Перспективалық жоспары. 2018-2019 оқу жылының базалық оқу жоспары. Қазан айы, 2018жыл Өтпелі тақырып «Менің отбасым» | Республикалық білім порталы