Оқу – тәрбие үдерісінде ОБӘ (оқытудың белсенді әдістері) технологиясын пайдалану – Білім порталы