Тəрбие жұмысының жоспары.

Бекітемін _____________________
ДТЖО Л.Ж.Тұрарова
«____ » _____________2017ж.

Сынып: 3 «в»
Сынып жетекшісі: Унгарбаева А.

2017-2018 оқу жыл
1.Қазақстандық патриотизм және азаматтық, құқықтық тәрбиені қалыптастыру
Мақсаты: Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азаматты және патриотты; тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін; балалар мен жастардың құқықтық санасын, оларда балалар мен жастар ортасындағы қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа қарсы тұру даярлығын қалыптастыру.
Міндеттері: Отанға, мемлекеттік құрылысқа, мемлекеттік саясатқа, мемлекеттік идеологияға;
ҚР Конституциясы мен заңнамасына, мемлекеттік рәміздерге (елтаңба, әнұран, ту), құқықтық тәртіпке;11 елдегі ұлтаралық және конфессияаралық келісімге, халықтар достығына; өз елінің экономикалық және әлеуметтік-мәдени даму саласындағы жетістіктеріне;
басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына;
өз өлкесінің (ауыл, қала, шағын аудан) табиғатына, мәдени-тарихи өміріне;
құқықтық білімге және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлқына;
заң талаптарына, құқықтары мен міндеттеріне; әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарау, мақтаныш сезімін және жауапкершілік таныту.

«Мәңгілік ел» жеті құндылықтары
Қазақстанның тәуелсіздігі және Астана

№ Іс – шаралар атауы түрі уақыты
1 Мен өз Отанымның патриотымын танымдық 4.09.
2 Жайнай бер, Астана! Өлең оқу 20.11.
3 Мен Қазақстанның азаматымын және патриотымын! пікірталас 26.02.
4 22-қыркүйек Қазақстан халықтарының Тілдер күні. Сынып сағаты 18.09.
5. Викторина «Біздің отанымыздың белгілі ұлдары Топтық жұмыс 4.12.

2.Рухани – адамгершілік тәрбие

Мақсаты: Тұлғаның қазақстандық қоғам өмірінің жалпыадамзаттық құндылықтарымен, нормаларымен және дәстүрлерімен келісілген рухани- адамгершілік және этикалық ұстанымдарын, моральдық қасиеттерін және көзқарастарын қалыптастыру.
Міндеттері:
мораль мен этиканың көпшілік мақұлдаған нормаларына; өзінің қасиетіне, арына және парызына; ішкі бостандығына және адамгершілік шешім қабылдауына;
өзінің және өзге де халықтардың мәдениетіне, дәстүріне, әдет ғұрпына;12 діни құндылықтарға; ой, сөз және іс бірлігіне; өзінің мінез-құлқын жетілдіруге; ар-ұжданымен орындалған қылықтарға;
түрлі мәдениет пен нанымның бірлігіне; адамдарға риясыз қызмет етуіне; өз ата-анасы, Отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіру.
«Мәңгілік ел» жеті құндылықтары
Зайырлы қоғам және жоғары руханият

№ Іс – шаралар атауы түрі уақыты
1 Отаным- алтын бесігім! Сынып сағаты 11.09.
2 Денсаулық күні Сынып сағаты 25.09.
3 Рухани жаңғыру – Қазақстанның үшінші жаңғыру кезеңі. Сынып сағаты 19.03.
4 Тұрмыстық және көше қауіпсіздігі Сұрақ-жауап 18.12.

3.Ұлттық тәрбие

Мақсаты: Тұлғаны ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға, ана тілін және мемлекеттік тілді, қазақ халқының, Қазақстан Республикасындағы этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуге бағдарлау.
Міндеттері:
этникалық өзіндік санаға, этникалық сәйкестікке; мемлекеттік тілді және ана тілін меңгеруіне; өз халқының мәдени мұрасына;
қазақ халқының және өз халқының дәстүрлері мен әдет-ғұрпына;
Қазақстанның этномәдениетіне; этносаралық бейбітшілік пен келісімге мақтаныш сезім және жауапкершілік таныту.

«Мәңгілік ел» жеті құндылықтары
Қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім

№ Іс – шаралар атауы түрі уақыты
1 Қазақстан халықтарының салт-дәстүрлері. Сынып сағаты 22.01.
2 Салауатты өмір салты түсінігі. Тазалық, дұрыс жүру және отыру ережелері. Әңгімелеу 12.03.
3 Телефонмен сөйлесу, сәлемдесу және достық жылы қарым-қатынас тілі. Сынып сағаты 2.10.
4 16-желтоқсан – ҚР Тәуелсіздік күні. Шығарма жазу 11.12.
5 Сатшылық салтымыз Сынып сағаты 21.05.

4.Отбасылық тәрбие

Мақсаты: Ата-аналарды оқыту, бала тәрбиесінде олардың психологиялық- педагогикалық құзыреттіліктерін және жауапкершіліктерін арттыру.
Міндеттері:
этноәлеуметтік рөлдерге; өз отбасына және ұрпақ жалғастыруға; адамгершілік қағидаларын қолдау арқылы отбасы және неке құндылықтарына құрметпен, ұқыпты қарау.

«Мәңгілік ел» жеті құндылықтары
Жалпыға ортақ еңбек қоғамы

№ Іс – шаралар атауы түрі уақыты
1 Мен және менің отбасым. Сыны сағаты 13.11.
2 Отбасылық альбом Ой бөлісу 9.10.
3 Әдептілік ережесі «Кішіпейілділікке тәрбиелеу» Әңгімелеу 8.01.
4. Әлемді тербеткен Ана. Шығарма жазу 5.03.

5.Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

Мақсаты: Тұлғаның өзін кәсіби анықтауына саналы қарым-қатынасын қалыптастыру, экономикалық ойлауын және экологиялық мәдениетін дамыту.
Міндеттері:.
мемлекеттің экологиялық даму саласы бойынша саясатына, атап айтқанда «Жасыл экономика» бағдарламасына;
экологиялық сауаттылыққа, табиғатқа, қоршаған адамдарға және өзіне; «адам-қоғам-табиғат» жүйесіне; табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы әр түрлі қызметке;
кәсіби білім мен өнімді еңбекке; нарықтық экономика заңдарына құнтты және позитивті көзқарас қалыптастыру; экологиялық қауіпсіздік тәртібінің нормаларын сақтауға;
еңбек қызметінде мақсатқа қол жеткізуге; мамандық таңдауына; үздіксіз білім негізінде кәсіби жинақылыққа саналы қатынас таныту.

«Мәңгілік ел» жеті құндылықтары
Индустрияландыру мен инновацмяларға негіздеген экономикалық өсу.

№ Іс – шаралар атауы түрі уақыты
1 Табиғаттан нәр алып өнеге 12.03.
2 Еңбекқорлық пен еріншектік Ашық сынып сағаты 15.01.
3. Еңбек түбі -береке әңгіме 5.0.2

6.Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

Мақсаты: тұлғаның жалпымәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, тұлғаның өнердегі және болмыстағы эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау әзірлігін дамыту, білім беру ұйымдарында көпмәдениетті орта құру.
Міндеттері:.
толеранттық және ғаламдық пікірге; көпмәдениеттілік және көптілділікке; мемлекеттік тілді, орыс, ағылшын және өзге тілдерді білу; мәдениетаралық әрекетке; қоғамда және қоғамдық орындардағы жалпыға ортақ мінез-құлық нормаларына;
қарым-қатынас мәдениетіне; эстетикалық мұраттарға, көркемөнер құндылықтарына; шығармашылықпен ойлауға және қиялға, шығармашылық-эстетикалық қызметті қалыптастыруға қызығушылық, ұмтылыс таныту

«Мәңгілік ел» жеті құндылықтары
Тарих, мәдениет пен тілдің біртұтастығы

№ Іс – шаралар атауы түрі уақыты
1 Полиглот сайыс 25.09.
2 Қазақтың 100 әні сайыс 16.10.

7.Зияткерлік тәрбие ,ақпараттықмәдениет тәрбиесі

Мақсаты: Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндігін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын, сондай-ақ ақпараттық мәдениетін дамытуды қамтамасыз ететін уәждемелік кеңістік қалыптастыру.
Міндеттері:.
өмір бойы білім алуына; өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігіне;
сыни тұрғыдан ойлау, талдау және алған ақпаратты тиімді пайдалану қабілетіне;
зерттеушілік және жобалық қызмет біліктерін, инновацияға қабілеттілікті меңгеруіне; пікірталас жүргізу дағдыларына; жасампаз қызметке; топтағы жұмысқа, корпоративтік рухты нығайтуға; ақпарат көздерін сыни іріктеуге;
Интернет-қауымдастығына қосылу дәрежесіне; Интернеттегі девиантты мінез-құлыққа қарсылық білдіру;
Интернет-сауаттылық қалыптастыруға; ақпараттық қызметте және байланыс жасауда этикалық нормаларға; жоғары ақпараттық мәдениет қалыптастыруға ұмтылу және қызығушылық білдіру.

«Мәңгілік ел» жеті құндылықтары
Жалпыға бірдей еңбек қоғамы

№ Іс – шаралар атауы түрі уақыты
1 Ыбырай Алтынсарин – тұңғыш педагог танымдық 23.10.
2 Қазақтың ұлы ақыны — Абай Рухани-танымдық 20.11.
3 Мәңгілік ел – балалар көзімен әңгіме 29.01.
4 Үздік оқушы әңгіме 2.04.
5 Әбіш әлемі сайыс 19.03.
6. Дарабоз сайыс 6.11

8.Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

Мақсаты: Салауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау дағдыларын, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату.
Міндеттері:.
Денсаулық жағдайының скринингіне; әлеуметтік мақсаттар мен рухани қажеттіліктерге; теріс ықпалдарға қарсы тұрудың тиімді тәсілдерін меңгеруге; табиғи қабілеттерді орынды пайдалануға;
денсаулық сақтауға және нығайтуға, қауіпсіз және жауапты мінез- құлыққа; өмірдегі жаңа жағдайларға сабырлылыққа; қауіпсіздік және өмір сүру әрекетін қамтамасыз етуге; денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіру.

«Мәңгілік ел» жеті құндылықтары
Ұлттық қауіпсіздік және еліміздің бүкіләлемдік, өңірлік мәселелерді шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы

№ Іс – шаралар атауы түрі уақыты
1 Жол тәртібін білейік! Кіріктірілген 13.11.
2 Тазалық –денсаулық кепілі Маман кеңесі 18.12.
3 Әкем, шешем және мен» сайыс 27.11.
4 Жат әдеттен сақтан кеңес 26.02.
5. Нашақорлық ғасыр дерті. әңгіме 30.04.

Қыркүйек айына арналған
тәрбие жұмыс жоспары

Қатар
саны Тақырыбы Бағыты Формасы Уақыты
1. Мен өз Отанымның патриотымын! Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие Сынып сағаты 4.09.2017.
2. Әкем, шешем және мен. Отбасы тәрбиесі Сынып сағаты 11.09.2017.
3. Тілім – тірегім» Ұлттық тәрбие Сынып сағаты 18.09.2017.
4 Жол тәртібін білейік! Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты Сынып сағаты 25.09.2017.

Мұғалім: Унгарбаева Аяужан

Қазан айына арналған
тәрбие жұмыс жоспары

Қатар
саны Тақырыбы Бағыты Формасы Уақыты
1. Әдептілік белгісі. Рухани-адамгершілік тәрбие Сынып сағаты 2.10.2017.
2. Еңбек етсең ерінбей… Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие Сынып сағаты 9.10.2017.
3. Мемлекеттік рәміздер – мақтанышым. Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие Сынып сағаты 16.10.2017.
4.
Дұрыс тамақтану – денсаулық кепілі. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты Сынып сағаты 23.10.2017.

Мұғалім: Унгарбаева Аяужан

Қараша айына арналған
тәрбие жұмыс жоспары

Қатар
саны Тақырыбы Бағыты Формасы Уақыты
1. Төл теңгеміздің тарихы Ұлттық тәрбие Сынып сағаты 6.11.2017.
2. Қош бол, Алтын күз! Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие. Сынып сағаты 13.11.2017.
3. Ыбырай Алтынсарин – тұңғыш педагог. Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі Сынып сағаты 20.11.2017.
4. Жеті атасын білмеген жетесіз… Ұлттық тәрбие Сынып сағаты 27.11.2017

Мұғалім: Унгарбаева Аяужан

Желтоқсан айына арналған
тәрбие жұмыс жоспары

Қатар
саны Тақырыбы Бағыты Формасы Уақыты
1. Менің тұңғыш президентім Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие Сынып сағаты 4.12.2017.
2. Табиғатты аяла Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие Сынып сағаты 11.12.2017.
3. Желтоқсан жаңғырығы Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие Сынып сағаты 18.12.2017.
4. Адамгершілік бастауы- имандылық. Рухани-адамгершілік тәрбие Сынып сағаты 25.12.2017.

Мұғалім: Унгарбаева Аяужан

Қаңтар айына арналған
тәрбие жұмыс жоспары

Қатар
саны Тақырыбы Бағыты Формасы Уақыты
1. Шыншылдық – адамдықтың белгісі Рухани-адамгершілік тәрбие Сынып сағаты 8.01.2018.
2. Мен қандай баламын Рухани-адамгершілік тәрбие Сынып сағаты 15.01.2018.
3. Дені саудың – жаны сау Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты Сынып сағаты 22.01.2018.
4. Қазақтың ұлы ақыны – Абай. Зияткерлік тәрьие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі Сынып сағаты 29.01.2018.

Мұғалім: Унгарбаева Аяужан

Ақпан айына арналған
тәрбие жұмыс жоспары

Қатар
саны Тақырыбы Бағыты Формасы Уақыты
1. Білім көзі – кітапта Зияткерлік тәрьие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі Сынып сағаты 5.02.2018.
2. Досы көпті жау алмайды Рухани-адамгершілік тәрбие Сынып сағаты 12.02.2018.
3.
Мал өсірсең, қой өсір Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие Сынып сағаты 19.02.2018.
4. Қазақтың ұлттық ойындары Ұлттық тәрбие Сынып сағаты 26.02.2018.

Мұғалім: Унгарбаева Аяужан

Наурыз айына арналған
тәрбие жұмыс жоспары

Қатар
саны Тақырыбы Бағыты Формасы Уақыты
1. Аяулы анашым, мерекеңмен! Көпмәдениетті және көркем эстетикалық тәрбие Тәрбие сағаты 5.03.2018.
2. Қазақтың ұлттық киімдері, дәстүрлері! Көпмәдениетті және көркем эстетикалық тәрбие Сынып сағаты 12.03.2018.
3. Қош келдің, Наурыз! Ұлттық тәрбие Сынып сағаты 19.03.2018.

Сәуір айына арналған
тәрбие жұмыс жоспары

Қатар
саны Тақырыбы Бағыты Формасы Уақыты
1. Алақай, көктем келді! Көпмәдениетті және көркем эстетикалық тәрбие Сынып сағаты 2.04.2018.
2. Ғарышкерлер күні! Ұлттық тәрбие Сынып сағаты 9.04.2018.
3. Тазалық – денсаулық кепілі! Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты Сынып сағаты 16.04.2018.
4.
Ата – анам, және мен Отбасы тәрбиесі Сынып сағаты 23.04.2018.
5. Мәңгілік ел – балалар көзімен. Зияткерлік тәрьие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі Сынып сағаты 30.04.2018.

Мұғалім: Унгарбаева Аяужан

Мамыр айына арналған
тәрбие жұмыс жоспары

Қатар
саны Тақырыбы Бағыты Формасы Уақыты
1. Мен бейбітшілікті қалаймын! Ұлттық тәрбие Сынып сағаты 14.05.2018.
2. Жеңіс күні! Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие Сынып сағаты 21.05.2018.

Мұғалім: Унгарбаева Аяужан

Читайте также:

Добавить комментарий