Мен армандаған Дінтану мамандығы

Мен армандаған дінтану мамандығы

Дінтану елімізде жаңа ашылған мамандық. Бұлмамандықтың білім беру бағдарламасы жоғары білімберудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандартына сайнегізделген. Қазіргі таңда дінтану мамандығы кеңінентаралып жатыр. Жылдан-жылға түсушілердің саны көбейуде.
Мен қазіргі уақытта әл-Фараби  атындағы Қазақ ҰлттықУниверситетінің www.kaznu.kz философия жәнесаясаттану факультетінің дінтану мамандығындаоқимын. Біз қазіргі таңда әр елдің діндері, әр елдіңмәдениеті, салт дәстүрі, ұстанымдары туралы оқыпбіліп жатырмыз. Қазіргі уақытта біз өзімізді руханибайытып діни ссауаттылығымызды ашу үстіндеміз. Аталған мамандық  әлФараби атындағы ҚазҰУ, Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, Е. А. Бөкетов атындағыҚарМУ, «НұрМүбарак» Египет ислам мәдениетіуниверситеті, Х. А. Ясауи атындағы ХҚТУ

Бұл мамандық  Әл-Фараби атындағы Қазақ ҰлттықУниверситетінде тереңірек оқытылады. Әл-Фарабиатындағы Қазақ Ұлттық университеті-жетекші ҰлттықУнивepcитeт. Халықаралық зерттеулер нәтежиесіндеҚазҰУ 2016 жылы әлемнің ең үздік 250 университетініңқатарында болған. Сонымен қатар ҚазҰУ әлемдегі еңозық технология озық 50 университетің қатарында. Дінтануды оқып бітіріп Ұлттық қауіпсіздік комитетініңмүшесі болып жұмыс істеу ддеген алдына мақсатқойдым.

Орындаған:Дінтану мамандығының 1курс студентіРашид Нурай
Жетекші аға оқытушы:Тунгатова.У.А

https://www.kaznu

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *