Оқытудың көрнекілік және тәжірибелік әдістерін қолдану арқылы студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастырып, болашаққа қабылетті маман иесін дайындау

Омарбеков Ұлан Бектұрысұлы

Бүгінгі таңда қоғамның білім деңгейі мен санаткерлік əлеуеті ұлттық байлықты құрайтын маңызды сипатқа ие болып отыр, ал адамның білімділігі, кəсіби біліктілігі, шығармашылыққа талпынысы жəне кəсіби даярлығын жетілдіруге бейімділігі еліміздің дамуына, тұрақтылығына жəне қауіпсіздігіне негіз бола алады.

Осы жағдайларды ескере отырып елімізде «кəсіби міндеттерін дербес əрі шығармашылық тұрғыдан шешуге, кəсіби қызметтің тұлғалық жəне қоғамдық маңызын түсінуге, оның нəтижелері үшін жауап беруге қабілетті кəсіби құзыретті жеке тұлғаны, бəсекеге қабілетті маманды қалыптастыруды қамтамасыз ететін білім беруді қарастырып отыр.

Білім берудің басты әдістері – оқу-тәрбие жұмыстарының алдында тұрған міндеттерді дұрыс орындау үшін оқытушы мен оқушылардың бірлесіп қолданатын тәсілдері. Оқыту әдістері беріліп отырған пәнге қызығушылық туғызып, оқушының ақыл-ойын дамытады, ізденуге, жаңа білімді түсінуге ықпал етеді. Оқыту әдістері ең анық фактілерді білуді қамтамасыз етеді, теория мен тәжірибенің арасын жақындатады.

Учебные пособия — это источник знаний и бизнеса. Это: наглядные пособия, учебники, дидактические материалы, учебно-технические средства, станки, кабинеты, лаборатории, конкретные объекты, производство, строительство.

В области образования упоминаются несколько методов обучения, объясняются их преимущества и недостатки. Усвоение учебного материала часто зависит от наглядных пособий и технических средств, используемых в процессе обучения.

Методическая тема в моем личном плане на 2013-2015 годы — «Компьютеризация учебных программ и наглядных пособий».

Поэтому я остановился на визуальном методе обучения.

Демонстрационные методы можно разделить на две основные группы: иллюстративные и демонстрационные.

С помощью метода иллюстрации ученикам демонстрируются иллюстративные инструменты — в частности: плакаты, таблицы, картины, карты, рисунки на доске, выкройки.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *