Перспективалық жоспары. 2018-2019 оқу жылының базалық оқу жоспары. Қараша айы, 2018жыл Өтпелі тақырып «Дені саудың жаны сау» | Республикалық білім порталы