Даму үшін — тұрақтылық қажет

1. Анализ жасау;

2.Мақаланы антиплагиатқаа тексерту;

3. Редакторлау және жіберу

1. Жоспар құру

2.Мақала құрылымын сақтау

  •Тақырып

  •Кіріспе/лид

  •Негізгі мазмұны

  •Қорытынды

    Даму ушін — турактылык         кажет

      Егемендік жолында айрықша ерлік корсеткен рухы биік батыр кандарымен,

бабаларымыздын аккан кандарымен,

теккен терлерімен келген тауелсіздіктен

аскан бакыт

жоғын

казакстандыктар

жаксы

біледі.

1991

ЖылДЫн

16

желтоксаны

КУНі

Казакстанымыз

тауелсіздігін

жариялады. Сол куннен

бастап егемен еліміз талай

белесті

багындырды, тангажайып табыстарды

бастан кешірді. Тауелсіз мемлекет куру,

арманнан шындыкка айналды. Дамудын

дантыл жолына тускен мемлекетіміз ушін тауелсіздік

касиетті утым дарежесіне

кетерілді.

Ал, біздер ушін будан аскан

байлык,

будан аскан бакыт жок еді

Ал сол бакытты кундерімізді бузган

кантардагы каралы окина казакстандык

азаматтардын кабыргасын кайыстырып

кетті. Улттык уланнын, карулы куштердін, ішкі істер министрлігінін

сарбаздары,

курсанттары, полиция кызметкерлері мен бейбіт тургындар окка ушып кайтыс бол-ды. Булар сол булікші топтардын колынан каза тапканы аныкталуда. Ел тауелсіздігі

жолында Каза тапкан батыр ағаларымыз шынайы ерліктін улгісін керсете білді

Арандатушылардын колынан каншама

кукык кортау орындарынын гимараттары,

автокөліктері

булініп, мемлекетімізге

шығын келді.

   Мемлекет басшысы дер кезінде дурыс шешім кабылдап, ел тауелсіздігін сактап

калды.

Халыкты сабырга шакырып,

елімізге карсы арекет еткен содырларға ілеспей уйден шыкпауга ундеун кайта-

кайта теледидар аркылы жолдады.

Әіресе балалара ие болуга катаң тап-сырма берді. Бул ундеуін Казакстан халкы да зор тусіністікпен кабылдады.

   Президентіміз еліміздегі барлык аймактардын әлеуметтік-экономикалык

дамуына

жіті назар аударып отыр.

Казіргі кезде укіметтін басты міндеті

отандастарымыздын

турмыс сапасын

атап өтті.

жаксарту екенін жолдауында атап отті.

«Жау жок деме, жар астында» дегендей,

бугінгі куні ел тыныштығын бузган барлык қаскөйлер зан алдында жауап беріп жатыр. Бір жыл бурыны қантар окигасы

кезінде ерліктін улгісін керсетіп каза

тапкан батыр ер азаматтарга мемлекет

тарапынан барлык

көмектер берілуде.

Президент каза тапкандардын ата-анасы

мен туыстарына көңіл айтып, мемлекеттік

наградалармен марапаттады. Окыста каза

болган бейбіт тургындардын аруагына

дуга багышталды. Осындай киын сатте

халыкты береке-бірлікке шакырып, езінін мыкты саясаткер екенін керсете білді.

Тауелсіз Казакстанымыздын халкы әлі де талай белестерді барындырады. Ол ушін отанта деген суйіспеншілік, береке-бірлік кажет. Барлыгымыз жумыла жумыс істеп, ел ертені ушін пайдалы іс кылганымыз абзал. Алдағы уакытта касіретті кантар

окигасы

кайталанбаса Еліміз

аман, журтымыз тыныш болсын. Кок

байрагымыз мәңгі биіктей берсін!

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *