ТІЛДІК ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДІҢ ТҮРЛІЛІГІ ЖӘНЕ ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІН ОҚУДАҒЫ ОЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

ТІЛДІК ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДІҢ ТҮРЛІЛІГІ ЖӘНЕ ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІН ОҚУДАҒЫ ОЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

А.А.Уайс, Ж.Ә. ЖЕКСЕНБАЕВА

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті,Ақтөбе,Қазақстан

 

Түйіндеме. Бұл мaқаланың мақсаты — әлеуметтік желілердің шет тілдерін оқыту процесінде білім беру әлеуетін зерттеу. Қазіргі әлемде бaйланыс үшін мобильді қосымшалар мен тілдік сайттардың алуан түрлілігіне үлкен көңіл бөлінеді. Мaқалaда осы желілерді шет тілін оқытудың бірқaтaр мәселелерін шешу үшін пайдаланудың артықшылықтары туралы айтылады.

Түйінді сөздер: шет тілі, әлеуметтік желі, шет тілдерін үйрену, онлaйн оқыту.

Аннотация. Целью данной стaтьи является изучение образовaтельного потенциaла социaльных сетей в процессе изучения инострaнных языков. Значительное внимание уделяется рaзнообразию мобильных приложений и языковых сaйтов для общения в современном мире. В статье рассматриваются преимущества использования указанных сетей для решения ряда задач обучения иностранному языку.

Ключевые слова: иностранный язык, социальная сеть, изучение иностранных языков, онлайн обучение.

Annotation. The purpose of this article is to study the educational potential of social networks in the process of learning foreign languages. Considerable attention is paid to the variety of mobile applications and language sites for communicаtion in the modern world. The article discusses the advаntages of using these networks to solve a number of problems of teaching a foreign language.

Keywords: foreign language, social network, learning foreign languages, online learning.

 

Шет тілін үйренетіндердің бәрі тілді меңгерудің ең жақсы тәсілі – тілдік ортаға ену және сәйкесінше оның ана тілдерімен қарым-қатынас жасау екенін біледі. Өкінішке орай, әлемдегі қазіргі геосаяси жағдай саяхатқа ықпал етпейді. Алайда, Интернет бізге үйден шықпай-ақ, тіл алмасу сайттарына кіріп, шет тілді ортаға түсуге мүмкіндік береді.

Тілдік әлеуметтік желілер шетел тілін үйрену мотивациясына жағымды әсер етеді және оқушылардың осы тілге деген қызығушылығының артуына ықпал етеді. Бұл сайттар әр түрлі тілде сөйлейтіндердің оларды үйренуде бір-біріне көмектесуі үшін арнайы жасалған. Жасыратыны жоқ, бұл сайттарда ұсынылған материалдар көбінесе біздің оқулықтардағы материалдардан бірнеше есе қызықты. Аудио материалдар өзекті болып табылады және оларды ана тілді адамдар оқиды. Сонымен қатар, талқылауға арналған әр түрлі тақырыптар мен мәселелер диалогты сақтау және пікірталас жүргізу қабілетін арттыруға ықпал етеді. Осы факторлардың барлығы оқу үдерісін жеделдетеді, оқыту сапасын жақсартады және тілдік желілерді жастар арасында ғана емес, аға буын арасында танымал етеді.

Бүгін Интернетте сіз көптеген түрлі ресурстармен таныса аласыз, өзіңізге ыңғайлысын таңдап, жеке бағдарлама бойынша және өз қарқыныңызбен жұмыс жасай отырып, тіл үйрене аласыз.

Осындай ресурстардың бірі — «Busuu» халықаралық қауымдастығы. Busuu — шет тілдерін үйренуге бағытталған халықаралық білім беру жобасы. Жоба сізге нағыз ана тілді адамдармен тәжірибе жасауға, олардың мәдениетін зерттеуге және жаңа таныстар жасауға мүмкіндік береді. Барлығы 80 миллионнан астам тыңдаушылар мен пайдаланушылар бар. Веб-сайтта және мобильді қосымшада 12 тілде, оның ішінде қытай, араб және жапон тілдерінде басқа тілдік әлеуметтік желілерде табу мүмкін емес онлайн-курстар бар. Сайтта ұсынылған материалдар барлық сөйлеу дағдыларын жетілдіруге ықпал етеді: оқу, жазу, тыңдау және сөйлеу. Әр сабақ белгілі бір тақырыпқа арналған, пайдаланушыға қажетті сөздер мен сөз тіркестерінің сөздігі, өткен материалды бекітуге арналған жазбаша жаттығулар жиынтығы, білімді тексеруге арналған тест және мақсатты тілде сөйлейтін адаммен міндетті диалог беріледі. тіл. Студенттердің жұмыстары бір-біріне бағытталады, әрқайсысы ана тілін оқығандар үшін мұғалім және кеңесші бола алады. Жұмысқа орналасқаннан кейін «мұғалімдер» қателерін түзетіп, «оқушыларына» тілді түсінуге көмектеседі.

Сайтта ұсынылған материалдардың көпшілігі тегін. Егер сіз бейне сабақтарына қол жеткізгіңіз келсе немесе сізге курс сертификаты қажет болса, мұны премиум-аккаунт сатып алу арқылы жасауға болады. Жоғарыда аталған тілдерден басқа, мұнда ағылшын, орыс, француз, итальян, неміс, испан, түрік, поляк тілдерін үйренуге болады.

My Language Exchange жобасына да назар аудару керек. Бұл әлеуметтік желінің 368 пайдаланушысы 3 миллионнан астам адам. Егер сіз таба досты хат алмасу және жетілдіру, өзінің шет тілі, атап айтқанда, бұл сайт сізге назар аудару қажет. Бұл жобада 115 тіл, оның ішінде негізгі еуропалық және азиялық тілдер, сонымен қатар әртүрлі тілдік ойындар мен кітапхана бар. Кез-келген әлеуметтік желі сияқты, ол мәтіндік хабарламалармен алмасуға, сондай-ақ Skype арқылы байланыс орнатуға мүмкіндік береді.

Duolingo.com – тегін халықаралық тіл желісі 2011 жылы іске қосылды. Оқыту жүйесі ойын элементтерін қолдана отырып, қызықты сабақ түрінде құрылады, оның барысында студенттер веб-сайттарды, мақалаларды және т. б. аударуға көмектеседі.

Duolingo-да веб-жобадан басқа мобильді қосымша бар. Дуолингода ағылшын, неміс және француз сияқты ең танымал еуропалық тілдер ғана емес, сонымен қатар испан тілдері де бар. Швед тілі курстарын келесі жылы бастау жоспарланып отыр. Қазіргі уақытта Дуалинго бағдарламасын мектеп мұғалімдері кеңінен қолданады, өйткені ол тыңдау мен аудару дағдыларын дамытуға және жетілдіруге бағытталған тамаша жаттығулар ұсынады. Бұл жоба сабақтардың жүйелілігіне түрткі болады (поштаға күнделікті ескертулер жіберіледі), және сіз ырғақты өзіңіз қоя аласыз.

Lang8, Ling, Livemocha, Interpals, Lingualeo – барлық білетін шет тілдерін үйренуге көмектесетін сайттар. Дегенмен, әлі де көп емес, бірақ көп пайдалы емес әлеуметтік желілер мен қосымшалар бар.

Babbel.com – Германияда 2008 жылы құрылған шет тілдерін үйренуге арналған әлеуметтік желі 14 тілді (оның ішінде орыс тілін) үйренуге мүмкіндік береді. Мақсатты аудитория-Intermediate тілін меңгеру деңгейі бар тыңдаушылар және жаңадан бастаушылар. Сонымен қатар, Маркетинг, жарнама және PR және т.б. саласындағы шет тілі туралы біліміңізді жақсартуға мүмкіндік бар. әр курс қысқа сабақтардан тұрады, олар өз кезегінде жаңа сөздер мен сөз тіркестерін, оларды есте сақтауға және грамматиканы үйретуге арналған жаттығуларды қамтиды. Қайталау менеджері сізге лексикалық дағдыларды дамытуға көмектеседі. Мобильді қосымша белсенді қолданылады, офф-лайн жұмыс істеу мүмкіндігі бар [1].

Es.coeffee.com – тіл алмасу және тілдік ойындар үшін қызықты сайт. Бұл сайт желіде ойнауға болатын бірнеше тілдік ойындарды ұсынады. Мысалы, » Word Explorer «(ойынның мақсаты – басқа қатысушылардың сипаттамасынан сөздерді болжау және олардың сөздерінің сипаттамасын ұсыну),» Phrase жасау » (мақсаты – ұсынылған сөздерден дұрыс сөйлем немесе сөз тіркесін құру). Сайтта 183 тіл ұсынылған.

Verbling – бұл студенттерге онлайн-сабақтарға репетиторларды табуға арналған онлайн-ресурс. Сабақтар жеке және шағын топтарда, ең көбі 9 адаммен өткізіледі. Мұғалімді таңдау (міндетті түрде ана тілін білетін адам) оқушының өзіне жүктеледі. Мұғалімнің ақпаратын және студенттердің шолуларын оқығаннан кейін, сіз сынақ сабағын брондауға және өз біліміңізді тексеруге болады. Барлық сабақтар Google Hangout қосымшасы арқылы өтеді. Сабақта жұмысты айтылым, сөздік қор немесе грамматика бойынша да, тыңдау, сөйлеу немесе жазу бойынша да жүргізуге болады.

Conversationexchange.com – осы ресурстың арқасында сіз чатта басқа пайдаланушылармен сөйлесуге, шет тілін меңгеру деңгейін жақсартуға және басқалармен қатар, Оқытылатын тіл елінің мәдениетімен танысуға тамаша мүмкіндік аласыз. Сіз қандай дағдыларды дамытқыңыз және жетілдіргіңіз келетініне байланысты, Сіздің қарым-қатынасыңыз Skype арқылы хат алмасу түрінде де, «тірі қарым-қатынас» түрінде де болуы мүмкін. Өз біліміне сенімді тыңдаушыларға бұл тілдік платформа сіздің қалаңызда тұратын және қоғамдық жерде тікелей сөйлесуге дайын тіл тасымалдаушылары туралы білуге мүмкіндік береді. Дегенмен, осы әлеуметтік желінің ережелеріне сәйкес, сіздің қарым-қатынасыңыз «өзара алмасу» болуы керек, яғни сіз студент және мұғалім болып табыласыз, ол сіздің сұхбаттасушыңызға жаңа шет тілін меңгеруге көмектеседі.

FluentU — теледидардан, бейнеклиптерден, мультфильмдерден және басқалардан үйренуге арналған, бейнематериалдар қоры өте үлкен. Кез-келген уақытта сөзді түртуге болады, оның қолданылуының басқа мысалдарын, оның ішінде басқа бейнелерден мысалдарды көруге болады. Мұндағы оқыту әдістері толығымен сізге байланысты. Бұл мазмұн жан-жақты және кез келген тілді меңгеру деңгейіне сай келеді. Жалпы сайтта оқыту үшін 12 тіл ұсынылған.

Speaky.com — тіл тәжірибесінде қолданылатын келесі әлеуметтік желі. Сайт 2014 жылы жасалып, алғаш рет «Gospeaky» деп аталды. Кейін ол Speaky болып өзгертіліп, дизайны өзгеріп, оны жарқын әрі жандандыра түсті. Сайт жазбаша тілдік практикаға арналған.

Чатта осы платформаны басқалардан ерекшелейтін екі егжей-тегжей бар: «кеңестер» және «түзетулер».

«Түзетулер» сіз немесе әңгімелесуші жазған хабарламаны түзетуге мүмкіндік береді. Осыдан кейін екі нұсқа көрсетіледі: қате (түзетілгенге дейін) және дұрыс (түзетілген).

Бейтаныс шетелдіктермен қарым-қатынаста қиындықтар туындаған адамдар үшін әзірлеушілер осындай әңгімеде қолдануға болатын сөз тіркестерінің тізімін жасады (кеңестер).

Тandem – бұл әзірге ағылшын, француз, неміс, испан, португал, жапон және қытай тілдерінде қол жетімді мобильді қосымша түрінде ғана бар желі.

English, Baby! – бұл американдық ауызекі ағылшын тілін оқытуға арналған әлеуметтік желі және онлайн курс. Бұл қызметтің 1,6 миллионнан астам жазылушысы бар, бұл студенттерге де, оқытушыларға да ағылшын тілін үйренуге арналған ең үлкен және табысты онлайн-қауымдастықтардың бірі. Өте танымал «ағылшын, балақай!» қолданушыларының шамамен төрттен бірі тұратын Қытайда. Сондай-ақ АҚШ, Бразилия, Түркия, Египет және Үндістан сияқты басқа елдерде қызығушылық кең. [2]

«English, Baby!!» бірнеше мың дайын ағылшын сабақтарын қамтиды. Сайтта ұсынылған бейнематериалдарда танымал актерлер, музыканттар мен спортшылар белгілі бір сөзді немесе сөз тіркесін қалай қолдану керектігін нақты түсіндіреді; және өзге тілді емес адамдар өздерінің оқу тәжірибелерімен бөліседі. Бейне сабақтары әр түрлі стильдерде түсірілген, мысалы, сериалдар немесе реалити-шоулар, ал аудио сабақтар қазіргі ағылшын тілділерінің орындауындағы қазіргі өмір көріністеріне негізделген. Сабақтарға ағылшын грамматикасын үйрену, тест тапсырмалары және сөздік қорын құру кіреді.

Бұл платформа шет тілін үйренушілерге ғана емес, сонымен қатар оқытушыларға да қызықты болады, өйткені » English, baby!»өз сабақтарыңызда сайтта бар ағылшын тілі сабақтарын пайдалануға немесе құруға мүмкіндік береді.

Memrise – бұл пайдаланушыларға кез-келген басқа әдіске қарағанда ақпаратты тезірек және тиімді есте сақтауға көмектесетін ең озық мнемоника әдістерін қолданатын ерекше әлеуметтік желі. Студенттер сайттағы курстарды қолдана алады (және олардың саны 6 мыңнан асады), сонымен қатар өз курстарын жасай алады.

Есте сақтауға арналған сөздер белгілі бір бөліктерде беріледі (күніне қанша сөз оқуға болатындығын таңдай аласыз) және әр курсқа бірнеше деңгей кіреді.

Шет тілдерін үйренуге арналған интернет-ресурстардың саны өте көп және ол үнемі өсіп келеді. Көптеген сайттар тілдің бастапқы деңгейін меңгерген және осы тіл ана тілі болып табылатын адаммен «тірі» қарым-қатынас жасағысы келетін адамдарға арналған. Мұндай әлеуметтік желілер білім беру процесінде үлкен көмек болып табылады, мұғалім тек оқушылардың жұмысын сабақта немесе сабақтан тыс уақытта ұйымдастыра алады. Шет тілін үйренуде тілдік әлеуметтік медианы қолдану оқу процесін әртараптандыруға, оны қызықты әрі қызықты етуге көмектеседі. Осылайша, тілдік әлеуметтік желілер шет тілін оқытудың тиімді әдісі деп қорытынды жасауға болады.

 

Пайдаланған әдебиеттер:

  1. http://edushka.ru/
  2. https://ru.wikipedia.org/
  3. Мушникова Ю. С. Социальные сети как интерактивная форма обучения ино- 371 странному языку в старшей школе // Молодой ученый. 2017. № 33. С. 62–63 [Электронный ресурс]. Режим доступа : https://moluch.ru/archive/167/45394/ (дата обращения: 19.10.2019)
  4. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. — М., 2004.

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *