Инновациялық технологияларды қолдану арқылы педагог – психологтардың кәсіби сапаларын дамыту

Бүгінгі таңда жоғары білім беру үшін теориялық білімді жинақтау ғана емес, сонымен қатар студенттердің кәсіби қызмет түрлерін жүзеге асыру дағдылары мен дағдылары жүйесін игеру басымдық болып табылады. Болашақ психологтарды кәсіби сапасын жетілдірудің жаңа тәсілдері жоғары оқу орындарының оқытушыларынан оқытудың инновациялық әдістерін игеруді және енгізуді, оқытудың инновациялық технологияларын пайдалануды талап етеді.  Білім берудің инновациялық технологияларының басты мақсаты-адамды үнемі өзгеріп тұратын әлемдегі өмірге дайындау, оқу процесін адамның әлеуетті мүмкіндіктеріне бағыттау және оларды инновациялық қызмет тетіктері, проблемаларды шешудің шығармашылық тәсілдері, шығармашылықты адам өмірінің нормасына айналдыру. Болашақ психологтардың кәсіби сапасын дамытуда инновацияларды немесе олардың элементтерін енгізу кезінде үш критерий бойынша тексеру қажет: өзектілік, пайдалылық және шынайылық, өйткені әр инновация әр түрлі қолдану жағдайларында бірдей пайдалы және тиімді бола бермейді.

Инновациялық технологиялар негізгі теориялық аспектілерін қарастыра отырып, болашақ психологтарды кәсіби  тұрғысынан дамыту процесінде қолдана алатын қазіргі кезеңде ұтымды және орынды болатын бірқатар инновациялық педагогикалық технологиялардың мәні мен рөліне тоқтала кетсек:

-сыни тұрғыдан ойлау технологиясы, оның мақсаты студенттердің жеке дүниетанымын қалыптастыру, пікірталастарға белсенді қатысу, теңгерімді шешім қабылдау, өз бетінше білім алу, ашық қарым-қатынас жасауды үйрену, логикалық ойлау және өз пікірін объективті дәлелдермен дәлелдеу;

-болашақ педагог-психологтың өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі оқыту және белсенді шығармашылық ойлау қабілетін қалыптастыруға бағытталған дамытушылық оқыту технологиясы;

-тұлғаға бағытталған оқыту технологиясы, оның мақсаты оқушының ойлау тәуелсіздігін, өз таңдауын жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ету болып табылады;

-студенттердің өзіндік танымдық іс-әрекетін, өзіндік ойлауын, ерекше шешімдер қабылдауын, өмірлік ұстанымын саналы түрде таңдауды жүзеге асыруды, өзіндік идеяларды қалыптастыру дағдыларын қалыптастыруға бағытталған шығармашылық тұлғаны қалыптастыру технологиясы;

-білім алушыларда оқу қабілетін, өздігінен білім алу қажеттілігін, жаңа бірегей идеяларды генерациялау ниетін, типтік және стандартты емес жағдайлардың балама шешімдерін іздеуге бағытталған саралап оқыту технологиясы;

-жобалық технологияның мақсаты студенттердің жаңа білімге деген қызығушылығын ынталандыру, жеке мәселелерді шешу және осы білімді белгілі бір практикалық іс-әрекетте қолдану арқылы өзін-өзі дамыту;

-болашақ мамандардың өздігінен білім алу құзыреттілігін қалыптастыратын модульдік-дамытушылық оқыту технологиясы;

-гуманистік оқыту технологиясы, оның мақсаты білім беру процестерін ізгілендіру, ізгілендіру және демократияландыру қағидаттарында тұлғаның басым дамуын қамтамасыз ету болып табылады;

-болашақ мамандардың коммуникативті қасиеттерін қалыптастыруға ықпал ететін, ақыл-ой қызметін белсендіретін, білім алушылардың ақпаратты белсенді қабылдауға, игеруге және беруге ішкі ынтасын қалыптастыруға бағытталған білім беру, тәрбиелік және дамытушылық өзара әсердің интерактивті әдістерін қолдана отырып, топтық оқыту технологиясы;

Осы көрсетілген инновациялық технологиялардың маңызы зор, өйткені студент ақпаратқа ие болуы керек, оны қолдана білуі керек, қажет нәрсені таңдай алады, әртүрлі ақпарат түрлерімен жұмыс істеуі керек. Сонымен қатар, инновациялық технологияларды қолдану оқушылардың ынтасын арттырады; психологиялық ширығуды басады; оқушы еңбегінің тиімділігін арттырады, шығармашылық жұмыстардың үлесін арттырады, мүмкіндіктерін кеңейтеді. Зерттеу қызметінің пайдаланылатын технологиясы зерттеу қабілеттері мен  мінез-құлық дағдыларын дамыту және жетілдіру, балалардың шығармашылық зерттеу белсенділігін дамыту арқылы оқушының зияткерлік және шығармашылық әлеуетін дамытуға бағытталған. Оқыту сапасын бағалауда  инновациялық технологияны қолдану әр баланың уақытында, сыныпта, қажет болған жағдайда жалпы мектептің дамуын объективті, бейтарап бақылауға мүмкіндік береді. Осылайша, оқытудың инновациялық технологиялары сапалы және жылдам нәтиже алуға мүмкіндік береді. Заманауи инновациялық технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану қазіргі заманғы адамның базалық құзыреттілігін қалыптастыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді: проблемаларды шешу үшін ақпаратты іздеу, талдау, қайта құру, қолдану қабілеті; басқа адамдармен тиімді ынтымақтаса білу; мақсат қоя білу, жоспарлау, денсаулыққа жауапкершілікпен қарау, жеке ресурстарды толыққанды пайдалану, табыс пен бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету.

Психология саласындағы болашақ мамандардың кәсіби сапасын дамыту процесін оңтайландыру және олардың білім сапасын арттыру үшін, студенттермен жұмыс істеу формаларын, тәсілдері мен әдістерін жетілдіру қажет. Оқу-тәрбие процесінде мақалада көрсетілген инновациялық білім беру технологияларын қолдану дамушы білім беру ортасын қамтамасыз ету арқылы студенттердің психолог мамандығы үшін негізгі кәсібилігін қалыптастыру процесін оңтайландыруға және болашақ психологтардың кәсіби білім сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *