Әлеуметтік инфроқұрылым, Дүниежүзілік шаруашылықтың салалары: ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп – Білім порталы