кілт
 6. C. алаң
 7. D. жазу
 8. Деректер қорындағы кілт дегеніміз::
  A. Деректерді өңдеуге негізделген арнайы құрылым
  B. Нақты объект немесе процесс параметрлерінің бір мәнін сақтауға негізделген деректер қорындағы жай объект
 9. белгілі бір параметрлер бойынша деректерді топтау процесі
  D. Нақты объектердің типтік қасиеттерін сипаттайтын логикалық түрде байланысқан алаңдар жиынтығы *
 10. Деректер қорының негізгі элементі болып табылады:
 11. A. алаң*
 12. B. форма
 13. C. кесте
 14. D. жазу
 15. Деректер қоры кесте түрінде берілген. Жазу нені құрайды?
 16. A. кестедегі алаң
 17. B. алаң аты
 18. кестедегі жол*
 19. ұяшық
 20. Сұрау дегеніміз не?
 21. Мәліметтерді шығаруға негізделген объект
 22. Экранға мәліметтерді енгізу мен бейнелеуге негізделген объект.*
 23. Экранға мәліметтерді бейнелеуге негізделмеген объект.
 24. Мәліметтерді енгізуге негізделген объект.
 25. Форма дегеніміз не?
 26. Мәліметтерді енгізуге негізделген объект.
 27. Экранға мәліметтерді шығаруға негізделген  объект.
 28. Мәліметтерді енгізуге негізделмеген объект.
 29. Экранға мәліметтерді енгізу мен бейнелеуге негізделген объект.*
 30. Отчет дегеніміз не?
 31. Құжаттарды өшіруге негізделген объект.
 32. Құжаттарды құруға негізделген объект.*
 33. Құжаттарды сақтауға негізделген объект.
 34. Құжаттарды қағаз бетіне шығаруға мүмкін болмайтын объект.
 35. Деректер қорын құру қанша кезеңнен тұрады?
 36. 2 кезең: деректер қорын жобалау және мәліметтерді енгізу*
 37. 1 кезең: деректер қорын жобалау.
 38. 2 кезең: деректер қорын жобалау және мәліметтерді шығару
 39. 3 кезең:. деректер қорын жобалау және мәліметтерді енгізу мен шығару
 40. Конструктор батырмасын орындауда қандай мүмкіндік береді?
 41. Кесте мәтіндерін сұрыптау үшін қолданылады.
 42. Кестені анықтауда өзгеріс енгізу үшін қолданылады.
 43. Кестеге өзгерістер енгізу мен оларды қарау үшін қолданылады*
 44. Кесте мәтіндерін сұрыптау үшін қолданылмайды.
 45. Жазуларды жылжыту үшін қандай әрекеттерді орындау қажет?
 46. Правка ® Вырезать. Жазуларды орнына қою үшін Вставить командасын орындау.*
 47. Формат®Заголовки.
 48. Правка ®Найти.
 49. Формат®Таблица стилей.

424.Деректерді іздеу үшін қандай әрекеттерді орындау қажет?

 1. Правка ®Заменить.
 2. Правка ®Вставить
 3. Правка ®Копировать.
 4. Правка ®Найти.*
 5. Деректер формаларының түрін ата?
 6. Бір баған, кестелік форма.
 7. Бір баған, кестелік форма, диаграмма, күрделі форма, жай форма.*
 8. Бір баған, кестелік форма, диаграмма, жай форма.
 9. Бір баған, кестелік форма ,диаграмма.
 10. Қазіргі уақытта деректер қорының қанша моделі бар ?
 11. 4
 12. 3
 13. 5*
 14. 2
 15. Негізгі және анықтамалық кесте өзара қалай байланысады?
 16. Нөмірленген алаң.
 17. Кілт.*
 18. Программалық код.
 19. Сипатталған алаң.
 20. ACCESS-те конструктор режимі мүмкіндік береді:
 21. Кестені және сұрауды басқару элементтері арқылы қалыптастыру *
 22. Файлдық құрылымның мәліметтері
 23. Кішіден үлкен мәнге реттелген мәліметтер
 24. Түбірлік сөздерді сипаттайтын деректер қоры
 25. Деректер қорымен жұмыс жасауға негізделген программалық қамсыздандыру қалай аталады?
 26. Автоматтандырылған жұмыс орны
 27. Деректер қорын басқару жүйесі *
 28. Автоматтандырылған басқару жүйесі
 29. Деректерді анықтау тілі
 30. Деректерді жазу,а оқуға және өзгертуге негізделген ДҚБЖ-нің тілдік құралы қалай аталады?
 31. Физикалық деңгейде мәліметтерді сипаттау тілі
 32. Программалау тілі
 33. Қолданушы деңгейінде мәліметтерді сипаттау тілі
 34. Деректер қорының құрылымын сипаттау тілі*
 35. OLE объектісі типті алаңның мәні нені білдіреді?
 36. Кестені, графикті, суретті сақтау *
 37. Түсініктемелерді сақтау.
 38. Мәтіндік ақпаратты сақтау
 39. Интернет-сайттарды сақтау.
 40. Сұрыптауға байланысты сұрау қандай қызмет атқарады?
 41. Мәліметтерді сұрыптау
 42. Мәліметтерді іздеу.
 43. Қажетті жазуларды іздеу*
 44. Мәліметтерді талдау.
 45. Сұрау негізінде қалай құруға болады?
 46. Жаңа деректер қоры.
 47. кестені.*
 48. Форманы.
 49. Отчетты.
 50. Деректер қорынан ақпараттарды шығару қандай құрал көмегімен жүзеге асады?
 51. Сұрау.
 52. Кесте.
 53. Отчет.
 54. Кесте және форма*
 55. Отчеттің тиімділігі қандай?
 56. Деректерді жаңарту.
 57. Отчетты жаңарту.
 58. Кестелермен байланысқан ақпараттарды енгізе отырып, оларды ыңғайлы жерге орналастыру.*
 59. Алаңды жаңарту.
 60. Жай байланыстарда деректерді жазуды түрендіру ?
 61. Бұл форма- дербес жағдайдағы бір жолдағы форма.
 62. Бұл форма- дербес жағдайдағы бір бағандағы форма. *
 63. Бұл форма- дербес жағдайдағы екі бағандағы форма.
 64. Бұл форма – дербес жағдайдағы екі жолдағы форма
 65. Құрылым болып табылатын өзара байланысқан мәліметтер жиынтығы қалай аталады?
 66. Файлдық құрылымдағы мәліметтер *
 67. Гипермәтін
 68. Деректер қоры
 69. Электрондық кесте
 70. Деректер қорының желілік моделі дегеніміз не?
 71. Желілікті сипаттайтын деректер қоры
 72. Желілік құрылымдағы деректер қоры*
 73. 1970 жылы Э.Коддом ұсынған деректер қоры
 74. Төменде орналасқан әрбір жазу жоғарыда орналасқан тек бір жазумен ғана байланысты деректер қоры
 75. Объектінің бір элементі үшін алаң мәнінің жиынтығы қалай аталады?
 76. атрибут *
 77. жазу
 78. кесте
 79. вектор
 80. Қолданушы деңгейінде деректер қорының түрі қалай аталады?
 81. диаграмма, гистограмма
 82. мәтіндік редакторде редакторленген мәтіндік құжат
 83. кесте, отчет, форма *
 84. графиктік редакторда редакторленген сурет.

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 

 1. POWER POINT-та құрылған файл қалай аталады?
 2. құжат
 3. презентация *
 4. деректер қоры
 5. кітап.
 6. Автомазмұн шеберiнiң бiрiншi қадамында қандай әрекет орындалады:
  1. презентацияның түрi.*
  2. презентация аты
  3. презентацияны көрсету тәсiлдерi.
  4. презентацияны шығару материалының форматы
  5. Автомазмұн шеберiнiң екiншi қадамында қандай әрекет орындалады:
 7. Шығару форматы.
 8. Түрлендіру тәсілі*
 9. Презентация тақырыбы.
 10. Презентацияны басу құрылғысына шығару.
 11. Автомазмұн шеберiнiң үшiншi қадамында қандай әрекет орындалады:
 12. Презентацияны көрсету.
 13. Презентация тақырыбы.
 14. Презентация түрі.
 15. Шығару форматы.*
 16. Автомазмұн шеберiнiң төртiншi қадамында қандай әрекет орындалады:
 17. Презентация түрі.
 18. Презентацияны көрсету
 19. Презентация тақырыбы.*
 20. Презентацияны сақтау.
 21. Слайдқа қандай объектiлер енгiзуге болады:
 22. Объект MS Clip Gallery.*
 23. Все объекты.
 24. Объект автофигуры.
 25. Объект листа.
 26. Слайдтар режимi қандай мүмкiндiк бередi:
 27. Фонды (түсті) қою.
 28. Мәтіндерді қою
 29. презентацияның әр слайдын жеке қарауға ыңғайлы..*
 30. Ескертулерді қою.
 31. Құрылымдық режимi қандай мүмкiндiк бередi:
 32. Графиктік объектілерді, кестелерді, мәтіндерді және суреттерді қою
 33. Презентацияның мәтіндік мазмұнын көрсетеді*
 34. Қосымша ескертулерді қою.
 35. Фонды (түсті) қою.
 36. Слайдтарды сұрыптау режимi қандай мүмкiндiк бередi:
 37. Рет бойынша презентацияның барлық слайдтары орналасқан.*
 38. Мәтіндерді қою
 39. Графиктік объектілерді, кестелерді, мәтіндерді және суреттерді қою
 40. Ескертпе жазуды қою.
 41. Бетке ескертпе жазу режимi қандай мүмкiндiк бередi:
 42. Графиктік объектілерді, кестелерді, мәтіндерді және суреттерді қою
 43. Мәтіндерді қою
 44. Нумерацияны қою.
 45. Ескертпе жазуды қою.*
 46. Слайдтарды көрсету режимi қандай мүмкiндiк бередi:
 47. Экранда слайдтарды көрсету.*
 48. Графиктік объектілерді, кестелерді, мәтіндерді және суреттерді қою
 49. Диаграмманы қою.
 50. Фонды (түсті) қою.
 51. Слайдтардың бiрiнен-бiрiне өту кезiнде ауысудың қандай түрлерiн таңдауға болады:
 52. Автоматты
 53. Жай, орта, тез.*
 54. Қалыпты.
 55. Тышқан батырмасын басу.
 56. Бiр слайдтан басқасына ауысудың қандай тәсiлдерi бар:
  1. Жалюзи, тiк төрбұрыш, дойбылар, ағын.
  2. Жалюзи, кездейсоқ жолақтар, панорама.
  3. Тез, тігінен
  4. Жай, орта, тез.*
  5. Презентацияда слайдтардың барлығының бiрдей ауысу параметiрi қалай тағайындалады:
 57. Слайдтарды көрсету режимiнде барлығын белгiлеп, Слайд ауысу командасын орындаған соң, қажеттi эффектiлердi тағайындау арқылы.
 58. Слайдтарды сұрыптау режимiнде оның жанама менюiнен Слайд ауысуы командасын орындап, қажеттi эффектiлердi тағайындау арқылы.*
 59. Әр слайдқа жеке-жеке ауысу тәсiлдерiн тағайындау арқылы.
 60. Параметрлерді таңдау мүмкін емес
 61. Құрамдас (встроенная) мәтiн анимациясы деген не:
 62. Екпiндi слайдқа енгiзiлетiн мәтiн анимациясы.*
 63. Анимацияның кез-келген түрi
 64. Слайдтың кез келген түрi
 65. Анимацияның бір түрі.
 66. Анимациялық эффектiлер деген не:
 67. Слайдтарды тiзбектеп қатар орналастыру.
 68. объектiнiң жеке-жеке элементтерiн әр түрлi эффектiмен шығару.*
 69. Презентацияны қарау.
 70. Объектіні әр түрлi эффектiмен шығатындай параметр тағайындау.
 71. Анимациялық эффектiлер қосу әрекетi қалай орындалады:
  1. Жанама менюден Баптау анимации командасын орындау арқылы.
  2. Саймандар тақтасындағы Анимациялар эффектлерi батырмасының көмегiмен.
  3. Слайдты көрсету-Анимация қосу командасын орындау арқылы..*
  4. Құрылымдық режимге көшiп, Слайдты көрсетуАнимация қосу командасын орындау арқылы.

 

 1. Жасырын слайдтарды ашу әрекетi қалай орындалады:
 1. Жасырын слайдтың алдынғысын көрсету кезiнде кез келген пернесiн басу арқылы.
 2. жасырын слайдтың алдындағы слайдтың жанама менюiнен Ауысу – Жасырын слайд (Переход – Скрытый слайд) командасын орындау арқылы. *
 3. Парольдi тиiстi өрiске енгiзу арқылы.
 4. тышқанды шерту арқылы
 5. Бос презентация қалай құрылады:
 6. Файл – Құру командасын орындағанда ашылған сұқбат терезенiң Жалпы iшкi бетiнде Жаңа презентация шарт белгiсiн таңдау арқылы.*
 7. Стандартты саймандар тақтасындағы кез келген батырмасын шерту арқылы
 8. Создать слайдов сұқбат терезесіне басу арқылы.
 9. Power Point программасындағы жарлыққа басу
 10. Презентация слайдтарын шаблон көмегiмен қалай безендiруге болады:
  1. Құрылымдық режим арқылы.
  2. түрлi-түстер схемасы арқылы.
  3. Слайдтар режимі арқылы.
  4. Формат – Безендiрудi қолдану – Қолдану командасын орындау арқылы.*

 

 КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕР.

ИНТЕРНЕТ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОШТА

 

 1. «Телекоммуникация» ұғымы нені білдіреді…
 1. Компьютердің жұмыс жасау қабілетін тексеруді
 2. Қашықтық арқылы ақпараттарды алмастыру*
 3. Модемнің ең маңызды қасиеттерінің бірі
 4. Компьютердегі желі
 5. Жергілікті желі арқылы ақпарат жіберу үшін қолданылады:
 6. Телефондық желі
 7. Спутниктік байланыс
 8. «бұтақты жұп» арнасы*
 9. пейджингілік байланыс
 10. 463. Компьютерлік желі хаттамасы дегеніміз …
 11. қолданушы мен компьютер арасында сұқбат жүргізуге негізделген желілік программа
 12. хабарларды жіберу тәсілдері мен түрлендіру формаларын анықтайтын стандарт *
 13. компьютердің түрлі маркалары
 14. жергілікті және аумақты желі
 15. Модемнің ең маңызды қасиеттерінің бірі болып табылады …
 16. мәліметтерді жіберу жылдамдығы*
 17. телефондық байланыс ұзындығы
 18. жіберілетін ақпарат түрі
 19. телефондық байланыс жылдамдығы
 20. Компьютерді жергілікті желіге қосуға мүмкіндік беретін құралдар жиынтығына не жатады?
 21. модем, телефон және  арна
 22. дыбыстық карта және автоответчик
 23. желілік карта және арна*
 24. хаб
 25. Компьютерді жергілікті желілерге қосып, орталықтан басқаратын компьютерді қалай атайды?
 26. Жұмыс станциясы
 27. Байланыстардың тізбектелген порты
 28. сервер*
 29. орталық есте сақтау құрылғысы
 30. Ақпаратты алмастыру шарттары мен ережелерінің жиынтығы
 31. бөлініп алынған байланыс арнасы
 32. компьютерлік желі
 33. хаттама*
 34. топология
 35. Қандай да бір мекеменің ішіндегі компьютерлік желі қалай аталады?
 36. салааралық
 37. аймақтық
 38. аумақты
 39. жергілікті*
 40. Дұрыс тұжырымды таңда:
 41. Ақпараттарды жіберу арнасына желінің әрбір құрылғысы жалғанған.*
 42. Желілік компьютерлік желілер жалғанған компьютерлер арасындағы қашықтықты шектемейді.
 43. Ақпараттарды жіберу арнасының желілік картаға жалғануы міндетті емес.
 44. Барлық жауап дұрыс
 45. 470. Қазіргі модемдер нені қамтамасыз етпейді …
 46. Желі арқылы алынған бейнеақпараттарды экранға шығару *
 47. Нөмірлерді автоматты түрде теру
 48. Хабарламаларды жіберу және қабылдау
 49. Соңғы сымдық байланыстарды модеммен автоматты түрде жалғау
 50. 471. Кез келген компьютердің міндеті не болып табылады?.
 51. Ақпараттарды жіберу кезінде кеткен қателерді түзету
 52. Компьютерлер аралығындағы ақпараттарды алмасу*
 53. Ақпараттарды алу және оны жіберу
 54. әрбір компьютердің перифериялық құрылғыларының жұмысын келістіру
 55. 472. Аумақтық компьютерлік желі – бұл :

А. гипербайланысты ақпараттық жүйе;

В. хост-компьютерлер және  файл-серверлерінің жиынтығы;

С. Жергілікті желілер мен компьютерлер жиыны ;*

 1. D. бірнеше компьютерлердің тұрақты жалғануы.
 2. 473. Желілік хаттама дегеніміз:
 3. желі бойынша жіберілетін мәтіндерді интерпретациялау ережесі;
 4. хост-компьютерлер және  файл-серверлерінің жиынтығы;
 5. желідегі екі компьютер арасындағы байланыстарды орнату ережелері;
 6. желіде қабылданған байланыстардың келісімдер жиыны.*

 

 1. 474. Интернетке жалғанған тәсілдер ішінен ақпараттық ресурстарға ең көп мүмкіндікті қамтамасыз ететін тәсілді анықта:
  A. Коммутаторлық телефондық арналар бойынша қашықтықтан қосылуға мүмкіндік алу;
  B. Оптотаралымдық арналар бойынша тұрақты жалғану;*
  C. Бөлініп алынған телефондық арналар бойынша тұрақты жалғану;
  D. Коммутаторлық телефондық арналар бойынша терминалды жалғану.
 2. 475. Интернетке қосылған компьютерде міндетті түрде не болады?
 • Web-бет;
 • домендік атау;
 • IP-адрес;*
 • FTP программа.
 1. Жылдамдығы 28 800 бит/с болып табылатын модем 3600 байт көлеміндегі мәтіннің екі бетін қанша уақыт аралығында жібере алады?
 • 1 секунд;*
 • 5 секунд;
 • 1 минут;
 • 1 сағат
 1. 477. Гипермәтін — бұл…
  A. өте үлкен көлемдегі мәтін;
  B. Бөлініп алынған таңбалар бойынша өтуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құрылымдық мәтін*
  C. Компьютерде терілген мәтін;
  D. Үлкен өлшемдегі қаріп қолданылатын мәтін.
 2. 478. Электрондық пошта (e-mail) …жіберуге мүмкіндік береді:
  A. Тек хабарламаны;
  B. Тек файлды;
  C. Хабарламаны және тіркелген файлдарды; *
  D. бейнесурет.

479.Браузер дегеніміз.

А. желілік вирус

В. Web-беттерін қарауға негізделген құрылғы*

С. Web- беттерін белгілеу тілі

 1. программалау тілдерінің трансляторы
 2. Электрондық поштаның пошталық жәшігінің абоненті:
 3. Сервердегі сыртқы жад бөлігі*
 4. Жұмыс станциясындағы жедел жад бөлігі
 5. Жұмыс станциясындағы ішкі жад бөлігі.
 6. Сервердегі сыртқы жад бөлігі
 7. Компьютерлік желіге сипаттама бер:
 8. Компьютерлік желі — бірнеше ұқсас амалдарды қолдануға негізделген бірнеше компьютерлер
 9. Компьютерлік желі – түрлі ресурстарда бір-бірімен тізбектей жалғанған компьютерлерді бірігіп қолдануға мүмкіндік беретін компьютерлер тобы *
 10. Міндетті түрде сервердің бар болуы
 11. Бір-бірімен тікелей жалғанған компьютерлер

 

 1. Компьютерлік желі кластарына:
 2. аумақтық, спутниктік
 3. Спутниктік, желілік
 4. Жергілікті, желілік, арналық
 5. аймақтық, жергілікті, аумақтық *
 6. Желілік деңгей (жергілікті желідегі):
 7. желіаралық өзара әрекеттесу үшін қолданылады
 8. желіаралық өзара әрекеттесу үшін қолданылады; мағынасыз маршрутизация *
 9. кездейсоқ өту
 10. маршрутизация принципі
 11. Дұрыс емес жауапты таңда. Маршрутизатор мына жағдайда қажет:
 12. Түрлі типтегі желілердің бірігуі *
 13. Форматтар трансляциясын анықтайды
 14. Желіге қажетті ақпараттарды түрлендіреді
 15. Пакеттердің жетілдірілген сүзгісін қамтамасыз ету
 16. Түрлі желідегі абоненттер арасындағы байланысты қамтамасыз ету міндеті
 17. Қайталағыш
 18. Маршрутизатор
 19. Шлюз
 20. Көпір *
 21. Электрондық пошта, файлдарды жіберу, қашықтықтағы деректер қорын алу мүмкіндігі сияқты қызметін ата:
 22. Маршрутизатор
 23. Шлюз *
 24. Қайталағыш
 25. Мәліметтерді түрлендіру
 26. Браузердің негізгі қызметіне:
 27. Электрондық байланыс
 28. Гипермәтіндік ақпараттық іздеу жүйелері
 29. HTMLтіліндегі интерпретация тегі*
 30. Web-сервермен байланысты орнату
 31. Сілтеме дегеніміз
 32. Интернет желісіне қандай да бір Web-беттерінің адресі тіркелген таңба *
 33. Web-сервермен байланысты орнатуға негізделген таңба
 34. HTML тілдерінің тэгін интерпретациялауға негізделген таңба
 35. Гипермәтіндік ақпараттық іздеу жүйелері
 36. @ символы нені білдіреді
 37. Интернет желісіне қандай да бір Web-беттерінің адресі тіркелген таңба
 38. Домен атымен басталып, қолданушының атымен аяқталатын адрестегі көрсетілетін айырғыш*
 39. HTML тілдерінің тэгін интерпретациялауға негізделген таңба
 40. Гипермәтіндік ақпараттық іздеу жүйелері
 41. Хаттама бөлінеді:
 42. Базалық, қолданбалы *
 43. Домендік жүйе, аймақтық
 44. Қолданбалы хаттама, домендік жүйе
 45. Браузерлер, серверлер
 46. Базалық хаттама дегеніміз
 47. Аты мен ресурстар көрсеткішінің домендік жүйесі
 48. Интернеттегі электрондық хабарламаларды физикалық түрде жіберуге жауап береді*
 49. Интернеттің арнайы қызметтері үшін жауап беретін жоғарғы деңгей
 50. Мультимедиялық және басқа объектілерді бейнелеуге негізделген құралдарды ұсыну
 51. Қолданбалы хаттама дегеніміз
 52. Интернеттің арнайы қызметтері үшін жауап беретін жоғарғы деңгей*
 53. Желінің барлық ақпараттық ресурстарына жіберуге мүмкіндік беретін программа
 54. Аты мен ресурстар көрсеткішінің домендік жүйесі
 55. Мультимедиялық және басқа объектілерді бейнелеуге негізделген құралдарды ұсыну
 56. Internet-провайдер дегеніміз
 57. Программа-сервер
 58. Интернет саласы бойынша қызмет атқарушы*
 59. Интернеттің Программа-клиенті
 60. Аймақтық домендер
 61. Мемлекеттік деңгейдегі Провайдер:
 62. Nursat
 63. Parasat
 64. Казпочта
 65. Казтелеком*
 66. Байланыс деңгейі дегеніміз:
 67. Желі бөліктерін біріктіруге негізделген ақпаратты тасымалдаушылар конфигурациясы
 68. Ақпаратты жіберуді қамтамасыз ету*
 69. Сұхбаттасуды ұйымдастыру мен синхронизация жасау
 70. Ақпаратты түрлендіру
 71. Желілік деңгей:
 72. Желі бөліктерін біріктіруге негізделген ақпаратты тасымалдаушылар конфигурациясы*
 73. Физикалық тасымалдаушы арқылы биттік ақпаратты жіберу
 74. Ақпаратты жіберуді қамтамасыз ету
 75. Операциялық ортаны баптау
 76. Клиент –
 77. Серверлік программа орнатылған компьютер
 78. Клиенттік программа орнатылған арнаулы компьютер *
 79. Жаңалықтар тобының менеджері
 80. Электрондық хабарларды қабылдау мен жіберу
 81. IP хаттамасы дегеніміз —
 82. Несет ответственность за доставку отдельного пакета по заданному адресу *
 83. Жаңалықтар тобының менеджері
 84. Интернетте жаңалықтар мен пошта жұмысын ұйымдастыруға негізделген хаттама
 85. Сұхбаттасуды ұйымдастыру мен синхронизация жасау
 86. ТСP хаттамасы дегеніміз
 87. Интернетте жаңалықтар мен пошта жұмысын ұйымдастыруға негізделген хаттама
 88. Қызметтік ақпараттар құрамына енетін бастапқы хабарламаларды бірнеше пакеттерге бөліп жәберуді ұйымдасыруға негізделген хаттама *
 89. Сұхбаттасуды ұйымдастыру мен синхронизация жасау
 90. Берілген адрес бойынша жеке пакеттерді алу үшін жауапкершілік жүктеледі
 91. Топология дегеніміз:
 92. Желіде сым арқылы біріктірілетін схемаларды идентификация жасайды *
 93. Коммутатор мен сигналдарға жіберілетін күшейткіштің қызметін орындайды
 94. Берілген адрес бойынша жеке пакеттерді алу үшін жауапкершілік жүктеледі
 95. Тізбектік немесе параллельдік порттар арқылы компьютерлерді байланыстыруға мүмкіндік береді және арнайы желілік адаптерлерді қажет етпейді

 

ИНТЕРАКТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯ

 

 1. Оқытудың интерактивтік технологиясы дегеніміз
 2. A. кіші топтарда оқыту тәсілі.
 3. B. бір адамға негізделіп оқыту, яғни бір адам тыңдап отырып, екінші адам түсіндіреді.
 4. C. мұғалімнің педагогикалық қызметін жаңартуға және жоспарланған ақырлы нәтижеге жетуге кепілдік беруге мүмкіндік беретін тәсілдер жиынтығы.
 5. Оқушылардың өзара бір-бірімен түсіністікпен қарауға, ұжыммен жұмыс жасауға және танымдық оқуға барлық оқушының қатысуына мүмкіндік беретін оқытуды ұйымдастыру процесі *
 6. «интерактив» сөзі қандай мағына білдіреді?
 7. A. inter (қарау), act (белсенді).
 8. B. inter (бірлесе), act (әрекет ету)*
 9. C. inter (қарау), act (бірлесе).
 10. D. inter (оқу), act (белсенді).
 11. Интерактивтік тақта Т) —
 12. Кәдімгі мектептік
 13. Дәріскерге немесе баяндамашыға екі түрлі құралды, атап айтқанда, ақпараттарды бейнелеуге негізделген экран мен кәдімгі маркерлік тақтаны біріктіріп пайдалануға мүмкіндік беретін құрал; *
 14. қабырғаға орнатылған тақта
 15. проектор көмегімен жұмыс жасауға негізделген ақ тақта
 16. Elluminate лайв –
  1. бұл қашықтықтан оқыту мен түрлі кездесулерді ұйымдастыруға бағытталған программалық өнімдер тобы *
  2. бұл құрылғы
  3. бұл оқушылардың өзара бір-бірімен түсіністікпен қарауға, ұжыммен жұмыс жасауға және танымдық оқуға барлық оқушының қатысуына мүмкіндік бермейтін оқытуды ұйымдастыру процесі
  4. бұл барлық конференцияға қатысушылардың сұрақтарына жауап беруге, сымсыз радиопульт құралдарының батырмасын басу арқылы бірнеше ұсынылған жауап варианттарының ішінен тиімдісін таңдауға мүмкіндік беретін процесс
  5. ACTIVote құрылғысын тіркеу алдында ACTIV board тақтасы міндетті түрде қандай жағдайда болуы керек:
  6. компьютерге жалғанып, іске қосылуы қажет*
  7. іске қосулы тұр
  8. компьютерге жалғанған
  9. өшірулі
  10. ACTIV studio презентациясы дегеніміз

А. қағаз

В. база

С. флипчарт*

 1. D. иконка
 2. 507. Activ Pen құралы дегеніміз?

А. Алтын қалам

В. Манипулятор қызметін атқаруға негізделген қалам*

С. Лазерлік көрсеткіш

 1. D. Ұялы оператор
 2. ACTIVboard және ACTIVstudio өндірушілерге қандай мекеме жатады?

А. Аутомаш оесейлік фирмасы

В. Факел қытай компаниясы

С. Promethean ағылшын фирмасы*

 1. D. Актив қазақстан корпорациясы
 2. 509. ACTIVote құралы дегеніміз?

А. Ноталық жазу

В. тест  өткізу құрылғысы*

С. Байланыс тарифы

 1. қазіргі ойыншықтар
 2. ACTIVslate құралы дегеніміз?

А. Қашықтықтан тақта жұмысын басқаруға негізделген құрылғы *

В. тест  өткізу құрылғысы

С. мультимедиялық проектор

 1. D. көшірме құрылғысы

 

 1. 511. Флипчарт файлының кеңейтілуі

А. .doc

В. .flp*

С. .tic

 1. D. .csv
 2. 512. Телеграфтық лента файлының кеңейтілуі

А. .xls

В.  .tic*

С. .doc

 1. D. .txt
 2. 513. Флипчарт қатпарлары қанша деңгейден тұрады?

А. 3 деңгейлі

В. Төменгі, ортаңғы және үстіңгі*

С. артқы,  алдыңғы және бүйірлі

 1. анфас, профиль, көлеңкелі
 2. 514. Сызғыштың өлшем бірлігі

А. дюйм, метр, км

В. см, мм, дюйм*

С. мм, см, миль

 1. D. см, дм, метр
 2. 515. Флипчартты жазу құрылғысы жазуды қалай жүргізеді?

А.  Кадр бойынша

В.  Рамка бойынша*

С.  Беттер бойынша

 1. D. терезе бойынша
 2. Сағатты көрсетудің екі түрін ата…

А. Механикалық және цифрлық

В. Аналогтық және цифрлық*

С. Аналогтық және электрондық

 1. D. есептегіш және будильник
 2. Қалам палитрасын қанша түстен орнатуға болады?

А. 6, 8, 24

В. 8, 16, 24*

С. 1, 2, 3

 1. D. 100
 2. 518. Перде құралы не үшін қолданылады

А. Объектілерді ауыстыру

В. Объектілерді өшіру

С. Флипчарт беттерін біртіндеп ашу*

 1. объектілерді көшіру
 2. құралы қалай аталады?.

А. Зубило

В. Автокарандаш

С. Фломастер

 1. D. Қалам құралы*
 2. 520. құралы қалай аталады?.

А. трафарет

В. Титулдік бет

С. Мәтін құралы*

 1. D. Пифагор теоремасы
 2. құралы қалай аталады?.

А. Пуливизатор

В. бояғыш

С. Банк құралы

 1. D. тазарту құралы*
 2. құралы қалай аталады?

А. карандаш

В. Гуашь

С. Өшіргіш құралы*

 1. D. Графопостроитель
 2. құралы қалай аталады?

А.  ковыш

В.  Домендік құйғыш

С.  шелек

 1. Құю құралы*
 2. құралы қалай аталады?

А. Сүйір карандаш

В. автоциркуль

С. бояғыш

 1. D. Маркер құралы*
 2. құралы қалай аталады?

А. Таңба құралы

В. Озат оқушы беті

С. Қасиет құралы*

 1. тырнақша
 2. құралы қалай аталады?

А. Үйге бар

В. Ешқайда жүретін жол жоқ

С. Айналым

 1. Қайтару құралы*

527 .  құралы қалай аталады?

А. Кітап дүкені

В. Том кітаптар

С. Қажетті ақпарат көздері

 1. Кітапхана Ресурсы*
 2. құралы қалай аталады?

А. Көлеңкелі бет

В. қара квадрат

С. Көрсет – перде  құралы*

 1. D. автоматты түрде пердені ашу
 2. құралы қалай аталады?

А. Фотошоп әрлеуші

В. Қара терезе

С. Маска

 1. D. Прожектор құралы*
 2. құралы қалай аталады?

А. Кері жол

В. айналым

С. Біржақты қозғалыс

 1. Болдырмау құралы*
 2.  құралы қалай аталады?

А.  земной шар

В.  глобус

С.  наша планета

 1. D. Веб-браузер*
 2. құралы қалай аталады?

А. жұп бет

В. орамал

С. Біздің фирманың жалауы

 1. телеграфтық лента*
 2. құралы қалай аталады?

А.  Қадам өлшегіш

В.  рулетка

С.  өлшем

 1. D. сызғыш*
 2. құралы қалай аталады?

А.  Менің фотоаппаратым

В.  музей экспонаты

С.  Бояу құралы

 1. D. Фотоаппарат құралы*
 2. құралы қалай аталады?

А.  Слесарь құралы

В.  СТО

С.  Балға мен кілт

 1. D. Арнайы құралдар тақтасы*
 2. “ACTIVpanel-pro” графикалық планшеті дегеніміз не?

А. ACTIVboard-та көрсететін материалдарды дайындауға бағытталған көмекші, оны қолдану өте ыңғайлы және қарапайым.
В. бұл барлық конференцияға қатысушылардың сұрақтарына жауап беруге, сымсыз радиопульт құралдарының батырмасын басу арқылы бірнеше ұсынылған жауап варианттарының ішінен тиімдісін таңдауға  мүмкіндік береді

С. Үлкен аудиторияларға қолдануға негізделген тиімді құрал*

 1. презентацияны топ арқылы өткізуге қажетті құралдың сапасын арттырады және пікірталастарға топты белсенді түрде қатыстыру мен тиімді шешімдер қабылдауға ұмтылдырады
  537. ACTIVTablet планшеті дегеніміз
 2. Үлкен аудиторияларға қолдануға негізделген тиімді құрал
 3. ACTIVboard-та көрсететін материалдарды дайындауға бағытталған көмекші, оны қолдану өте ыңғайлы және қарапайым.*
 4. бұл барлық конференцияға қатысушылардың сұрақтарына жауап беруге, сымсыз радиопульт құралдарының батырмасын басу арқылы бірнеше ұсынылған жауап варианттарының ішінен тиімдісін таңдауға мүмкіндік береді.
 5. презентацияны топ арқылы өткізуге қажетті құралдың сапасын арттырады және пікірталастарға топты белсенді түрде қатыстыру мен тиімді шешімдер қабылдауға ұмтылдырады
  538. ACTIVote дегеніміз:
 6. бұл барлық конференцияға қатысушылардың сұрақтарына жауап беруге, сымсыз радиопульт құралдарының батырмасын басу арқылы бірнеше ұсынылған жауап варианттарының ішінен тиімдісін таңдауға мүмкіндік береді. *
 7. презентацияны топ арқылы өткізуге қажетті құралдың сапасын арттырады және пікірталастарға топты белсенді түрде қатыстыру мен тиімді шешімдер қабылдауға ұмтылдырады
  C. ACTIVboard-та көрсететін материалдарды дайындауға бағытталған көмекші, оны қолдану өте ыңғайлы және қарапайым.
 8. Үлкен аудиторияларға қолдануға негізделген тиімді құрал
 9. ACTIVslate дегеніміз
 10. презентацияны топ арқылы өткізуге қажетті құралдың сапасын арттырады және пікірталастарға топты белсенді түрде қатыстыру мен тиімді шешімдер қабылдауға ұмтылдырады*
  B. бұл барлық конференцияға қатысушылардың сұрақтарына жауап беруге, сымсыз радиопульт құралдарының батырмасын басу арқылы бірнеше ұсынылған жауап варианттарының ішінен тиімдісін таңдауға мүмкіндік береді.
 11. Үлкен аудиторияларға қолдануға негізделген тиімді құрал
 12. ACTIVboard-та көрсететін материалдарды дайындауға бағытталған көмекші, оны қолдану өте ыңғайлы және қарапайым.

 

 1. 540. ACTIVwand электрондық көрсеткіш дегеніміз…
 2. бұл барлық конференцияға қатысушылардың сұрақтарына жауап беруге, сымсыз радиопульт құралдарының батырмасын басу арқылы бірнеше ұсынылған жауап варианттарының ішінен тиімдісін таңдауға мүмкіндік береді.
 3. Үлкен аудиторияларға қолдануға негізделген тиімді құрал
 4. ACTIVboard-та көрсететін материалдарды дайындауға бағытталған көмекші, оны қолдану өте ыңғайлы және қарапайым.
 5. программалық қамтамасыз етуді басқаруға және web-беттерімен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. *
  541. Тестілеу режиміне
 6. A. атаулы, жасырын, демонстрация*
 7. B. жеке
 8. C. жалпы
 9. D. жасырын
 10. Интерактивтік тақтамен жұмыс жасауда қандай программалық құрал қолданылады?
 11. Activstudio Professional Edition *
 12. MS Word
 13. MS Powerpoint
 14. MS Excel
 15. ACTIVote құралын қолданбас бұрын оны қалай тіркеу талап етіледі?
 16. A. жеке режимде
 17. B. онлайн режимінде
 18. C. демонстрациялық, жасырын немесе атаулы режиме*
 19. D. ыңғайлы режимде
 20. Интерактивтік тақтада тест сұрақтарына жауап беру үшін қандай құралды басу жеткілікті…
 21. ACTIVote*
 22. ACTIVTablet
 23. ACTIVslate
 24. D. ACTIVpanel-pro
 25. Қолданушының деректер қоры не үшін қолданылады?

A  атаулы режимде *

 1. B. демонстрация режимінде
 2. C. жасырын режимде
 3. D. арнайы режимде
 4. Чат дегеніміз
 5. A. тест өткізу құрылғысы
 6. B. он-лайн режимінде конференция, не сабақтар өткізу кезінде қатысушыға және модераторға хабарлама жіберу *
 7. C. байланыс тарифы
 8. D. Дыбысты орнату көмекшісі
 9. Elluminate лайв-та модемнің қандай түрі қолданылады?
 10. A. ADSL
 11. B. TP-Link
 12. C. dial-up немесе жоғары жылдамдықтағы LAN*
 13. D. USB-модем
 14. Дауыс беру дегеніміз
 15. A. мультимедиялық проектор
 16. B. Сізде сұрақ немесе ескерту болса, онда қол көтеру*
 17. C. модератормен байланыс.
 18. D. тест өткізу құрылғысы
 19. құралы қалай аталады?
 20. A. Дауыс беру*
 21. B. Чат
 22. C. Камера
 23. D. Қол
 24. құралы қалай аталады?.
 25. A. микрофон*
 26. B. колонка
 27. C. модем
 28. D. фломастер
 29. құралы қалай аталады?
 30. A. фотоаппарат
 31. B. микрофон
 32. C. басу құрылғысы
 33. D. камера*
 34. 552. ACTIVSlate жүйесі қандай қорыту маркасы бойынша орнатылады?
 35. Webmaster
 36. Hitachi
 37. «ACTIVBoard»*
 38. Panaboard
 39. 553. ACTIVSlate құрылғысы қандай батареямен жабдықталған?
 40. Durasel
 41. Panasonic
 42. C. ААА маркалы
 43. D. литтік-иондық*
 44. 554. proАctive board тақтасында калибровка қалай жасалады?
 45. A. проекция арқылы түсірілетін бейнені компьютердегі экрандық бейне көмегімен теңестіру жеткілікті*
 46. B. жалғанған сымдарды тексеріңіз
 47. C. бір қолдың саусақтары арқылы тексеріп шығыңыз
 48. тақтаның калибровкасын тесеру үшін қосқышты тақтаның ішіндегі қосқышпен теңестіру қажет
 49. ActivStudio2 программасы қалай іске қосылады?
 50. A. Іске қосу-Программы-Microsoft Office.
 51. B. Applicatons бумасындағы Promethean программасын ашыңыз.
 52. C. Программа белгісіне екі рет шертіңіз*
 53. D. орнатылатын компакт-дискінің сыртқы қорапшасында көрсетілген мәліметтер мен сериялық нөмірін енгізіңіз.
 54. 556. Activ құрылғысы компьютерге ненің көмегімен жалғанған?
 55. Activhub концентраторы
 56. Аctive board тақтасы
 57. proАctive тақтасы
 58. USB арнасына ACTIVdriver драйверін орнату*

 

АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

 

557.Оқытудың ақпараттық технологиясы қалай аталады?

 1. Информатика ғылымының бір салаларының бірі;
 2. Ақпараттық технологияны оқыту мен тәрбиелеуде қолданудың заңдылықтарын (әдіс, құрал, түр) зерттейтін технологиялық процесс *
 3. Педагогика саласында информатиканы зерттеу;
 4. Теориялық және қолданбалы информатика салаларының бірі.
 5. «Ақпараттандыру» туралы заң қашан қабылданды?
  1. 2003;*
  2. 2005:
  3. C. 2002;
  4. 2001.
  5. 559. Ақпараттық технология қандай мағына білдіреді?
 6. компьютер
 7. монитор, процессор, пернетақта, тышқан және т.б құрылғылардан тұратын технология
 8. компьютерлiк технология көмегiмен ақпараттық процестердi (ақпаратты жинау, беру, өңдеу, тарату және сақтау) өңдеу.*
 9. мультимедиялық проектор, интерактивтік тақта
 10. Қашықтықтан оқыту дегеніміз не?
  1. оқыту формаларының бірі
  2. белгілі бір қашықтықта оқытуға арналған оқыту формаларының бірі*
  3. компьютер арқылы белгілі бір қашықтықта оқыту
  4. итерактивтік оқыту

 

 1. Қашықтықтан оқыту жағдайында қандай қағида жүзеге асады?
 1. интерактивтілік, бейімділік, ізгіліктілік, модульдік*
 2. демократиялық
 3. гуманистік
 4. компьютерлік сауаттылық
 5. Электрондық оқулықтың сапасын бағалау критерийлерін ата.
 6. жан-жақтылығы, ізгіліктілік, бейімділік
 7. модульдік, экономикалық тиімділігі
 8. тұтынушыға бағдарлау, ізгіліктілік, бейімділік, мазмұндық, модульдік*
 9. мазмұндық, компьютерлік
 10. Ақпараттық технологияны оқыту мен тәрбиелеу процесіне қолдану жағдайында қандай қағида жүзеге асырылады?
 11. жалпы компьютерлік сауаттылық, бірізділік*
 12. интеллектуальдық, интенсивтілік
 13. мәліметтер мен ақпараттардың түсініктілігі
 14. ақпараттық сауаттылық пен ақпараттық мәдениеттілік
 15. Ақпараттық әлемдік бейне қандай процеспен тығыз байланысты?
 16. Интернет*
 17. модем
 18. электрондық пошта
 19. интранет
 20. Ақпараттық мемлекеттік саясат қандай ұғыммен тығыз байланысты?
 21. Мемлекеттік бағдарламалардың қабылдануы
 22. Нормативтік-құқықтық базалармен қамтамасыз ету
 23. Мемлекеттік деңгейде құжаттарды бекіту және оның механизмдерін жүзеге асыру *
 24. Материалдық-техникалық базамен жабдықталуы
 25. Білім беруді ақпараттандыру тұжырымдамасы қай жылдарға арналған?
 26. 2001-2003
 27. 2002-2004*
 28. 2003-2005
 29. 2006-2008
 30. Орта білім беру жүйесін ақпараттандырудың мемлекеттік бағдарламасы қай жылдарға жүзеге асыруға арналған?
 31. 2001-2003
 32. 1998-2001*
 33. 2003-2005
 34. 1999-2003
 35. Электрондық оқулық — бұл:

A   дәстүрлі оқулықтың компьютерлік варианты

B   дәстүрлі оқулықты мультимедиялық түрде компьютерде  бейнелеу

C    оқулықтың электронды түрде ақпарат түрлерімен  (мәтін, дыбыс, сурет, графика және т.б.) модульдерге бөлініп түрлі анимациялармен бейнеленген оқулық *

D    педагогикалық дизайн

 

 1. Электрондық оқулықтың негізгі бөліктерін ата:.

A    ынталанған-мақсатты және операциялық

B    мазмұндық

C    бағалық-нәтижелік, ынталық-мақсатты және мазмұндық

D ынталық-мақсаттық, мазмұндық, операциялық және бағалық-нәтижелік*

 1. Электрондық оқулықтың құрылымы қанша бөліктен тұрады?
 2. 5
 3. 13*
 4. 7
 5. 9
 6. Электрондық оқулықты құрудың модулі қанша кезеңнен тұрады?
 7. 7
 8. 3
 9. 5*
 10. 8
 11. Ақпараттық технология жағдайында педагог кадрлардың біліктілігін көтеру қанша индикатордан тұрады?
 12. 3
 13. 4*
 14. 3,5
 15. 6
 16. Дұрыс емес анықтаманы тап:
  1. Индустриалдық қоғам – бұл өндірістерде техникалық базаның даму деңгейін анықтайтын қоғам.
  2. Ақпараттық қоғам – бұл адамдардың ақпараттық процестермен үздіксіз жұмыс жасауын қамтамасыз ететін қоғам.
  3. Ақпараттандыру – бұл кез келген адамның ақпараттарды алу жағдайында тұтынушының шартын қанағаттандыратын процесс.
  4. Ақпараттық қоғам жағдайында компьютердің дамуы мен енгізілуіне ерекше назар аударылады *
  5. Қашықтықтан оқытуды құрудың базалық принциптерін ата:
 17. Ізгілендіру, демократияландыру
 18. тиімділік, түсініктілік, сапалылық*
 19. мазмұнның түсініктілігі, біртиптілігі, компьютерлік сауаттылық
 20. интерактивтілік, даралау, жылдамдылық
 21. Қашықтықтан оқу курсының құрама бөліктерін ата:
 22. ақпараттық ресурстар; қарым-қатынас құралы; тестілеу жүйесі; әкімшілік жүйесі*
 23. қарым-қатынас құралы;
 24. тестілеу жүйесі
 25. әкімшілік жүйесі, бағалау жүйесі
 26. Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың қанша моделі бар?
 27. 3
 28. 6*
 29. 4
 30. 5
 31. .Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру технологияларын ата.
 32. деңгейлеп саралап оқыту технология
 33. коммуникативтік технология
 34. кейс-технология, ТV-технология, желілік технология*
 35. спутниктік Интернет
 36. Қашықтықтан оқыту мазмұнының құрылымын ата.
 37. гипермәтіндік мазмұн
 38. терминологиялық сөздік
 39. курстың гипермәтіндік мазмұны, курс бағдарламасы, глоссарий, оқулықтың материалы бойынша іздеу, интерактивтік тест, анықтама*
 40. мультимедиялық ақпарат
 41. Қашықтықтан оқыту жағдайында оқытушы ролін кім атқарады?
 42. Тьютор*
 43. әдіскер
 44. желілік әкімшілік
 45. лектор
 46. Электрондық оқулықты топтау қандай белгілерден тұрады?
 47. интерактивтік
 48. модульдік
 49. мазмұндық
 50. ерекшелік, тарату, өзіндік бағалау, белгілену*
 51. Дәстүрлі оқулық пен электрондық оқулық арасындағы ерекшелікті ата:
 52. құрылымдық
 53. ақпараттардың компьютерге бейнеленуі
 54. мазмұндық өлшемнің шексіздігі*
 55. мазмұндық өлшемнің шектеулілігі
 56. Электрондық оқулықтардың оқу сапасына әсер ету көрсеткішін ата.
 57. танымдық қызығушылығының артуы
 58. мазмұнның визуальды абстрактілі түрде бейнеленуі, күрделі нақтылы эксперименттерді модельдеу, өзіндік білім алу траекториясының дамуы*
 59. танымдық белсенділіктің қалыптасуы
 60. өзіндік танымдық іс-әрекеттің қалыптасуы
 61. Мультимедиялық электрондық оқулықтың электрондық оқулықтан ерекшелігін ата.
 62. мазмұнның анимация түрінде бейнеленуі*
 63. мазмұнның графиктік түрде бейнеленуі
 64. мазмұнның дыбыстық түрде бейнеленуі
 65. мазмұнның сандық түрде бейнеленуі
 66. Қандай программалық құрал оқытудың ақпараттық технологиясына енеді?
 67. электрондық оқулық
 68. эксперттік жүйе, электрондық кітапханалық каталог, деректер қоры және т.б.*
 69. интерактивтік тақта
 70. электрондық минитипография
 71. Қандай жағдайда оқытудың ақпараттық технологиясы жүзеге асады?
 72. компьютер – оқыту құралы
 73. компьютер – дидактикалық құрал
 74. оқу үдерісінде ақпараттық құралдарды жан-жақты қолдану *
 75. оқу үдерісінде АКТ-ның мүмкіндіктерін жан-жақты қолдану
 76. Білімдік ақпараттық орта қанша бөліктен тұрады?
 77. 2
 78. 5*
 79. 3
 80. 6
 81. Біртұтас ақпараттық білімдік кеңістік қандай технологиямен байланысты?
 82. Интернет
 83. Комуникативтік
 84. Корпоративтік
 85. Телекомуникация*
 86. Ақпараттық кеңістікте жарнама үшін қандай құралды қолдану жеткілікті?
 87. Электрондық пошта
 88. Электрондық сайт
 89. Корпоративтік сайт
 90. Веб –сайт*
 91. Техникалық жағынан электрондық оқулықтарды бағалау белгілерін ата:
 92. Ақпараттық көлем
 93. Жан-жақтылық
 94. Әмбебап
 95. Шексіз ақпараттық көлем*
 96. Ақпараттық технологияның негіздерін құраушы болып табылады:
 97. Берілген алгоритм бойынша компьютерде ақпараттарды өңдеу.
 98. Кең көлемдегі ақпараттарды сақтау
 99. Кез келген қашықтықта ақпараттарды жіберу
 100. Ақпаратты өңдеу, сақтау және жіберу*
 101. ХХІ ғасырда білім беруде тұтынушыларды қанағаттандыру үшін қандай міндеттерді шешуге болады:
  1. Білім сапасын арттыру;
  2. Компьютерлік жүйені ендіру;
  3. Білім сапасын көтеру мүмкін емес;
  4. Оқу-тәрбие процесіне АКТ мүмкіндіктерін қолдану.*
  5. Үзіліссіз білім беру үдерісінде компьютерлік технологияны қолдануды шығару себептеріне қандай технология енеді?
  6. оқытудың ақпараттық технологиясы емес;
   B. Ойын технологиялары;
   C. Оқытудың ақпараттық технолгиясы;
   D. компьютерлік технология.*
  7. Оқушылар виртуальды қабырғалармен жұмыс жасауда компьютерде нені бақылайды?
  8. берілген команда бойынша бағалау*
   B. Берілген команда бойынша зақымдану;
   C. Берілген команда бойынша уақыты;
   D. Берілген команда бойынша мүмкіндігі.

 

 1. Э.Л.Семенюк ақпараттық мәдениетке қандай анықтама берді?
 2. Ақпараттық кеңістікте адамның білімді еркін түрде алуы және осы ортада оның қалыптасуы, ақпараттық әрекеттер мүмкіндігін түсінуі;
 3. Түрлі ақпарат түрлерімен адамның жұмыс жасай білуі, атап айтқанда: ақпаратты алу, өңдеу және жинау, практикада аталған әрекеттерді қолдану;*
 4. Ақпараттық процестермен сауатты және ұқыпты жұмыс жасай білу қабілетін қалыптастыру;
 5. Ақпараттық технология құралдарымен жұмыс жасай білу және ақпараттық сауаттылықты қалыптастыру.
 6. Ақпараттық мәдениетті қалыптастыру қандай факторлардан тұрады?
 7. орта мектепте оқушылардың, кәсіптік колледж мен жоғарғы оқу орындарында студенттердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру;
 8. педагог мамандардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру;
 9. педагогтардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру негізінде біліктілікті көтеру курстарын ұйымдастыру;
 10. барлық жауап дұрыс*
 11. Ақпараттық мәдениет дегеніміз…
 12. өз қызметтеріне компьютерді сауатты түрде пайдалана білу дағдысын қалыптастыру;
  B. Ақпараттық процестермен сауатты түрде жұмыс жасай білу дағдысы;
  C. Ақпараттық ойлау қабілетін дамыту, ақпаратты алу, қабылдау және жіберу әрекеттерін үйымдастыру, сөйлеу қабілетін дамыту және тәрбиелік сапа қызығушылығын қалыптастыру*
  D. Ақпараттармен жұмыс жасауда оларды сұрыптау мен жүйелеу дағдысы.
 13. Ақпараттық қоғам дегеніміз не?
 14. оқытуды ұйымдастыруда ақпараттық технология мүмкіндіктерін қолдану;
  B. Қоғамның кез келген мүшелерін ақпаратқа еркін енуді қамтамасыз ететін саяси, әлеуметтік-экономикалық және технологиялық факторлар жиынтығы;*
  C. Қоғамның барлық салаларын ақпараттандыру;
  D. Ақпараттық білімдік әлемдік бейнені қалыптастыру.
 15. Компьютерлік технология мүмкіндіктерін оқыту әдістеріне қолданудың қайсысын дұрыс деп есептейсіз?
 16. A. компьютерлік модельдеу, имитация, виртуальды қабырға;
  B. мотивация, имитация;
  C. ақпараттық технология;
  D. Нақты жағдай*
 17. Оқытудың мазмұнын өзгерту жағдайында жаңа ақпараттық технологияның бірінші бағыты қандай?
 18. оқушыларды бағдарлы бағытқа даярлада информатика курсының мазмұны мен оқу пәндерінің құрылымын қамтамасыз ету;
  B. өмірде ақпараттық құралдарды кеңінен қолдану;
  C. Оқыту мақсаттарына білім беруді ақпараттандырудың әсері*
  D. Жаңа ақпараттық технологияның мүмкіндіктерін кеңінен қолдану.

 

 1. Жаңа ақпараттық технологияның қанша бағыты бар?
 2. 3;*
  B. 2;
  C. 4;
  D. 5;
 3. К.А.Каймин ақпараттық мәдениетке қандай анықтама берді?
 4. компьютер көмегімен түрлі ақпараттарды өңдеу мен компьютерде өздігінен жұмыс жасау білімі мен дағдысы;
 5. Сабақтастырылған процестер мен оқыту мақсатына және білім беру үрдісіне компьютерді тұрақты түрде қолдануды меңгерту;

С.  Телекоммуникациялық желілер жүйесі мен нормативтік-құқықтық базаны меңгерту;

 1. ақпараттық сауаттылықты, мәдениетті және құзырлылықты қалыптастыру*
 2. Ақпараттандыру дегеніміз …

А.  Сабақтастырылған процестер мен оқыту мақсатына және білім беру үрдісіне компьютерді тұрақты түрде қолдануды меңгерту;

В.  Білім беру мекемелерінде ақпараттық қамтамасыз ету және ақпараттық құрылымды дамыту;

С.  Телекоммуникациялық желілер мен нормативтік-құқықтық базаны жасақтау*

 1. Білім беру жүйесіне АКТ мүмкіндіктерін қолдану.
 2. Ақпараттық сауаттылық қандай себептен пайда болды?
 3. коммуникациялық технологияны дамыту;
 4. ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамыту;
 5. Интернет желісіне қосылу;*
 6. коммуникативтік байланысты дамыту.

 

МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИЯЛАР

 

 1. Формат Windows Media – бұл..
 1. Ағындық тасымалдаудың құрылуы, сақталуы, редакторленуі, көрсетілуі және уақытша структурадан құралған  мультимедианың орындалуы.*
 2. Файлдағы деректер құрылымы мен оны ұйымдастыру
 3. Файл форматын немесе анықталған типтің және файл атының соңына қосылған таңбалардың жиыны.
 4. Алғашқы түрінің шифрленген түрлендіру процесі.
 5. Файл форматы
 6. Ағындық тасымалдаудың құрылуы, сақталуы, редакторленуі, көрсетілуі және уақытша структурадан құралған  мультимедианың орындалуы
 7. Алғашқы түрінің шифрленген түрлендіру процесі.
 8. Файлдағы деректер құрылымы мен оны ұйымдастыру*
 9. Файл форматын немесе анықталған типтің және файл атының соңына қосылған таңбалардың жиыны.
 10. MIDI (Musical Instrument Digital Interface)
 11. Бұл арнайы дыбыстық мәліметтерді сипаттауға арналған хаттамалардың анықталуы *
 12. Алғашқы түрінің шифрленген түрлендіру процесі.
 13. Ағындық тасымалдаудың құрылуы, сақталуы, редакторленуі, көрсетілуі және уақытша структурадан құралған  мультимедианың орындалуы
 14. Кодтау немесе қайтадан кодтаудың патенттелген процесі
 15. MPEG (Moving Picture Experts Group)
 16. Радиостанцияның тасымалдау әдісі.
 17. Цифрлық сығылған форматтағы визуалды ақпарат пен дыбыстық кодтауға арналған  халықаралық стандарт комитеті.  *
 18. Программалық қамтамасыз ету мен құрылғылар жиыны
 19. Аналогтық сигнал арқылы дыбыс пен видеоның дәстүрлі форматы.
 20. Диапазон
 21. Дыбыс пен бейнені тасымалданатын дәстүрлі форматы
 22. Компьютердің жадылық аймағы
 23. Радиостанцияның тасымалдау әдісі*
 24. Радиостанцияда тасымалданатын музыка типі
 25. Кодек
  1. Экрандағы оң жақтағы төменгі бұрышында бейнеленген үлкен емес терезе.
  2. Құрылғыдағы жауап пен сұрақ бойынша алынған осы  мәліметтердің  желідегі файлдардың тасымалдануы.
  3. Мультимедиа файлдарын қысуға және орнына келтіріп қолдануға арналған программалық қамтамасыздану мен өңдеуді көрсетеді.*
  4. Радиостанцияларда тасымалданатын Windows Media технологиясындағы  музыканың типі.
  5. Кодтау
 26. Дыбыс пен бейнені тасымалданатын дәстүрлі форматы
 27. Компакт-дискіде мәліметтерді жәл оқуды қамтамасыз ететін процесс
 28. Цифрлық форматта көрсетілген дыбыс пен бейнені түрлендіру. *
 29. Желі бойынша құрылғыдан сұраққа жауапты тасымалдайтын файл
 30. Мультимедиа файлы туралы мәлімет
 31. DVD дискісіндегі мәлімет
 32. Мультимедиаға енетін мәліметтер *
 33. Бет режимі
 34. Таңбалар жиыны
 35. Дыбыстарды шығару тізіміне

A.    1 секундта тасымалданатын бит саны.

 1. Бейнені секундта бейнелеп көрсететін кадрлар саны
 2. Секундтағы биттің ең үлкен жылдамдығы
 3. Мультимедиа файлдарының тізімі *
 4. CD жазу құрылғысы
 1. Біреселі жазу мүмкіндігі бар компакт-дискіге файлдарды жазу үшін қолданылатын құрылғы.*
 2. Файлдағы деректер құрылымы және оны ұйымдастыру
 3. Файлдарды көшіріп, оны ауыстырып, өшіруге негізделген компакт-дискінің типі.
 4. Цифрлық мәліметтерді сақтауға негізделген оптикалық есте сақтау құрылғысы.

 

 

 1. Цифрлық аудиоформаттардың барлық түрлерінің дыбысын шығару мен оның жазу сапасын арттыруға негізделген форматты ата:
 1. Windows Media форматы
 2. HDCD форматы*
 3. Файл форматы
 4. Біреселі жазу (CD-R)
 1. Мультимедиа құрамына енетін файлдарды құру, сақтау, редакторлеу, жіберу, ағымдық тасымалдау және дыбыстарын шығару форматын ата:
 1. Көпеселі жазу (CD-RW)
 2. HDCD форматы
 3. Файл форматы
 4. Windows Media форматы*

616. Үзінді

 1. Деректерді ауыстыруды қамтамасыз ететін форматтар мен процедуралар жиыны
 2. DVD дискісіндегі үзінді бөлігі
 3. DVD дискісіндегі ең жоғарғы деңгейдегі мазмұн бірлігі*
 4. Тарату әдісі
 1. Цифрлық формат
 1. Бейнені 1 секунд ішінде бейнелеп көрсететін кадрлар саны
 2. Екілік форматта мәліметтерді түрлендіру (1 және 0)*
 3. Радиостанцияға орнатылатын сандар мәні
 4. DVD дискісінің үзінділер бөлігі
 1. Жиілік
 1. 1 секундта бейнеленетін кадрлар саны

B.     DVD дискісіндегі үзіінді бөлігі

 1. Радиостанцияға орнату немесе оны идентификациялау үшін берілген сандар мәні*
 2.  Бейнені 1 секунд ішінде бейнелеп көрсететін кадрлар саны
 1. «avi» кеңейтілуімен берілген файлға:
 1. Форматталған мәтін
 2. Картинка
 3. Каталогтарды алмастыру
 4. Тек мәтін *
 1. «mp3»кеңейтілуімен берілген файлға:
 1. Дыбыс *
 2. Бейне
 3. Дыбыс және бейне
 4. Статистикалық сурет
 1. Компьютерлік графика, дыбыс, фотография, бейне, мәтін және т.б. ақпараттарды қолданушыға дейін жеткізуге арналған құрал:
 1. CD-ROM.
 2. Мультимедиа.*
 3. Лазерлік ойнатқыш.
 4. Модем.
 1. Мультимедиа – динамикалық құралына:
 1. Дыбысты және графиканы түрлендіру*
 2. Бейнеүзінділер мен мәтіндерді түрлендіру.
 3. Анимацияны.
 4. Бейнелер мен деректерді.
 1. Дыбыстық мәліметтерді сақтау үшін қолданылатын формат қалай аталады?
 1. WAIS.
 2. FTP
 3. MIDI.*
 4. WWW – бүкіләлемдік өрмекші.
 1. Құрылғыдағы жауап пен сұрақ бойынша алынған осы мәліметтердің  желі бойынша файлдардың тасымалдануы:
 1. Жанр.
 2. Жүктеу.*
 3. Диапазон.
 4. Буфер
 1. Экрандағы оң жақтағы төменгі бұрышында бейнеленген үлкен емес терезе:
 1. Бекітілген терезе.*
 2. Диапазон.
 3. Бума терезесі
 4. Сұхбат терезе.
 1. Көпарналы дыбыс
 1. Кодтау немесе қайтадан кодтаудың патенттелген процесі
 2. Бірнеше дыбыс арналарын өңдеуге негізделген аудиодеректердің дыбысын шығару жүйесі *
 3. Секундта бейнеленетін кадрлар саны
 4. Файлдан деректерді өшіру процесі
 1. Үзіліссіз ағындар түрінде желі бойынша мультимедиа файлдарын жеткізу әдісі
 1. Диапазон.
 2. Сығу-қалпына келтіру
 3. Ағымдық тасымалдау*
 4. Брандмауэр.
 1. Бейнені 1 секунд ішінде бейнелеп көрсететін кадрлар саны
 2. Кадрлар жылдамдығы *
 3. Диапазон.
 4. Жіберу жылдамдығы
 5. Файл.
 6. Ең үлкен ағымдағы бейне қозғалыстарын алуға мүмкіндік беретін кадрлар жылдамдығы қандай?
 1. Орта.
 2. Жай.
 3. Жоғары *
 4. Минуттық
 1. Windows Media файлдары үшін кеңейтілуін ата:
 1. PIF, GIV
 2. WMA, WME, WMS.*
 3. MP3, MPEG.
 4. BMP, JPEG

АЛГОРИТМДЕУ ЖӘНЕ ПРОГРАММАЛАУ

 

 1. Алгоритм жалпылық қасиетке ие, егер ол:

А. салмақты анықтауға қолданылса

В. 50-ден астам нұсқау бар болса

С. Бірнеше орындаушылыққа сай болса

 1. ұқсас тапсырмалардың төңірегіндегі шешімдерге дәл келсе *
 2. Алгоритм түсініктілік қасиетке ие, егер оның нұсқаулығы жазылған болса:

А. орыс тілінде

В. Қадамдар саны шектелгенде

С. «Цикл соңы» нұсқауы бар болғанда

 1. орындаушыға түсінікті тілде берілгенде*
 2. Алгоритм шектеулі қасиетке ие, егер:

А. алгоритм жұмысы қандайда бір нәтижемен аяқталса *

В. «Алгоритм соңы» нұсқаулығы болғанда

С. «Цикл соңы» нұсқаулығы болғанда

 1. «Алгоритм соңы» немесе «Цикл соңы» нұсқаулықтары болғанда
 2. Алгоритм дәлдік қасиетке ие, егер ол:

А. оны орындау барысында соңғы нәтиже алынса

В. Дұрыс таңбалы сандармен берілген тапсырмалардың сандық шешуі орындалса *

С. Оның барлық нұсқаулары дәл, әрі ұғынықты болса

 1. әр нұсқаудың соңында нүкте тұрса
 2. Алгоритмнің тармақталуы мынадай жағдайларда талапқа сай келеді:

А. жекелеген бұйрықтар бірнеше рет қайталанғанда

В. әр түрлі топтама бұйрықтар қандай да бір шарттарды орындауға тәуелді немесе тәуелсіз болғанда*

С. Кестелік функциямен есептелгенде

 1. D. процедураға (ішкі программаға)
 2. Тармақталу толық деп аталады, егер:

А. тапсырманы шешу алгоритмі толығымен белгілі болса

В. Қос тармақты команда бірінің соңынан бірі орындалса

С. Ақиқат және қажет шарттар командалары бар болса*

 1. D. циклді тармақталу орындалса
 2. Тармақталу алгоритмі берілген

Егер Х=0 онда: Басу «Х=0»: Соңы егер

Егер бұл тармақталу толық емес болса, онда оны қалай өзгертіп, толық етуге болады?

А. Жоғарыдағы бірінші командаға  Х=5 жолын қосу

В. Жоғарыдағы  «Соңы егер» командасын қосу – Әйтпесе: Басу «Х<>0»*

С. Мұндағы тармақталу толық

 1. D. Бұл тармақталуды толық ету мүмкін емес

 

 1. Циклдік алгоритмді қандай жағдайда қолдануға болады?

А. Көрсетілген командалар тізбегін бірнеше рет қайталау талап етілгенде*

В. Жекелеген командаларды жиі қайталауға тура келгенде

С. Үлкен дәлдікпен есептеуді орындау талап етілгенде

 1. D. программа аяқталғанша орындау талап етілгенде
 2. Цикл командаларын орындау жалғаса береді, егер:

А. цикл шарты ақиқат болса*

В. Оң аргументке ие болса

С. Цикл есептегіші оң болса

 1. D. Цикл есептегіші теріс болмаса
 2. Қатені тап: алгоритмнің берілуі ықтимал:
 1. Сөздік
 2. графикалық (блок-схема)
 3. кестелік
 4. сызықтық*
 5. Қатені тап: алгоритмнің түрлері ықтимал:
 6. сызықтық
 7. тармақтық
 8. кестелік*
 9. циклдік
 10. Алгоритмнің блок-схемасын құруда оның нәтижесі қандай блокқа орналастырылады?
 11. енгізу
 12. өңдеу
 13. логикалық
 14. шығару*
 15. Бұл блокта:

                                                         

 1. шарт беріледі
 2. нәтижесі шығарылады
 3. мәліметтерді өңдеу өндіріледі*
 4. мәліметтер енгізіледі
 5. Циклдік алгоритмді цикл операторынсыз ұйымдастыруға бола ма?
 6. ия*
 7. жоқ
 8. кейде
 9. тек есептеуіш тапсырмаларында
 10. Берілген алгоритмде цикл қанша рет қайталанады?

S-ке 50 мәнін меншіктеу

Y-ке 1 мәнін меншіктеу

Әзір Y<10 қайталау:

S-ке S+2Y мәнін меншіктеу

Y-ке Y+1 мәнін меншіктеу

Цикл соңы

 1. 0
 2. 9*
 3. 5
 4. 4
 5. Алгоритмнің орындалу нәтижесі неге тең?

    D = 1

    D = 0

    D = D + D             

 1. 2
 2. 1
 3. 0*
 4. 10

647.Алгоритмдік тілде алгоритмнің қандай типі жазылған?

алг қосынды (нақ А, В, S)

арг А, В
нәт S
басы
S:=A + В
    соңы

 1. A. циклдік
 2. B. тармақталу
 3. C. көмекші
 4. D. сызықтық*
 5. Натурал сандар тізбегінің квадраттар қосындысын есептеу алгоритмі алгоритмдік тілде қалай жазылады?

алг квадраттар қосындысы (бүт S)

нәт S
басы  нат   n
S:=0
n  үшін 2-ден 4-ке дейін
цб
S := S + n*n
цс
  соңы

 1. A. S = 15
 2. B. S = 18
 3. C. S = 36
 4. D. S = 29*
 5. Берілген N=3 мәнінің факториалын есептеу алгоритмін орындау нәтижесін блок-схема арқылы анықта.
 6. A. N!=9
 7. B. N!=6*
 8. C. N!=3
 9. D. N!=12

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. b=3/а. Егер а-бүтін тип (a¹3, a¹1) болса, онда b қандай типке жатады?
 2. integer
 3. real*
 4. character
 5. string
 6. A=5 болса ,онда Write (‘B – C =’,A) неге тең?
 1. A=5
 2. B=A+C
 3. B – C=5*
 4. B – C=A
 1. Программаны орындау нәтижесінде экранға не шығады?

       Begin

      A:=5;  B:=19;

             C:=A+B;

                Write (C);

    EnD)

 1. 5
 2. 19
 3. 24*
 4. 14
 1. Программаны орындау нәтижесінде экранға не шығады?

       Begin                                                                                       

             A:=15;  B:=30; C:=0;

                    Write (C);

                     C:=A+B;

End.

 1. 0*
 2. 15
 3. 35
 4. 45
 1. Программаны орындау нәтижесінде экранға не шығады?

          Begin

             A:=5;  B:=19; C:=3;

             C:=C*A;

             Write (C);

    End.

 1. 25
 2. 19
 3. 5
 4. 15*
 1. Паскаль тілінде қалай жазылады?
 1. e*x+2/7e+sinx
 2. EXP(x)+2/(7*e)+sin(x)*
 3. EXP(x)+(2+sinx)/7
 4. e^x+2/(7*e)+sin(x)
 1. Паскаль тілінде қалай жазылады?
 1. (a+B)^2
 2. SQRT(a+b*x)*
 3. SQRT(A)+b*x
 4. SQR(a+bx)
 1. X жұп болатындай вариантты таңда:
 2. X:=2*a-1
 3. X:=2*a*
 4. X:=2*a+1
 5. X:=3*a
 6. Егер a=2,25; b=0,001; c=12 болса, онда readln(a,b,C); операторының нәтижесі неге тең?
 1. 2,25  0,001  12 Enter*
 2. 2,25 Enter
 3. 2,25; 0,001; 12
 4. 2,25, 0,001, 12 Enter
 1. Егер X=7, Y=15, Z=11, R=450,08 болса, онда Write (X,Y); операторының нәтижесі неге тең?

A.7  11;

B.X =7;

C.X =7;

D.7  15*

 1. Егер X=7, Y=15, Z=11, R=450,08 болса, онда Write (‘X+Y=’,X+Y); операторының нәтижесі неге тең?
 1. 11- нәтиже;
 2. X+Y =22;   *
 3. end;
 4. 4,5008+2
 1. 20 mod 7 + 5 div 4*2 нәтижесі неге тең?
 1. 0
 2. 11
 3. 2
 4. 8*
 1. x div 5 = x mod 5 Х : мәні неге тең?
 1. 30
 2. 45
 3. 12*
 4. 43
 1. 50 mod x = 7 Х: мәні неге тең?     
 1. 3
 2. 43*
 3. 7
 4. 11
 1. x:=15 div (8 mod 3);

     y:=17 mod x*5-19 mod 6*2; орындағаннан кейін Х және  У айнымалыларының мәні неге тең?   

 1. x=7;   y=13;   *
 2. x=7; y=4;
 3. x=12; y=7;
 4. x=1; y-7;
 1. x:=2*5 div 3 mod 2;

    y:=2*5 div(3 mod 2);  

    x:=x*y;  y:=y*y ; орындағаннан кейін Х және  У айнымалыларының мәні неге тең?   

 1. x=10;   y=10;
 2. x=7;  y=49;
 3. x=10;  y=100;*
 4. x=12;  y=144;
 1. Паскаль тілінде программа бөлімдерінің дұрыс орналасу ретін көрсет:
 1. Label, const, type, var, function, procedure*
 2. procedure, var, type, const, label, function
 3. procedure, type, const, label, function, var
 4. procedure, type, var, const, label, function
 1. Паскаль тілінде енгізу операторы:
 1. write(x,y);
 1. writeln(x,y);
 1. readline(s,t);
 2. readln(s,t)*
 1. Паскаль тілінде шығару операторы:
 1. writeln (‘y=’,y:5:2);*
 2. read (s,t);
 1. readln (`x=`,x:5:0);
 1. writeline (`x=`, x:8:3);
 1. Енгізу операторы
 1. PRINT;
 2. BINPUT;
 3. READ.*
 4. LET;
 1. Шығару операторы …
 1. WRITE;*
 2. INPUT;
 3. LET;
 4. REM.
 1. A=14, B=12,3 айнымалылары берілген. Дұрыс сипаттау ретін көрсет.
 1. BVAR A=14; B=12,3;
 2. VAR A: integer; B: real;*
 3. BEGIN A=14, B=12,3
 4. VAR A,B: integer;
 1. Программа соңын анықтайтын оператор …
 1. INPUT;
 2. LET;
 3. END.*
 4. PRINT;
 1. RUN командасы орындалғаннан кейін қандай процесс жүргізіледі?
 1. Программаның орындалуы*
 2. Программаның орындалуын уақытша тоқтату;
 3. Программа тізімі шығарылады.
 4. Экранды тазарту;
 1. Шартсыз көшу операторы
 1. FOR — NEXT;
 2. IF – THEN — ELSE;
 3. RESTORE.
 4. GOTO;*
 1. Шартты көшу операторы…
 1. FOR — TO;
 2. IF – THEN — ELSE;*
 3. GOTO;
 4. CASE.
 1. Цикл операторы
 1. FOR — TO; *
 2. IF – THEN — ELSE;
 3. GOTO;
 4. CASE.
 1. Символдық айнымалылар қандай таңбамен белгіленеді?
 1. $;
 2. “” (тырнақша)
 3. %
 4. ’ (апостроф); *
 1. Х нақты санын көрсет.
 1. VAR X: integer;
 2. VAR X: real;*
 3. VAR X: array(1 . . n) of real;
 4. VAR X: array(1 . . n) of integer;
 1. Нақты тип қалай сипатталады?.
 1. real;*
 2. array(1 . . n) of real;
 3. array(1 . . n) of integer;
 4. integer;
 1. Символдық тип қалай сипатталады?
 1. real;
 2. array(1 . . n) of real;
 3. array(1 . . n) of integer;
 4. char;*
 1. Нақты сандардан тұратын бірөлшемді массив қалай сипатталады?
 1. real;
 2. array(1 . . n) of real;*
 3. array(1 . . n) of integer;
 4. char;
 1. Екіөлшемді массив қалай сипатталады?
 1. var имя массива: array[1 .. n, 1 .. m] of тип;*
 2. var имя массива =:array[1 … n, 1 … m] of тип;
 3. var имя массива — array[1 … n, 1 … m] of тип;
 4. var  имя массива=array[1 .. n, 1 .. m] of тип;
 1. Егер L-бүтін, S =2 — тұрақты, P-нақты тип болса, онда Var арқылы ол қалай сипатталады?

A.var: p: integer; l:real;

const s=2;

 

B.const s=2;

var: l: integer;

p:real;

C.const s:=2;

l: integer;

p:real;

D.const s=2;

var L: integer; P: real;*

 1. Шартты оператордың дұрыс вариантын көрсет
 2. If шарт then

оператор

Else

оператор

End;

 

 1. B. if шарт then *

оператор

else begin

операторы

end;

 1. C. if шарт then begin

оператор

else

оператор

end;

 1. D. if шарт then begin

оператор

else begin

оператор

end;

 1. Программаны орындау нәтижесінде экранға не шығады?

           Begin

            S:=0;

            For j:=1 to 5 do S=S+j;

              Write (S);

    End.

 1. 0
 2. 5
 3. 15*
 4. 6
 1. 2-ден 20-ға дейінгі жұп сандарды шығаруға негізделген программа үзіндісін көрсет:
 2. For i:=1 to 10 do begin

K:=SQR(i);

WRITE( K );

end;

 1. B. For i:=1 to 10 do begin*

K:=2*i;

WRITE( K )

end;

. . .

 1. C. For i:=1 to 10 do begin

K:=i;

WRITE( K );

end;

 1. D. WRITE( 2*i );
 2. Егер a=2,25; b=0,001; c=12 болса, онда readln(a,b,C); операторының нәтижесі неге тең?
 3. 2,25, 0,001, 12 Enter
 4. B. 2,25 Enter

0,001 Enter

12 Enter

 1. C. 2,25 0,001 12 Enter*
 2. D. 2,25; 0,001; 12
 3. Дұрыс шешімді көрсет: y=
 4. Program esep;*

Var x, y: real;

Begin

Read(x);

If x>=0 then y:=x else y:=-x;

Write (‘x=’,x, ‘y=’,y);

End.

 1. B. program esep;

var x, y: real;

begin

read(x);

if x<0 then y:=x else y:=-x;

write (‘x=’,x, ‘y=’,y);

end

 1. C. Program esep;

Var x, y: real;

Begin read(x);

If x.=0 then begin

Y:=x else y:=-x;

Write (‘x=’,x, ‘y=’,y);

End

 1. D. program esep;

var x, y: real;

begin read(x);

if x:=0 then begin

y:=x else y:=-x;

end;

write (‘x=’,x, ‘y=’,y);

end

 1. Егер X=7, Y=15, Z=11, R=450,08 болса, онда Write (X,Y); операторының жұмыс нәтижесін көрсет:
 2. A. 7 11;
 3. B. X =7;
 4. C. 7_,_15
 5. D. 7 15*
 6. Егер X=7, Y=15, Z=11, R=450,08 болса, онда Write (X,’_,_’,Y); операторының жұмыс нәтижесін көрсет:
 7. A. 7 11;
 8. B. X =7;
 9. C. 7_,_15*
 10. D. 7 15
 11. Егер X=7, Y=15, Z=11, R=450,08 болса, онда Write (‘X=’,X); операторының жұмыс нәтижесін көрсет:
 12. A. 7 11;
 13. B. X =7;*
 14. C. 7_,_15
 15. D. 7 15
 16. Егер X=7, Y=15, Z=11, R=450,08 болса, онда Write (X,’’:3,Z); операторының жұмыс нәтижесін көрсет:
 17. A. 7 11;*
 18. B. X =7;
 19. C. 7_,_15
 20. D. 7 15
 21. Егер X=7, Y=15, Z=11, R=450,08 болса, онда Write (‘X+Y=’,X+Y); операторының жұмыс нәтижесін көрсет:
 22. 11- нәтиже;
 23. X+Y =22; *
 24. end;
 25. 4,5008+2
 26. Егер X=7, Y=15, Z=11, R=450,08 болса, онда Write (Z,’- нәтиже‘); операторының жұмыс нәтижесін көрсет:
 27. 11- нәтиже; *
 28. X+Y =22;
 29. end;
 30. 4,5008+2
 31. Егер X=7, Y=15, Z=11, R=450,08 болса, онда Write (R); операторының жұмыс нәтижесін көрсет:
 32. 11- нәтиже;
 33. X+Y =22;
 34. end;
 35. 4,5008Е+2*
 36. Программа үзіндісін орындағаннан кейін Х саны неге тең?

x:=5;

       if  x>=5  then  x:=x*2 else  x:=-x;  

  x:=x*5;

 1. x= 5
 2. x= 10
 3. x= -5
 4. x= 50*
 5. Программа үзіндісін орындағаннан кейін А және В сандары неге тең?

a:=1; b:=2;

           if a<b   then a:=a+1 else  if  a=b 

                                           then  a:=a+2

                                            else   if a>b

                                            then b:=b+2

 1. a=2; b=5;
 2. a=2; b=2;*
 3. a=12; b=15;
 4. a=22; b=52;
 5. Программа үзіндісін орындағаннан кейін А және В сандары неге тең?

           a:=1; b:=2;

                    if a>b   then a:=a+1 else   a:=b 

 

 1. a=2; b=2;*
 2. a=1; b=1;
 3. a=0; b=2;
 4. a=2; b=12;
 5. Программа үзіндісін орындағаннан кейін А және В сандары неге тең?

a:=12; b:=2;     

    if a<b   then a:=a+10 else   b=b*2

 1. a=21; b=32;
 2. a=2; b=22;
 3. a=12; b=4;*
 4. a=15; b=17;
 5. Программа үзіндісін орындағаннан кейін А және В сандары неге тең?

a:=2; b:=4;

       if  a<b   then a:=a+2 else  if  a=b 

                                    then  a:=a+2

                                    else   if a>b

                                    then b:=b+2

 1. a=21; b=32;
 2. a=2; b=22;
 3. a=12; b=4;
 4. a=4; b=4;*
 5. S мәнін есепте.

 S:=0;  I:=1;

WHILE I<10 DO

S:=S+(2*I+1);

I:=I+2;

 1. 52
 2. 55*
 3. 75
 4. 65
 5. Цикл денесі қанша рет орындалады?

 N:=0;

 FOR  I:=1 TO  3*N+4 DO

           N:=N+2;

 1. 2
 2. 5
 3. 4*
 4. 3
 5. Цикл операторын көрсет
 6. while, repeat, for*
 7. for, to, do
 8. read, write
 9. if, case
 10. Шартты операторды көрсет :
 11. while, repeat, for
 12. for, to, do
 13. read, write
 14. if, case *
 15. repeat циклдік оператордың дұрыс жазылуын көрсет:
 16. repeat y:= x*x do until x>20
 17. repeat y:= x*x*
 18. repeat for i:=1 to 20 until x>20
 19. repeat y:=x*x do for until x>20
 20. for циклдік оператордың дұрыс жазылуын көрсет:
  1. for k:=1 to 20 do y:=k*k;*
  2. for i=1 to n do begin y:= x^2 end;
  3. for i:=1 to 20 begin y=x*x end
  4. for k=1 to 20 do y:= x*x
  5. Егер программа жазылуында end жазылмаса, онда экранда қандай қате пайда болады?
 21. begin end expected
 22. end another
 23. begin without end
 24. end expected*
 25. Айнымалыларды сипаттау операторы қалай жазылады?
 26. Var айнымалы: тип;*
 27. Var анймалылар тізімі;
 28. Var тип;
 29. Var const, айнымалы;
 30. end; және end. сөздерінің арасында қандай айырмашылық бар?
 31. Күрделі циклде end; ішкі begin жабу, end. – сыртқы begin жабу;
 32. Процедурасы мен функциясында end; ішкі begin жабу;
 33. end; ішкі begin жабу, end. – программаның соңын көрсетеді;*
 34. айырмашылық жоқ

 

 1. Программа жазылуы қандай сөзден басталады?…
 2. PROGRAM
 3. BEGIN *
 4. DATA
 5. ELSE
 6. Мәтіндік айнымалыларға сипаттама бер:
 7. Record;
 8. String;*
 9. Array;
 10. Массивтерге сипаттама бер:
 11. Record;
 12. String;
 13. Array;*
 14. Жазулар сипаттамасын көрсет?
 15. Record;*
 16. String;
 17. Array;
 18. TRUNC (5,61) қандай нәтиже береді?
 19. 6
 20. 5*
 21. 61
 22. 4
 23. TRUNC (-5,61) қандай нәтиже береді?
 24. -5*
 25. 16
 26. 61
 27. 9
 28. ROUND (17,96) қандай нәтиже береді?
 29. 17
 30. 96
 31. 18*
 32. 8
 33. CASE [өрнек] OF операторы нені орындайды?
 34. Таңдау операторы.*
 35. Шартсыз өту операторы
 36. Шығару операторы
 37. Шартты өту операторы
 38. FOR I:= 1 TO N DO ….
 39. Шартты цикл;
 40. Параметрлік цикл;*
 41. Енгізу операторы;
 42. Шығару операторы;
 43. Паскаль тілінде қандай қызметші сөздер қолданылады?
 44. ADIMENSION;
 45. NEXT;
 46. VAR;*
 47. INPUT;
 48. repeat [цикл денесі ] until [лог.өрнек] операторы нені орындайды?
 49. Егер логикалық өрнек ақиқат болса, онда цикл орындалады;
 50. әзір өрнек есептелгенше, цикл орындалады;
 51. тұрақты цикл орындалады
 52. егер логикалық өрнек жалған болса, онда цикл орныдалады;*
 53. Паскаль тілінде таңдау операторы…..
 54. CASE of … ;*
 55. GO TO [таңба];
 56. REM.
 57. For i=1 to n next;
 58. Егер нәтиже бүтін сан болса, онда WRITE (‘K=’,K:S) жазуындағы S нені білдіреді?
 59. S-формат, жауаптан кейін қанша орын қалдыру керектігін;
 60. S-формат, бүтін сан үшін қанша орын қалдыру керектігін;*
 61. S-формат, жауапқа дейін қанша орын қалдыру керектігін;
 62. S-формат, теңдік таңбасынан кейін қанша орын қалдыру керектігін
 63. Егер нәтиже нақты сан болса, онда WRITE (‘Y=’,Y:M:N) жазуындағы M, N  нені білдіреді ?
 64. M – барлық сан үшін позиция саны, N – санның бөлшек бөлігі үшін позиция саны;*
 65. N – барлық сан үшін позиция саны, M – санның бөлшек бөлігі үшін позиция саны;
 66. M – санның бүтін бөлігі үшін позиция саны, N – санның бөлшек бөлігі үшін позиция саны;
 67. N , M – санның бөлшек бөлігі үшін позиция саны
 68. Символдық айнымалылар қандай таңбамен белгіленеді?
 69. $$$ ;
 70. ’ (апостроф);*
 71. %.
 72. ().
 73. Цикл денесі қанша рет орындалады:

 N:=0;

 FOR  I:=1 TO  3*N+2 DO

           N:=N+2;

 1. 2*
 2. 5
 3. 4
 4. 3
 5. мах (x,y) тап және b айнымалысының нәтижесіне меншікте :
 6. if x>y then b=x;
 7. if x>y then b:=x else b:=y;*
 8. if x<y then b:=x else b:=y.
 9. if x<y then b=y else b:=x;
 10. for циклдік операторының дұрыс жазылуын көрсет:
 11. for k:=1 to 20 do y:=k*k;*
 12. for i=1 to n do begin y:= x^2 end;
 13. for i:=1 to 20 begin y=x*x end;
 14. for k=1 to 20 do y:= x*x;
 15. Паскаль тіліндегі массив элементтері шамалар болуы мүмкін:
 16. тек бүтінсанды тип
 17. тек скалярлық тип
 18. файлдан басқа кез келген тип*
 19. тек құрылымдық тип
 20. var sl берілген: string[15]; sl:=’информатика’; «форма» сөзінен қандай құрылымды алып тастауға болады?
 21. delete (sl,3,7)
 22. delete (sl,3,5)*
 23. del(sl,3,5)
 24. delete (sl,2,7)
 25. var sl берілген: string[15]; sl:=”информатика” Паскаль тілінің процедуралары мен функцияларын пайдалана отырып, sl мәтініндегі ‘M’символының реттік нөмірін қалай табуға болады?
 26. pos (‘м’,sl)*
 27. pos (‘м’,sl,l)
 28. instr (sl,’м’)
 29. pos (‘м’,sl,l)
 30. Паскалдың символдық процедуралары мен функцияларын қолдана отырып, 7 санын ‘7’символына түрлендір. Нәтижені S айнымалысына сақта.
 31. val (s,7,Cod)
 32. str (7,s)*
 33. str (s,7)
 34. str (s,7,Cod)
 35. Паскаль тілінің процедуралары мен функцияларының енгізу параметрлерін анықта:
 36. типке сәйкес өрнек *
 37. Паскальдің кез келген объектісі
 38. Тек кез келген типтегі айнымалы
 39. Сәйкес типтегі тек тұрақты
 40. Берілген жауап варианттарының ішінде қайсысы тек құрылымдық типке жатады?
 41. бүтін, нақты, файл
 42. жол, массив, литерлік
 43. жол, массив, жазу *
 44. файл, жол, бульдік
 45. Келесі операторлар орындалғаннан кейін S айнымалысының мәнін анықта:

S:=0; i:=0;

while i<5 do i:=i+1; S:=S+1/i;

 1. 25*
 2. 0.25
 3. 1.25
 4. 1
 5. Келесі операторлар орындалғаннан кейін S айнымалысының мәнін анықта:

 S:=0; i:=1;

repeat S:=S+1/i; i:=i-1

until i<=1;

 1. 2
 2. 0.2
 3. 1.1
 4. 0*
 5. Массив сипатталуының қайсысы дұрыс емес?
 6. var x,y: array [1..20] of real;
 7. var x: array [1..3,1..4] of integer;
 8. var x: array [1..5] of const;*
 9. const n=5; var x:array [1..n] of char;
 10. Массив сипатталған. Массив элементтерінің қосындысы үшін цикл операторларының қайсысы дұрыс емес, егер ол бүтін тип болса?
 11. S:=0; for i:=1 to 10 do S:=S+A[k];*
 12. S:=0; for i:=1 to 10 do S:=S+A[i];
 13. S:=0; for k:=1 to 10 do S:=S+A[k];
 14. S:=0; for i:=2 to 11 do S:=S+A[i-1];
 15. Квадрат түбірден шығарудың дұрыс жазылуын көрсет:.
 16. SQR;
 17. ASQRT;
 18. SQRT*
 19. EXP(X)
 20. Жазудағы айнымалылар типіндегі барлық алаңдар қандай болуы мүмкін?
 21. Тек түрлі типтер
 22. Файлдан басқа кез тип болуы мүмкін *
 23. тек бір тип
 24. құрылымдық тип
 25. Программа үзіндісі берілген:

for j:=1 to 4

a[i,j]:=i+j*i

Программаны орындау нәтижесінде a[3,2] элементі неге тең?

 1. 6
 2. 9*
 3. -1
 4. 1
 5. Паскаль тілінде X, Y, Z шамалары берілген. Қандай өрнек дұрыс жазылмаған?
 6. X<Y
 7. X:=1.72*
 8. Z:=X+Y;
 9. X:=Y;
 10. Берілген программаны орындау нәтижесінде баспаға не шығады?

var x:integer;

begin x:=2;

writeln (‘x+1’);

end.

 1. x+1*
 2. 3
 3. 2
 4. 1
 5. Программаны орындағаннан кейін A және B неге тең?

       a:=5; b:=4;  if  a<b   then a:=a+2 else  if  a=b  then  a:=a+2  else   b:=b+2; 

 1. a= 2 ; b=5;
 2. a= 5; b=6;*
 3. a=4; b=4;
 4. a=10; b=2;
 5. Программа үзіндісінде қанша қате жіберілген?

         var   i, j, x: real;

                x: array[1..4, 1…5] of  integer;

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3*
 5. Программа үзіндісінде қанша қате жіберілген?

         const  n = 4; m = 6;

         var   i, j, x: integer;

                 x: array[1..n,1..m] of  real;

 1. 0
 2. 1*
 3. 2
 4. 3
 5. Программа үзіндісінде қанша қате жіберілген?

         const  n=4, m=6

         var       i, j:  integer;

                     x: array[1..n,1..m] of  real;

 1. 0
 2. 1*
 3. 2
 4. 3
 5. Берілген программа үзіндісінде сыртқы және ішкі циклдер қанша рет орындалады?

                  a:=0;

                  for i:=1 to 5 do

                       for j:=1 to 10 do a:=a+1;

 1. сыртқы цикл — 5, ішкі — 50.*
 2. сыртқы цикл — 15, ішкі — 10
 3. сыртқы цикл — 10, ішкі — 5.
 4. сыртқы цикл — 5, ішкі — 10.
 5. Келесі операторларды орындағаннан кейін экранда а қандай мәнге тең?

                  a:=10;

                  for i:=1 to 2 do a:=a+1;

                  for j:=1 to 5 do a:=a+1;

                  writeln (a);

 1. 22
 2. 17*
 3. 50
 4. 45
 5. Программа үзіндісінде қанша қате жіберілген?

               a=5;

               while  a>=0 do p=5a;

               a=a-1;

 1. 2
 2. 0
 3. 4*
 4. 1
 5. Паскаль тілінде ат ретінде нені қолдануға болмайды?
  1. AR*
  2. OR
  3. BR
  4. WR

 

КОМПЬЮТЕРДІ ПРОГРАММАЛЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ

 

 1. 75 Шақыру анықтамасының батырмасы…
 1. Tab
 2. CTRL+F4
 3. F1*
 4. Alt+F4

752.Сөзді тексеру батырмасы…

 1. Tab
 2. CTRL+F4
 3. F1
 4. F7*
 5. 753.Компьютерді өшіру батырмасы…
 6. Tab
 7. CTRL+F4
 8. F1
 9. Alt+F4*
 10. 754.Жоғарғы регистрді орнату батырмасы
 11. Caps Lock*
 12. Tab
 13. CTRL+F4
 14. F1
 15. 755.Енгізу батырмасы
 16. Caps Lock
 17. Enter*
 18. CTRL+F4
 19. F1
 20. 75Бір экранға жоғары батырмасы:
 21. Page Up*
 22. Page Down
 23. Home
 24. Tab
 25. 75Бір экранға төмен батырмасы:
 26. Page Up
 27. Page Down*
 28. Home
 29. Tab
 30. 758.Пернетақта арқылы АШУ (ОТКРЫТЬкомандасын орындау батырмасы
  1. CTRL+ O*
  2. CTRL+ V.
  3. CTRL+ P
  4. CTRL+ S.
  5. 75Пернетақта арқылы ҚИЫП АЛУ (ВЫРЕЗАТЬкомандасын орындау батырмасы
 31. CTRL+ O
 32. CTRL+ V.
 33. CTRL+ Х*
 34. CTRL+ S.
 35. 76Пернетақта арқылы ҚОЮ (ВСТАВИТЬкомандасын орындау батырмасы
 36. CTRL+ O
 37. CTRL+ V. *
 38. CTRL+ P
 39. CTRL+ S.
 40. 76Пернетақта арқылы САҚТАУ (СОХРАНИТЬкомандасын орындау батырмасы
 41. CTRL+ O
 42. CTRL+ V.
 43. CTRL+ P
 44. CTRL+ S. *
 45. 76Пернетақта арқылы ҚҰРУ (СОЗДАТЬ)командасын орындау батырмасы
 46. CTRL+ O
 47. CTRL+ V.
 48. CTRL+ N*
 49. CTRL+ S.
 50. 76Пернетақта арқылыБАСУ (ПЕЧАТЬкомандасын орындау батырмасы
 51. CTRL+ O
 52. CTRL+ V.
 53. CTRL+ P*
 54. CTRL+ S.
 55. 76Пернетақта арқылыКӨШІРУ (КОПИРОВАТЬкомандасын орындау батырмасы
 56. CTRL+ C*
 57. CTRL+ V.
 58. CTRL+ P
 59. CTRL+ S.
 60. 76Компьютерді өшіру үшін келесі әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:
  1. Іске қосу – Выключить компьютер — Завершение работы.
  2. Барлық терезені жабу – Іске қосу – Завершение работы – Выключить компьютер – ОК.*
  3. Барлық терезені жабу – Іске қосу – Выключить компьютер – Завершение работы –ОК.
  4. Барлық терезені жабу – Іске қосу – Завершение работы – Выключить компьютер – пернетақтадан парольді енгізу.
  5. Shift батырмасының қызметін ата:
 61. Басқа батырма арқылы компьютер жұмысын басқарады.
 62. Жоғарғы регистрдегі (үлкен әріптерді) таңбалар символдық батырмаларды басу. *
 63. Компьютерді бастапқы түрге келтіру.
 64. Меңзер алдында тұрған символды өшіреді.
 65. TAB батырмасының қызметін ата:
 66. Басқа батырма арқылы компьютер жұмысын басқарады.
 67. Меңзерді келесі кестенің бағанына жылжытады.*
 68. Программаны бастапқы түрге келтіру.
 69. Меңзердің алдында тұрған символды өшіреді
 70. Ctrl батырмасының қызметін ата:
  1. Басқа батырма арқылы компьютер жұмысын басқарады.*
  2. Компьютерді бастапқы түрге келтіру.
  3. Меңзердің алдындағы символды өшіреді
  4. Кестенің келесі бағанына меңзерді оңға (7 орынға) жылжытады.
  5. Caps Lock батырмасының қызметін ата:
   1. Үлкен әріпті тұрақты режимді орнатады және оны өшіреді *
   2. Программаны бастапқы жағдайға қайтарады.
   3. Меңзердің алдында тұрған символды өшіреді
   4. Басқа батырма арқылы компьютер жұмысын басқарады
   5. Alt батырмасының қызметін ата:
  6. Басқа батырма арқылы компьютер жұмысын басқарады.*
  7. Кестенің келесі бағанына меңзерді аударады.
  8. Компьютерді бастапқы жағдайға қайтарады.
  9. Меңзер алдында тұрған символды өшіреді.
  10. Home батырмасының қызметін ата:
  11. Келесі жолға меңзерді жылжытады.
  12. Меңзер алдындағы символды өшіреді.
  13. Бастапқы жолға меңзерді жылжытады.*
  14. Символдық пернелерді басу арқылы үлкен әріптер регистрін іске қосады.
  15. NumLock батырмасының қызметін ата:
  16. Басқа батырма арқылы компьютер жұмысын басқарады.
  17. Меңзерді келесі жолға жылжытады.
  18. Символдық пернелерді басу арқылы үлкен әріптер теріледі.
  19. Қосымша пернетақтада цифрларды теру мүмкіндігін береді.*

 

 1. Scan Disk программасы қалай жіберіледі?
 2. Іске қосу – Программы – Стандартные – Служебные программы – Проверка диска.*
 3. Компьютерді жүктегеннен кейін.
 4. Компьютер автоматты түрде іске қосылады.
 5. Сілтеуіштерезесінде Scan Disk жарлығына екі рет басу
 6. Жанама менюді шығару үшін не қажет:
 7. Тышқанның оң жақ батырмасын басу*
 8. Тышқанның сол жақ батырмасын басу.
 9. Компьютерді қайтадан жүктеу.
 10. Тышқанның біруақытта оң және сол жақ батырмаларын басу.
 11. Жұмыс үстелінің фонын өзгерту үшін:
 12. “Іске қосу” –“Басқару тақтасы” пунктін таңдау – Дисплей – Рисунок – Қолдану – Ок.
 13. B. “Басқару тақтасы”- “Темы рабочего стола”- Выбрать Рисунок – Қолдану — Ок.
 14. C. Қасиет – Экран – Фон – Рисунок – Қолдану — Ок.*
 15. D. Қасиет — Экран- Безендіру- Рисунок – Қолдану — Ок.

776.Файлды немесе буманы өзгерту тәсілін ата:

A.Сілтеуіш –Вид –Вид папки.

B.Сілтеуіш –“Вид” –“Крупные значки”, “Мелкие значки”, “Список” немесе “Таблица”.*

 1. C. Басқару тақтасы — Экран- Баптау
 2. D. Басқару тақтасы – Қасиет папки – Вид.
 3. 777.Менюге программаны қосу:
 4. A. Іске қосу-Баптау-Тапсырмалар тақтасы және “Іске қосу”- Баптау меню – Добавить –Обзор – Қажетті программаны тап — “Далее” батырмасы –“Готово” батырмасы.*
 5. B. Сілтеуіш- Файл-Создать- Программы- Қажетті программаны тап — “Далее” батырмасы – “Готово” батырмасы.
 6. C. Сұхбат терезесін ашу: Вставить.
 7. D. Сілтеуіш арқылы қосылатын программаны тап. “install.exe” файлын тауып, жіберу.
 8. 778. Қарпін қосу үшін:
 9. A.Сілтеуіш- Сервис- буманың түрін баптау — Шрифт.
 10. B. “Іске қосу”-Баптау-Басқару тақтасы- Шрифты-Файл –Установить Шрифт.*
 11. C. Сілтеуіш – Файл- Создать – Шрифты
 12. D.Басқару тақтасы- Шрифты- Добавить Шрифт.
 13. 779. Қосымша тілді орнату үшін:

A.“Басқару тақтасы” – Язык и стандарты- Добавить язык – Қолдану –Ок.

 1. B.“Іске қосу”- Баптау –Тапсырмалар тақтасы және “Іске қосу”- Выбор языка- Қолдану-Ок.
 2. C. “Клавиатура”- Язык- Добавить- Қажетті тілді таңдау — Қолдану-Ок.*
 3. D. Сұхбат терезені ашу: Создать – Язык.
 4. 780. Объектілерді көшіру үшін:
 5. Сілтеуіш-Копировать- Целевая папка- Вставить.*
 6. Сілтеуіш- Ctrl пернесіне басу- Копировать.
 7. Сұхбат терезе: копировать.
 8. Көшірілетін объектіні бөліп алу — Ctrl+V пернелерін басу -Вставить.
 9. 781.Объектілерді өшіру үшін:
 10. Сілтеуіш- файлды бөліп алу – Ctrl пернесіне басу.
 11. Сілтеуіш- файлды бөліп алу –Файл-Копировать
 12. Сілтеуіш- файлды бөліп алу – Del батырмасына басу.*
 13. Объектіні бөліп алу – Өшіру.
 14. 782. Жаңа буманы құру:
 15. Сілтеуіш- Файл- Создать-Бума- Ввести имя папки *
 16. Сілтеуіш- Файл- Правка-Создать-Бума.
 17. Бума – Создать.
 18. “Іске қосу” батырмасына басу. Баптау-Создать-Бума
 19. 783.Буманың атын өзгерту:

A.Сұхбат терезе – Переименовать – Enter

B.Буманың атын бөліп алу – оң жақ батырмаға бір рет басу –Переименовать – Буманың атын енгізу.*

 1. C. Объектіні бөліп алу. Сервис- Переименовать
 2. D.Тышқанның оң жақ батырмасын басу. Объектіні бөліп алып, атын өзгерту.
 3. 784. Бас менюді ашу үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:
 4. Іске қосу батырмасына басу.*
 5. Файл – Главное меню.
 6. Мой компьютер – Главное меню.
 7. Главное меню батырмасына басу.
 8. 785. Кеңейтлуі .ЕХЕ файлының аты қалай аталады?
 9. Графикалық.
 10. Программалық*
 11. Командалық
 12. Мәтіндік.
 13. 786. батырмасы қандай қызмет атқарады?
 14. Терезені кішірейту.
 15. Терезені жабу.*
 16. Терезені бүктеу.
 17. Терезені үлкейту.
 18. Ереже бойынша файлдың кеңейтілуі қалай сипатталады?
 1. Файлды құру уақыты;
 2. Файл көлемі;
 3. Файл құрамына енетін ақпараттар типі*
 4. Дискідегі файлдың  алатын орны.
 1. Windows терезесінде барлық бөліп алуды алып ьасьау үшін қандай әрекет орындау жеткілікті:
 2. Esc пернесіне басу.
 3. Терезенің жанама менюінен Отменить командасын беру.
 4. Терезенің кез келген бос орнына басу.*
 5. Ctrl + A пернесіне басу.
 6. Жаңа құжатты сақтау үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:
 7. A. Файл – Сохранить как – буманы немесе құрылғыны таңдау – пернетақтадан файлды енгізу –Сохранить батырмасына басу.*
 8. B. Файл – пернетақтадан файл атын енгізу — Сохранить – ОК.
 9. C. Файл – Сохранить – пернетақтадан атты енгізу – ОК.
 10. D. Файл – Сохранить как – пернетақтадан атты енгізу – ОК.

790.Құжатты ашу  үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:

 1. A. Файл – Открыть – пернетақтадан атты енгізу – ОК.
 2. B. Файл – Открыть – дискіні таңдап, буманы ашу – қажетті файлдың атын тізімнен таңдау –Открыть батырмасына басу*.
 3. C. Файл – пернетақтадан атты енгізу – ОК.
 4. D. ФайлОткрыть папку – қажетті файлды таңдау – ОК.
 5. 791. Файлдың атын енгізу үшін келесі әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:
 6. A. Қажетті файлды бөліп алу — Файл – Переименовать – ОК.
 7. B. Файл – Переименовать – пернетақтадан жаңа атты енгізу – ОК.
 8. C. Қажетті файлды бөліп алу — Файл – Переименовать – пернетақтадан жаңа атты енгізу – Enter.*
 9. D. Файл – Файлды бөліп алу – Переименовать – ОК.
 10. 792. Файлды өшіру үшін келесі әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:
 11. A. Қажетті файлды бөліп алу — Файл – Удалить – ОК.*
 12. B. Файл – Қажетті файлды бөліп алу — Удалить – Enter.
 13. C. Қажетті файлды бөліп алу — Файл – Удалить.
 14. D. Удалить – Файл – ОК.
 15. 793. Жаңа буманы құру үшін келесі әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:
 16. A. Жаңа бумаға енгізілетін дискіні немесе файлды таңдау – Создать – Папку пернетақтадан буманың атын теру  –– Enter.*
 17. B. Файл– пернетақтадан буманың атын теру – Создать – Папку – Enter.
 18. C. Файл – Создать – Папку пернетақтадан буманың атын теру –– Enter.;
 19. D. Жаңа бумаға енгізілетін дискіні немесе файлды таңдау — Файл – Создать –– пернетақтадан буманың атын теру — Enter.
 20. 794.Файлды дискетаға көшіру үшін келесі әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:
 21. A. Файл – Копировать — 3,5А дискісін ашу – ОК.
 22. B. Қажетті файлды бөліп алу – Файл – Копировать –3,5А дискісін ашу – Вставить.*
 23. C. Көшірілетін файлды бөліп алу — Файл – Копировать – Enter.
 24. D. Бөліп алу – Файл – Копировать
 25. 795.Өшірілген файлды қалпына келтіру үшін келесі әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:
 26. Өшірілген файлдарды қалпына келтіруге жатпайды
 27. B. Файл — Восстановить – ОК.
 28. C. Корзина – қажетті файлды бөліп алу — Файл – Восстановить.*
 29. D. Корзина – қажетті файлды бөліп алу – Восстановить.
 30. 796. Қоржынды тазалау үшін келесі әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:
 31. A. Қоржынды тазалауға болмайды.
 32. B. Очистить корзину командасы орындалады.
 33. C. Корзина – Очистить корзину – ОК *
 34. D. Корзина – барлық файлдарды бөліп алу – Очистить.

 

 1. 797. Барлық қолданушыға ортақ буманы жасақтау үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:
 2. A. Барлығына ортақ буманы таңдау – Файл – Қасиет – Доступ – Общий ресурс – вид доступа: Полный – Қолдану – ОК.*
 3. B. Барлығына ортақ буманы таңдау – Файл – Доступ – Общий ресурс – қолдану түрі: Полный – Қолдану – ОК.

C.– Файл – Қасиет – Доступ – Общий ресурс – Қолдану – ОК.

D.Барлығына ортақ буманы таңдау — Правка – Қасиет – Общий ресурс – қолдану түрі: Полный – Қолдану – ОК.

 1. 798. Буманы өшіру үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:
 2. A. Қажетті буманы бөліп алу — Файл – Удалить – ОК.*
 3. B. Файл –Қажетті буманы бөліп алу — Удалить – Enter.
 4. C. Қажетті буманы бөліп алу — Файл – Удалить.
 5. D. Қажетті буманы бөліп алу – Правка – Удалить.
 6. 799. Файлды баспаға беру үшін қандай әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті:
 7. A. Қажетті буманы бөліп алу – Сервис – Печать – баспаға беру параметрлерін орнату – ОК.
 8. B. Қажетті буманы бөліп алу – Файл – Печать баспаға беру параметрлерін орнату –– ОК.*
 9. C. Қажетті буманы бөліп алу – Правка – Печать – баспаға беру параметрлерін орнату – ОК
 10. D. Қажетті буманы бөліп алу – Вставка – Печать – баспаға беру параметрлерін орнату – ОК.
 11. Бума дегеніміз не: (дұрыс емес анықтаманы көрсет):
 12. Біртекті қасиеттермен бір қатарға түзілген файлдар мен бумалардың ортақ атауы.*
 13. Файлдарды ортақ қасиеттеріне сәйкес сақтау үшін дискідегі атаулы алаң.
 14. Тек мәтіндік файлдары бар деректерді жинақтағыш
 15. Файлдар тобын тез табуға бағыттап сақтауға негізделген дискідегі орын.

 

ИНФОРМАТИКА ЖӘНЕ АКТ НЕГІЗДЕРІ (қосымша сұрақтар)

 

 1. Өңдеу кезеңдеріне сәйкес ақпараттарды қалай бөлуге болады?
 2. Мәтіндік және графиктік.
 3. Енгізу, шығару, ішкі және сыртқы*
 4. Айнымалы және тұрақты.
 5. Символдық, мәтіндік, графиктік және дыбыстық.
 6. Ғылымның түрлі салаларында есептерді шешуге қолданылатын программалар:
 7. сервистік программа;
 8. утилит;
 9. қолданбалы программа;*
 10. жүйелік программа.
 11. MS Word-та мәтіннің орналасу бағыттарын қалай өзгертуге болады?
 12. Формат/Направление текста.*
 13. Файл/Направление текста.
 14. Сервис/Направление текста.
 15. Правка/Направление текста.
 16. Диаграмма типі Мастера диаграмм қандай қадамында көрсетіледі?
 17. 4
 18. 1*
 19. 3
 20. 6
 21. Формуланы жазар алдында қандай символ қолданылады…
 22. $.
 23. =*
 24. !.
 25. %.
 26. 806.Басқа беттерге сілтемені жазу үшін қандай символ қолданылады?
 1. $.
 2. =
 3. !.*
 4. %.
 1. 807. Ұяшықтың абсолюттік адресін жазу үшін қандай символ қолданылады?
 1. $.*
 2. =
 3. !.
 4. %.
 1. 808. Бір бетте қанша жол бар?
 1. 253
 2. 1600
 3. 65536*
 4. 425
 1. 809. Бір бетте қанша баған бар?
 1. 4
 2. 16
 3. 256*
 4. 96
 1. 810. EXСELкітапшасындағы ең үлкен беттер саны?
 1. 4
 2. 16*
 3. 256
 4. 96
 1. 811. Диаграмма шебері қанша қадамнаан тұрады?
 1. 4*
 2. 16
 3. 256
 4. 96
 1. Ағымдағы ұяшықтың адресі неден тұрады?…
  1. Жазу нөмірі
  2. Жолдың нөмірі мен бағанды белгілеу*
  3. Жолдың нөмірі мен жолды белгілеу
  4. Екі цифрдан: жол мен баған нөмірлерінен

 

 1. Стандартты құралдар тақтасында қорытынды есептеу функциясы орналасқан бөлек батырма қалай қолданылады?
 1. Сақтау.
 2. Біріктіру.
 3. Қосу.*
 4. Редакторлеу.
 5. Сілтеуіштегі басқа дискіге өту мүмкін емес:
 6. Сервис менюіндегі команда пункті бойынша.*
 7. Сол жақ тақтадағы дискінің белгісіне басу.
 8. Құралдар тақтасындағы жоғары көрсеткішті батырмаға басу
 9. Құралдар тақтасындағы Адрес алаңының диск белгісіне басу.
 10. Бір немесе бірнеше компьютерлік вирустармен зақымданған файлдарды анықтауға мүмкіндік беретін программа дегеніміз:
 11. программа-детектор*
 12. программа –вирус
 13. программа- архиватор
 14. программа-вакцина
 15. Координаттық сызғыштағы бейнеленген бейнені экранға шығару үшін қандай меню пункті қолданылады?
 16. Формат.
 17. Түзету
 18. Түр.*
 19. Сервис.
 20. Word редакторының қандай командасы бойынша құжаттарға суреттерді қоюға болады?
 21. Правка – Картинки
 22. Вставка — Рисунок — Картинки.*
 23. Формат — Рисунок.
 24. Сервис — Рисунок — Картинки.
 25. Access-те деректерді іздеу қалай жүргізіледі?
 26. ALT+ F
 27. ALT+ О.
 28. CTRL+ F*
 29. CTRL+ О.
 30. Access объектісінің құрамына не енбейді?
 31. форма.
 32. сұрау.
 33. отчёт.
 34. кескін.*
 35. Paint-та біруақытта екі түспен сурет салуға болады. Ол қалай аталады?
 36. Негізгі және фондық*
 37. Негізгі және қосымша.
 38. Фондық және экран түсі.
 39. Арнайы және кездейсоқ.
 40. Реляциялық деректер қоры – бұл: ?
 41. Тек үш объектіге байланысты ақпараттар жатпайтын жазу.
 42. Тек белгілі бір нақты объектіге байланысты ақпараттары бар жазу.*
 43. Бірнеше объектіге байланысты ақпараттары бар жазу.
 44. Тек екі объектіге ғана байланысты ақпараттары бар жазу.
 45. Деректерді автоматты түрде құру, сақтау және өңдеуге негізделген электрондық құрылғы қалай аталады?
 46. Есептегіш жүйе.
 47. Компьютер.*
 48. Компьютерлік желі.
 49. Процессор.
 50. Компьютердің түрлі бөліктерін жалғауға арналған электрондық құрылғы:
 51. Модем.
 52. Шина.*
 53. Драйвер.
 54. Жүйелік блок.
 55. Компьютер магистралы — бұл …:
 56. Компьютедің негізгі бөліктерін жалғайтын сымдар жиыны.*
 57. Сыртқы құрылғы.
 58. Берілген программа бойынша ЭЕМ жұмысын басқару.
 59. Еске сақтау құрылғысы.
 60. Аналогтық электрлік сигналдарда цифрлық ақпараттарды түрлендіру мен телефон сымдары бойынша ақпараттарды жіберуге арналған құрылғы:
 61. Дешифратор.
 62. Модулятор
 63. Модем.*
 64. Факсимильды аппарат.
 65. ЭЕМ модульдерін жаалғайтын сымдардың ортақ сызығы:
 66. Магистраль.*
 67. Флоппи-диск.
 68. Адаптер.
 69. Процессор.
 70. Сыртқы құрылғының жұмысын басқаратын программа қалай аталады?
 71. Драйвер.*
 72. Командалық процессор.
 73. Контроллер.
 74. Архиватор
 75. Компьютер жадысынан жүктеліп, өзінің жұмысын тоқтататын қосымша:
 76. Қосымша терезесін бүктеу.
 77. Қосымша терезесін жабу.*
 78. Қосымша терезесін жылжыту.
 79. Басқа терезелерге қосу.
 80. Компьютердің жергілікті желісі қандай қызмет атқарады?
 81. Барлық әлемде .
 82. Бір қалада.
 83. Бір мекеме үшін*
 84. 10 метрден артық қашықтықта.

 

 1. Қандай құрылғы қосымша деп аталады?
 2. Математикалық сопроцессор.*
 3. Еске сақтау құрылғысы.
 4. Басу құрылғысы
 5. Модем
 6. Жүйелік шинаның қызметіне не енеді?
 7. Ақпаратты сақтау.
 8. Үш бағыт бойынша ақпараттарды жіберуді қамтамасыз ету.*
 9. Файлдарды жазу.
 10. Ақпараттарды оқу
 11. Адаптер – бұл…:
 12. Компьютерге сыртқы құрылғыларды жалғау үшін қажетті программалық құрал.
 13. Жиі қолданылмайтын ақпараттарды тұрақты сақтау.
 14. Жадыға тікелей жетуге мүмкіндік беретін контроллер.
 15. Сыртқы құрылығылар арқылы ақпараттық арналарға жалғанған аарнайы құрылғы.*
 16. Қолданушылар мен аппараттық құрылғылар арасындағы ортаны іске асыруға мүмкіндік беретін программа:
 17. Операциялық жүйе *
 18. Транслятор.
 19. Утилит.
 20. Файл
 21. Адамдарға компьютерде тек бір істі немесе тек бір міндетті шешуге мүмкіндік беретін операциялық жүйе:
 22. Көпқолданушылар.
 23. Бір қолданушы.
 24. Бірміндетті.*
 25. Көпдеңгейлі.
 26. Ақпараттарды жіберу желісі – бұл :
 27. Құрылғыларды өзара жалғауға мүмкіндік беретін коммутатор құрылғылары мен ақпараттарды тізбектей жіберу жиыны *
 28. Желідегі ақауларды іздеу
 29. Арнайы аппаратуралар жиыны
 30. Жалғанған барлық компьютерлер үшін бір кабельді қолдану
 31. Компьютерлік желінің сипаттамасын көрсет:
 32. Компьютерлік желі – ұқсас амалдар үшін қолданылатын бірнеше компьютерлер
 33. Міндетті түрде сервердің бар болуы
 34. Компьютерлер бір-бірімен тікелей жалғануы тиіс
 35. Компьютерлік желі — түрлі ресурстарды бірге қолданатындай жағдайда жалғанған компьютерлер тобы *
 36. Жергілікті желілерде негізінен қолданылады:
 37. Спутниктік байланыс
 38. Цифрлық байланыс *
 39. Аналогтық байланыс
 40. Телефондық байланыс

 

 1. Жергілікті желінің сипаттамасын көрсет
 2. Өзара жақын орналасқан мекемелердің түрлі мекемелерінде орналасқан компьютерлерді табу *
 3. Бір аймақтағы түрлі қалаларда орналасқан жұмыс станциялары
 4. Бір мекемеде орналасқан компьютерлер
 5. Жоғарғы жылдамдықтағы адаптерлер көмегімен жүргізілетін байланыстар
 6. «Жұлдызша» топологиясының сипаттамасы
 7. Кабельдік желілердегі ақауларды жеңіл табуға болады
 8. Бірнеше «жұлдыз» топологиясы «бұтақ» топологиясын құрайды
 9. Орталық бөліктің істен шығуы барлық желілердің жұмысын тоқтатады*
 10. Бір компьютердің істен шығуы барлық желілердің жұмыс жасау мүмкіндігіне кедергі келтірмейді.
 11. «Ортақ шина» топологиясы қалай сипатталады?
 12. Кабельдердің үзілуі жағдайында барлық желілердің жұмысы тоқтатылады *
 13. Байланыс арналарының бірбағытты тоқтатылуы
 14. Желідегі ақаулықтарды іздеу
 15. Бір компьютердің істен шығуы барлық желілердің жұмыс жасау мүмкіндігіне кедергі келтірмейді.
 16. «Сақина» топологиясы үшін не сипатталады?
 17. Барлық компьютерді жалғауға бір кабельді қолдану
 18. Байланыс арналарының бірбағытты тоқтатылуы*
 19. Желідегі ақаулықтарды іздеу
 20. Кабельдердің үзілуі жағдайында барлық желілердің жұмысы тоқтатылады
 21. Желілер архитектурасы дегеніміз:
 22. Желінің ішіндегі ішкі қызметтер түрлі құрылымдық элементтермен орындалады *
 23. Желідегі ақаулықтарды іздеу
 24. Барлық компьютерлер орталық құрылғыға жалғанған
 25. Желідегі барлық қызметтер барлық компьютердің хабарламалары арқылы орындалады
 26. Желілік деңгей ( жергілікті желілер үшін):
 27. Желіаралық өзара әрекеттер үшін қолданылады
 28. Желіаралық өзара әрекеттер үшін қолданылады; мағынасыз маршрутизация*
 29. Кездейсоқ жіберу
 30. Желіаралық өзара әрекеттер үшін қолданылады; маршрутизация принципі
 31. Тармақталған басқару жағдайындағы жиындық жеткізу әдісі қандай кластар тобына жатады?
 32. Желілік-қосарланған жеткізу *
 33. Кездейсоқ
 34. Пропорциональдық
 35. Желілік-пропорциональдық

 

 1. Түрлі желілердегі абоненттер арасындағы байланысты қамтамасыз ету түрлендіру арқылы қалай жүргізіледі?
 2. MAC деңгейі *
 3. LLC және MAC деңгейлері
 4. Физикалық
 5. Арналық
 6. Желілер мен қолданушылар процестері арасындағы шекара желілік қызмет деңгейі болып табылады –
 7. Физикалық
 8. Арналық
 9. Қолданбалы *
 10. Желілік
 11. Байланыс арналарын басқару болып табылады —
 12. Орталықтандырылған және таратылған*
 13. Тек орталықтандырылған
 14. Тек таратылған
 15. Транспорттық
 16. Жергілікті желінің екі станциясы арасындағы арақашықтық қанша жол болуы мүмкін?
 17. 2-жолдан артық
 18. 1 жол*
 19. 5-жолдан артық
 20. 1-2 жол
 21. Дұрыс емес жауапты таңда. Маршрутизатор қандай жағдайда қажет:
 22. Жетілдірілген фильтрация пакеттерін қамтамасыз ету
 23. Біріктірілген желілерде бірнеше хаттамалардың бар болуы
 24. Түрлі типтегі желілерді біріктіру*
 25. Трансляция форматтары анықталады
 26. Дұрыс емес жауапты таңда: Бөлініп алынған сервер — бұл:
 27. Сервер және жұмыс станциясы ретінде жұмыс жасауы мүмкін *
 28. Желілік адаптер және арналық жүйе
 29. Желілік адаптер, арналық жүйе, сервер
 30. Тек сервер ретінде қолданылатын арнаулы компьютер
 31. Коммуникациялық желінің негізгі бөліктеріне:
 32. Желілік адаптер және арналық жүйе *
 33. Желілік адаптер, арналық жүйе, сервер
 34. Сервер және жұмыс станциясы
 35. Сервер және жұмыс станциясы ретінде
 36. арифметикалық өрнегін алгоритмдік тілде дұрыс жазылуын көрсет:
 37. x + 3y / 5xy
 38. (x + 3*y) / (5*x*y) *
 39. (x + 3y) / 5xy
 40. x + 3*y / (5*x*y)
 41. Интернетте қандай хаттама базалық деп аталады?
 42. HTTP
 43. TCP
 44. TCP/IP *
 45. IP
 46. Интернет желісіне қосылған компьютердің міндетті түрде қандай адресі болады…
 47. IP-адрес *
 48. Web-сервер
 49. Домендік ат
 50. Желілік адрес
 51. Internet желісінде электрондық пошта адресі берілген: user_name@int.glasnet.ru. Электрондық адрес иесінің атын анықта?
 52. int.glasnet.ru
 53. glasnet.ru
 54. user_name *
 55. user_
 56. Бүкіл әлем бойынша Интернетті қолданушылар саны шамамен…
 57. 200 млн.*
 58. 10 млн.
 59. 400 млн.
 60. 50 млн.
 61. Web-бет — бұл …
 62. Желі бойынша барлық ақпаратты сақтауға арналған құжат
 63. Қолданушының ақпаратын сақтауға арналқан құжат
 64. Серверде ақпаратты сақтауға арналған құжат *
 65. Модем арқылы жіберілетін ақпараттын бод саны (символ/сек)
 66. Доменнің бірінші деңгейіне қандай адрес сәйкес келеді?
 67. www.fizika.ru*
 68. www.junior.ru/nikolaeva
 69. www.junior.ru/nikolaeva/word.htm
 70. interweb.spb.ru/present
 71. Домен — бұл …
 72. Ақпараттың өлшем бірлігі
 73. Мәліметті табуды қамтамасыз ететін сөз тіркесі.*
 74. Компьютердің өзара байланысын жүзеге асыруға арналған құрылғылар жиыны
 75. Қолданушылар арасындағы ақпаратты алмастыру
 76. HTML (Hyper Text Markup Language) дегеніміз
 77. Web-беттерін қарауға негізделген құрылғы
 78. Интернет сервері
 79. Web-беттерін құру құралы *
 80. Өте үлкен көлемдегі мәтін
 81. Web-беттері үшін қандай программалар қолданылады:
 82. DreamWeaver *
 83. Turbo Pascal және QBasic
 84. Visual Basic және ACDSee
 85. D. ScanDisk және Defrag

 

 1. Мектепте оқу процесін ұйымдастырудың ақпараттық моделін ата …
 2. A. оқушылардың тәртіп ережесі
 3. B. сынып тізімі*
 4. C. сабақ кестесі
 5. D. оқулықтар тізімі
 6. Сыртқы құрылғыны басқаруға арналған электрондық құрылғы:
 7. A. плоттер;
 8. B. шифратор;*
 9. C. драйвер;
 10. D. контроллер
 11. 1001012 – 1112 айырмасы неге тең?
 12. A. 1000102;
 13. B. 111102;*
 14. C. 100002;
 15. D. 1232352;
 16. 8 битпен кодталатын ең үлкен теріс сан:
 17. A. 127;
 18. B. 255;
 19. C. 256;
 20. D. 512;*
 21. Медиатеканы қалай түсінесің?
 22. Мультимедиялық құралдармен жабдықталған кітапхана
 23. мультимедиялық проектор, экран, компьютер, АЖО-кітапхана және мультимедиялық электрондық оқу-әдістемелік кешендерімен жабдықталған кітапхана *
 24. Компьютердің перифериялық құрылғылары
 25. Интерактитивтік тақта, мультимедиялық проектор, компьютер
 26. Ақпараттық (таңбалық) модель … болып табылады

А. Анатомиялық жәдігер*

В. Мекеме үлгісі

С. Корабль үлгісі

 1. D. Химиялық формула
 2. Егер ақпараттық модель … формада түрлендірілсе, онда компьютерлік тәжірибе жүргізілді деп есептелінеді

А. Программалау тіліндегі программа*

В. Растрлық графиктік редактордағы сурет

С. Векторлық редактордағы сурет

 1. Мәтіндік редактордағы мәтін
 2. Формальдық ақпараттық модель дегеніміз…

А. Анатомиялық жәдігер

В. Компьютердің техникалық сипаттамасы

С. Компьютердің функционалдық кескінін бейнелейтін сурет

 1. D. Программалау тіліндегі программа *

 

 1. Кестелік құрылымдағы ақпараттық модель дегеніміз…

А. Компьютердің файлдық жүйесі

В. Менделеев кестесі*

С. Отбасының генеалогиялық бұтағы

 1. D. Компьютердің функционалдық кескіні
 2. Қандай модель статистикалық (объектінің жағдайын сипаттайтын) модель деп аталады?

А. Химиялық жалғаулар формуласы*

В. Жылдам қозғалыстағы формула

С. Химиялық реакция формуласы

 1. Ньютонның екінші заңы
 2. Қандай модель динамикалық (объект жағдайының өзгерісін сипаттайтын) деп аталады?

А. Химиялық жалғаулар формуласы

В. Ом заңының формуласы

С. Химиялық реакция формуласы *

 1. D. Бүкіләлемдік тартылыс заңы
 2. Ақпараттық модель иерархиялық құрылымдық деп аталады…

А. Компьютердің файлдық жүйесі*

В. Сабақтар кестесі

С. Менделеев кестесі

 1. D. Телехабарлама бағдарламасы
 2. объект-модельқатынасында қандай объектілер жұбы табылмайды?

А. Компьютер, оның  фотографиясы

В. Компьютер, оның функциональдық схемасы

С. Компьютер, оның  процессоры*

 1. D. Компьютер, оның техникалық сипаттамасы
 2. Компьютердің қандай моделі формальдық деп аталады?

            А.компьютердің техникалық сипаттамасы

В. компьютер фотографиясы

С. Компьютердің логикалық кескіні *

 1. D. компьютер суреті
 2. Web-беттерін жіберу үшін қолданылатын хаттама…

А.http*

 1. FTP
 2. POP
 3. D. SMTP
 4. Web-беттерінде бейнелерді орналастыру үшін қолданылатын графиктік файл форматы…

А. PCX

 1. BMP
 2. TIF
 3. JPG*
 4. Спутниктік арналар қай жылы ашылды?
 5. A. 2002 жыл, 19 тамыз;
 6. B. 2002 жыл, 22 мамыр;
 7. 2001 жыл, 12 сәуір *
 8. D. 2000 жыл, 16 желтоқсан.
 9. Іс жүргізу программасы — бұл …
 10. A. жобалау
 11. B. түрлі ақпараттарды дайындау, сақтау және өңдеу*
 12. C. іс қағаздарын өңдеу
 13. D. ақпараттарды өңдеу және жіберу
 14. Тұжырым дұрыс па?
 15. ақпарат — түсініктілік
 16. B. ақпарат — хабарлама
 17. C. ақпарат – дерек
 18. D. ақпарат – анықталмаған ұғым*
 19. Анықталған форматта мәтіндік файлды сақтау үшін нені беру жеткілікті:
 20. A. қаріп өлшемі*
 21. B. файл типі
 22. C. азат жол параметрі
 23. D. бет өлшемдері
 24. Мәтіндегі сөздерді іздеу берілген үлгі бойынша қандай процеспен байланысты?
 1. Ақпаратты сақтау;
 2. Ақпаратты жіберу;
 3. Ақпаратты жою.
 4. Ақпаратты өңдеу *
 1. Килобайттың жартысындай көлемдегі хабарламада қанша биттік ақпарат жатады?
 2. A. 4064
 3. B. 4096
 4. C. 256*
 5. D. 4000
 6. <BODY> тэгі — бұл:
 7. A. Терезе тақырыбын қарау идентификаторы
  B. HTML құжаттарының тақырып идентификаторы *
 8. C. Жолдарды аудару идентификаторы
 9. D. HTML құжат командаларын қарауға негізделген идентификатор
 10. HTML құжатында бейнені қою үшін қолданылатын команда:
 11. <img src=»ris.jpg»>
 12. <body background=»ris.jpg»>*
 13. <a href=»ris.jpg»>
 14. D. <input=»ris.jpg»>
 15. Гиперсілтеме қандай тәгімен беріледі:
 16. <font color=»file.htm»>
 17. <img src=»http://www.chat.ru»>
 18. <a href=»file.htm»>текст</a>*
 19. <embed=»http://www.da.ru»>

 

 1. Web – бетіндегі гиперсілтеме мына өтуді қамтамасыз етеді
 2. A. тек web – беті шеңберінде берілген деректер*
  B. сервердегі берілген тек web — беті
 3. C. берілген аймақтың кез келген web — беті
 4. D. Интернеттің кез келген серверіндегі web — беті
 5. Электрондық пошта адресіндегі сілтеме қандай тэгімен беріледі?
 6. kompas@email.ru
 7. <a href=»mailto:svetlana@narod.ru»>текст</a>*
 8. <a href=»marina@mail.ru»>текст</a>
 9. D. piter@mailru.com
 10. Беттің басы мен соңына қолданылатын қызметші сөзді ата:
 11. <BODY></BODY>;
 12. <HEAD></HEAD>;
 13. <HTML></HTML>;*
 14. <HTТР></HTТР.
 15. Электрондық кестедегі абсолюттік сілтемебұл:
  A. Электрондық кестенің бағаны мен жолының қиылысын анықтайтын аймақ*
  B. Берілетін мәліметтер мен ұяшық адресін сақтай отырып, көшіру мен алмастыру жағдайында формуланы өзгеріссіз қалдыру;
  C. Ұяшық адрестерін көрсету тәсілі;
  D. Берілетін мәліметтер мен ұяшық адресін сақтай отырып, көшіру мен алмастыру жағдайында формуланың өзгерісі.
 16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ сөзінде қанша байт бар?
 1. 2
 2. 256
 3. 77
 4. 25*
 1. Тұжырым берілген:
 2. Қатты дискінің сыйымдылығы компьютердің жылдамдығын анықтайды.
  2. Бейне сапасын анықтайтын монитор сипаттамасына габарит, салмақ, корпус материалы енеді.
  3. Процессор
  екі негізгі құрылғыдан тұрады: арифметикалық-логикалық және басқару құрылғылары.
  Берілген тұжырымдар ішінен тек дұрыс жауабын таңда:
 3. A. 1
 4. B. 2
 5. C. 3 *
 6. D. 1, 2 және 3
 7. Тұжырым берілген:
  1) Компилятор –
  бұл файл үзінділерін көшіруге арналған программа.
  2)
  Процессордың тактілік жиілігі компьютердің жылдамдығын анықтайды.
  3) Диск
  і құрылғысы – бұл телефондық арналар арқылы компьютерлердің арасындағы ақпараттарды алмастыру құрылғысы.
  Берілген тұжырымдар ішінен тек дұрыс жауабын таңда:
 8. A. 1
 9. B. 2*
 10. C. 3
 11. D. 1, 2 и 3
 12. Логикалық айнымалыны қабылдауға негізделген мән:
  A. «Ақиқат», «Жалған» және «Анықталмаған»
 13. B. 0,1,2
 14. C. -1,1
  D. 1-3 жауаптардың барлығы дұрыс*

895. Егер  А=0+1, мама=2+2, онда  класс бұл:

 1. A. 0+1*
 2. B. 4+1
 3. C. 3+2
 4. D. 2+2
 5. 1,1,2,3,5,8,13,21,.. тізбегін толықтыру заңдылығын тап.
 6. A. 22
 7. B. 100
 8. C. 34*
 9. D. 29
 10. Компьютердің экранына дейінгі көздің қашықтығы қандай?
  1. 20 см
  2. 30 см
  3. 60 см*
  4. 110 см
  5. Файлдармен байланысты бөлініп алынған объект:
  6. A. сілтеме
  7. B. объект адресі
  8. C. адрестік сілтеме
  9. гиперсілтеме*
  10. Ақпаратты жіберу жылдамдығының өлшем бірлігі
  11. A. байт
  12. B. бит
  13. C. Гбайт
  14. D. бод*
  15. Отбасының генеаологиялық бұтағы… болып табылады:
  16. A. кестелік ақпараттық модель
  17. иерархиялық ақпараттық модель *
  18. желілік ақпараттық модель

D.пәндік ақпараттық модель

 1. Мультимедиа-компьютер құрамына міндетті түрде енеді …
 2. A. проекциялық тақта

B.CD-ROM дискі құрылғысы мен дыбыстық тақта*

 1. C. модем
 2. D. плоттер
 3. 32 бит = … байт
  A.4*

B.8

C.16

D.32

 1. 1200 х 800 нүктелі 256 түсті бейнені сақтау үшін 720 Кбайттық қанша дискета қажет?
  A.1

B.2*

C.3

D.4

 1. 1200 х 800 нүктелі ақ-қара түсті бейненің ең үлкен санын анықтап, сыйымдылығы 1.44 Мбайтқа тең дискетаға қанша жазуға болады?
     A.2

B.6

C.12*

D.20

 1. 2 санының 82 дәрежесін жазу үшін қанша бит саны қажет?

A.5

B.10

C.11*

D.82

 1. Тізбектелген натурал сандардың квадраттарының қосындысын есептеуге арналған алгоритмді алгоритмдік тілде жаз.

алг квадраттар қосындысы (бүт S)

нәт S
басы  нат   n
S:=0
n  үшін 2-ден  4 дейін
цб
S := S + n*n
цс
 
соңы

 1. S = 15
 2. S = 18
 3. S = 36
 4. S = 29*
 5. Алгоритм …болып табылады
 6. A. пәндік ақпараттық модель
  B. Статистикалық ақпараттық модель
  C. Динамикалық ақпараттық модель*
  D. Кестелік ақпараттық модель
 7. Қандай әрекетті компьютер қосулы тұрған жағдайда жүргізуге болмайды?
 8. A. дискетаны қойып/алуға
 9. сыртқы құрылғыларды өшіріп/қосуға*
 10. RESET батырмасын баса отырып, компьютерді қайтадан қосуға
 11. D. + + пернелерін баса отырып, компьютерді қайтадан қосуға
 12. Екілік санының бір разрядына қанша ақпарат жатады?
 13. A. 1 байт
 14. B. 3 бит
 15. C. 4 бит
 16. D. 1 бит*
 17. Алғашқы ЭЕМ қашан құрылды?..
 18. A. 40-жылдары*
 19. B. 60-жылдары
 20. C. 70-жылдары
 21. D. 80-жылдары
 22. AF оналтылық санын екілік санау жүйесіне қалай түрлендіруге болады..

А. 110101111*

В. 10110101

С. 10111000

 1. D. 10011111
 2. 256 символының әрбір символын екілік кодтау үшін қанша ақпарат саны қажет?

А. 1 бит

В. 1 байт*

С. 1 Кбайт

 1. D. 8 байт
 2. Алгоритм үзіндісі блок-схема түрінде берілген. Алгоритмді орындау нәтижесінде S айнымалысының мәні қаншаға тең болатынын анықта?

А. 12

В. 11

С. 9

 1. D. 15*

 

 

 

 

 

 

 

 1. Алгоритм үзіндісі блок-схема түрінде берілген. Алгоритмді орындау нәтижесінде S айнымалысының мәні қаншаға тең болатынын анықта?

А. 12

В. 3

С. 4

 1. D. 8*

 

 

 

 

 

 

 

 1. Алгоритм үзіндісі блок-схема түрінде берілген. Алгоритмді орындау нәтижесінде S айнымалысының мәні қаншаға тең болатынын анықта?

А. 1

В. 2

С. 3*

 1. D. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Тармақталудың қандай формасы бейнеленген?

А. Дербес толық емес

В. Дербес толық

С. толық*

 1. D. толық емес

 

 

 1. 32 картаның ішінде бір картаны таңдау жүргізіледі.Картаны таңдау туралы көру ақпаратын аламыз және қанша ақпарат саны алынады?

А. 32 бит

В. 8 бит*

С. 5 бит

 1. D. 1 бит
 2. Интерпретатор – бұл…

А. Синхронды аударма принципі (әрбір команда біртіндеп машиналық кодқа аударылады) бойынша жұмыс жасайтын транслятор

В. Толық аударма принципі (барлық программа түгелдей аударылады және одан кейін барлығы орындалады) бойынша жұмыс жасайтын транслятор*

С. Шет тілінен орыс тіліне мәтіндерді автоматты түрде аудару программасы

 1. D. мәтіндегі жіберілген қателерді, стилистикалық қателерді іздеуге мүмкіндік беретін мәтіндік процессор жүйесі.
 2. ЕМЕС компьютер көмегімен есептерді шешу кезеңдерінің бірі … болып табылады:

А. Мазмұндық есептердің моделін жасақтау

В. Программаны орындау және оны тестілеу

С. Программа құжаттамасы

 1. D. Коммерциялық қолдану негізінде программалардың тиражын көбейту *
 2. Бірдей атаулы екі файлдың ішінен жаңа ақпарат енгізілген файлды таңдау үшін нені білу керек?

А. файлдың құрылу уақыты мен күнін*

В. Файл жолын

С. Файл атының кеңейтілуін

 1. D. файл өлшемін

 

 1. Меңзер — бұл
 1. Мәтіндік ақпараттарды енгізуге арналған құрылғы;
 2. Пернетақтадағы перне;
 3. Пернетақтадан енгізілетін позицияларды көрсетуге арналған монитор экранындағы таңба.*
 4. экранда бейнеленетін ең кіші элемент
 1. Сіз электр тогымен зақымданған адамға алғашқы көмек көрсеттіңіз. Оның жасанды демалыс және жүрегіне массаж жасадыңыз. Бірақ нәтиже болмады. Қандай көмек көрсетуді жалғастырар едіңіз?

А. 3 минут
В. 5 минут, одан кейін  2 минут және тағы да  5 минутқа жалғастыру
С.  9 минут
DЖедел жәрдем келгенше*

 1. Дұрыс емес сөйлемді таңда. Компьютер зиянды әсер етеді:

А. сүйекке

В. Тек көзге*

С. Көзге және теріге

 1. D. нерв жүйесіне, бұлшық етке және сүйекке
 2. Дұрыс емес сөйлемді таңда. Дискетаны форматтау .. үшін қолданылады?

А. вирустарды тазарту

В. Дискетадан барлық ақпараттарды өшіру

С. Дискетада ақпараттарды сығымдау*

 1. D. дискетаның жұмыс көлемін анықтау
 2. Paint графиктік редакторын іске қосудың дұрыс емес тәсілін көрсет:

А. Программа жарлығына екі рет басу

В. Тізбектей орындау:  Іске қосу – Программы — Стандартные-  Paint

С. Paint-та орындалатын файлды бөліп алу және Enter пернесіне басу*

 1. D. Paint-та құрылған кез келген файлға 2 рет басу.
 2. Меню – бұл …

А. қолданушының таңдауына мүмкіндік беретін командалар жиыны *

В. Ашық бумадағы файлдар тізімі

С. Объектіні түрлендіру формасы

 1. D. құжат терезесі
 2. Интерфейс – бұл …

А. мәліметтерді сақтау тәсілі

В. Ақпараттарды енгізу тәсілі

С. Оперативтік жадыдан ақпараттарды оқу құрылғысы

 1. адам-компьютер жүйесінде ақпараттарды алмастыру тәсілдері мен құралдары *
 2. Ақпараттарды іздеу әрекеті қалай жүзеге асырылады:

A      Программаның негізгі менюінен «Найти» командасын таңдау*

 • «Сілтеуіш» — «Сервис/Найти»
 • Программаның негізгі менюінен «Выполнить» командасын таңдау
 • «Мой компьютер»- «Файл»
 1. ЭЕМ-нің төртінші буынының элементтік базасы … болып табылады
  • Үлкен интегралдық схема (ҮИС)*
  • электрондық лампа
  • жарық диоды

D  транзистор

 1. 930. ЭЕМ-нің үшінші буынын көрсет:
 2. «Минск-22», «ҮЭЕМ-6»
 3. «КЭЕМ», «ҮЭЕМ»
 4. C. IBM-360, EC-1022, EC-1035*
 5. D. «Урал-2»
 6. Егер А — 1, В – 0 мәндері берілсе, онда мән А   AND  B  болады:
 7. анықталмаған, яғни мәліметтері жеткіліксіз

В.  1

С.  2

 1. 0*
 2. Егер А — 1, В – 0 мәндері берілсе, онда мән А OR  B  болады:
 3. анықталмаған, яғни мәліметтері жеткіліксіз

В.  1*

С.  2

 1. 0
 2. Егер А — 1, В – 0 мәндері берілсе,онда мән NOT(А  OR B)  болады:

А. анықталмаған, яғни мәліметтері жеткіліксіз

В.  1

С.  2

 1. 0*
 2. Берілген тізімдердің ішінен мәтіндік редактордың қандай қызмет атқаратынын анықта:
  a)
  мәтінді құру; b) дұрыс жазылуын тексеру; c) мәтінді безендіру;  d) мәтінді редакторлау; e) мәтінді форматтау.
  A. a, b, d
 3. B. a, d, e
 4. C. a, c
 5. D. a, b, c, d, e*
 6. Берілген тізімдердің ішінен мәтіндер немесе құжаттар сақталған файлдар үшін қандай кеңейтілуді таңдайсың?
  a) doc; b) exe; c) zip; d) txt; e) bmp.
  A. b, c
 7. B. a, e
 8. C. a, b, d
 9. D. a, d*
 10. Сайттың дұрыс емес түрін ата:
  A. www.dum.com
 11. B. www.sart.ru
 12. C. www.fest.org
 13. D. www.ml.ru.astra.dot*
 14. Электрондық поштаның дұрыс емес атын көрсет:
 15. A. ppp@temp.ru

B.YR@ACCTO.ABC.com

 1. xlr0123@BOOHK221@ru.per
 2. 5) ALEC@BOOK.ru*

 

 1. Арнаулы компьютерлерді жаппай шығару қашан басталды?.
 2. A. 40-жылдары
 3. B. 50-жылдары
 4. C. 80-жылдары*
 5. D. 90-жылдары
 6. Үйретілетін объектілерді басқа объектілермен байланыстыруды бейнелеу модель .. болып табылады
 7. A. берілген объектінің барлық жақтары
  B. Берілген объектінің кейбір жақтары
  C. Берілген объектінің табылған жақтары*
  D. Берілген объектінің табылмаған жақтары
 8. Программадағы айнымалы толығымен берілді деп есептеледі, егер .. белгілі болса.
 9. A. типі, аты
 10. B. аты, мәні
 11. C. типі, мәні
 12. типі, аты, мәні*
 13. Мәтінді редакторлеу кезінде өзгеріске не ұшырайды?.
 14. қаріп өлшемі
 15. азат жол параметрі
 16. C. символдар, сөздер, азат жолдар тізбегі *
 17. D. бет параметрлері
 18. Екілік кодтағы 16-биттік мүмкіндігі бар дыбыстық тақтайша қандай деңгейдегі дыбыстарды шығара алады?
 19. жылдамдығы 8 деңгейлік
  B. Жылдамдығы 16 деңгейлік
  C. Жылдамдығы 256 деңгейлік
  D. Жылдамдығы 65 536 деңгейлік *
 20. Жергілікті желідегі ақпаратты жіберудің ең үлкен жылдамдығы қаншаға жетеді?.
 21. A. 56,6 Кбит/с
 22. B. 100 Кбит/с
 23. C. 100 Мбит/с*
 24. D. 100 Кбайт/с
 25. Экранда пиксельді құрайтын тор қалай аталады?
 1. растр; *
 2. видеоадаптер;
 3. видеожад;
 4. дисплейлік процессор.
 1. Қазіргі кезде бүкіл әлем бойынша Интернет серверлерінің саны шамамен …
 2. A. 400 мың.
 3. B. 4 млн.
 4. C. 40 млн.*
 5. D. 400 млн
 6. Ең үлкен ақпараттық көлемдегі файлға не жатады?.
 7. A. 1 беттік мәтін
  B. 100х100 көлемдегі ақ-қара сурет
  C. ұзындығы 1 мин. аудиоклип
  D. Ұзындығы 1 мин видеоклип*
 8. Файлдық архивтер орналасқан Интернет серверлері … мүмкіндік береді
 9. A. қажетті файлдарды шақырып алуға*
  B. Электрондық поштаны алуға
  C. Телеконференцияларға қатысуға
  D. Видеоконференциялар өткізуге
 10. Логикалық айнымалының мәні … болып табылады
 11. кез келген сан
 12. кез келген мәтін*
 13. ақиқат немесе жалған
 14. кесте
 15. Мәтінді редакторлеу кезінде өзгеріске не ұшырайды?.
 16. қаріп өлшемі
 17. азат жол параметрі
 18. C. символдар, сөздер, азат жолдар тізбегі *
 19. D. бет параметрлері
 20. Алгоритм бойынша JPEG растрлік графиктік файлды сығу кезінде ақпараттық көлем қанша қысқартылады?
 21. A. 4
 22. B. 3*
 23. C. 2
 24. D. 1
 25. Анимация – бұл …
 26. экранда объектілердің орналасу өлшемдерін, формаларын, түрлерін мультипликация эффектілерін құруда өзгерту*
 27. B. аппараттық жүзеге асыру
 28. C. қамтамасыз ету программасы
 29. D. жазбалық таңбалар жүйесі
 30. Мультимедиялық программаны компьютерде орнатуда не талап етіледі?
  A. Жылдамдығы 50 МГц-тен жоғары;
 31. B. дискілік жад 500 Мбайттан жоғары;
  C. Windows операциялық жүйені;
 32. D. дыбыстық тақтайшаны*
 33. Компьютер жергілікті желінің бөлінген сервері деп аталады, егер компьютер – бұл..
  A. Орындаушының басқа компьютерлердегі магниттік дискімен жұмыс жасауға мүмкіндік алуы
  B. Желідегі ең үлкен жоғарылық
 34. C. модем жалғанған*
  D. Ең үлкен монитор
 35. Арнайы тілде жазылған және компьютерде орындауға негізделген әрекеттер тізбегіне … жатады:
  A. конфигурация
 36. B. файл
 37. C. команда
 38. D. программа*
 39. Электрондық кестеде 5(A2+C3):3(2B2-3D3) өрнегі мына түрде жазылады:
 1. 5(A2+C3)/3(2B2-3D3) ;
 2. 5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3) ;
 3. 5*(A2+C3)/(3*(2*B2-3*D3)) ;
 4. 5(A2+C3)/(3(2B2-3D3)) . *
 1. Программаның бастапқы мәні ЭЕМ кодына түгелімен аударылатын процесс — бұл:
  A. Интерпретация*
 2. B. компиляция
 3. C. редакторлау
 4. D. компоновка
 5. Перифериялық құрылғылармен (принтер, дискі құрылғысы, дисплей және т.б.) операциялық жүйенің өзара әрекетін қамтамасыз ететін программабұл:
  A. транслятор
 6. B. контроллер*
 7. C. драйвер
 8. D. компилятор
 9. Компьютердің түрлі бөліктерін жалғайтын байланыс арналарының жиыны:
  A.контроллер
 10. B. жүйелік шина
 11. C. порт*
 12. D. драйвер
 13. Ұсынылған құрылғылардың қайсысы перифериялық деп аталады?
  а) стример; б) контроллер; в) дигитайзер; г) драйвер; д) тышқан.
 14. A.  а, д
 15. B. а, б, д*
 16. C. в, г
 17. D. а, в, д.
 18. Тізімде берілген құрылғылардың қайсысы ақпараттарды шығару құрылғысы үшін қолданылады?
  a)
  пернетақта; b) монитор; c) сканер; d) басу құрылғысы; e) ксерокс.
  A. a, d, c
 19. B. c, d, e
 20. C. a, c
 21. D. b, d *
 22. Электрондық кестедегі сілтеме – бұл:
  A. Берілетін мәліметтер мен ұяшық адресін сақтай отырып, көшіру мен алмастыру жағдайында формуланы өзгеріссіз қалдыру;
 23. математикалық операторлардың, санның және функциялар жиыны;
  C. Электрондық кестенің бағаны мен жолының қиылысын анықтайтын аумақ;
  D. Ұяшық адресін көрсету тәсілі*
  962. Желі бойынша ақпараттар арналы деңгейде мына түрде беріледі…
  A. электромагниттік сигнал*
 24. B. байттар тізбегі
 25. файл
  D. Ақпараттардың үздіксіз ағыны
 26. HTML тілінде гиперсілтемені құру үшін қолданылатын тэгты ата:
  A. < IMG >;
 27. B. <A>;
 28. C. <HREF>*
 29. D. <HR>;
 30. Берілген тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс:

«Компьютерді қалай қолдануға болады …»
a) процессорсыз; b) ішкі жадсыз; c) басу құрылғысыз; d) дискілік жадсыз;

 1. A. а,d
 2. B. с *
 3. C. а
 4. D. b
 5. Берілген тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс:
 6. a) Сканер – бұл компьютердің басқаруымен графиктерді, суреттерді немесе диаграмманы сызуға арналған құрылғы;
  b) Үлкен көлемдегі деректер массивін өңдеуге негізделген ақпараттық жүйелер;
  c) Жадыдағы программаларды таңдау команд регистрлері көмегімен жүзеге асырылады;
  d) Операциялық жүйе – бұл жүйелік блоктың бөлігі;
 7. A. а,b
 8. B. а,d
 9. C. b,с *
 10. D. d
 11. Берілген тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс:

а) Компакт-диск  компьютер жадысынан ақпараттарды ұзақ сақтауға арналған;
b) Сканер компьютерде енгізу құрылғысы болып табылмайды;
с) Триггер регистрдің негізгі элементтері болып табылады;
d) Модем мәліметтерді беру-қабылдау болып табылады;

 1. A. а,b,с
 2. B. b,с
 3. C. а,с,d*
 4. D. b
 5. 967. Берілген тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс:
 6. a) Компакт-дискі тасымалдаушылары компьютердің сыртқы жад құрамына енеді;
  b) Компакт-дискіде ақпараттарды кездейсоқ өшіру мүмкін емес;
  c) Компьютерді өшіру кезінде жедел жадтағы ақпараттар сақталынады;
  d) Плоттер ақпараттарды енгізу құрылғысы болып табылады.
 7. A. a,b,c
 8. B. b,c
 9. C. a,b*
 10. D. c

 

 1. 968. Берілген тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс:
 2. a) Орталық процессорға кез келген уақытта жад ұяшығының ақпараттары түгелімен жіберілмейді;
  b) Пернетақта ақпараттарды енгізу құрылғысы болып табылады;
  c) Жедел жад мәлімттерді жіберу уақытымен сипатталады;
  d) Кэш – үлкен көлемдегі ең кіші жад;
 3. A. a,b,c
 4. B. b,c *
 5. C. a
 6. D. d
 7. 969. Берілген тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс:
 8. a) Желілік тақша ақпараттарды қабылдау-жіберу құрылғысы болып табылмайды;
  b) Компакт-диск компьютердің жедел жады болып табылады;
  c) Иілгіш магниттік диск компьютердің ұзақ сақтау жадысы болып табылады;
  d) Сұйықкристалды мониторларда электромагниттік сәуле болмайды;
 9. a,b
 10. c,d
 11. a
 12. b *
 13. 970. Берілген тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс:
 14. a) Терабайт жад көлемінің өлшем бірлігі болып табылады;
  b) Плоттер шығару құрылғысы болып табылады;
  c) Сканер – бұл перифериялық құрылғыларды басқаруға арналған құрылғы;
  d) Аналогтық компьютерлер сандық екілік код түрінде ақпараттарды өңдейді;
 15. A. a,d
 16. B. d
 17. C. a,b
 18. D. c *
 19. 971. Берілген тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс:
 20. a) Петабайт жад көлемінің өлшем бірлігі болып табылмайды;
  b) DVD-ROM-да ақпараттарды оқудың оптикалық принципі қолданылады;
  c) Стриммер ақпараттарды көшіру құрылғысы болып табылмайды;
  d) Ақпараттарға қолданылатын әрекеттерді командалар үшін де орындауға болады;
 21. A. a,b
 22. B. b,d
 23. C. a
 24. D. b,c*
 25. 972. Берілген тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс:
 26. a) Компьютерді CD-ROM-сыз қолдану мүмкін емес;
  b) Арифметикалық-логикалық құрал процессор құрамына енбейді;
  c) Кэш – бұл өте аз көлемдегі жедел жад;
  d) Компьютер жылдамдығы секундына орындалатын амалдар санымен өлшенеді;
 27. A. a,b
 28. B. b,d *
 29. C. a
 30. D. c,d
 31. 973. Берілген тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс:
 32. a) Компьютерді өшіру жағдайында сыртқы жадтағы ақпараттар сақталынады;
  b) Тышқан енгізу құрылғысына жатпайды;
  c) Сканер компьютердің ұзақ сақтау жадысы болып табылмайды;
  d) Процессор компьютердің сыртқы құрылғысына енеді;
  a,c
 33. B. b,d
 34. C. b *
 35. D. d
 36. 974. Берілген тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс:
 37. a) Компьютерді CD-ROM-сыз қолдану мүмкін емес;
  b) Компьютерді өшіру жағдайында оперативтік жадыдағы мәліметтер жойылады;
  c) Қазіргі компьютерлерде айнымалының ұзындық командалары қолданылады;
  d) Плоттер – компьютерге графиктік бейнелерді енгізуге арналған құрылғы;
 38. A. a
 39. B. d *
 40. C. a,b,d
 41. D. b,c
 42. 975. Берілген тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс:
 43. a) Цифрлық компьютерлер сандық екілік кодтар түрінде ақпараттарды өңдейді;
  b) Кэш-память сыртқы жадының құрамына кірмейді;
  c) Плоттер – графиктік бейнелерді компьютерге енгізуге арналған құрылғы;
  d) Компьютер құрылымы — бұл олардың арасындағы байланыстар мен оның қызметтік элементтерінің жиыны;
 44. A. a,d
 45. B. b,d
 46. C. a,b,d *
 47. D. a,c
 48. Программалардың ішінен қайсысы инструментальды емес деп аталады:
 49. a) Коммуникациялық пакеттер;
  b) Кестелік процессор;
  c) Программаның жауабын тексеру;
  d) Қосымшаларды жасақтаудың сабақтастырылған ортасы;
 50. A. a,b
 51. B. a,c *
 52. C. c
 53. D. d
 54. 977. Программалардың ішінен қайсысы инструментальды емес деп аталады:
 55. a) Қосымшаларды жасақтаудың сабақтастырылған ортасы;
  b) Деректерді сығу программасы;
  c) Транслятор;
  d) Үйрету программалары;
 56. A. d,c
 57. B. a,b
 58. C. b,c *
 59. D. b,d
 60. 978. Программалардың ішінен қайсысы қолданбалы деп аталады:
 61. a) Баспа жүйелері;
  b) Транслятор;
  c) Вирустан қорғау программалары;
  d) Ақпараттық жүйелер;
 62. A. b,d; *
 63. B. a,d;
 64. C. c,d;
 65. D. a,c;
 66. 979. Программалардың ішінен қайсысы қолданбалы деп аталады:
 67. a) Деректерді сығу программасы;
  b)
  Ойындар;
  c)
  Компьютерлік графика мен анимация құралы;
  d)
  Программаның жауабын тексеру;
 68. A. b,d
 69. B. c,d
 70. C. b,c
 71. D. a,c *
 72. 980. Программалардың ішінен қайсысы сервистік деп аталады:
 73. a) Ақпараттық жүйелерді құру құралы;
  b) Машиналық аударма құралы;
  c) Вирустан қорғау программалары;
  d) Дискілер жұмысын қамсыздандыру программалары;
 74. A. b,d
 75. B. a,c
 76. C. b,c
 77. D. c,d *
 78. 981. Программалардың ішінен қайсысы сервистік деп аталады:
 79. a) Кестелік процессор;
  b) Коммуникаци
  ялық пакет;
  c)
  Деректерді сығу программасы;
  d)
  Вирустан қорғау программалары;
  A. b,d
 80. a,d
 81. b,c
 82. c,d*
 83. 982. Программалардың ішінен қайсысы қолданбалы деп аталады:
 84. a) Коммуникациялық пакеттер;
  b) Кестелік процессор;
  c) Программаның жауабын тексеру;
  d) Қосымшаларды жасақтау,а негізделген сабақтастырылған орта
 85. A. a,b
 86. B. a,d
 87. C. c,d
 88. D. a,c,d *
 89. 983. Word редакторындағы «Файл» менюіне мына тізімдер енбейді:
 90. a) Құру; b) Ауыстыру; c) Ашу; d) Сақтау; e) Сығу
  A. b,e *
 91. a,c
 92. b,c,d
 93. a,d.
 94. 984. Растрлық графиктік редакторде берілген тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс емес болып табылады:
 95. a) Сызық құралы арқылы кез келген форманы салуға болады.
  b) Сыртқы тасымалдаушыларға суретті сақтауға болмайды.
  c) Сурет үзінділерінің масштабын құруға болады.
  d) Суреттерге түзетулер енгізуге болады
 96. A. a,c
 97. B. b
 98. C. b,d *
 99. D. a,d
 100. 985. Растрлық графиктік редакторде берілген тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс емес болып табылады:
 101. a) Сурет үзінділерін айналдыруға болмайды.
  b) Сурет үзінділерін үлкейтуге болады.
  c) Сурет үзінділерінің айналық бейнесі болмайды.
  d) Графиктік құралдарды сурет салу үшін қолдануға болады.
 102. A. a,b
 103. B. b
 104. C. a,d*
 105. D. d
 106. 986. Векторлық графиктік редакторде берілген тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс емес болып табылады
 107. a) Үшөлшемді графиктік объектілерді қолдануға болады.
  b) Бейненің масштабын жасауға болады.
  c) Бейненің бөлігі өшірілуі мүмкін.
  d) графиктік бейнелерді біріктіруге арналған құралдарды қолдануға болмайды.
 108. A. a,b,c*
 109. B. a,b
 110. C. b,d
 111. D. d

 

 1. 987. Растрлық графиктік редакторде берілген тұжырымдамалардың қайсысы дұрыс емес болып табылады:
 2. a) Суретке мәтінді қосуға болады.
  b) Сыртқы тасымалдаушыларда суретті сақтауға болады.
  c) Сурет бөліктерін жабыстыруға болмайды.
  d) Сурет көшірмесінің айналық бейнесін орындауға болады.
 3. A. a,c
 4. B. b
 5. C. c
 6. D. a,d*
 7. Үнсіздік бойынша қандай диаграмма қолданылады?
 1. Дөңгелек
 2. Сызықтық
 3. Гистограмма *
 4. График
 5. «$G5»түрінде жазылған ұяшық адресі қалай аталады:
 6. аралас;*
 7. салыстырмалы;
 8. ақшалық
 9. абсолюттік.
 10. Жергілікті желімен жұмыс жасауға негізделген жұмыс үстелінде орналасқан бума:
 11. Internet Explorer.
 12. Мой компьютер.
 13. Сетевое окружение*
 14. Мои документы.
 15. WWW қызметін анықтайтын қосымшалардың бірі:
 16. SQL Server.
 17. Internet Explorer.*
 18. Ms Excel-де формуланың дұрыс жазылуын көрсет:
 19. =СУММ(АЕ1 :АЕ7;В5:В14).*
 20. = СУММ(А1$:А7;В5:В14).
 21. = СУММ(А1$:А7;В5:В:14).
 22. = CУММА(|B5;B7;B8|).
 23. Компьютерлік вирустарды іздеу мен оларды емдеуге арналған программаға:
 24. Graphics, Word.
 25. UseNet,CacheMan.
 26. Dr Web.*
 27. Chat, Excel.
 28. Windows терезесінде барлық бөліп алу командасын болдырмау:
 29. Esc перенсіне басу.
 30. Терезе тақырыбына басу.
 31. Терезенің бос орнына басу.*
 32. Терезенің жанама менюінен Болдырмау командасын беру.
 33. MS Word-та кестені құру үшін келесі әрекеттер тізбегін орындау жеткілікті…
 34. Таблица- Добавить таблицу – ашылған сұхбат терезеде жолдар мен бағандар санын енгізу *
 35. Вставка- Автотекст -Колонтитул
 36. Вид — Панель инструментов — Стандартная
 37. Правка — Специальная вставка
 38. Модемнің негізгі сипаттамасын ата:
 39. 1 секунд ішінде орындалатын командалар саны
 40. 1 секунд ішінде берілетін бит саны *
 41. Ақпаратты сақтау
 42. Ақпараттар көлемінің байты
 43. Файлды сығу программасының мәні неде?
 44. Файл өлшемдерін дискіге сыйғанша қысқарту *
 45. Қолданылған файлдарды сығуды құру
 46. Мәтіндік файлдарды сығуды құру.
 47. Файлдың құрылу күні мен өлшемдерін салыстыру.
 48. «ЕГЕР < P өрнегі> ОНДА < a әрекеті> ӘЙТПЕСЕ < b әрекеті>» P өрнегі – бұл…
 49. Логикалық өрнек;
 50. логикалық айнымалы;
 51. логикалық мәндерді қабылдайтын кез келген өрнек *
 52. қатынас өрнегі.
 53. Қате вариантын тап
 54. ЦИКЛ- ӘЗІР құрылымындағы шарт цикл денесі орындалғанша тексеріле береді;*
 55. ЦИКЛ-ӘЗІР құрылымы шарт жалған болғанша орындала береді
 56. ЦИКЛ- ДЕЙІН құрылымындағы шарт цикл денесі орындалғанша тексеріле береді
 57. ЦИКЛ-ДЕЙІН құрылымы шарт ақиқат болғанша орындала береді.
  Теория алгоритмі бойынша зерттеу жұмыстары қай жылдан бастап алғаш рет басылып шықты?

  1. 1950–е г.
  2. 1930–х г.*
  3. 1970–х г.
  4. 1971–х г.

 

ТЕСТ СҰРАҚТАРЫНЫҢ ЖАУАПТАРЫ

 

жауаптары жауаптары жауаптары жауаптары жауаптары жауаптары
1 D 51  В 101 С 151 С 201 А 251 А
2 С 52 А 102 В 152 С 202 В 252 D
3 D 53 В 103 А 153 А 203 А 253 С
4 С 54 А 104 С 154 В 204 А 254 А
5 В 55 D 105 В 155 В 205 В 255 В
6 D 56 D 106 В 156 В 206 В 256 С
7 В 57 D 107 D 157 С 207 В 257 В
8 А 58 D 108 А 158 А 208 D 258 А
9 В 59 С 109 D 159 С 209 А 259 В
10 В 60 D 110 А 160 D 210 В 260 D
11 D 61 D 111 С 161 С 211 А 261 D
12 D 62 А 112 С 162 В 212 А 262 D
13 С 63 С 113 С 163 С 213 С 263 С
14 D 64 В 114 В 164 С 214 А 264 D
15 D 65 D 115 D 165 С 215 D 265 В
16 В 66 В 116 В 166 А 216 А 266 А
17 D 67 С 117 D 167 В 217 С 267 С
18 В 68 В 118 В 168 С 218 А 268 С
19 D 69 А 119 А 169 В 219 D 269 С
20 В 70 D 120 С 170 С 220 А 270 С
21 А 71 D 121 С 171 А 221 D 271 А
22 А 72 А 122 D 172 В 222 С 272 А
23 D 73 D 123 В 173 С 223 С 273 С
24 D 74 D 124 А 174 А 224 А 274 В
25 В 75 С 125 D 175 А 225 С 275 А
26 D 76 В 126 D 176 С 226 В 276 А
27 D 77 D 127 А 177 С 227 С 277 D
28 В 78 А 128 D 178 А 228 А 278 С
29 D 79 С 129 А 179 А 229 С 279 С
30 А 80 D 130 С 180 В 230 А 280 В
31 D 81 D 131 С 181 С 231 А 281 D
32 А 82 В 132 А 182 С 232 В 282 С
33 А 83 D 133 В 183 В 233 А 283 С
34 А 84 А 134 В 184 В 234 В 284 А
35 А 85 В 135 С 185 В 235 С 285 С
36 А 86 С 136 D 186 С 236 С 286 В
37 В 87 D 137 А 187 А 237 В 287 А
38 D 88 А 138 С 188 С 238 А 288 В
39 С 89 А 139 D 189 В 239 А 289 В
40 В 90 С 140 А 190 А 240 А 290 В
41 D 91 A 141 D 191 В 241 D 291 D
42 В 92 B 142 В 192 А 242 А 292 В
43 D 93 D 143 А 193 В 243 А 293 А
44 С 94 А 144 А 194 С 244 В 294 С
45 D 95 D 145 D 195 А 245 В 295 А
46 В 96 А 146 D 196 В 246 С 296 В
47 D 97 D 147 В 197 А 247 С 297 D
48 С 98 С 148 В 198 В 248 D 298 В
49 A 99 D 149 А 199 А 249 А 299 А
50 B 100 D 150 В 200 В 250 С 300 С
301 A 351 A 401 A 451 А 501 D 551 D
302 С 352 С 402 С 452 В 502 В 552 С
303 D 353 B 403 B 453 D 503 В 553 D
304 С 354 B 404 D 454 В 504 А 554 А
305 D 355 D 405 A 455 А 505 A 555 В
306 С 356 С 406 B 456 B 506 С 556 D
307 B 357 A 407 D 457 С 507 B 557 B
308 D 358 С 408 A 458 B 508 С 558 A
309 A 359 A 409 D 459 A 509 B 559 С
310 С 360 С 410 D 460 D 510 A 560 B
311 B 361 D 411 A 461 B 511 B 561 A
312 A 362 С 412 D 462 С 512 B 562 С
313 С 363 С 413 D 463 B 513 B 563 A
314 B 364 С 414 A 464 A 514 B 564 A
315 D 365 D 415 D 465 С 515 B 565 С
316 A 366 B 416 A 466 С 516 B 566 B
317 B 367 D 417 С 467 С 517 B 567 B
318 D 368 B 418 B 468 D 518 С 568 С
319 A 369 D 419 D 469 A 519 D 569 D
320 B 370 B 420 B 470 A 520 С 570 B
321 A 371 С 421 A 471 B 521 D 571 С
322 D 372 A 422 С 472 С 522 С 572 B
323 С 373 С 423 A 473 D 523 D 573 D
324 B 374 A 424 D 474 B 524 D 574 B
325 С 375 B 425 B 475 С 525 С 575 A
326 A 376 С 426 С 476 A 526 D 576 B
327 С 377 A 427 B 477 B 527 D 577 С
328 D 378 С 428 A 478 С 528 С 578 С
329 A 379 D 429 B 479 B 529 D 579 A
330 С 380 B 430 D 480 A 530 D 580 D
331 С 381 A 431 A 481 B 531 D 581 С
332 С 382 B 432 С 482 D 532 D 582 B
333 С 383 D 433 B 483 B 533 D 583 A
334 B 384 B 434 D 484 A 534 D 584 B
335 D 385 D 435 С 485 D 535 D 585 С
336 С 386 С 436 B 486 B 536 С 586 B
337 B 387 A 437 A 487 С 537 B 587 D
338 A 388 С 438 B 488 A 538 A 588 D
339 A 389 A 439 A 489 B 539 A 589 D
340 С 390 B 440 С 490 A 540 D 590 D
341 D 391 A 441 B 491 B 541 A 591 D
342 A 392 B 442 A 492 A 542 A 592 D
343 B 393 С 443 B 493 B 543 С 593 A
344 A 394 A 444 D 494 D 544 A 594 B
345 B 395 B 445 С 495 B 545 A 595 D
346 A 396 A 446 A 496 A 546 B 596 С
347 С 397 D 447 С 497 B 547 С 597 B
348 A 398 B 448 B 498 A 548 B 598 D
349 С 399 С 449 A 499 B 549 A 599 С
350 С 400 B 450 D 500 A 550 A 600 A

 

 

 

601 D 651 С 701 B 751 С 801 B 851 A
602 С 652 С 702 С 752 D 802 С 852 B
603 С 653 A 703 A 753 D 803 A 853 С
604 A 654 D 704 D 754 A 804 B 854 A
605 С 655 B 705 B 755 B 805 B 855 С
606 A 656 B 706 D 756 A 806 С 856 A
607 С 657 B 707 A 757 B 807 A 857 С
608 B 658 A 708 С 758 A 808 С 858 A
609 С 659 D 709 С 759 С 809 С 859 B
610 B 660 B 710 B 760 B 810 B 860 С
611 D 661 D 711 С 761 D 811 A 861 A
612 A 662 С 712 D 762 С 812 B 862 B
613 A 663 B 713 A 763 С 813 С 863 B
614 B 664 A 714 B 764 A 814 A 864 B
615 D 665 С 715 A 765 B 815 С 865 D
616 С 666 A 716 С 766 B 816 С 866 B
617 B 667 D 717 A 767 B 817 B 867 A
618 С 668 A 718 B 768 A 818 С 868 A
619 D 669 С 719 С 769 A 819 D 869 D
620 A 670 A 720 D 770 A 820 A 870 B
621 B 671 B 721 A 771 С 821 B 871 A
622 A 672 С 722 B 772 D 822 B 872 С
623 С 673 A 723 A 773 A 823 B 873 A
624 B 674 D 724 B 774 A 824 A 874 С
625 A 675 B 725 A 775 С 825 С 875 A
626 B 676 A 726 B 776 B 826 A 876 D
627 С 677 D 727 A 777 A 827 A 877 С
628 A 678 B 728 С 778 B 828 B 878 С
629 С 679 A 729 B 779 С 829 С 879 B
630 B 680 D 730 A 780 A 830 A 880 D
631 D 681 B 731 B 781 С 831 B 881 A
632 D 682 A 732 A 782 A 832 D 882 D
633 A 683 D 733 С 783 B 833 A 883 С
634 B 684 С 734 A 784 A 834 С 884 B
635 B 685 B 735 D 785 B 835 A 885 B
636 С 686 С 736 С 786 B 836 D 886 С
637 B 687 С 737 A 787 С 837 B 887 A
638 A 688 A 738 С 788 С 838 A 888 B
639 A 689 D 739 B 789 A 839 С 889 С
640 D 690 С 740 B 790 B 840 A 890 A
641 С 691 B 741 B 791 С 841 B 891 D
642 D 692 A 742 A 792 A 842 A 892 С
643 С 693 B 743 B 793 A 843 B 893 B
644 A 694 A 744 D 794 B 844 A 894 D
645 B 695 D 745 B 795 С 845 A 895 A
646 С 696 D 746 B 796 С 846 С 896 С
647 D 697 B 747 A 797 A 847 A 897 С
648 D 698 A 748 B 798 A 848 B 898 D
649 B 699 С 749 С 799 B 849 С 899 D
650 B 700 D 750 A 800 A 850 A 900 B

 

 

 

901 B 951 A
902 A 952 D
903 B 953 С
904 С 954 D
905 С 955 D
906 D 956 A
907 С 957 B
908 B 958 С
909 D 959 B
910 A 960 D
911 A 961 D
912 B 962 A
913 D 963 С
914 D 964 B
915 С 965 С
916 B 966 С
917 B 967 С
918 B 968 B
919 D 969 D
920 A 970 D
921 С 971 D
922 D 972 B
923 B 973 С
924 С 974 B
925 С 975 С
926 A 976 B
927 D 977 С
928 A 978 A
929 A 979 D
930 С 980 D
931 D 981 D
932 B 982 D
933 D 983 A
934 D 984 С
935 D 985 С
936 D 986 A
937 D 987 D
938 С 988 С
939 С 989 A
940 D 990 С
941 С 991 B
942 D 992 A
943 С 993 С
944 A 994 С
945 С 995 B
946 D 996 B
947 A 997 A
948 B 998 С
949 С 999 A
950 B 1000 B

 

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *