Бәйтерек туралы аңыз қазақтар үшін неліктен маңызды мәнге ие? – Білім порталы