ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ АНТРОПОЛОГИЯ МӘДЕНИ ДИНАМИКАСЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ САЛАСЫ РЕТІНДЕ

Антропология 19 ғасырда Еуропа мәдениетінде дамыған ғылыми зерттеу саласы ретінде. Ол ақырында 19 ғасырдың соңғы ширегінде қалыптасты және адамды толық түсіну міндетімен байланысты болды. Мұнда олар біріктірілді: антропология немесе адамның табиғи тарихы, оның ішінде эмбриология, биология, анатомия, психофизиология;
палеоэтнология – адамның жер бетіне таралуының алғашқы кезеңдері, оның мінез-құлқы мен әдет-ғұрыптары; әлеуметтану – адамдардың өзара қарым-қатынасы; лингвистика – тілдердің, фольклордың қалыптасуы мен өмір сүруі; мифология – діндердің пайда болуы, тарихы және өзара әрекеті; әлеуметтік география – климат пен табиғи ландшафттардың адамға әсері; демография – адам халқының құрамы мен таралуы туралы статистикалық мәліметтер.
Антропологияның ғылыми білім саласы ретінде қалыптасу тарихында әдетте келесі кезеңдерді ажыратады: этнографиялық (1800-1860), эволюциялық (1860-1895), тарихи (1895-1925). Осы уақытта білімнің жинақталуы, осы танымдық саланың пәні мен шекарасы туралы түсініктердің қалыптасуы, бастапқы негіздері мен негізгі категорияларының кристалдануы болды. 19 ғасырдың аяғынан бастап осы жалпы білім саласының ішінен дербес ғылыми пән пайда болды, ол АҚШ-та мәдени антропология, Ұлыбританияда - әлеуметтік антропология, Францияда - этнология деп аталды.   www.kaznu.kz

 

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *