Оқушылардың жобалық-зерттеушілік қызметін дамыту білім алушылардың базалық негізгі және пәндік құзыреттіліктерін қалыптастырудың маңызды дидактикалық қағидасы – Білім порталы