0 дан 10 гачабўлгансонлар. 11 дан 20 гачабўлгансонлар. Тўла ўнликлар. 100

Фан номи: математика Мактаб:
Куни: Муаллимнинг исми:
Синф: 2 Қатнашганлар: Қатнашмаганлар сони:
Узоқ муддатли режанинг бўлим мақсади 1-А бўлим.Икки хонали сонлар.

2.1.1.1. 100 гача бўлган сонларнинг тузилишини,сонлар қаторидаги ўрнини билиш,сонларни ўқиш,ёзиш. 2.1.1.2.100 ичидаги сонларни тўғри ва тескари санаш,натурал сонлар қаторидаги ўрнини аниқлаш

Мавзу: 0 дан 10 гачабўлгансонлар. 11 дан 20 гачабўлгансонлар. Тўла ўнликлар. 100
Дарсга асосланган ўқиш мақсадлари: Барча ўқувчилар:сонларни ўсиш ва камайиш тартибида айта олади,ёзишни,ҳисоблашни билади.
Ўқувчиларнинг босим бўлаги: масаланинг схемасини чизади,қисқа шарти асосида масаланинг ечимини топа олади; яхлит сонларни ажрата олади;сонларни таққослашда катта,кичик.тенг белгиларини қўллана олади;
Айрим ўқувчилар: Олган билимларини ҳаёт билан боғлай олади;фикрини исботлаш учун далиллар келтира олади.
Луғат бойлиги Асосий терминлар:тоқ,жуфт сонлар,тўла ўнликлар Таянч сўзлар:икки хонали сонлар.ўнликлар,бирликлар Диалог:Сиз таътилда қайси оромгоҳда дам олдингиз?Қандай қизиқарли ўйинлар ўйнадингиз?
Баҳолаш мезони 100 гача бўлган сонларнинг тузилишини,сонлар қаторидаги ўрнини билади,сонларни ўқийди,ёзади;

100 ичидаги сонларни тўғри ва тескари санайди,натурал сонлар қаторидаги ўрнини аниқлайди.

Соғликни сақлаш ва техника хавфсизлиги Мактабга келиб кетаётганда йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилиш кераклиги тушунтирилади.
Қадриятларни ёритиш «Мангу эл». 1.Мустақиллик ва Астана.2 Умуммиллий бирлик, тинчлик ва тотувлик.
Ўзлаштирилган малакалар Сонлар ҳақида билганларимни такрорлайман
Дарс режаси
Режаланган вақт Режадаги машқлар, (қуйида режаланган машқлар билан ёдномаларни ёзинг) Ресурслар
Боши   6 минут

2 минут

Шодлик давраси қурилиб тўрт қатор шеърни баралла айтишади

Ўрнимиздан турамиз, Кафтни кафтга урамиз. Бир ўтириб,бир туриб, Тез чиниқиб оламиз.

“Ўргимчак” усули орқали ўқувчиларни гуруҳларга

компьютер.

 

 

 

4 минут

бириктириб,дарснинг мақсади биргаликда аниқланади.  
 

Ўртаси 30 минут

( Г) 1-топшириқ.Оромгоҳдаги ўйинчилар кийимида бундай тартиб рақамлари ёзилган: 12,14,16,18,20 Қандай қонуниятни пайқадингиз? Иккинчи комонда иштирокчиларининг тартиб рақамлари 11 ва 20 сонлари орасида жойлашган бўлса ,шу рақамларни айтиб беринг.Ушбу сонлардаги ўнликлар ва бирликлар сонини айтинг. Рақамларни тўғри ва тескари тартибда айтинг.

Дескриптор:Билим олувчи:12,14,16.18,20 сонларидаги қонуниятларни атайди;12,13,14,15,16,17,18,19 эканлигини аниқлайди;Рақамларни тўғри ва тескари тартибда айтади.

“Бош бармоқ”усули орқали баҳолаш. 2-топшириқ.(Ж)

Қуёшли кунларни ўсиб бориш тартибида,булутли кунларни камайиб бориш тартибида айтинг.

Дескриптор:Билим олувчи:жадвални диққат билан кузатади;жуфтда қуёшли кунларни ўсиш тартибида,булутли кунларни камайиш тартибида айтади. “Юз ифодаси” орқали баҳоланади.

. (Я)3-топшириқ.Оромгоҳда тўгарак иш ларининг бошланиш вақтини аниқланг. Дескриптор. Билим олувчи:

Вақтни тўғри аниқлайди. “Қарсак”орқали рағбатлантириш

Дам олиш дақиқаси.Ҳаракатли                                                               ўйинлар.”.Им- ишора”

(Г) 4-топшириқ.”Ким чаққон?”ўйини.Ҳисобланг.

Дескриптор. Билим олувчи:

Ўйин мақсадини аниқлайди.Ҳар бир гуруҳ тўгри натижани топади,стикерга ёзади.тахтага илади.

Смайликлар оркали баҳолаш

(Г) 4-топшириқ.Таққосланг

1-гуруҳ: икки хонали сонларни таққосланг.

2-гуруҳ: узунлик ўлчов бирликларини таққосланг. 3-гуруҳ.вақт ўлчов бирликларини таққосланг. Дескриптор:Билим олувчи: 18 сони 16 дан катта эканлигини;20 сони 17 дан катта эканлигини,11 сони 16 дан кичик эканлигини аниқлайди,катта,кичик белгиларини тўғри фойдаланади;12 см<1дм.3см, 2дм>19см, 20см<10дм деб белгилайди.Вақт ўлчов бирлигини тўгри фойдаланади.

 

 

Якуни 9-10 мин. (Я) “ Эсда сақла” ўйини.Тез айтишни тез-тез айт. Қайта боғланиш:Бугунги дарсда менга кўпроқ нима ёқди? «Менинг ўрганганларим» фикр билдирадилар.

Уйга вазифа:Тўла ўнликларни санаш,ҳисоблаш,ёзиш.

А4 қоғоз стикер
Қўшимча ахборот
Саралаш – Сиз қўшимча ёрдам беришни қандай режалайсиз? Қобилиятли ўқувчиларга топшириқларни қандай мураккаблаштиришни режалаштирдингиз?

А) ўқувчи схема асосида масала тузинг ва ҳисобланг.

Баҳолаш: Ўқувчиларнинг ўзлаштиришини қандай режалайсиз?

«Қўл сигнали»,

«смайликлар билан баҳоланади».«Қарсак»

«Юз ифодаси»

Қайта боғланиш:

«Микрофон» усули

Фанлараро боғланиш: Математика,ТабиатшуносликД унётаниш,жисмоний тарбия Техника хавфсизлиги ва меҳнатни муҳофаза қоидалари: йўл ҳаракати қоидалари

АКТни қўллаш: компьютер Дам олиш дақиқаси:”Им- ишора”

Рефлексия:

1.  Дарснинг ўқувмақсадлари тўғританланганми?

2.  Бугун ўқувчилар нимабилди?

3.  Синфдаги аҳвол қандайбўлди?

4.  Мен режалаган саралаш ишлари фойдалибўлдими?

5.  Мен берилган вақт оралағида баригаулгурдимми?

6.  Мен ўз режамга қандай тузатишлар киритдим? Нима учун?

Қуйидаги бўш ўринга дарс ҳақидаги фикрингизни ёзинг. Дарсингизнинг мавзусига мос келадиган саволларга жавоб беринг..

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Якуний сарҳисоб

Қандай икки нарса муваффақиятли бўлди? (ўқитишни ҳамда ўқишниям ҳисобга олинг) 1.

2.

 

Қандай икки нарса дарсни яхшилай олади? (ўқитишни ҳамда ўқишниям ҳисобга олинг) 1.

2.

 

Дарс давомида мен синф ёки якка ўқувчи ҳақида кейинги дарсимни яхшилашга ёрдамлашадиган нима билдим?

 

Ўқув иши бўйичадиректор ўринбосари:                             текширилди

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *